Zonsverduistering was maar heel even te zien

De zonsverduistering van 4 januari deed heel wat mensen naar de hemel kijken.   Maar velen kregen helemaal niets te zien door de opzettende wolken.    Deze foto is gemaakt in Hoevenen om kwart over negen, en dan zagen we toch al een kleine hap uit de zonneschijf.   Kort daarop verdween de zon achter de wolken, en bleef het verschijnsel in heel onze streek verborgen.