Minister Vandeurzen opent Oncologisch en Internistisch Dagziekenhuis en Polikliniek in AZ Klina

Minister Jo Vandeurzen, Dr. DidierVerhoeven en dhr KoenVerberck, Waarnemend Burgemeester Brasschaat.

 

AZ Klina te Brasschaat opent een oncologisch en internistisch dagziekenhuis en nieuwe polikliniek in het bijzijn van dhr. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, volksgezondheid en Gezin, dhr. Koen Verberck Burgemeester van Brasschaat (a.i.) en dhr. Jan Jambon, Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Het ziekenhuis zet samen met zijn artsen onder het motto “samen voluit” weer een volgende stap in de verdere uitbouw en groei van AZ Klina.
Met de opening van een volledig nieuw oncologisch en internistisch dagziekenhuis werkt AZ Klina verder aan een sterk uitgebouwde afdeling oncologie met radiotherapie en borstkliniek. De hypermoderne afdeling voldoet aan de laatste technologische snufjes en is tegelijkertijd een warme, huiselijke omgeving. Zo is er veel licht en ruimte in de kamers, een rustgevende patio waar de patiënt even op adem kan komen, een koffieruimte voor de patiënten en bezoekers, … Kortom, persoonlijke zorg voor de patiënt en zijn naasten staat voorop.
Dankzij de uitbreiding van de polikliniek is er een verdubbeling van het aantal consultatieruimtes. In totaal breidt het ziekenhuis uit met meer dan 1500 m². En dat is noodzakelijk. Het aantal raadplegingen is immers ook meer dan verdubbeld.
Ook de komende jaren blijft deze groei en dynamiek aanhouden. Meer subspecialisatie en multidisciplinaire zorg voor de patiënt, in nauwe samenwerking met de eerste lijn, is een topprioriteit voor het ziekenhuis. AZ Klina bouwt zo verder aan het realiseren van zijn missie van acuut referentieziekenhuis en revalidatieziekenhuis voor de patiënten en verwijzers van Noord-Antwerpen en de Voorkempen.

Huwelijk met bruidskoets en huifkarren

Zaterdagmorgen 2 september is op het districtshuis te Berendrecht een opvallend huwelijk doorgegaan. Jolien Merveille, dochter van Raf en Ilse van de Leeuw van Vlaanderen in Zandvliet, trouwde er met Tom Jansen, kleinzoon van wijlen Ben Jansen, muzikant en ex-districtsraadvoorzitter.

Een uitgebreid gezelschap kwam al vroeg bijeen aan de Leeuw om er een ontbijt te nuttigen en een cavaatje te drinken. Tom kwam er met zijn familie de bruid uithalen. Vervolgens stapte vader Raf met zijn dochter en de bruidskinderen in de koets.  De rest van het gezelschap vond een plaatsje onder de huif van de karren, die geleverd werden door Louis Van de Vijver uit Melsele. Terwijl de paarden afkomstig waren van de gekende Arne (Bolle) Bastiaenssens uit Stabroek.
Zodoende ging het in stoet door de Zandvlietse Hoek en de straten van Zandvliet en Berendrecht naar het districtshuis waar al flink wat volk stond te wachten. Liesbeth Sleymer verwelkomde de bruidsstoet en vroeg de gasten in de raadzaal, waar burgemeester Carl Geeraerts iedereen welkom heette. Na het jawoord hield hij een korte maar geestige rede waarbij hij (verwijzend naar de Leeuw van Vlaanderen) teruggreep naar de Gulden Sporenslag. Een daverend applaus weerklonk verscheidene keren. Het gezelschap ging vervolgens opnieuw naar de Leeuw voor een feestmaal. In de namiddag werd een receptie gehouden in de Martinushoeve, waarna het huwelijksmaal werd opgediend en het avondfeest volgde. (sdl)    

 

 

Seizoen 2017/18 belooft een heuglijk jaar te worden voor voetbalclub Nieuw Stabroek.

 

 Voetbalclub Nieuw Stabroek bestaat 50 jaar en heeft 40 jaar jeugdwerking en mogen in de toekomst de titel “Koninklijk S.K. Nieuw Stabroek” voeren.  Een gelegenheid die we niet voorbij willen laten gaan om iedereen die ons in de voorbije halve eeuw genegen was, eens samen te roepen voor een hapje, drankje en een toffe babbel.

Wij heten U van harte welkom op 8 september 2017 vanaf 20 uur in zaal Moorland,  Sportweg 2 te Stabroek, om deze gelegenheid samen met ons te vieren.
Om organisatorische reden hadden we graag op de hoogte gebleven van uw aan- of afwezigheid via onze mail: sknieuwstabroek@gmail.com

In naam van het bestuur S.K.N.S
Seyssens Luc

 

 

Open werf Storm-windpark Zandvliet

 Vlakbij de Schelde-Rijn-verbinding en de A12 bouwt windparkontwikkelaar Storm één windturbine met een tiphoogte van 200 meter. Op zondag 3 september zijn de inwoners van Zandvliet, en alle andere geïnteresseerden, welkom om de werf te bezoeken.

Het windpark, vlakbij de Schelde-Rijn-verbinding en de A12, zal bestaan uit een windturbine met een mast van 139 meter en wieken van 61 meter lang. 

“Windenergie spreekt tot de verbeelding”, vertelt Eveline D.Milonas van Storm. “Een open werf is een ideaal moment om vragen te beantwoorden over de constructie van het windpark en de productie van groene energie. Daarom verwelkomen we op zondag 3 september de inwoners van Zandvliet en alle andere geïnteresseerden op de werf. De betontoren is helemaal afgewerkt en de andere grote componenten zullen op de grond te bezichtigen zijn.”

Over windpark Zandvliet
De Storm-windturbine in Zandvliet heeft een elektrisch vermogen van 3 MW. De turbine is goed voor een jaarlijkse productie van 11.200 MWh aan groene stroom, het equivalent van het jaarverbruik van 3.200 gezinnen. Het windpark zal begin volgend jaar operationeel zijn. 

Praktisch
Het bezoeken van de werf is mogelijk op zondag 3 september tussen 11u en 16u. De werfingang is toegankelijk via Noordland. Wie met de fiets komt, kan gebruik maken van de gratis fietsenstalling aan de werfingang. Wie met de auto komt, kan parkeren in de aangegeven zone.

Bewonersparticipatie
Binnenkort krijgen de inwoners van Zandvliet, Lillo en Berendrecht via de coöperatieve Storm CVBA de mogelijkheid te delen in de winsten van de windturbines van Storm én groene stroom af te nemen tegen een voordeeltarief. Storm organiseert hierover een informatieavond op 21 september. De bewoners worden via de post persoonlijk uitgenodigd.

Heimwee naar de “schoolkoeien”

Voor de Berenschool in Berendrecht begon het nieuwe schooljaar deze morgen 1 september zonder uitzicht op een wei met koeien. Sommige leerlingen hadden heimwee naar de oude school aan de Monnikenhofstraat waar dit wél het geval was. Zij werd met ingang van vorig schooljaar verlaten voor een gloednieuw gebouw aan de Kleine Bredestraat/Antwerpsebaan te Berendrecht. Daar werden vrijdagmorgen 316 leerlingen verwelkomd (bijna honderd kleuters en meer dan tweehonderd lagere schoolkinderen). De moderne gebouwen, volledig opgetrokken volgens het principe van een energiezuinig passief huis, hebben het afgelopen jaar voldaan aan de verwachtingen.

 

De waterbus vaart ook in de gemeenteraad

Gemeenteraadsleden Danielle Meirsman en Dirk Rochtus blijven de waterbus onder de aandacht brengen.

Vanaf 1 juli was de eerste waterbus in Antwerpen een feit: een nieuw openbaar vervoermiddel op de Schelde, tussen het Steen-ponton, Hemiksem en Kruibeke. Door het succes van de waterbus is het logisch dat ook naar andere trajecten wordt gekeken. In het bestuursakkoord van het district Berendrecht Zandvliet Lillo staat de waterbus ingeschreven als één van de actiepunten op het vlak van openbaar vervoer.

