Naklanken verkiezingen in Polderdistrict

Wij ontvingen nog enkele pittige berichtjes over de afgelopen kiezing die wij onze lezers niet willen onthouden

Lillo

Met de bus naar de “kiezing”

De Lillose barones Antoinette Pecher, altijd bekommerd om haar mede inwoners zorgde er ooit voor dat er een bus was die hen naar de kieskantoren in Berendrecht zou brengen. Toen de bus vertrok zaten er slechts twee passagiers in: Antoinette en haar echtgenoot. De rest van de toen 40 bewoners kwam met eigen wagen en wie daar niet over beschikte werd meegenomen. Zondag was dat ook het geval.

Barones Pecher leeft mee met de inwoners van Lillo

Barones Pecher leeft mee met de inwoners van Lillo

Berendrecht

Stembureau met aansluitend bar

In Berendrecht beschikte één van de stembureaus over een bar. Het ging om het dienstencentrum van seniorendorp Molengeest. De feestzaal was er in twee gedeeld. Aan de rechtse kant het kieskantoor en vlak ernaast de bar van het cafetaria. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om, na het vervullen van de stemplicht, een pintje of een glas wijn of een frisdrank te drinken.

In Berendrecht in het DC Molengeeszt was de bar vlakbij het kiesbureel

In Berendrecht in het DC Molengeest was de bar vlakbij het kiesbureel

Zandvliet

Kiesborden tot op de grens

In de Kabeljauwpolder te Zandvliet stonden de kiesborden tot op de Vlaams-Nederlandse grens. Waarschijnlijk waren die bedoeld voor het verkeer dat gebruik maakt van de tijdelijke afrit van de A12 die fungeert zolang de werken in Stabroek duren. Mooi is dat hier van de gelegenheid broederlijk gebruik werd gemaakt door CD&V en N-VA.

Bij de grens stonden de borden bijna op Nederlands grondgebied

Bij de grens stonden de borden bijna op Nederlands grondgebied

 

Een reactie

  • Run...Bart...run!

    In een niet zo ver verleden stond – de nu van zijn welverdiende rust genietende – agent Luc Jongenelen, steevast aan het kieskantoor in de Geelvinckstraat. Luc kroop meermaals onder en over de prikkeldraad en voorbij de schrikdraad om de verkiezingsborden die binnen de opgelegde perimeter van een kieskantoor stonden, te verwijderen.

    Zondag was de kracht van de verandering voor het eerst in ons dorp duidelijk zichtbaar! Aan het kieskantoor stond er GEEN agent en naast de ingang van het kantoor stond een wagen met verkiezingsaffiche van de N-va, heel demonstratief en strategisch heel de dag geparkeerd.

    Wat gaat de volgende stap zijn? Een waarnemer van de N-va die mee met u in het kieshokje gaat om uw stem te sturen?!