Nieuwjaar in het Polderdistrict

In het Vrijetijdscentrum De Schelde te Zandvliet werd op zondag 20 januari door het districtsbestuur een nieuwjaarsreceptie aangeboden aan de inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Er werden drankbonnetjes voorzien voor de aanwezigen. Buiten werd bovendien soep bedeeld, wat in de eerste winterkoude erg in de smaak viel. Voor de kinderen was er binnen een ballonnenplooier die veel succes had. Ook een orkestje kreeg de nodige bijval. (sdl)

25 jaar Hanske Knap – MIM maakte film

V.l.n.r.: Rudy Verheezen,Louis Cloots,Frank Struyf, Monique Brauns
en Corry Van den Bussche.

25 jaar heeft het “oude Hanske knap-team” zijn café-toer gemaakt op Verloren maandag. In café De Volle Ton in het Noordland,  hangt al jaren die oude foto, genomen in de bakkerij van Herman Disco “den Blus” met daarop v.l.n.r. Herman Disco, Louis Cloots, midden onder: Leo Struyf, midden: Frank Struyf, Emmylienne, de vrouw van Herman  Disco en Rudy Verheezen.

De foto bovenaan toont het volledige team in 2009. V.l.n.r.: Rudy Verheezen,Louis Cloots, Frank Struyf, Monique Brauns en Corry Van den Bussche. Maar niet veel later viel de groep door bepaalde omstandigheden uiteen en het was afgelopen, een verloren zaak.
Zij die tot die groep behoorden zullen nog vaak terugdenken aan het eten van spek met eieren voor hun vertrek vanuit Het Blauw hoeveke. De kroegentocht met de kruiwagen, hun zelfgemaakte “advocaat” en jenever als toemaatje uit het café meegenomen. Ze konden ook verdomd goed stappen met hun houten klompen. Het werd telkens een loodzware dag maar dat hadden ze er wel voor over.
Nooit vergeten we die plezante gasten welke een gans café konden laten meezingen en die dag voor puur plezier zorgden.

Nu gaat er nog wel een ploeg van Berendrecht Sport op stap met de Hanske Knap. Met het zingen van het liedje hopen zij op wat centjes waarmee zij de clubkas voor de jeugd kunnen spijzen.

Op maandag 14 januari startte een damesploeg  kort na de middag, andere sympathisanten vertrokken rond 18:00 u en gingen rond in Berendrecht en Zandvliet  Na de rondgang werden worstenbroden, appelbollen en erwtensoep gegeten in café Berendrecht Sport bij Nicole.

 

Vorig jaar maakte de  Publiek dienst en bibliotheek van het MIM (Musée des instruments de musique) uit Brussel een filmpje over Hanske Knap. Geniet ervan!

 

 

 

Fransooi

Nieuwjaarsreceptie aan Ravenhof in Putte

Zondag 13 januari werd de Stabroekse bevolking uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie aan het Ravenhof in Putte. Honderden vonden de weg naar het binnenplein aan het prachtige kasteel en smulden van al het lekkers van de foodtrucks. Het regende tussendoor wel een beetje en zij die wilden konden daarom ook binnen in het kasteel. 

Burgemeester Rik Frans heette iedereen van harte welkom en dankte in zijn speech het aanwezige gemeentepersoneel dat samen met man of vrouw een extra handje kwam toesteken! Dit jaar is een volledige samenwerking van gemeente en OCMW een feit. “Allemaal samen staan we achter een warm Stabroek, een bloeiende gemeente. Je hebt duizenden redenen om fier te zijn dat je in Stabroek, Putte of Hoevenen woont”, aldus de burgemeester. De heraanleg van de N111, met ontdubbeling van het fietspad, komt er aan maar ook de afwerking van de Veldstraat. De realisatie van een nieuw sportcomplex voor de chicaboo’s en KSK Nieuw Stabroek alsook de realisatie van nieuwe kleuterklassen en een turnhal, de langverwachte fietsenstalling aan het Ravenhof, enz… De verbouwingen van het OCMW-gebouw wordt de opvallenste investering. Het zal een hele kluif worden om alles in goede banen te leiden. Ondertussen blijft het bevolkingsaantal stijgen. Tenslotte gaf de burgremeester nog één boodschap mee: “Probeer steeds voldoende te relativeren, en neem daarvoor je tijd. En gebruik de sociale media op de juiste manier. Soms is een snel antwoord niet altijd het beste in tijden van facebook en twitter. Laat er soms een nacht over heen gaan  en denk twee keer na voor je op de enterknop drukt”.

