Leopold Claessens – Kapellen

In Woon- en zorgcentrum Zonnewende te Kapellen overleed op 28 juli Leopold Claessens, weduwnaar van Vittoria Rossi en levenspartner van Solange De Wael (+). Hij werd geboren te Burcht op 23 juni 1924 en was erkend gewapend Weerstander, erkend politiek gevangene en erken Grootoorloginvalide. Vereerd met tal van eretekens, lid van verschillende vaderlandslievende verenigingen, erevoorzitter van vzw Avia. De afscheidsdienst heeft plaats op woensdag 3 augustus om 10 uur in de parochiekerk St. Jacobus te Kapellen, gevolgd door de asverspereiding op de begraafplaats te Kapellen-centrum. Rouwadres: Fam.  Claessens, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.
Er is gelegenheid tot en met maandagavond de overledene een laatste groet te brengen in het rouwcentrum J. Ketelaars, Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.

Anna Valkenborg – Hoevenen

Op 20 juli overleed Anna Valkenborg. Zij was de weduwe van Louis Cools en werd geboren te Hoevenen op 8 november 1922. De afscheidsplechtigheid, gevolgd door de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen, heeft plaatsgehad in strikte intimiteit. Rouwadres: August Cools en Nicolaas van Wijk, p/a Guyotlei 9 te 2950 Kapellen.

Zomerconcerten in Stabroek

Stabrock doet ook weer mee, deze zomer en organiseert op vijf woensdagen lang in augustus concerten.
Deze gaan opnieuw door achter het gemeentehuis.

Programma:

05 augustus: Loepoes

10 augustus: Casserolle Ferme

17 augustus: Tracy Lane

31 augustus: Vic Smetley and the Bastards.

Elke woensdag in augustus, telkens vanaf 19 uur. Bij slecht weer gaat het optreden door in zaal Moorland.
Dit zijn gratis concerten.
Meer info wwww.stabrock.be

Paula Tysmans – Stabroek

In ZNA Sint Elisabeth te Antwerpen overleed Paula Tysmans, echtgenote van Maurice Demeulenaere. Zij werd geboren te Oorderen op 1 september 1935. De uitvaartliturgie heeft plaats op 4 augustus om 10 uur in de parochiekerk Sint Catharina te Stabroek, gevolgd door de asverspreiding op de begraafplaats Vossenveld te Stabroek. Rouwadres: Sierkerslaan 13 te 2940 Stabroek.

U kan Paula nog een laatste groet brengen in het funerarium Haast, Kapelsestraat 20 te Kapellen, na telefonische afspraak tel. 03/664 20 62 t.e.m. dinsdag as.

Paulina “Irma” Van Uffelen – Putte

In AZ Klina te Brasschaat overleed op 28 juli Paulina “Irma” Van Uffelen, weduwe van Floran Wouters. Zij werd geboren te Stabroek op 9 december 1920. De uitvaartliturgie heeft plaats op donderdag 4 augustus om 10 uur in de parochiekerk Sint Dionysius te Putte-Kapellen. Aansluitend heeft de begrafenis plaats in de familiegrond op de begraafplaats te Putte-Stabroek. De gebedswake heeft plaats op woensdag 3 augustus om 19 uur in voornoemde kerk. Rouwadres: Grensstraat 8 te 2950 Kapellen.

Nathalie Melsen – Stabroek

Op 27 juli overleed in Woon- en Zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers te Stabroek, Nathalie Melsen. Zij werd geboren te Stabroek op 2 april 1924 en was mede-oprichtster en bestuurster van Stichting Marten Melsen vzw en erevoorzitster van ‘Kinderheil’, afdeling Stabroek.  Er wordt afscheid van Nathalie genomen op vrijdag 5 augustus om 11.30 uur, tijdens de gebedsviering in de parochiekerk Sint Catharina te Stabroek. Aansluitend volgt de asverspreiding ten Huize ’t Vossevelt, Hoogeind 120 te Stabroek. Rouwadres: Huize ’t Vossevelt, Hoogeind 120 te 2940 Stabroek.

Yvonne Geentjens – Wechelderzande/Stabroek

In W.Z.Lindelo te Lille overleed op 22 juli Yvonne Geentjes. Zij was de echtgenote van August Herrygers en werd geboren te Wechelderzande op 28maart 1928. Yvonne was de moeder van Ocmw-secretaris  van Stabroek, Leo Herrygers.
De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 30 juli om 10 uur in de parochiekerk Sint-Amelberga te Wechelderzande. Rouwadres: Pulsebaan 61 te 2275 Wechelderzande.

Minder goede prestaties voor Dennis Engelen

`

Op 17 juli stond Dennis Engelen aan de start voor een VLM wedstrijd te Retie en wist in de reeksen een 3de en 9de plaats te behalen in de categorie nationalen MX1-MX3. Met een 6de plaats in het dagklassement moest hij dit weekend tevreden zijn. Op 24 juli ging het nog slechter voor Dennis met een 6de plaats in de eerste reeks en met in de tweede reeks een valpartij was het vlug voor bekeken.   30 juli geen VLM wedstrijd wegens GP te Lommel.

Irene Haaren – Berendrecht

Te Merksem, in AZ  Jan Palfijn overleed op 25 juli Irene Haaren, weduwe van Marcel Ottesen. Zij werd geboren te Wijnegem op 9 maart 1936.  Op maandag 1 augustus wordt om 10.30 uur afscheid genomen tijdens de burgerlijke dienst in aula ‘t Zand, Zandweg 1 te Berendrecht, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats aldaar. Rouwadres: Putsebaan 130 te 2040 Zandvliet.

1 2 3 12