Planten van tulpen tijdelijk uitgesteld

Vanuit het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo werd zopas gemeld dat de tulpenplant in Berendrecht tijdelijk niet kan doorgaan. De bollen kunnen niet tijdig aangevoerd worden. Voor het leveren van 160.000 tulpenbollen was een aanbesteding uitgeschreven waaraan vier kwekers of leveranciers deelnamen. De toewijzing gebeurde aan plaatselijk bloemenkweker Eestermans uit Zandvliet. Deze kreeg echter de bollen nog niet toegeleverd van de Nederlandse kweker. De levering zou volgende week gebeuren. Wanneer een nieuwe datum voor de tulpenplant gekend is, wordt dit door het district meegedeeld. (sdl)

Het zal nog tot het voorjaar wachten zijn vooraleer er weer zo'n drukte is op de tulpenwei

Het zal nog tot het voorjaar wachten zijn vooraleer er weer zo’n drukte is op de tulpenwei

l)

Aertssen en Natuurpunt wisselden van stoel

De firma Aertssen uit Stabroek wenst zich te profileren als een bedrijf waarin duurzaamheid hoog in het vaandel wordt gedragen. Daarom werd de jongste jaren fel ingezet op ecologisch verantwoorde projecten, waarbij waar mogelijk zelfs stukken land werden teruggeven aan de natuur. Desondanks ontstonden in het verleden wel eens conflicten met natuurorganisaties zoals Natuur en Bos en Natuurpunt.

Om elkaars standpunten en inzichten beter te begrijpen ging Greg Aertssen graag in op een voorstel om een dag van job te wisselen met Chris Steenwegen, algemeen directeur van Natuurpunt. Op 8 oktober ’14 ging hij de uitdaging aan en werd hij rondgeleid op enkele werven van Natuurpunt, waar hij kon vaststellen dat veel inspanningen worden geleverd om mensen met weinig zicht op een arbeidsplaats toch een kans te geven. Bijkomend voordeel daarbij is dat deze ‘sociale’ economie de ‘reële’ economie niet verstoort. Chris Steenwegen werd rondgeleid in de gebouwen van Aertssen en maakte kennis met enkele werknemers. Hij vernam onder meer dat dochterbedrijf Shipit vandaag met binnenschepen meer tonkilometers goederen vervoert over water dan de hele Aertssen groep over land. Vervolgens werd halt gehouden bij dochterbedrijf Antwerp Recycling Company (ARC), pionier in de Belgische recyclagesector. Daar kon hij kennismaken met het bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwerken van bouw- en slooppuin. Daarna werd in de Antwerpse haven een windmolen in opbouw bezocht. Deze windmolen wordt gebouwd door het Havenbedrijf, Vleemo en Aspiravi, op de voormalige Opel terreinen, in Oorderen dus. Het kraanbedrijf van Aertssen verzorgt er alle hijswerken.

Landbouwers niet verdrijven
De namiddag werd ingezet met een bezoek aan ons zonnepanelenpark Terranova Solar op de Gipsberg in Zelzate. Het voormalige zwaar vervuilde fabrieksterrein van 135 ha onderging hiervoor een totale transformatie. Het nieuwe zonne‐energiepark is goed voor 15 MW vermogen, waarmee 4.000 gezinnen van groene stroom kunnen worden voorzien. Op deze manier is wat ooit een ecologische ramp was uitgegroeid tot een toonaangevende ecologische droom. Om de dag af te sluiten werd afgesproken op de Hedwigepolder, waar het aannemingsbedrijf instaat voor de opbouw van nieuwe Scheldedijken in wat een nieuw intergetijdengebied zal vormen voor de Schelde. In een afsluitende babbel ter plaatse tussen Greg en Chris werd duidelijk dat Aertssen en Natuurpunt veel dichter bij elkaar aansluiten dan initieel gedacht. Het idee dat natuurbehoud en reële economie met elkaar in conflict zijn werd zo voorgoed naar de prullenbak verwezen, met dien verstande dat landbouwers niet mogen worden verdreven van hun gronden ten voordele van natuurinrichting. Natuurbehoud en reële economie gaan hand in hand, bijvoorbeeld rond recyclage, wind- en zonne-energie. Met die bemerking dat duurzaam ondernemen niet kan standhouden zonder dat er een economisch model aan gekoppeld is. Daar ligt de sleutel indien men duurzaam wil ondernemen. Een boodschap die de Aertssen groep meer dan begrepen heeft.