Tenslotte stelde hij het schepencollege voor en nodigde hij de mensen uit om het glas te heffen terwijl je kon genieten van de gezellige deuntjes van ‘The Freelancers’

Regen spelbreker op nieuwjaarsdrink

Met de aanhechting van de Antwerpse wijken Rozemaai, Schoonbroek en Edisonwijk groeide het district Ekeren met 5.000 inwoners. Deze nieuwe inwoners werden, samen met alle andere Ekerenaren, op zondag 13 januari uitgenodigd op een nieuwjaarsdrink aangeboden door het district. Het regenweer was echter spelbreker waardoor er slechts een goede duizend inwoners present waren. Die konden beschutting vinden onder verschillende tentjes die op het Kristus Koningplein stonden. Toch was districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) tevreden met de opkomst. “Het is de eerste maal dat we af te rekenen hebben met regenweer. Dat deze duizend inwoners toch de regen trotseren bewijst dat ze de nieuwjaarsdrink waarderen. Ook in de toekomst gaan we nog initiatieven nemen die speciaal gericht zijn op onze nieuwe inwoners. Wij willen dat ze zich thuis voelen in Ekeren”. Aanwezigen op de nieuwjaarsdrink konden zich tegoed doen aan bier, wijn, cava, warme dranken, hotdogs en frietjes. De hoeveelheden die geserveerd werden waren moeilijk te achterhalen maar alle aanwezigen waren opgetogen met het diverse aanbod. Als animatie was er een optreden van een band en liepen artiesten rond tussen het publiek.

Mieke Frijters finaliste Womed Award

Markant vzw, UNIZO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen zijn opnieuw, en voor de 20ste keer, hun zoektocht naar straf, vrouwelijk ondernemerstalent gestart.  
De inschrijvingen voor deze editie werden afgesloten en een professionele jury weerhield nog 3 finalisten voor de Womed Award, onderneemster van het jaar en 5 finalisten voor De Belofte.

ATF Mieke Frijters
Bij de 3 finalisten vinden wij Mieke Frijters, CEO van wegenbouwbedrijf ATF in Zandvliet terug. Het bedrijf telt momenteel 120 werknemers. Mieke Frijters werkt sinds haar 18de in het bedrijf van haar vader. Sinds vierenhalf jaar doet ze het helemaal alleen.
ATF is een modern en vooruitstrevend familiebedrijf dicht bij de Antwerpse haven. Het bedrijf werd in 1960 opgericht en telt momenteel een 120 werknemer. ATF verzorgt infrastructuurwerken voor verschillende bedrijven, voornamelijk in de (petro-) chemische industrie. Verder voeren zij ook werken uit voor de Vlaamse overheid in diverse steden en gemeenten in en rond Antwerpen.
De uiteindelijke winnaar wordt verkozen via een publiekstemming die nog loopt tot 31 januari op www.womedaward.be

Op 27 februari wordt de 20ste Womed Award prijs uitgereikt.

Jongste raadslid is pas twintig

 

Kalmthout – Een overvolle zaal familieleden en vrienden van de nieuw verkozenen zakten op maandag 7 januari, massaal af naar het gemeentehuis. Burgemeester Lukas Jacobs begint al aan zijn vierde ambtsperiode. De kiezers in Kalmthout legden de politieke kaarten erg gemakkelijk en beloonden de CD&V-ploeg opnieuw met een volstrekte meerderheid met 14 van de 25 zetels. Volksvertegenwoordiger Jan Van Esbroeck verloor met N-VA 2 zetels en heeft nu nog zes raadsleden. Open Vld en Vlaams Belang doen hun intrede in de gemeenteraad met elk 1 vertegenwoordiger. Hanne Beyers is met haar 20 jaar het jongste raadslid dat de eed aflegde in handen van burgemeester Jacobs. Voor het eerst zijn er meer vrouwen (13) dan mannen (12) verkozen. Een switch binnen N-VA maakt echter dat in realiteit er slechts twaalf vrouwen te tellen zijn in de gemeenteraad. De gemiddelde leeftijd is 43 jaar. De jongste verkozene is 20, de oudste 64.

 

Installatie districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo

 

De nieuw verkozen districtsraad

 

An Van Uffelen legt de eed af, en zetelt voortaan als onafhankelijk raadslid in de districtsraad

Een ruim publiek woonde op dinsdag 8 januari 2019 de installatieraad van het district Berendrecht/Zandvliet/Lillo bij die werd geopend door de voorzitter van de vorige legislatuur met name Karel Hendrickx (nu PRO2040). Karel kon in zijn openingsrede niet nalaten om nog even terug te komen op de totstandkoming van het nieuwe districtscollege. In alle duidelijkheid verwees hij naar de overstap van gekozen districtsraadslid An Van Uffelen op de lijst van Vlaams Belang, die vlak voor de vorming van het nieuwe districtscollege meldde dat ze voortaan als onafhankelijke zou gaan zetelen.
“Mevrouw Van Uffelen, het is voor mij nog nooit gezien dat iemand die een partij de rug toekeert, daarvoor van diezelfde partij felicitaties en zelfs de pauselijke zegen mag ontvangen” aldus Karel Hendrickx (PRO2040).
De installatie kende verder een vlekkeloos verloop.
Acht verkozenen zetelen voor het eerst in de districtsraad. Het jongste raadslid is Laura Adriaenssens met haar 18 jaar. Er zetelen 7 vrouwen en 8 mannen in de districtsraad. Na de installatie van de districtsraad kozen de raadsleden het nieuwe districtscollege, dat instaat voor de dagelijkse werking van het districtsbestuur. De districtsburgemeester is Carl Geeraerts van N-VA, de eerste districtsschepen is Rudi Sempels van N-VA, de tweede districtsschepen is Sandra Suykerbuyk van CD&V en de derde districtsschepen is Pascale De Langhe van N-VA.
Districtsburgemeester Carl Geeraerts werd tenslotte aangesteld als voorzitter van de districtsraad.

