Win vrijkaarten voor optreden Frank Vander Linden bij KAS

 
 
 

Een nieuw jaar, en nieuwe Frank

Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, kan het ook alleen. Dat bewees hij in 2009 en 2010 met zijn zeer succesvol solo-debuut  “Frank Vander linden” (met daarop “In de walszaal”) en de bijbehorende, vijftig optredens tellende tournee. Zonder De Mens schrijft en speelt hij bedachtzamer. De teksten krijgen nog meer aandacht, het bij momenten virtuoos akoestisch gitaarwerk  springt naar voren.

De solo-artiest is zuinig op zichzelf: de trein genaamd De Mens blijft doorjagen (nu al 25 jaar), en buiten de “Alles wat ze doet”-EP (met “Liefde komt vanzelf”) en losse optredens wordt het gegeven Frank-alleen-met-gitaar niet uitgemolken.

Maar: begin 2018 komt er iets nieuws. Een nieuw, voldragen solo-album, en talrijke optredens, waarvoor Frank zich kleinschalig laat bijstaan door een bij elk concert wisselende duo-muzikant(e). Een nieuwe manier, kortom, om de songschrijver en vertellende muzikant Vander linden van dichtbij te leren kennen.

Het optreden vindt plaats op vrijdag 5 januari 2018 bij KAS: Kapel van de Heuvels, Waterstraat 30 te Kapellen.
Inkomprijs: 20  euro – voorverkoop:  18 euro (voorverkoop eindigt 1 uur voor het aanvangsuur) geen genummerde plaatsen –Deuren open om 19u45 – aanvang 20.20 uur.  Tickets: https://www.kasattenhoven.be/frankvanderlinden

Wij mogen van KAS 2×2 vrijkaarten wegschenken aan onze lezers. Stuur een mailtje voor 31 december naar redactie@publipolder.be

 
 

Viergeslacht te Kapellen

Op 7 november werd Maxime Van der Poel geboren. Maxime is het zoontje van Steve Van der Poel en Lynn van der Linden en zorgde voor een viergeslacht in de familie Van der Poel.
Op de foto v.l.n.r.: papa Steve Van der Poel, (1985), wonende te Kapellen. met de kleine Maxime in de arm, pappie Staf Van der Poel (1959), wonende te Kapellen en vake Frits Van der Poel (1928), wonende in het rusthuis Aalmoezenier Cuypers in Stabroek. (voorheen bijna altijd in de Plantinlaan in Stabroek gewoond).
Proficiat!

 

Overleden dokter Didier Keusters – Kapellen

Dokter Didier Keusters, echtgenoot van mevrouw Anne Deffontaine, overleed op 23 december 2017. Hij werd geboren te Wilrijk op 31 juli 1956 en was Neus- Keel- en Oorarts. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 30 december 2017 om 11 uur in de kerk O.-L.-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, Antwerpsesteenweg 237 te Kapellen-Zilverenhoek. De crematie en de asbestemming hebben plaats in intieme kring op een later tijdstip. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30 uur in de kerk.
Rouwadres : Familie Didier Keusters, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Overleden Rik Joossens – Putte/Stabroek

Rik Joossens, echtgenoot van Louisa Van Bouwel, overleed in het woon- en zorgcentrum Zonnewende te Kapellen op 25 december 2017. Hij werd geboren te Stabroek op 14 juli 1930 en was op rust gesteld werknemer Esso, Antwerpen. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 30 december 2017 om 14 uur in de aula op de begraafplaats Vossenveld, Vossenveldlaan te Stabroek. Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats aldaar. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 13.40 uur.
Rouwadres : Familie Rik Joossens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Overleden Albert Vollens – Kapellen

Albert Vollens, weduwnaar van Maria Vansonhoven, overleed in het Woonzorgcentrum Zonnewende te Kapellen op 22 december 2017. Hij werd geboren te Berchem op 5 juli 1920. De afscheidsdienst heeft plaats  op zaterdag 30 december 2017 om 14 uur in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen. Aansluitend volgt de  asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen-Hoogboom. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren van 13.40 uur.
Rouwadres : Familie Albert Vollens, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

De Warmste Week: Kapellen deed mee

De Warmste Week van Music For Life ging ook bij de gemeente Kapellen niet onopgemerkt voorbij.
   De afscheidsdrink in het voormalige café De Nachtegaal (beter bekend als het Vogelenkot) op 2 december ll. bracht 977,42 euro op. Dat bedrag gaat integraal naar het gekozen goede doel: het Vogelopvangcentrum Brasschaat-Kapellen. De cheque werd eerder overhandigd.

   19 medewerkers van de gemeente Kapellen namen deel aan De Warmathon in het Stadspark van Antwerpen. Met hun rondjes van 2,7 km steunen ze mee de meer dan 1.000 goede doelen van De Warmste Week van Studio Brussel.

   De Radio 1 Flauwemoppenpot was de voorbije week ook te vinden in het Administratief Centrum, de hoofdbibliotheek en gemeenteschool De Platanen. Er werden heel wat flauwe moppen getapt – goed voor 1 euro per mop – want er gaat vanuit Kapellen 106,23 euro naar goed doel Te Gek!? dat geestelijke gezondheid bespreekbaar maakt en streeft naar een juiste kijk op mensen met psychische problemen.

