Gansrijders Hoevenen strijden voor koningskroon

Koning 2017 Mark Pannekoek

Traditiegetrouw wordt op de zondag van Halfvasten bij de Hoevense gansrijders gestreden voor het koningsschap. Dat is ook dit jaar weer het geval en heel het gebeuren zal dus plaatshebben op zondag 11 maart.
Omstreeks 9 uur komen de ruiters met hun paarden en ook het voetvolk bijeen aan café ’t Uveltje op de Markt. Even later vertrekt de stoet via de Molenstraat, Hoevensebaan, Albertdreef en Essenhoutstraat, Plantanendreef naar het Marktplein van Kapellen. Daar  wordt een bezoek gebracht aan café “De Volksvriend” en daarna aan café “Tandje bij’”. Op het erf van de hoeve Pauwels wordt rond 12 uur koning 2017 Mark Pannekoek uitgehaald. Vanaf 13.15 uur maakt de stoet zich klaar om nog twee bezoeken af te leggen, het eerste aan café “ Den Buynderdijck” en het volgende aan café “ In den ouden Bareel”. Om 14.40 uur vertrekt de stoet naar het Frans Oomsplein waar om 15 uur de strijd wordt aangevat.

Er zullen 35 ruiters deelnemen. Van zodra de nieuwe koning gekend is volgt het Koningsbal in de zaal van het JOS (jeugdontmoetingscentrum) Kerkstraat 89.