Overleden Georges Colet – Kapellen

Georges Colet, weduwnaar van mevrouw Emilia Leemans, overleed in Woonzorgcentrum Plantijn te Kapellen op 31 maart 2018. Hij werd geboren te Antwerpen op 24 april 1925. Naar wens van Georges zal het afscheid in intieme familiekring plaatsvinden.
Condoleren kan via www.christophebruyneel.be