Nieuwe kindergemeenteraad kan van start

Ook dit jaar werd in Stabroek opnieuw een kindergemeenteraad geïnstalleerd. Op de officiële installatievergadering waren 15 raadsleden present. Die zijn afkomstig uit vier Stabroekse scholen. Tijdens de vergadering leggen de kindergemeenteraadsleden hun eed af en werd een kinderburgemeester verkozen. Hiervoor waren vijf kandidaten; vier meisjes en één jongen. Nadat ze de kans kregen om zich voor te stellen kwam, na een geheime stemronde, Rosie Minnebach uit de bus. De leerling uit het zesde leerjaar van de Sint Catharinaschool wordt op 21 november 11 jaar. De kindergemeenteraad komt viermaal per jaar samen en de raadsleden krijgen vooraf de gelegenheid om agendapunten eerst te bespreken in de school. Alle verkozen raadsleden mochten ook een keuze maken van de, volgens hen, drie belangrijkste onderwerpen die aan bod moeten komen. Als eerste kwam een kinderparty uit de bus gevolgd door sporten in de gemeente en het bestrijden van zwerfvuil. Na de installatievergadering werd er een receptie georganiseerd om te klinken op de oprichting van de Stabroekse kindergemeenteraad.