Definitieve plannen voor Krekelberg te Hoevenen goedgekeurd.

Het Stabroekse college heeft de definitieve plannen voor een heraanleg van de Krekelberg goedgekeurd. De riolering zal aangelegd worden met subsidie van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Als de noodzakelijke subsidie snel wordt toegezegd wil de gemeente begin volgend jaar starten met de werken.
Na proefopstellingen, verschillende inspraakvergaderingen en heel wat studiewerk is de kogel door de kerk. Het dossier Krekelberg ligt in zijn definitieve plooi en de plannen zijn goedgekeurd door het college. “We hebben beslist om de werken te starten aan de Bonapartelaan en ook het dubbelrichtingsverkeer in de Krekelberg blijft behouden. Na uitbraak van bestaande verhardingen, en de aanleg van een riolering, zal er aan het uitzicht van de nieuwe Krekelberg niet veel verschil te merken zijn. Om het landelijke karakter van de streek te bewaren blijft de vroegere kasseiverharding overal behouden” zegt schepen voor openbare werken Pierre Bels (Open Vld). “De bestaande verharde stroken naast de kasseiweg, blijven overal behouden als wandel- en fietspad. Op het kruispunt van de Krekelberg met de Hoge Weg komt een rotonde met veilige oversteken voor fietsers en voetgangers. In het volgende gedeelte van de Krekelberg, stuk Ettenhoven, is plaats om naast een rijweg van 5 meter ook een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen”. De gemeente wil volgend jaar starten met de werken en heeft een subsidiedossier overgemaakt aan de VMM. “Of dat zal lukken, hangt af van de VMM” zegt Pierre Bels. ,”Volgens hun beloften zouden de gelden volgend jaar vrijgemaakt worden maar zekerheid hebben we niet gekregen. De gemeente heeft in alle geval de subsidie nodig om de werken te financieren en moeten dus noodgedwongen wachten tot we de definitieve toezegging ontvangen”.

Een reactie

  • Ben net op het gemeentehuis geweest en van bovenstaande verhaal hebben zijn geen weet. De ‘VOORLOPIGE’ plannen die er liggen moeten nog aanbesteed worden en ook de intekening van de baan komt NIET geheel overeen met hetgeen hier staat verwoord. Kasseien zouden voor het stuk van de Hoge weg naar de Krekelberg wel degelijk vervangen worden en de Krekelberg zou ‘slechts’ 2 kruispunt plateau’s krijgen. Het zou kunnen dat er in het schepencollega beslissingen zijn genomen die nog nog niet bij de diensten beschikbaar zijn maar dan nog, in alle verslagen van de gemeenteraad van dit jaar is er nergens iets terug te vinden over de Krekelberg en de stand van zaken daaromtrent. Het onteigeningsdossier is nog steeds lopende en ook daar heb ik in de verslagen van de gemeente raad niets over gelezen. Ik vind het in de eerste plaats niet erg proper dat deze informatie wel via de media verspreid wordt en vervolgens voor de betrokkenen in de straat niet te verifiëren valt. Omdat dit ook nog midden in de vakantieperiode valt kan je ook niet terecht bij de Schepen die op vakantie is. Ik hoop oprecht dat de klachten over geluidshinder alsook de verkeersveiligheid in de nieuwe straat goed zijn doordacht want nu wordt dat een kaasrechte ‘scheur’baan zonder belemmeringen. De volgende gemeenteraad zal ik meer duidelijkheid vragen aan het gemeentebestuur. Van mij mogen ze morgen beginnen met de werken (ik zie er het nut ook van in) maar men moet wel wel op alle vlakken duidelijkheid verschaffen aan de bevolking.

    PS. Wel straf hoor, diverse inspraakvergaderingen !! Er ‘zijn’ er juist 1 geweest. Als er meer zijn geweest heb ik daarover van de gemeente alsnog geen post mogen ontvangen.