Nieuwe schoolgebouwen en sporthal voor 1ste graad Gitok

DP

 

De gemeente en de nv Scholen van Morgen gaan samen in zee met de tijdelijke vereniging IDIB om tegen september 2016 op de campus van de 1ste graad nieuwe schoolgebouwen en een sporthal te bouwen. De oude lokalen en de containerklassen verdwijnen daarna.

Kalmthout – “De Vlaamse overheid wil met het programma Scholen van Morgen op zes jaar tijd tweehonderd nieuwe scholen laten bouwen. Dat kan door samen te werken met private partners. In Kalmthout worden de bouwwerken uitgevoerd door de tijdelijke vereniging IDIB. Het nieuwe complex omvat zowel klaslokalen als werkhuizen, een eetzaal, een administratief deel en een nieuw sanitair blok. Iets verder op het domein komt ook een nieuw sporthal. Dit project voor de eerste graad van het Gitok in Heide is het negentiende dat de nv Scholen van Morgen helpt  realiseren”, legt onderwijsschepen Jef Van den Bergh (CD&V) uit.

Nu de gemeenteraad begin deze week het definitieve contract goedkeurde, kan de aannemer in januari al beginnen met dit project.  “De eerste besprekingen met nv Scholen van Morgen dateren al van 2009. Toen keurde de gemeenteraad de ontwerpovereenkomst goed. Begin volgend jaar gaat de eerste spadesteek in de grond en het is de bedoeling om het schooljaar 2016-2017 te starten in de nieuwe gebouwen. De oude lokalen van de toenmalige Tweesprong en de containerklassen waar nu nog in totaal 250 leerlingen van het eerste en tweede middelbaar les volgen, gaan nadien definitief tegen de grond”, aldus burgemeester Lukas Jacobs (CD&V).

Samenwerken met ‘Scholen voor Morgen’ is voor de gemeente ook financieel aantrekkelijk.
“Het prijskaartje voor het nieuwe schoolgebouw en de sporthal omvat zowel het ontwerp, het bouwen, de financiering als het onderhoud omvat voor een periode van dertig jaar. In die periode moet onze gemeente elk jaar een financiële bijdrage leveren van 294.325 euro. Dat is ongeveer 25 procent van het totale bedrag. De rest wordt gedragen door de Vlaamse overheid. In 2016 moeten we nog wel een eenmalige vergoeding van 192.201 euro op tafel leggen. Dan is de gemeente wat betreft de schoolgebouwen van het Gitok in Heide gerust voor drie decennia”, verduidelijkt Jef Van den Bergh.

Wanneer het project is afgerond, kunnen ook Kalmthoutse sportverenigingen gebruik maken van de nieuws sporthal.

Foto W&F

Katoen Natie grootste privé aandeelhouder in Elia

ANTWERPEN – De groep Katoen Natie heeft in de loop van woensdag aan de beurswaakhond FSMA medegedeeld dat zij, door de aanschaf van een nieuw pakket aandelen, de 5 % drempel in het aandeelhouderschap van ELIA heeft overschreden. De groep wordt zo de grootste privéaandeelhouder van ELIA, beheerder van transmissienetwerken.

‘Deze participatie past in de strategie van de groep om haar energie activiteiten verder uit te bouwen en de groep verder op te schuiven in de richting van een technologisch ingenieursbedrijf. De groep beschouwt ELIA als een bedrijf met groot potentieel op voorwaarde dat de aandeelhouders de visie van internationalisatie volgen en hiervoor de nodige kapitaalsverhogingen willen onderschrijven’. Aldus topman Fernand Huts van Katoen Natie in een mededeling.(sdl)

 

Fernand Huts baas van Katoen Natie

Fernand Huts baas van Katoen Natie

Begraafplaats Vossenvelden blijft bereikbaar

Wegomleiding-begraafplaats

Tijdens de herdenkingsdagen van de overledenen, in november wordt verder gewerkt aan het rioleringsproject op het Hoogeind. De begraafplaats Vossenvelden is tijdens de werken op het Hoogeind wel bereikbaar. Bezoekers moeten via Putte aanrijden naar de begraafplaats. Bezoekers van de begraafplaats volgen vanaf Stabroek centrum de omleiding richting Putte. Aan het grote kruispunt slaagt u af naar Driehoek en vervolgens Hoogeind. U dient de verkeerssignalisatie op de rijweg te passeren. Het plaatselijk verkeer naar de begraafplaats is toegestaan. Dit is voorlopig de enige manier om de begraafplaats te bereiken.

Van de begraafplaats terug naar Stabroek centrum dient te gebeuren in omgekeerde volgorde. Aan het grote kruispunt slaagt u af naar Ertbrandstraat en volgt u de omleiding naar Stabroek via het bos.

