Sociale kruidenier in de startblokken

soc; kruidenier

Op initiatief van de parochie en Welzijnsschakels in Stabroek groeide de idee om een sociale kruidenier op te starten. De initiatiefnemers hielden een infoavond op maandag 29 april in zaal Rosmolen waarop 29 geïnteresseerden aanwezig waren.

Na de verwelkoming door Eric Dingemans (voorzitter Welzijnsraad) nam Catherine Evrard van het ACW het woord. Zij schetste een beeld van wat een Sociaal Winkelpunt inhoudt, waarbij zij meerder male de nadruk legde op de samenwerking tussen de verschillende organisaties en de inzet van vele vrijwilligers.

De Sociale kruidenier is een volwaardig economisch initiatief om noodhulp te bieden aan kansarmen. In Stabroek maakt 2,7 % van de bevolking deel uit van potentiële klanten. Naast het winkelen wordt er ook een ontmoetingsruimte gecreëerd, zodat er nieuwe sociale netwerken kunnen ontstaan. In de kruidenierszaak zal een pakket voor basisbehoeften worden aangeboden van voeding, verzorging en huishoudartikelen. Dit alles is niet gratis.

De personen die hier eventueel gebruik van  kunnen maken, komen met een doorverwijsbrief naar het Sociaal Winkelpunt. Het doorverwijzen kan gebeuren door OCMW, Ziekenfonds, vakbond… Om de zes maanden wordt hun situatie geëvalueerd. De bedragen die kunnen besteed worden in de winkel zijn vastgesteld in functie van het leefloon en gezinssamenstelling.

Karel Mennes schetste vervolgens de situatie in Stabroek: “Vanuit de parochie en Welzijnsschakels is er een kleine groep mensen gestart met een initiatief om armoede te bestrijden met de vraag waarom in Stabroek geen sociale kruidenier oprichten? Wie wil hieraan meewerken…. Parochie, Welzijnsschakel, ACW, OCMW en andere sociale diensten. Dan komt het zoekwerk naar een geschikte locatie, naar de praktische invullingen voor de toekomst. Welke beleidstaken doen er zich vóór en wat is de taak van de vrijwillige medewerker”.

OCMW

“Het  OCMW  van Stabroek geeft zijn volledige medewerking” , zegt Ludo Verschueren, voorzitter van het OCMW. “Het OCMW wil meewerken aan de toeleiding van klanten, dit na een goede en objectieve selectie”, aldus Ludo.
In de tussenkomst voor de locatie kan het OCMW ook een rol spelen. De eerste optie een winkel in de pastorij is mogelijk, mits aanpassing van de elektriciteit. Ook het winkelpand aan de Kleine Molenweg 18 (gebouw eigendom van het OCMW) biedt de mogelijkheid. Dit pand zou in de loop van het jaar beschikbaar zijn. Hier is plaats voor een winkelruimte, magazijn en een ontmoetingsruimte. “De ontmoetingsruimte moet mensen uit de eenzaamheid halen en kan ook gebruikt worden om cursussen zoals bv. Budgetbeheer in te richten”  zegt de voorzitter van het OCMW.

Doch is er nog veel werk aan de winkel. Eerstdaags zullen de initiatiefnemers terug samen rond de tafel zitten om verdere afspraken te maken.

 

foto: vlnr. Karel Mennes, Catherine Evrard, Eric Dingemans, Ludo Verschueren en Sonja Janssens