Steun voor Bond Beter Leefmilieu

De Bond Beter Leefmilieu vraagt ieder jaar een bijdrage aan de Vlaamse gemeenten van 0,05 euro per inwoner om het milieu onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek te brengen. Ook dit jaar zal de gemeente Kapellen haar bijdrage overmaken. Het gaat om een bedrag van 1.321,15 euro.