Wij ontvingen bovenstaand verslag van Yannick Renier, manager bij Aertssen, die de ontmoeting tussen Greg Aertssen en de directeur van Natuurpunt, Chris Steenwegen, volgde. Wij hopen dat deze positieve ontmoeting niet zonder gevolgen blijft voor wat zich thans voordoet op Linker- als Rechteroever, waar inderdaad het conflict tussen de oorspronkelijke gemeenschap en sommige milieu-activisten steeds groter wordt.(Staf De Lie)

De directeur van Natuurpunt en Greg Aertssen die één dag van stoel verwisselden

De directeur van Natuurpunt en Greg Aertssen die één dag van stoel verwisselden

 

 

Overleden Paul De Wit – Kapellen

Paul De Wit, echtgenoot van Irène Cools, overleed op 24 oktober 2014. Hij werd geboren te Broechem op 24 maart 1943. De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 8 november 2014 om 11 uur in de St.-Jozefkerk, Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen-Hoogboom, waarna hij ten rusten wordt gelegd op de begraafplaats aldaar. Rouwadres : Familie De Wit, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Er is gelegenheid Paul tot en met donderdag 30 oktober een laatste groet te brengen in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen, na telefonische afspraak. Tel. 03-664 20 58.

Halloween-wandeling in het Karrenmuseum te Essen

Halloween

Heksen zoeken ingrediënten voor hun soep.  Een oude teennagel, een scheetje in een potje of een kluif; de heksen van Essen vragen alle kinderen om op vrijdag 31 oktober vreemde ingrediënten naar het Karrenmuseum mee te nemen voor de bereiding van hun heksensoep. Na het vallen van de schemering leiden gidsen bezoekers gratis door het museum en komen zij onderweg markante figuren en ook de heksen tegen. Afsluitend mag iedereen de heksensoep proeven in het sfeervolle cafeetje.
Tijdens de Halloween-avond vertrekt in het Karrenmuseum vanaf 18.00 uur elk half uur een gids in de Rietendakschuur voor een avondwandeling door het park. Alle deelnemers mogen een lantaarn of een zaklamp meenemen. Tijdens de wandeling dolen er vreemde verschijningen rond en bij het Koetshuis brouwen de heksen van Essen hun eigen heksensoep. Zij vragen de deelnemers om een teennagel, kindertranen, een kluif, een klavertje4, een appel, een scheetje in een potje of een stukje peperkoek mee te nemen.
Publieksmedewerker Katia De Clercq laat weten dat het Karrenmuseum speciaal voor deze activiteit sfeervol zal worden aangekleed. “De verlichting in de gebouwen en het park wordt aangepast en het zou heel tof zijn als alle deelnemers een lantaarntje of zaklamp bij hebben. Om na de wandeling nog gezellig bij te kunnen babbelen, openen we de deuren van ons sfeervolle cafeetje. De houtstoof zal er branden en iedereen kan er proeven van het resultaat van de heksensoep. De deelnemers kunnen zich opwarmen met een tas koffie, warme chocomelk, glühwein of een borreltje.”
De Halloweenwandeling gaat door op  op vrijdag 31 oktober tussen 18:00 en 22:00 uur. Elk half uur vertrekt een geleide wandeling.
Deelname en toegang gratis.  Karrenmuseum, Moerkantsebaan 52 in Essen –  www.karrenmuseum.be

‘Patattenkot’ verdwijnt defnitief uit Stabroek

patattenkot

Industriële archeologie verdwijnt uit Stabroeks dorpszicht.

Op maandag 27 oktober ’14 werd aanvang genomen met de afbraak van het ‘patattenkot’ in de Abtsdreef te Stabroek. Hiermee verdwijnt een van de laatste stukjes industriële archeologie uit Stabroek, zo verdwenen al eerder het Conservenfabriek Picolo,  Melkerij Cérès, Brouwerij Verhaert en ook tot spijt van velen den Ast die gelegen was in Ettenhoven.

Stukje geschiedenis
Einde jaren twintig in de vorige eeuw was het een alerte leraar Dhr. De Groof, die inzag dat er dringend iets diende te gebeuren met het correct opslaan en bewaren van plant- en zaaigoed. Na wat contacten met landbouwers werd in 1932 een coöperatieve opgericht met de naam Vereniging voor Zaad en Pootgoed van de Antwerpse Polders (VZPAP). De oorlogsjaren van WOII zorgen ervoor dat de werking van de VZPAP op een laag pitje komt te staan maar ze blijft wel actief.
Direct na de oorlog schiet de vlam in de pan en verrijst er in de Abtsdreef tegenover het Koedreefke een eerste magazijn. De landbouw doet het goed na de oorlogsjaren en een nieuw gebouw dringt zich op.
In oktober 1952 staat er op de locatie waar nu de afbraak plaats heeft een nieuw gebouw (51 meter lang en 35 meter breed) dat dienst kan doen voor de opslag van poot- en bewaaraardappelen. In deze loods konden zo’n 2.000.000 kg aardappelen in ideale condities (kiemvrij) bewaard worden.
Het kon niet op, na de aardappelen volgde de correcte bewaring van granen en zo werd ook voor dit product een gepast gebouw opgetrokken, men spreekt dan over 1958. Het gebouw deed dienst voor het drogen en kuisen van granen.
Het gebouw, momenteel ten prooi aan sloop, was twintig meter hoog en kon 2.200 ton granen stockeren. Maar de opkomst van de havenindustrie fnuikte de steile opmars van de VZPAP en nog voor ze hun 30-jarig bestaan konden vieren en amper drie jaar na de oprichting van het silogebouw stopt de VZPAP haar activiteiten.
Het gebouw komt in handen van L. De Schutter die er een kippenmesterij en handel in veevoeders in onderbracht. Het eerste gebouw ‘Patattenkot’ gaat tegen de vlakte in 1984 als het opgekocht is door een natie die er nieuwe magazijnen laat bouwen. De graansilo’s worden omgebouwd tot burelen.
Met dank aan de heemkundige kring Molengalm voor deze korte geschiedenis.

