Win vrijkaarten voor optreden Frank Vander Linden bij KAS

      Een nieuw jaar, en nieuwe Frank Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, kan het ook alleen. Dat bewees hij in 2009 en 2010 met zijn zeer succesvol solo-debuut  “Frank Vander linden” (met daarop “In de walszaal”) en de bijbehorende, vijftig optredens tellende tournee. Zonder De Mens schrijft en speelt hij […]

Viergeslacht te Kapellen

Op 7 november werd Maxime Van der Poel geboren. Maxime is het zoontje van Steve Van der Poel en Lynn van der Linden en zorgde voor een viergeslacht in de familie Van der Poel. Op de foto v.l.n.r.: papa Steve Van der Poel, (1985), wonende te Kapellen. met de kleine Maxime in de arm, pappie […]

Overleden dokter Didier Keusters – Kapellen

Dokter Didier Keusters, echtgenoot van mevrouw Anne Deffontaine, overleed op 23 december 2017. Hij werd geboren te Wilrijk op 31 juli 1956 en was Neus- Keel- en Oorarts. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 30 december 2017 om 11 uur in de kerk O.-L.-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, Antwerpsesteenweg 237 te Kapellen-Zilverenhoek. De crematie en de asbestemming […]

Overleden Rik Joossens – Putte/Stabroek

Rik Joossens, echtgenoot van Louisa Van Bouwel, overleed in het woon- en zorgcentrum Zonnewende te Kapellen op 25 december 2017. Hij werd geboren te Stabroek op 14 juli 1930 en was op rust gesteld werknemer Esso, Antwerpen. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 30 december 2017 om 14 uur in de aula op de begraafplaats […]

Overleden Albert Vollens – Kapellen

Albert Vollens, weduwnaar van Maria Vansonhoven, overleed in het Woonzorgcentrum Zonnewende te Kapellen op 22 december 2017. Hij werd geboren te Berchem op 5 juli 1920. De afscheidsdienst heeft plaats  op zaterdag 30 december 2017 om 14 uur in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen. Aansluitend volgt de  asverspreiding op […]

De Warmste Week: Kapellen deed mee

De Warmste Week van Music For Life ging ook bij de gemeente Kapellen niet onopgemerkt voorbij. –   De afscheidsdrink in het voormalige café De Nachtegaal (beter bekend als het Vogelenkot) op 2 december ll. bracht 977,42 euro op. Dat bedrag gaat integraal naar het gekozen goede doel: het Vogelopvangcentrum Brasschaat-Kapellen. De cheque werd eerder overhandigd. […]

Bevraging in nieuwe Ekerse wijken

Omdat de wijken Rozemaai, Schoonbroek en Edison op 1 januari 2019 aangehecht worden bij Ekeren, zal het districtsbestuur volgend jaar de inwoners van deze wijken gaan bevragen omtrent de dingen die goed lopen en de dingen die fout gaan of alleszins beter kunnen, zodat na de overgang van district Antwerpen naar district Ekeren zowel aan […]

Aandoenlijk kerstspel te Heide

Reeds vele jaren kent de parochie Heide met Kerstmis de traditie om het kerstevangelie te laten uitbeelden door kinderen. Het is steeds weer een aandoenlijk gebeuren, waar de vol gelopen kerk, steeds getuige van is. In feite is het een aansluiten bij de middeleeuwse gewoonte om belangrijke gebeurtenissen uit het evangelie uit te beelden, denk […]

Leerlingen lopen Warmathon voor Sociale Kruidenier

juf Hilde, meester Filip, juf Rita ,juf Conny, juf Inge ,juf Christine, Willy Vanderhoudelingen, Gilberte Van de Mert en Karl Mennes (van de Sociale Kruidenier) en directeur Guy   Tijdens De Warmste Week van Music For Life kon je warmlopen voor meer dan 1.000 goede doelen.  De Warmathon is een recreatief loopevenement waar iedereen aan […]

Overleden Marcella Van Mol – Kapellen/Hoogboom

Marcella Van Mol, echtgenote van de heer Aimé Balliauw, overleed in A.Z. Klina te Brasschaat op 23 december 2017. Zij werd geboren te Doel op 3 mei 1938. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 30 december 2017 om 11 uur in de parochiekerk Sint-Jozef, Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen-Hoogboom. Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne […]