Stadsdichter loopt van Scheldebron naar Antwerpen

De stadsdichter overhandigde een fles water uit de Scheldebron die voor de helft eigendom is van het Antwerpse Havenbedrijf

De stadsdichter overhandigde een fles water uit de Scheldebron die voor de helft eigendom is van het Antwerpse Havenbedrijf

ANTWERPEN – Stadsdichter Maarten Inghels is op elf dagen van de Scheldebron in Gouy (Noord-Frankrijk/Zuid-Vlaanderen) naar Antwerpen gewandeld. Hij werd in het Havenpaviljoen MAS ontvangen door havenschepen Marc Van Peel.
Die herinnerde er aan dat de Scheldebron voor de helft eigendom is van het Antwerpse Havenbedrijf. Dat gebeurde ingevolge een overdracht van Espa (Vlaamse Vereniging van maritieme Journalisten) enkele jaren geleden. Die stond toen onder leiding van onze hoofdredacteur Staf De Lie, thans erevoorzitter. De tocht van bijna 200 km leverde ook een fles water van de bron op en de belofte voor een nieuw gedicht dat door de Schelde wordt geïnspireerd.