Antwerpse N-VA-gemeenteraadsleden Danielle Meirsman en Dirk Rochtus volgen het dossier op de voet. Ze laten geen gelegenheid voorbijgaan om de noodzaak van een waterbus voor onze regio onder de aandacht te brengen.
Het is aan de burger om de afweging te maken tussen de waterbus en de files in de stadsregio. “Het is daarom dat we een waterbus willen die onze inwoners vanuit het district, via het Kanaaldok, naar het eilandje brengt,” aldus Danielle Meirsman. “Daar is er rechtstreekse aansluiting op de nieuwe Noorderlijn-tram, een snelle verbinding naar het centrum.”
Een vlotte veerdienst tussen Zandvliet, Berendrecht en het grote zeesluizencomplex (met fietspaden naar de chemische bedrijven langs de Scheldelaan) is de logische volgende stap, vindt Danielle.

De aansluiting van de waterbus op andere openbare vervoersmiddelen en fietspaden wordt dé uitdaging voor het Stadsbestuur. “Dan kan men de kostprijs in de bestaande abonnementen opnemen,” onderlijnt Dirk Rochtus. “Een verdedigbare kostendekkingsgraad is cruciaal voor de verdere uitrol van de waterbus als duurzaam vervoersalternatief. De waterbus is vooral een verhaal op lange termijn. Maar het goede nieuws is dat we van start zijn gegaan.”

De twee gemeenteraadsleden bevestigen dat er een draagvlak is voor een waterbus in onze contreien. “Wij blijven op dezelfde nagel slaan – eens de waterbus naar Antwerpen vaart, moet ook de overzet van het Kanaaldok naar de bedrijven bespreekbaar worden,” besluit Danielle Meirsman. “Als Gemeenteraad moeten we er op toezien dat de waterbus een niet meer weg te denken toekomstproject wordt.”

Info: Danielle Meirsman: 0474 305 136 – www.n-va.be/polder

Overleden François Huygen – Stabroek

Op 29 augustus 2017 overleed te Stabroek François Huygen. Hij was de echtgenoot van Jean Westwater en werd geboren te Antwerpen op 4 februari 1946. Maandag 4 september wordt er afscheid genomen om 11.00 uur in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht. Samenkomst in de aula.

Rouwadres: Familie Huygen – Westwater, p/a Uitvaartverzorging P. Groffen, Monnikenstraat 89 te 2040 Berendrecht 

Overleden Bruno Letschert – Berendrecht

Op 29 augustus 2017 overleed te Berendrecht Bruno Letschert. Hij werd geboren te Merksem op 30 december 1959. Zaterdag 2 september wordt er afscheid te genomen om 11.00 uur tijdens de burgerlijke plechtigheid in aula ’t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Berendrecht. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de aula vanaf 10.40 uur.

Rouwadres: Familie Letschert, p/a Uitvaartverzorging P. Groffen, Monnikenstraat 89 te 2040 Berendrecht 

‘Schoolstraat’ in Heide zorgt voor veiliger verkeer naar school

Vanaf 1 september heeft Kalmthout een eerste ‘schoolstraat’. Het schepencollege keurde daarvoor een nieuw politiereglement goed. De schoolstraat aan basisschool Sint-Jozef in Heide kwam er op vraag van het schoolbestuur en de directie. Het gaat om het stuk Heidestatieplein naast de kerk, van ’t Centrum tot de Sint-Jozeflaan.
Het principe van een schoolstraat is dat schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen voorrang krijgen. Een half uur voor het begin en na het einde van de school wordt de straat met nadarhekken afgezet. Er is dan enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets. Schoolgaande kinderen kunnen zo veilig naar school komen. De schoolstraat is afgesloten van 8 tot 8.30 uur ’s ochtends en van 15.30 tot 16 uur na schooltijd. Op woensdagmiddag van 11.45 tot 12.15 uur.
De afgesloten zone in Heide leent zich bij uitstek voor een schoolstraat. Het gaat om een weg die buiten de schooluren weinig tot geen doorgaand verkeer aantrekt. De hinder voor het gewone verkeer is dus miniem. De straat werd wel steeds druk gebruikt tijdens de ochtend- en avondspits van de school. Ouders die hun kinderen brachten en ophaalden, parkeerden al eens foutief en dat maakte de situatie onveilig. Door die straat nu verkeersvrij te maken, kunnen de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar veilig de ingang van de school bereiken.
Info:  mobiliteit@kalmthout.be, 03 620 22 14

foto: gemeente Kalmthout

1 12 13 14