Ringland presenteert zich op het Solft

Zaterdag 1 november komt ‘Ringland on Tour’ om 16 uur langs in Berendrecht en dit op het Solft. Hier wil de organisatie zoveel mogelijk mensen informeren over de overkapping van de Antwerpse Ring, én hoe ze dit wil bereiken. Daarnaast maakt zij er ook een plezierige ontmoeting van met o.a. een glijbaan, een babbelbox en muzikale ambiance en om 16 u. 30 een grote groepsfoto die nadien aan het districtsbestuur wordt overhandigd.

Dierenwijding te Stabroek

voorkeur-IMG_2541

Zondag 26 oktober had aan de kapel van de Heuvels de jaarlijkse dierenwijding plaats.
Vooraf werd in de kapel een mis viering opgedragen voorgegaan door deken Barzin. Lut Theys verzorgde enkele teksten. Daarin vroeg zij om even  stil te staan bij alle dierenvrienden die er niet meer zijn, en dat ieder zijn steentje zou bijdragen in het verkeer, weggebruiker en dierenliefhebber. Lut verloor haar dochter Lieselotte Bourgeois bij een tragisch ongeval met haar paard te Hoevenen.
Net zoals vorige jaren luisterden de jachthoornblazers ‘Fugamus’ de viering op.  Nadien werden de honden, paarden en hun baasje gewijd en kregen een geschenkje.

Nieuwe inrichters
Na 10 jaar stopt Ingrid Vergauwen met het inrichten van de dierenwijding.  Met hart en ziel heeft zij zich steeds ingezet voor het welslagen van deze traditie. Nu geeft zij de fakkel door aan Kunstencentrum Attenhoven Stabroek (KAS). Rudy Calluy, ondervoorzitter Kas, nam symbolisch 2 hoefijzers in ontvangst. Hopelijk brengen zij veel geluk!  Bij een gezellige receptie, ingericht door KAS, lieten de jachthoornblazers zich nog even horen en zongen uit volle borst “Ein prosit! Schol, een veel succes aan Kas!

Beleef Wereldoorlog I rond de kerktoren

In het najaar van 2014 biedt Toneelkring De Sparren een theaterwandeling aan waarin je wordt rondgeleid langs gevoelens en emoties die gepaard gaan met oorlog in ’t algemeen en met Wereldoorlog I in ’t bijzonder. Deze theaterwandeling kadert in de herdenking van honderd jaar Wereldoorlog I. Vijf verschillende regisseurs brengen op verschillende locaties elk hun visie op het centrale thema.

De locaties zijn gesitueerd rond de O.L. Vrouwekerk in Kalmthout-Centrum en onder begeleiding word je van de ene naar de andere locatie geleid. In willekeurige volgorde maak je ondermeer kennis met het leven in de loopgraven, gemis, onzekerheid en verdriet aan het thuisfront en het amusement en de ontspanning achter het front. Ruggengraat van het geheel is het verhaal van Soldaat Milicien P. die bij het begin van de Groote Oorlog onder de wapens wordt geroepen en die uiteindelijk, net als vele anderen, terechtkomt aan het IJzerfront.

De voorstelling vinden plaats op maandag 10, vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 november 2014, telkens om 20u. centraal vertrek- en eindpunt is het gemeentehuis (Kerkeneind 13). Het aantal plaatsen per voorstelling is beperkt tot 120 personen en de algemene inkomprijs bedraagt 10 euro, inclusief een hapje. Kaarten bestellen kan vanaf dinsdag 30 september via www.desparren.be of telefonisch na 19u via 03 666 47 38.

Info: www.dendoodendraad.be

Vertrouw niet op de kerkklok

Al geruime tijd geven de vier uurwerken in de kerktoren van Zandvliet een niet correcte tijd aan en er zijn toch nogal wat mensen die omhoog kijken en hierop vertrouwen.
Is dit nu te wijten aan de werken die hieraan voorafgingen? Het is in ieder geval een soep, want na een persoonlijke controle was het bij mij 8 uur 43: de juiste tijd, terwijl het uurwerk dat uitgaf naar het oosten 8 uur 27 aangaf.
Het uurwerk dat gericht was naar het noorden en het westen: 8 uur 22 en het laatste naar het zuiden: 8 uur 30.
Iedereen die hierop voortgaat komt ergens te laat. Het juiste uur slaan doet de klok dan weer wel. Wie gaat al deze uurwerken weer juist zetten, de heilige Gertrudis misschien?
Franco