Wat de toekomst zal brengen op het vrijgekomen terrein konden we nog niet achterhalen.

Bloewaajt is een succes

bloewaajt

Afgelopen zaterdag organiseerde de Oude Gans de eerste editie van Bloewaajt in de Zandvlietse Evenementenhal. In de namiddag werd er eerst en vooral aan de kinderen gedacht. Naar schatting waren er meer dan honderd kinderen aanwezig, en de aanwezige ouders zorgden ervoor dat de toog constant bevolkt werd. ’S Avonds moest dan de kroon op het werk worden, met als hoogtepunt een optreden van Snollebollekes, populair van de carnavalhits Snollebolleke en Vrouwkes. De Nederlandse zanger zette de zaal in vuur en vlam en daarna nam DJ Voesenek over. Ook DJ Harmony droeg zijn steentje bij aan dit knalfeest. Zo’n 900 mensen bleven tot in de vroege uurtjes op de dansvloer en na afloop telde de organisatie meer dan dertig lege vaten. Wie thuis kwam met een droge keel, had dat dus enkel aan zichzelf te wijten. Kortom, een geslaagde eerste editie van Bloewaajt dus. STMA
foto: Sarah Stoop

Stoelendansje…

De Brasschaatse gemeenteraadszitting zag er maandag 20 oktober een tikkeltje anders uit… Voorlopig is schepen Adinda Van Gerven waarnemend burgemeester, nu Jan Jambon minister werd. Minister Jan zat nu uiterst …links, maar da’s louter toevallig denken we. Toekomstig waarnemend en daaraan gekoppeld, vooronderzoek. Burgemeester, ik weet het, het is een beetje verwarrend, zat heel braafjes en stilletjes op zijn gewone raadslidstoel. Na benoeming (volgende maand?)  schuift Koen Verberck zeker door naar de ‘troon-corona’, zoveel is zeker.
Aangezien ook schepen Philip Cools, net als Jambon voor Brussel kiest, schuift nog een NV-A’ r  door naar het schepenambt. Tom Versompel, een échte Brasschatenaar, zal ruimtelijke ordening en economie worden toebedeeld. Versompel is jurist van opleiding en uitstekend advocaat.
Toch opvallend: 2 belangrijke NV-A- kopstukken ontbraken  op het appel:  schepen Luc Sevenhans ( hij werd ook graag burgemeester) en Carl Huybrechts (hij werd graag schepen maar ving bot.)
Eind dit jaar neemt Jef Konings afscheid als schepen. Pensioengerechtigd. Konings wordt opgevolgd door raadslid Niels de Kort. Of bevoegdheden dan weer anders worden ingedeeld zal de toekomst uitwijzen.
En volgend jaar, in de lente, neemt ook gemeentesecretaris Willy Hofkens afscheid. Dan is ook hij aan pensioen toe. De gemeentesecretaris ‘diende’ op al die jaren 3 burgemeesters  en 2 waarnemende…    erjee.

Woonwagenkamp te Berendrecht dient te verdwijnen

-Woonwagens-Bartholomeeussen-geen-bevoegdheid-DSCN9386

Volgens de jongste berichten zou er een beslissing zijn gevallen inzake het woonwagenkamp dat zich in de buurt van de Steenovenwijk te Berendrecht-Zandvliet bevindt en waarover wij in een vorig nummer een reportage brachten.  Schepen Marcel Bartholomeeussen vernam intussen via buurtregisseur Joost  Van der Donkt dat de toestand van de caravans bijzonder slecht zou zijn en dat de afbraak ervan noodzakelijk is. In november zou het terrein dienen vrijgemaakt te worden. (sdl)

1 2 3 4 5 19