Stab-Rock sluit openluchtconcerten af met veel volk

Woensdagavond 28 augustus had het laatste openluchtconcert plaats dat Stab-Rock elke woensdagavond organiseerde tijdens de maand augustus. ‘Party Scene Investigation’, ‘Dinni’, ‘Deuce Entertainment’, ‘Hi-Dee’, ‘Subliminall’ en ‘Anna May’ passeerden de voorgaande weken de revue. Nu was het de beurt aan ‘Vic Smetley & the Bastards’ voorafgegaan door ‘Sis Wittebolle’. Het werd een aangename en gezellige avond zowel qua sfeer als qua temperatuur. Er was dan ook veel volk afgezakt naar de ontmoetingsplaats achter het Stabroekse gemeentehuis. Af en toe moest ‘Smetje’, de voorzanger van de groep, er toch aan sleuren om het publiek mee te krijgen maar uiteindelijke lukte hem dat voortreffelijk. Er werd meegezongen en gedanst op allerlei muziek, want het mag gezegd de band kan alle genres aan. Nen dikke proficiat aan de organisatie die er elk jaar weer in slaagt om de mensen te doen verbroederen.

Overleden Jan Daems – Putte

Op 28 augustus 2013 overleed in het Woon- en Zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers te Stabroek Jan Daems. Hij was weduwnaar van Corry Bogers en werd geboren te te Antwerpen op 3 november 1927. Zaterdag 31 augustus wordt er afscheid genomen in de parochiekerk van Sint-Dionysius te Putte-Kapellen om 11 uur, waarna hij te rusten wordt gelegd naast Corry op de begraafplaats te Putte Stabroek. Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur in de kerk. Rouwadres: Familie Daems, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.

Gemeente Stabroek koopt nieuwe vrachtwagen

vracht

Donderdagmorgen werd aan het gemeentehuis van Stabroek de nieuwe vrachtwagen, die de gemeente reeds eind december had besteld, afgeleverd.

De nieuwe vrachtwagen van het merk Volvo vervangt de oude van het type Mann, die  15 jaar  dienst heeft gedaan en 160.000 km. op de teller had staan.

Aan de aankoop van de nieuwe camion hangt een prijskaartje van 212.000 euro, btw inbegr. De vrachtwagen is voorzien van een moderne kraan en drie laadbakken, die werken als  containersysteem.  Er is een dichte laadbak, een open- en een zeebak. De open container, waarvan de zijkleppen volledig neerklappen zal desnoods in de winter ingezet worden  om zout te strooien.  In de zeebak (volledig gesloten) kunnen bv.  jeugdverenigingen het kampmateriaal plaatsen, en zorgt de gemeente dat  het gerief ter plaatse komt en de laadbak er eventueel het volledige kamp kan blijven staan.

Eric Cuyt, algemeen directeur van garage Kant, overhandigde de sleutel aan gemeentearbeider Axel Moelans. Die kan er meteen de baan mee op, De oude vrachtwagen werd overgenomen door Volvo.

Overleden Josepha ‘Joske’ Van Loon – Kapellen

Te Brecht – ’De Kleine Kasteeltjes’, overleed op 27 augustus 2013 Josepha ‘Joske’ Van Loon.  Zij was de weduwe van de heer Petrus Gabriëls, levensgezellin van de heer † Tony Lambert en werd geboren te Essen op 28 november 1919. Zij was medestichtster van Biscuiterie Gabriëls – Van Loon.
De plechtige uitvaartliturgie heeft plaats in besloten kring op maandag 2 september 2013 om 11 uur, in de parochiekerk Sint- Jacobus, Kerkstraat te Kapellen, gevolgd door de bijzetting in de familiekelder op de begraafplaats te Kapellen.
Rouwadres: Familie Gabriëls – Van Loon, p/a Haast Begrafenissen, Kapelsestraat 20 – 2950 Kapellen.

