Sporthal baadt voortaan in het licht

Enkele weken terug werd de verlichting van de sporthal in Mariaburg volledig vernieuwd.  Er werd gekozen voor een betere lichtspreiding gekoppeld aan een serieuze energiebesparing door het aanwenden van T5 ECO lampen van 54 Watt.  De totale investering bedroeg 35.897,43 euro, waarvan 70% wordt gesubsidieerd door  AGIOn,  van het Vlaamse Gewest.
Een verbeterde verlichting bevordert alleszins de sportieve kwaliteiten van zovele Mariaburgse sport-beoefenaars.  Ook wordt de verlichting na een bepaald uur ’s avonds automatisch uitgeschakeld, zodat ze niet onnodig blijft branden, wat in het verleden al eens meer gebeurde…        erjee.