Dikke truiendag in de school

de-rekke

Burgemeester Rik Frans en de schepenen Veerle Nuyts en Jacques De Swaene hadden voor De Rekke ook een boompje bij.

Op vrijdag 13 februari werd de verwarming een paar graadjes minder gezet in de school. De leerlingen van de Stappe kwamen dan ook allemaal naar school met een dikke trui. Het was dan ook dikke truiendag. De leerlingen hadden  een lesje gekregen over de klimaatopwarming. Iedereen wist waarover het ging.  Alle leerlingen verzamelden op de speelplaats. Op de tonen van het lied “I will follow” werd een dikke truienlied gezongen door onze leerlingen. Ook de zin “Hoe lager de thermostaat, hoe beter voor ’t klimaat” was door iedereen gekend.
Omdat we in onze school meewerkten aan de dikke truiendag kregen we van de gemeente 2 appelbomen. Deze zullen zeker een mooie plaats in onze school krijgen zodat onze leerlingen nog veel aan deze dag zullen denken.

In Sint Calasanz  verzamelde alle kinderen op de speelplaats, want  burgemeester Rik Frans kwam eens horen wat zij op school hadden gedaan voor de dikke truiendag.  Enkele kinderen kwamen dat vertellen, en wij vernamen dat de verwarming was laag gezet, en dat zij gekeken hadden naar de milieufilm van Al Gore.
De burgemeester had het nog even over het belang van een goed milieu en energiezuinigheid, en als dank voor de inspanning van de kinderen had hij een geschenk bij voor de school: een mooie beukenboom die op de speelplaats zal groeien en bloeien.
Tot slot zongen en dansten alle kinderen nog op een liedje tegen pesten, en dan was het tijd voor…  de krokusvakantie! Ook in de Rekke werd er rond het thema gewerkt en kwamen de leerlingen dik ingeduffeld naar de school.

Burgemeester Rik Frans en de schepenen Jacques De Swaene en  Veerle Nuyts hadden voor elke school een leuke attentie bij in de vorm van boompjes. Elke school kan dus nu zijn boompjes planten!