Stabroek neemt extra verkeersmaatregelen bij start schooljaar

De start van het schooljaar komt in het zicht. Het gemeentebestuur ondersteunt opnieuw de scholen met verkeerstoezicht en begeleiding van de gemachtigde opzichters.
Doordat er wegomleggingen zijn in de schoolomgevingen van Stabroek centrum is er inzonderheid voor de kleuter- en basisschool de Stappe en het KTA campus Stabroek een tijdelijke wijziging van de normale verkeerssituatie.  Daarom worden een aantal bijkomende maatregelen genomen om de start van het schooljaar in deze schoolomgeving intensiever te begeleiden. Vanaf oktober is de eerste wegomlegging achter de rug en verandert de verkeerssituatie naar de normale toestand.

In alle schoolomgevingen is er politietoezicht en gemachtigde opzichters en telt de zone 30. Er zij veilige fietsroutes naar school dmv fietsbereikbaarheidsplan.

Extra maatregelen in de schoolomgeving Stabroek centrum (De Stappe + KTA campus Stabroek)
Gedurende  de eerste 2 weken van het schooljaar is er intensief toezicht in omgeving de Stappe met een extra politieteam bij de normale bezetting. Er wordt samengewerkt en afspraken gemaakt met de gemachtigde schooltoezichters en politiezone Noord. De zone 30 wordt uitgebreid in Sint Catharinastraat, Geelvinckstraat, delen van Binnenpad en Kannunik Van Tichelenlaan in functie van het fietsverkeer.

Er komt een doorgangsverbod voor voetgangers in de  Geelvinckstraat ter hoogte van Dorpsstraat in beide richtingen, de bussen dienen hier traag te passeren.  Het smalle gedeelte waar er geen uitwijkmogelijkheden voor voetgangers zijn zorgt voor gevaarlijke situaties.
Er wordt een tijdelijke beperkte parkeerzone korte duur 15 minuten in Dorpsstraat ter hoogte van Sint Catharinastraat ingericht. (geldig enkel bij begin en einde op een schooldag (8u15 – 8u45 en 15u15 – 17u15) speciaal voor de schoolstart en toegangspoort Sint Catharinastraat voor de jongste kleuters de Stappe). De  omlegging van de schoolbussen is in overeenstemming met de wegomleggingen voor de wegeniswerken.

Voor voetgangers zijn er wijzigingen opgetreden in de normale route naar school. Tracht op voorhand de situatie te verkennen en probeer de gevaarlijke punten te vermijden, respecteer de verkeerssignalisatie in bijzonder in de Geelvinckstraat waar er een verbodsbepaling geldt. Je  bent verplicht op het voetpad te lopen, heb aandacht voor de rijrichting van het autoverkeer en de manoeuvres, probeer afstand te houden. Oversteken doe je op een oversteekplaats, als er geen oversteekplaats is, kies dan een goed zichtbare plaats (niet in een bocht of tussen geparkeerde voertuigen)
Draag een reflecterende kledij en volg de richtlijnen van de gemachtigde opzichters

Fietsers, zorg dat je fiets in orde is en  respecteer de verkeerssignalisatie, in bijzonder in de Geelvinckstraat waar er een verbodsbepaling geldt. Heb aandacht voor de rijrichting van het autoverkeer en de manoeuvres, probeer afstand te houden (minimum 1 meter). Signaleer zelf je manoeuvres op tijd aan andere weggebruikers, steek je hand uit als je wilt afslaan of oversteken. Let op de dode hoek van vrachtwagen, ook hier afstand houden. Oversteken doe je nu best op een oversteekplaats en draag een reflecterende kledij. Volg de richtlijnen van de gemachtigde opzichters
Ook voor de bromfietsers gelden dezelfde maatregelen.