Jos Gys even terug naast het Bremserorgel

-Jos-Gys

Vijftig jaar nadat hij op het Bremserorgel in de Sint-Laurentiuskerk te Wilmarsdonk als laatste had gespeeld, stond op zondag, 19 oktober Jos Gys even naast ditzelfde orgel.
Jos Gys is de zoon van de laatste koster-organist van Wilmarsdonk, August Gys. Jos had nog een zus Jeanne en twee broers, Louis en Piet. Deze laatste was pastoor te Wommelgem en Wijnegem. Broer Louis had een schoenwinkel in de Dorpsstraat te Ekeren. Zelf was Jos leerkracht lager onderwijs in Sint-Jan, Merksem.
Vader August Gys, toen 20 jaar, volgde als orgelist z’n oudere broer op die jong overleed. Hij leerde orgel spelen bij Frans Lenaerts, toen koster-orgelist, te Ekeren. Jos volgde later bij Frans Lenaerts zelf piano. Jos is na Wilmarsdonk blijven orgel spelen. Hij was tot september 2014 orgelist in de Heilig Sacramentkerk te Merksem. Meer dan vijftig jaar orgelist alleen al in Merksem.
Jos is nog steeds blij dat de ontmanteling van het orgel van Wilmarsdonk gebeurde door een orgelist. Dit in tegenstelling met het orgel van Oorderen dat met de bijl in stukken werd gehakt. Spijtig genoeg zijn er waarschijnlijk wel onderdelen van het orgel verdwenen want na de ontmanteling bleven de stukken van het orgel lang onbewaakt liggen in de half afgebroken Sint-Laurentiuskerk van Wilmarsdonk.
(BVDB)

Dienstencentrum Molengeest viert twintig jaar bestaan

dc molengeest

Het seniorendorp Molengeest viert zijn twintigjarig bestaan. Dat gaat gepaard met  feestelijkheden van 3 tot 7 november. Op laatstgenoemde datum, een vrijdag, is er een galadiner met bal tegen de feestprijs van 20 euro.
Toen het dorp twintig jaar geleden in Berendrecht werd gebouwd was dat een revelatie. Het bestond nog bijna nergens in Vlaanderen: zestig gerieflijke huisjes met een woonkamer, bad, sanitair en een keukentje, grasmatje, bloemenperkje. En een makkelijk bereikbaar dienstencentrum waar goed gegeten wordt, gefeest en gedanst. De kersverse centrumleidster Caroline Somers heeft zopas de teugels in handen Zij is van Limburg, woonde in Ekeren. Deed kennis op in dienstencentrum ‘Blankenberg’ en in Merksem in ‘t Dokske.
Stormloop
Maar zij laat het aan secretaresse Wendy van Loon over om uitleg te verstrekken over de geschiedenis van het dorp en over zijn bewoners. Wendy is immers van Zandvliet en zij kent nagenoeg iedereen in de Molengeest. ‘In het begin werden trouwens alleen maar mensen van Berendrecht, Zandvliet en Lillo toegelaten’, vertelt zij. ‘Intussen zijn alle Antwerpenaars welkom. Maar makkelijk is anders: van in het begin werd het een stormloop. En dat bleef zo. We hebben in de 60 woningen 15 koppels. De rest zijn alleenstaanden. Hoewel er soms ook nieuwe koppels ontstaan. De wachtlijst is zes tot zeven jaar lang.’
Nog altijd is het merendeel van de bewoners uit het Polderdistrict. Ook komen velen uit de gesloopte dorpen Wilmarsdonk, Oorderen, Oosterweel en Lillo naar hier wonen. Zij en hun kinderen verhuisden destijds naar Ekeren, Luchtbal of Schoonbroek en proberen nu hun oude dag door te brengen in wat van de Polder overschiet.

Feestprogramma

De viering van twintig jaar Molengeest begint op maandag 3 november met een gezellig samenzijn in het dienstencentrum. Daar worden vanaf 14 uur wafels met suiker opgediend. Intussen draait een filmreportage over de 20 jaar. Inkom plus wafel: 3 euro.
Dinsdag 4 november is er een ontbijtbuffet van 9 tot 11 uur. Om 14 uur volgt een super bingo met prachtige prijzen. Inkom gratis voor iedereen. Taart verkrijgbaar.
Woensdag 5 november is er een ledendag Minder Mobielen Centrale. Leden worden gratis vervoerd naar het DC waar vanaf 12 uur een feestmenu wacht tegen 6,20 euro. Vanaf 14 uur gezellig samenzijn met dans en muziek van dj Renato. Ook niet-leden zijn welkom.
Vrijdag 7 november volgt het hoogtepunt van de viering met het galadiner. Iedereen wordt verwacht in feestkledij. Om 17 uur wordt er geklonken op 20 jaar Molengeest. Vervolgens gaat het buffet open. Om 19 uur start het galabal met het orkest “Enjoy”. Om 21 uur is er het nagerecht. Nadien wordt er verder gedanst en gevierd tot middernacht.
Voor het programma dient ingeschreven via het onthaalbureau, Frederik Hendrikstraat 53 te Berendrecht.
Info: telefoon: 03/292 97 20.

1 2 3 4 19