Aandoenlijk kerstspel te Heide

Reeds vele jaren kent de parochie Heide met Kerstmis de traditie om het kerstevangelie te laten uitbeelden door kinderen. Het is steeds weer een aandoenlijk gebeuren, waar de vol gelopen kerk, steeds getuige van is. In feite is het een aansluiten bij de middeleeuwse gewoonte om belangrijke gebeurtenissen uit het evangelie uit te beelden, denk maar aan de nog bestaande Passiespelen. Zo werd dat evangelie duidelijk en begrijpelijk voor de ongeletterde bevolking. Thans beleven de kinderen hun rol intens, en velen brengen hem dan ook vol passie. Bijzonder ogenblik is ook steeds weer de uitbeelding van Maria met bolle buik die in verwachting is, met Jozef en een ezeltje op weg naar Bethlehem, waar norse herbergiers hen wegjagen, om dan te bevallen bij de kerststal. Helemaal hilarisch wordt het als dat kussen niet vlot van onder het kleed gehaald kan worden. Heroïsch is vaak ook de Romeinse soldaat de oproept voor de volkstelling, en leuk de engelen die de herders in het veld oproepen om naar het Kerstekind te gaan kijken. Ook de koningen ontbreken niet op het appel, want die volgen een hoog gehouden ster! De kinderlijke fantasie is aandoenlijk en hun “verkleden” leuk om zien. Sommigen weten reeds jeugdig hun personage zo met verve neer te zetten, dat zij aller bewondering afdwingen. Spontaan applaus is er steeds bij. Deze jarenlange traditie te Heide kan kaderen in een goede samenwerking tussen kinderen en erg geëngageerde volwassenen, die ook in de regelmatige druk bijgewoonde gezinsmissen tot uiting komt. Dit jaar zongen de Gregorianen met heel de kerk in samenzang diverse goed gekende kerstliederen, zodat allen echt genoten van dat intens en verrijkend moment dat zij samen doorbrachten tijdens de Kerstmis. Pastoor pater Jos Verhaeghen SVD, gaf alle aanwezigen ook een mooie kerstwens met foto van de kerststal uit Heide.

Lieven Gorissen