De bevoegdheden van het nieuwe districtscollege
Districtsburgemeester Carl Geeraerts: ambtenaar burgerlijke stand, financiën, communicatie, sport, veiligheid en ruimtelijke ordening
eerste districtsschepen Rudi Sempels: cultuur & erfgoed, evenementen, publiek domein, milieu, waterhuishouding, decentralisatie en lokaal sociaal beleid
tweede districtsschepen Sandra Suykerbuyk: mobiliteit & verkeer, senioren, lokale economie, dierenwelzijn, groen, markten & foren, lokaal sociaal beleid
derde districtsschepen Pascale De Langhe: jeugd, wijkoverleg en decentralisatie

 

Districtsbestuur Ekeren geïnstalleerd

21 raadsleden legden op 8 januari 2019 de eed af voor de nieuwe Ekerse districtsraad. Met 12 raadsleden vormen NV-A, sp.a en Open Vld de coalitie voor de komende 6 jaar. De oppositie bestaat uit de 9 raadsleden van Groen, Vlaams Belang, PVDA en CD&V.
Op 8 januari 2019 legden de 21 districtsraadsleden in Ekeren hun eed af. NV-A, sp.a en Open Vld vormen de komende 6 jaar de coalitie met 12 raadsleden. Groen, Vlaams Belang, PVDA en CD&V voeren oppositie met 9 raadsleden.
Na de installatie van de districtsraad kozen de raadsleden de voorzitter van de districtsraad en de districtscollegeleden. Het college staat in voor de dagelijkse werking van het districtsbestuur. De verdeling van de bevoegdheden van dit nieuwe college wordt tijdens de eerste collegezitting van 9 januari 2019 officieel vastgelegd.
Het nieuwe districtscollege wordt gevormd door districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) en districtsschepenen Annemie Plompen (N-VA), Ronny Kruyniers (sp.a), Marc Elseviers (N-VA) en Mick De Maere (Open Vld).

1500 pakjes friet en 1400 fluo hesjes uitgedeeld


Kalmthout – Kalmthoutenaars kwamen mekaar massaal het beste toewensen voor het nieuwe jaar. De gemeente zorgde voor gratis soep, friet en fluohesjes. Dat viel best in de smaak van de aanwezigen. In totaal werden liefst 1500 pakjes friet uitgedeeld en gingen nog eens 1400 bezoekers naar huis met een geel fluohesje met het logo van de gemeente. Ook Erna, Ann, Guido, Lydia, Jan en Ruddy waren van de partij. Zij genoten met volle teugen van de soep en de gezelligheid. “We zijn alle jaren van de partij en telkens ziet de nieuwjaarshappening er anders uit.” (evdw)

Nieuwjaarsreceptie in het Winterdorp

het winnende team Lourdon

Zondag 6 januari waren alle Brasschatenaren door het gemeentebestuur uitgenodigd in het winterdorp aan de ijspiste in het park van Brasschaat. Ze werden er verwelkomd door burgemeester Jan Jambon en bediend door de schepenen en raadsleden. De vriendenkring van de zustergemeente Bad Neuenahr – Ahrweiler zorgde voor een glaasje Duitse wijn. Lekkere soep, glühwein, warme chocomelk en frisdrank: drankjes voor iedereen. Er werden ook kleine zakjes met lekkere koffiekoekjes van bakkerij Manus uitgedeeld. Vrienden en bekenden wensten elkaar een gelukkig 2019. Terwijl de ouders wat konden babbelen, amuseerden de kinderen zich op de ijspiste. Dan is het weer wachten tot het einde van het jaar voor winterpret.
Tijdens deze receptie werden ook de prijs van DE ondernemer van Brasschaat uitgereikt. Daarvoor hadden alle Braschatenaren kunnen stemmen. Carla Pantens, nieuwe schepen van lokale economie mocht de oorkonde en de bloemen overhandeigen aan het hele team van kazen Lourdon op de Bredabaan. Lingerie Bo en optiek Mister Boo werden derde en vierde.
De vakantie loopt ten einde. Na het feestvieren is het weer tijd om aan het werk te gaan.
(lydia)

1 2 3 150