Gemeentes Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel slaan de handen in elkaar voor de oprichting van een nieuw TEJO-huis.

Gino Ibie (bestuurslid TEJO Brasschaat-Schoten), Glenn Verelst (schepen en OCMW-voorzitter Wuustwezel), Maggy Beyers (schepen en OCMW-voorzitter Kalmthout),
Valerie Van Peel (schepen en OCMW-voorzitter Kapellen), Jef Denisse (OCMW-raadslid Kapellen) en Katrien Van den Bosch (coördinator TEJO Brasschaat-Schoten en Kalmthout).

TEJO staat voor Therapeuten voor Jongeren. Dat initiatief biedt gratis therapie voor jongeren van 10 tot 20 jaar oud. Een grote toegankelijkheid, anonimiteit en professionaliteit zijn de sleutelwoorden van TEJO, dat volledig draait op vrijwillige krachten. De gemeentes Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel sluiten zich nu ook aan bij de bestaande en zeer succesvolle TEJO-huizen in Brasschaat en Schoten. Vanaf 2019 kunnen ook jongeren uit Kalmthout en de omringende gemeentes bij TEJO terecht.   

TEJO werd opgericht als reactie op de lange wachtlijsten voor psychologische hulpverlening bij jongeren. “Door laagdrempelig, anoniem, kort op de bal en gratis te werken, wil TEJO hulpvragen bij jongeren in een vroeg stadium opvangen zodat problemen niet escaleren”, vertelt Katrien Van den Bosch, coördinator van TEJO Brasschaat. “De trajecten zijn kortdurend en oplossingsgericht en vertrekken vanuit de jongere zelf. Als het nodig is, verwijzen we door naar reguliere hulpverlening. TEJO besteedt extra aandacht aan een warm onthaal zodat jongeren TEJO ervaren als een veilige haven van waaruit ze nadien weer krachtiger kunnen vertrekken.”        

Het TEJO-huis zal onderdak vinden in de Dorpsstraat 3 te Kalmthout, waar ook de JACPlus-werking en het Kruispunt gehuisvest zijn. Tijdens de openingsmomenten van TEJO zullen er geen andere diensten open zijn, om de anonimiteit te garanderen.  

“Omdat we met vrijwilligers werken, is TEJO voortdurend op zoek naar vrijwillige therapeuten en onthaalmedewerkers. Rondde je een therapie-opleiding afgerond of volg je er nu een? En heb je enkele uren tijd vrij? Of werk je graag als onthaalmedewerker mee aan dit verhaal? Op onze website www.tejo.be vind je onze vrijwilligersprofielen”, besluit Katrien.

Voor meer informatie kan u terecht bij Katrien Van den Bosch, coördinator TEJO Brasschaat – Schoten op het nummer 0471 59 06 95 of via katrien.vandenbosch@tejo.be.

foto: gemeente Kalmthout