Flashmob op Nieuwjaarke zoete zingen

IMG_4079

Het oude jaar loopt op zijn einde. Tijd om het oude vaarwel te zeggen en iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. In Stabroek trok een massa kinderen, meestal vergezeld van hun ouders, door de straten om de plaatselijke handelaars een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Dit jaar kwamen er weer originele liedjes uit de bus maar de ouwe getrouwe “Nieuwjaarke zoete” is zeker niet afgeschreven. In ruil  voor het zingen kregen de kinderen een snoepje een stuk fruit of een centje. In zaal de Rosmolen bakte de KWB weer lekkere pannenkoeken. Rond 11 uur werden er al ruim 160 kinderen genoteerd die kwamen smullen. Tel daar nog eens de ouders bij, dan heeft de bakploeg van de KWB zeker weer de handen vol gehad.

Flashmob

 

Klokslag 11 uur werd aan de hoek van de Dorpsstraat een Meidoornlaan een flashmob gehouden, georganiseerd door de jeugd van de Kon. Fanfare Verbroedering Stabroek. Kijklustigen stroomden toe en de voorbijgangers keken verbaasd op naar het vrolijk dansje van de jongens en meisjes van de fanfare. Het is eens iets anders!

De traditie van het nieuwjaarzingen leeft nog hard in Stabroek en aan de inhoud van de zakken van de zangertjes  te zien, zal er nog duchtig gesnoept worden!

 

(filmpje: redactie)

 

 

Nieuwjaarswensen van Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs in een filmpje

Lukas Jacobs werd geboren te Kalmthout op 29 september 1968.  Hij is de zoon van Fa Jacobs die jaren schepen en OCMW-voorzitter was in Kalmthout.

Lukas studeerde communicatiewetenschappen en was nadien journalist.  Via de jeugdbeweging en de jeugdraad kwam hij voor het eerst in contact met het gemeentelijk beleid.  Hij stelde zich de eerste maal kandidaat in 1994 en werd eerst fractieleider voor de CD&V en nadien schepen. Sinds 2001 is hij burgemeester van Kalmthout.
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen behaalde CD&V 44,6 %. Lukas kreeg 3404  voorkeurstemmen en blijft burgemeester.

 

Weer wateroverlast in Berendrecht

In Berendrecht wordt weer geklaagd over ondergelopen kelders en drassige gronden

In Berendrecht wordt weer geklaagd over ondergelopen kelders en drassige gronden. De afvoerwegen (hier de antitankgracht) zijn overvol.

In het Polderdistrict, meer bepaald in Berendrecht, wordt de jongste dagen weer fel geklaagd over wateroverlast. Kelders lopen onder en tuinen en weiden worden drassig.

Het district wil maatregelen. Het overweegt “kelderbezoeken” en een “Watercafé”. Dit laatste wil zeggen dat overleg wordt gepleegd tussen bewoners en verantwoordelijke bestuurders. “Hoe dan ook moet het grondwaterpeil naar omlaag”, zegt schepen van Waterhuishouding Rudi Sempels (N-VA). Zo nodig moet er een grondige studie worden gemaakt van het probleem, naast de vele studies die  hierover al bestaan.

Wie niet direct studies nodig heeft maar uit ondervinding kan spreken is Roger Brands uit de Zandkeet in Berendrecht. Die heeft drastische maatregelen getroffen om de wateroverlast tegen te gaan. Om zijn huis heeft hij op eigen kosten een grondbemaling geplaatst die het waterpeil moet doen zakken. Roger weet waar de plaag vandaan komt: “Het water in de plas van het zogezegde natuurgebied zuidwaarts van de dijk is de jongste weken weer gestegen. Het kan niet weg omdat er wel snoeiwerken zijn gebeurd maar geen uitdieping van de afwateringslopen. Ook de Zoutenbeek en de antitankgracht zijn weer barstensvol. Dat heeft een grote invloed op de huizen, gronden en wegen aan de zuid- en westkant van het dorp. (SDL)

 

Antwerpse haven boekt andermaal een overslagrecord

De haven van Antwerpen zal dit jaar naar verwachting 198,8 miljoen ton goederen behandelen. Dat is een stijging van 4,2 procent in vergelijking met 2013 en een nieuw overslagrecord voor Antwerpen. Het vorige record dateert van 2013, toen 190,8 miljoen ton goederen werden behandeld. Dat heeft directeur-generaal Eddy Bruyninckx dinsdagmorgen gezegd tijdens een persconferentie in het Havenhuis.

De recordgroei wordt aangedreven door de overslag van containers (+5,6%) en van vloeibaar massagoed (+5,4%). Keerzijde van de medaille is de dalende overslag van het arbeidsintensieve conventionele stukgoed (-3,3%) en de droge bulk (-4,9%).

Het aantal behandelde containers in TEU steeg met 4,5% tot 8,96 miljoen TEU. Dat betekent dat Antwerpen volgend jaar voor het eerst de kaap van 9 miljoen behandelde TEU zal ronden.

In het Delwaidedok komen kaaien  vrij omdat de reuzenschepen steeds meer naar de overkant gaan.

