Nieuw districtsbestuur in Berendrecht-Zandvliet-LilloIn het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo is een bestuursakkoord bereikt tussen N-VA en Team 2040.  Districtsburgemeester wordt Carl Geeraerts van N-VA. Hij volgt Marcel Bartholomeeussen (SP.a) op die eerste schepen wordt. Het tweede schepenambt gaat naar Rudi Sempels (N-VA). Het derde schepenmandaat komt toe aan Nathalie Aertssen van SP.a, waarmee voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen.
Het voorzitterschap van de districtsraad en de commissie gaat voor drie jaar naar Marc Maes van N-VA. Vanaf 1 januari 2016 wordt het opgenomen door een verkozene van Team 2040. De installatievergadering vindt plaats op maandag 21 januari om 20 uur in het districtshuis te Berendrecht. Deze vergadering wordt geleid door huidig voorzitter Karel Hendrickx (SP.a)
Eerder al was tussen de twee groepen een programmaovereenkomst gemaakt dat aan de districtsraad wordt voorgelegd. Deze bestaat uit 6 verkozenen van de N-VA, 5 van Team 2040, 3 VB en 1 Burgerbelangen. In een mededeling van het district wordt de verdeling van de schepenmandaten gegeven. Lokaal verkeersbeleid, parkeren en wijkcirculatieplannen gaan naar N-VA, evenals Cultuur, Communicatie, Decentralisering, Veiligheid, Ruimtelijke Ordening, Waterhuishouding, Financien en Burgelijke Stand. Team 2040 krijgt heraanleg straten, riolen en Groenaanleg, Begraafplaatsen, Jeugd, Sport, Seniorenbeleid, Wijkoverleg, Lokale Economie, en Milieu.

foto: Carl Geeraerts

2 reacties

  • Wat is er nu of gaat er veranderen??? Juist enkel een paar namen en postjes zijn veranderd. Ik weet wat mij te doen staat, om iets te veranderen zullen we moeten verhuizen!

  • Steven Van Dieven

    Hoewel ik wederom constateer dat ik als eerste reageer wil ik het volgende kwijt:
    Ik feliciteer iedere schepen alsook de eerste voorzitter van de raad…ff benadrukken om alle ongegronde kritiek, die zal komen, indien nodig van buiten het district???
    Ik hoop dat de malafide, mijn ervaring mag dit verkondigen, verstandhouding tussen de toekomstige voorzitter en (misschien iets te direct) 2040 van de vorige legislatuur…(lees SPa) tot hèt verleden behoren. Zij die de raad volgden weten waarover ik het heb.
    Ik geef iedereen het voordeel van de twijfel…SUCCES.