Nievejoarke Zoete in den Delhais

Zoals elders al vermeld, werd er in Berendrecht minder gezongen door kinderen dan in Zandvliet. Uitzondering was zeker de Delhaize (in de volksmond Den Delhais genoemd). Hier werd flink gezongen voor de verkoopsters die snoep en lekkers uitdeelden.