In het Delwaidedok komen kaaien vrij omdat de reuzenschepen steeds meer naar de overkant gaan.

In verband met het Delwaidedok, zei Bruyninckx dat er al een viertal gegadigden zijn om kaaien in te nemen wanneer de ontruiming door MSC gebeurt. De terminal van ABT (het vroegere Stocatra) komt eveneens ter beschikking, voor zover geen kolen en ertsen meer worden aangevoerd. De bodem schijnt niet erg vervuild, zodat min moeite dient gedaan om hem weer bruikbaar te maken voor andere overslag.  (sdl)

Overleden Joseph Peeters – Kapellen

Joseph Peeters, echtgenoot van mevrouw Léa Lamerant, overleed op 29 december 2014. Hij was Oprustgesteld Ingenieur, onderdirecteur bij Bell Telephone ITT, Antwerpen, Ridder in de Leopoldsorde en Ridder  in de Kroonorde. Joseph werd geboren te Alveringem op 10 augustus 1924.  De afscheidsdienst heeft plaats op zaterdag 3 januari 2015 om 11.30 uur in de kerk O.-L.-Vrouw van Fatima te Kapellen-Essenhout waarna hij te rusten wordt gelegd in de familiegrond op de begraafplaats te Kapellen-Hoogboom. Rouwadres : Familie Peeters – Lamerant, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen

Er is gelegenheid de overledene een laatste groet te brengen in het rouwcentrum Jan Ketelaars, Guyotlei 9 bij het station te Kapellen, na telefonische afspraak. Tel. 03-664 20 58.
Bloemen, noch kransen maar vrijblijvend een schenking aan ‘Rode Kruis-Vlaanderen’ op IBAN: BE28 0960 0000 9620, BIC: GKCCBEBB met vermelding : ‘Herinnering aan Joseph Peeters’.

Vrijetijdscentrum De Schelde zoekt lokale helden!

Vrijetijdscentrum de Schelde zoekt lokale helden! Speel jij in een groepje en sta je te popelen om op een podium te schitteren? Had je altijd de naam van jouw groep op een affiche willen zien prijken? Wens je dat bewoners uit het district jou toejuichen en overladen met applaus? Wel, dat kan!

Op donderdag 30 april 2015 zullen in heel Vlaanderen lokale helden het beste van zichzelf geven. Het vrijetijdscentrum zet i.s.m. Fameus de deuren van het oud gemeentehuis in Zandvliet open voor lokaal muzikaal talent. We geven 3 muziekgroepen de kans om het optreden van hun leven te geven. Wees er snel bij en schrijf je in door een mailtje te sturen naar vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be en wie weet komen al deze dromen wel uit.

District klinkt op 2015

district kerstboomverbranding
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo nodigt alle bewoners uit op om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar tijdens de kerstboomverbranding in Berendrecht op zaterdag 10 januari, van 19.30 tot 23.30 uur.U en uw gezin zijn van harte welkom op de kerstboomverbranding. Daar krijgt u twee consumptiebonnen per persoon ter waarde van 1,50 euro per consumptie. Deze bonnen kan u afhalen tussen 19.30 en 21.30 uur aan de kassa van vrijetijdscentrum De Schelde.

Tijdens de kerstboomverbranding kan u genieten van een gezellig vuur, een drankje, hapje en muziek. Verenigingen van het district bieden u allerlei lekkers aan.

Info: Kerstboomverbranding, Grasplein Viswater, Tongerlostraat, Berendrecht (in openlucht) – www.vrijetijdscentrumdeschelde.be

In Stabroek is het afschieten van vuurwerk verboden

In Stabroek is het afschieten van vuurwerk verboden. Het is ook verboden Chinese luchtballons af te steken. De realiteit is helemaal anders. Er zal opnieuw met deze jaarwisseling massaal vuurwerk worden afgeschoten. Neemt u het risico, wees dan wel bewust dat de kans op ongelukken groot is en u er best voor zorgt dat u het vuurwerk op een veilige manier de lucht in jaagt.

De gemeente vraagt uitdrukkelijk om geen vuurwerk af te steken uit respect voor mens, dier en omgeving. Legt u het verbod met plezier naast u neer, wees wel bewust voor het gevaar op ongelukken.

Wat riskeert u?

Een GAS-sanctie op basis van artikel 18 uit de Stabroekse politieverordening houdende administratieve sancties. Aansprakelijk worden gesteld voor de aangerichte schade. In beslagname van het vuurwerk in uw bezit.

Meer info vindt u op de website van de gemeente Stabroek www.stabroek.be

Nieuwjaarswensen van Brasschaats burgemeester Koen Verberck in een filmpje

Koen Verberck is een geboren en getogen Brasschaatenaren  en woont sinds 2009 opnieuw in de gemeente.

In zijn jeugd was hij actief bij KFC Brasschaat en de Brasschaatse handbalclub.

Van opleiding is hij leerkracht lichamelijke opvoeding.Hij werd lid van de Brasschaatse N-VA in 201. Na de verkiezingingen werd hij fractieleider voor N-VA.  Toen burgemeester Jambon minister werd, vulde Koen het mandaat van burgemeester in.

 

1 2 3 186