  In gemeentelijke lagere school De Platanen werden tijdens de schoolquiz op 21 december ll. ook snoepzakjes verkocht. Dat bracht 159 euro op. Ook dat bedrag wordt integraal overgemaakt aan De Warmste Week

 

Bevraging in nieuwe Ekerse wijken

Omdat de wijken Rozemaai, Schoonbroek en Edison op 1 januari 2019 aangehecht worden bij Ekeren, zal het districtsbestuur volgend jaar de inwoners van deze wijken gaan bevragen omtrent de dingen die goed lopen en de dingen die fout gaan of alleszins beter kunnen, zodat na de overgang van district Antwerpen naar district Ekeren zowel aan de goede als aan de minder goede punten gericht kan gewerkt worden.

Daarom worden er twee infomomenten in tenten voorzien : op zaterdag 3 februari 2018 in de Pater Strackestraat op Rozemaai en op zaterdag 21 april 2018 aan de Sint-Laurentiuskerk in Schoonbroek. Bewoners zijn op deze bijeenkomsten meer dan welkom. Uiteraard volgt later nog meer info omtrent uur en tijdsduur. (jdh)

Aandoenlijk kerstspel te Heide

Reeds vele jaren kent de parochie Heide met Kerstmis de traditie om het kerstevangelie te laten uitbeelden door kinderen. Het is steeds weer een aandoenlijk gebeuren, waar de vol gelopen kerk, steeds getuige van is. In feite is het een aansluiten bij de middeleeuwse gewoonte om belangrijke gebeurtenissen uit het evangelie uit te beelden, denk maar aan de nog bestaande Passiespelen. Zo werd dat evangelie duidelijk en begrijpelijk voor de ongeletterde bevolking. Thans beleven de kinderen hun rol intens, en velen brengen hem dan ook vol passie. Bijzonder ogenblik is ook steeds weer de uitbeelding van Maria met bolle buik die in verwachting is, met Jozef en een ezeltje op weg naar Bethlehem, waar norse herbergiers hen wegjagen, om dan te bevallen bij de kerststal. Helemaal hilarisch wordt het als dat kussen niet vlot van onder het kleed gehaald kan worden. Heroïsch is vaak ook de Romeinse soldaat de oproept voor de volkstelling, en leuk de engelen die de herders in het veld oproepen om naar het Kerstekind te gaan kijken. Ook de koningen ontbreken niet op het appel, want die volgen een hoog gehouden ster! De kinderlijke fantasie is aandoenlijk en hun “verkleden” leuk om zien. Sommigen weten reeds jeugdig hun personage zo met verve neer te zetten, dat zij aller bewondering afdwingen. Spontaan applaus is er steeds bij. Deze jarenlange traditie te Heide kan kaderen in een goede samenwerking tussen kinderen en erg geëngageerde volwassenen, die ook in de regelmatige druk bijgewoonde gezinsmissen tot uiting komt. Dit jaar zongen de Gregorianen met heel de kerk in samenzang diverse goed gekende kerstliederen, zodat allen echt genoten van dat intens en verrijkend moment dat zij samen doorbrachten tijdens de Kerstmis. Pastoor pater Jos Verhaeghen SVD, gaf alle aanwezigen ook een mooie kerstwens met foto van de kerststal uit Heide.

Lieven Gorissen

Leerlingen lopen Warmathon voor Sociale Kruidenier

juf Hilde, meester Filip, juf Rita ,juf Conny, juf Inge ,juf Christine, Willy Vanderhoudelingen, Gilberte Van de Mert en Karl Mennes (van de Sociale Kruidenier) en directeur Guy

Tijdens De Warmste Week van Music For Life kon je warmlopen voor meer dan 1.000 goede doelen.  De Warmathon is een recreatief loopevenement waar iedereen aan kon deelnemen.

De leerlingen van de Sint Catharinaschool liepen op vrijdag 22 december hun warmathon op de atletiekpiste achter het gemeentehuis in Stabroek. Iedereen deed zijn best, of je nu liep, stapte of jogde, het maakte niet uit. Het deelnemen was een warm gebaar en bovendien een grote steun voor het goede doel.

Dit jaar had de Sint Catharinaschool gekozen om de opbrengst te schenken aan de sociale kruidenier “De Molen” in Stabroek. De winkel is bedoeld voor mensen die het wat moeilijker hebben en niet genoeg geld overhouden om voeding, onderhouds– en verzorgingsproducten te kopen.

Enkele vrijwillige medewerkers van de sociale kruidenier hadden voordien een bezoekje gebracht aan  de Sint Catharinaschool waar zij de leerlingen van het 1ste , 2de en 3de leerjaar, de werking van de winkel uitlegden. De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar brachten zelf een bezoek aan de winkel in de Kleine Molenweg te Stabroek.  En het heeft echt indruk op hen gemaakt. Daarom wilden zij dit project ten volle steunen.

Tijdens de Warmathon werd de opbrengst van de loop, een cheque van 2000 euro, overhandigd aan enkele medewerkers van de sociale kruidenier.

Overleden Marcella Van Mol – Kapellen/Hoogboom

Marcella Van Mol, echtgenote van de heer Aimé Balliauw, overleed in A.Z. Klina te Brasschaat op 23 december 2017. Zij werd geboren te Doel op 3 mei 1938. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 30 december 2017 om 11 uur in de parochiekerk Sint-Jozef, Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen-Hoogboom. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnengraf op de begraafplaats aldaar. Samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 10.40 uur in de kerk.
Rouwadres : Familie Marcella Van Mol, p/a begrafenissen Jan Ketelaar, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

1 2 3 4 5 168