Louisa Raeymaekers – Kapellen

Louisa Raeymaekers, weduwe van Swaegemaekers Thijs geboren te Kapellen op 27 september 1927 en overleed te Kapellen in het Rust- en Verzorgingstehuis Plantijn op 8 januari 2011. Condoleanceadres: Begrafenissen Haast Kapelsestraat 20 – 2950 Kapellen.