Voor het autoverkeer:  u rijdt in een schoolomgeving, pas u snelheid en uw rijgedrag aan, heb extra aandacht voor de zwakke weggebruikers en – respecteer de normale en tijdelijke verbodsbepalingen, door dat niet te doen brengt u anderen in gevaar en hindert u de verkeersdoorstroming

Speelpleinen Kalmthout verbreekt alle records

Speelpleinen

De speelpleinzomer van 2013 was er een om nooit te vergeten. Nog nooit kwamen er zoveel kinderen spelen: exact 499 verschillende kinderen vonden de weg naar ‘den Diesterweg’. Op dinsdag 6 augustus waren dat er 137 tegelijkertijd. Een absoluut record.
Maar er werden nog records verbroken. We zochten enkele cijfertjes op:
-500 flessen water van 5 liter werden opgedronken op anderhalve week (tijdens hittegolf), dat is 2500 liter!
-225 kindjes kwamen voor de allereerste keer
-202 kinderen en volwassenen waren op de Open Speelpleindag
-169 verloren voorwerpen: truien, t-shirts, schoenen, onderbroeken, brooddozen, … (op te halen op de jeugddienst nog tot eind september)
-71 jongeren engageerden zich als leiding
-83 pleisters werden geplakt op knieën, ellebogen, hoofden …
-25 van de 34 speelpleindagen scheen de zon
-19 bussen zonnecrème werden uitgesmeerd
-18 kinderen gingen mee op kamp• 0 papiertjes lagen er de laatste vrijdag nog op het terrein dankzij de hulp van alle kindjes 🙂

Hou de facebookpagina van Speelpleinen Kalmthout in ’t oog voor foto’s. In de loop van september worden er regelmatig nog nieuwe gepost.

Info: jeugd@kalmthout.be, 03 620 22 65 – www.speelpleinenkalmthout.be

Uitslag kermisloop te Berendrecht

Kermisloop-volw.-groep-

Hieronder geven we je de uitslag van de kermisloop voor volwassenen en kinderen  met daarbij nog enkele sfeerfoto’s

5km dames
1) Anne Blokhuis
2) Sofie Rozendom
3) Christel De Gaever

5km heren
1) Mathhias Van Keer
2) Yanis Martens
3) Jens Deckers

10km dames
1) Magda Breker
2) Marijke Jacobs
3) Martine Bollens

10km heren
1) Birger Cornelis
2) Kenneth De Groof
3) John Rozendom

Uitslag kermisloop Berendrecht kinderen en jongeren
 6 tot 7 jaar jongens
1- Kyan van Laerhoven
2 -Staf Verhoeven
3 –Staf Huylen

 Meisjes
1 Tamaria Verdijck
2 Noa Peeters
3 Sita Segers

8 tot 9 jarigen Jongens
1 Jarne van Laerhoven
2 Ward Corynen
3 Mats Janssens

Meisjes
1 Yodi Dalle
2 Melina Verdijck
3 Sara Thijsmans

10 tot 12 jarigen Jongens
1 Yerco Soetewey
2 Ryan Matthijsen
3 Kobe Van de Weyer

Meisjes
1 Caro Hendrickx
2 Demi Jespers
3 Shakira Dujardin

Overleden Colette Verbert – Zandvliet

In het Woonzorgcentrum Monnikenhof te Berendrecht overleed op 27 augustus Colette Verbert, weduwe van Jos Fissers. Zij werd geboren te Kapellen op 20 augustus 1934. De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 30 augustus in de parochiekerk van Sint Gertrudis te Zandvliet, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats aldaar. Rouwadressen: Bosstraat 96 te 2040 Berendrecht, Kalmthoutsebaan 8 A te 2040 Zandvliet.

U hebt de gelegenheid Colette een laatste groet te brengen in het rouwcentrum P. Groffen, Monnikenhofstraat 87 te Berendrecht na telefonische afspraak – tel. 03 568 63 37

Overleden Ferdinand Dingemans – Berendrecht

In het Middelheimziekenhuis te Antwerpen overleed op 27 augustus Ferdinand Dingemans, echtgenoot van Hilda Besseleers. Hij werd geboren te Kapellen op 7 april 1935. Hij was voorzitter van Duivenbond ‘Vrije Bond’ Berendrecht. De burgerlijke afscheidsplechtigheid heeft plaats op maandag 2 september om 11 uur in aula ‘t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats aldaar.  Rouwadres: Fam. Dingemans – Besseleers, p/a uitvaartverzorging P. Groffen, Monnikenhofstraat 89 te 2040 Berendrecht.

1 2 3 4 16