Antwerps Havenbedrijf beste werkgever

Het Antwerps Havenbedrijf is, na een onafhankelijk onderzoek door het CRF Institute, uitgeroepen tot Top Employer België 2011.
Dat keurmerk wordt alleen uitgereikt aan werkgevers die voldoen aan een strenge toetsing. Het Havenbedrijf is een van de 43 organisaties die dit jaar zijn gecertificeerd. Het biedt jong talent uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden en bouwt aan een sterke bedrijfscultuur. Daarmee zorgt dit bedrijf zeer goed voor zijn medewerkers.
Ook het natuurlijke verloop zorgt voor doorgroeimogelijkheden. ‘Nog meer dan vroeger stimuleren we interne doorgroei en zetten we de promotiekansen in de kijker’, zegt personeelsdirecteur Pascale Van Hoecke. ‘Waar we vroeger sterk gelinkt waren aan diplomavereisten, leggen we nu veel meer de nadruk op competenties. Dat betekent dat ook medewerkers zonder een specifiek basisdiploma, maar die wel over de nodige vaardigheden beschikken, mogen deelnemen aan bevorderingsexamens’
Het Havenbedrijf heeft in 2011 opnieuw een honderdtal vacatures voor zeer uiteenlopende profielen.
Info: www.havenvanantwerpen.be. (sdl)

Vlaams minister-president Kris Peeters opent Lillo-Energy

Vlaams minister-president Kris Peeters opende donderdag bij Evonik-Degussa in Lillo de nieuwe warmtekrachtcentrale ‘Lillo Energy’. Zij werd  gebouwd door  de stroomproducenten Electrabel en E.ON en kostte 50 miljoen euro. De jaarlijkse elektriciteitsproductie is 640.000 megawattuur (of het verbruik van 180.000 gezinnen). De helft ervan gaat naar Evonik, de rest naar het net. De stoomproductie beloopt 1.200.000 ton wat overeenkomt met de verwarming van 40.000 gezinshuizen.
Toespraken
Bij de opening werden toespraken gehouden door Stefan Kroll, afgevaardigd
bestuurder van Evonik Degussa (die na amper 5 maanden verblijf in Antwerpen al perfect Nederlands spreekt). Verder door Kris Peeters, namens de Vlaamse regering. En door Sophie Dutordoir, directeur-generaal van Electrabel. Tenslotte nam ook Rolf Fouchier, Ceo van E.ON Benelux het woord om de samenwerking tussen de twee electriciteitsreuzen te onderstrepen.
Kolen- en biomassacentrale
De aanwezigen op de opening bij Evonik werden rondgeleid in en rond de nieuwe installatie door Ir. Cedric Holemans van Electrabel die de bouw ervan leidde. En door Manu Struyver die verantwoordelijk is voor de goede werking bij de productie. Fouchier vertelde ons ook dat E.ON verder gaat met de procedure om alsnog een toelating te krijgen voor de bouw van een kolencentrale in Lillo.  De Duitse onderneming wil ook, samen met Electrabel, deelnemen aan het project  van het Havenbedrijf om een biomassacentrale te bouwen in de haven. Daarover gaf Havenschepen Marc Van Peel meer uitleg.
Mogelijk biomassacentrale voor 1 miljoen gezinnen
De reusachtige biomassacentrale zou nagenoeg zonder CO2-uitstoot werken en groene stroom bieden aan 500.000 tot 1 miljoen gezinnen. Zij zou worden gebouwd op de Rechteroever, tussen de Schelde en het  Kanaaldok. Mogelijk komt zij in de plaats van de kolencentrale, maar daarover bestaat geen zekerheid. Reeds in het najaar van 2010 heeft het Havenbedrijf een Europese oproep gelanceerd voor kandidaten. Naast Electrabel en Ackermans & Van Haren is ook de Duitse energiereus E.ON kandidaat, zo zei ons Rolf Fouchier. De derde kandidaat is Electra Winds.
Het Havenbedrijf zelf geeft geen informatie over de kandidaten. Het licht wel zijn plannen toe. ‘Biomassa zal in de toekomst meer en meer aan belang  winnen als energiebron omdat de verbranding ervan een CO2-neutraal proces kan zijn. Inzetten op dergelijke energiebronnen is noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen met 20 pct te verminderen,  iets wat Europa zijn lidstaten tegen 2020 zal opleggen.’  Binnenkort start het Havenbedrijf gesprekken met de bedrijven in de geselecteerde zone om de haalbaarheid van het concept te toetsen. (sdl)

Sereen afscheid van Sophie

Zo vol zat de O.L.Vrouw Geboortekerk nog nooit

Op woensdag 23 februari had om 10 uur in de parochiekerk van O.L.Vrouw Geboorte te Hoevenen de afscheidsviering plaats van Sophie Van De Heijning, het meisje dat twaalf dagen eerder werd aangereden door een chauffeur die vluchtmisdrijf pleegde maar intussen aangehouden werd.
Een half uur voor de viering waren nagenoeg alle zitplaatsen bezet in de toch wel ruime kerk en de dienst startte met een kwartier vertraging omdat er maar mensen bleven binnenkomen. Toen men dan toch kon beginnen werd de witte kist binnengereden door neven en nichten van Sophie, terwijl “Ik mis je zo, ik mis je meer en meer “ van Will Tura weerklonk. Het was niet pastoor Fons Van Loenhout die voorging tijdens de dienst maar pastoraal werkster Riet Van Camp. Acht jaar al bekleedt Riet deze functie in de Hoevense parochiekerk en dat zij deze dienst zou leiden was in goed overleg afgesproken. Vier jaar geleden verloren Riet en haar man zelf een dochter in het verkeer, niemand kon dus meer betrokken zijn dan zij. Onder de vele aanwezigen waren ook de burgemeesters Dirk Van Mechelen van Kapellen en Alida De Bie van Stabroek. Massa’s bloemen ook binnen en buiten de kerk, die later allemaal mee naar het kerkhof verhuisden.
Ontroering
Erg ontroerende momenten volgden elkaar op, zoals toen Kathleen, zus van Sophie, beschreef hoe vriendelijk en minzaam haar zus was in de omgang, maar op zeker moment, overmand door verdriet, niet meer verder kon. Ook vriend Sybren sprak heel lieve woorden over haar. De heer Beyers, directeur van Mater Salvatoris in Kapellen, waar Sophie de 5de Techniek – Wetenschappen volgde getuigde met veel lof over haar schoolprestaties en haar hulpvaardigheid tegenover iedereen. Maar wat het meest ontroerde kwam toen de moeder van Sophie het woord nam, gesteund door haar man, het was toen heel stil in de kerk. Ze vertelde over het ongeval en hoe zij ervan op de hoogte werden gebracht, de bange dagen van angstig afwachten in het ziekenhuis en tenslotte het moeten aanvaarden dat Sophie er niet meer was. De ouders namen beurtelings het woord en kregen daarna van de aanwezigen een staande ovatie.
Ook de muziek was aangepast, met aangrijpende teksten, zoals ondermeer “Afscheid van een vriend” van Clouseau ; “Afscheid nemen bestaat niet” (Marco Borsato); “Someone is watching over me (Hillary Duff) en op het einde “You’l never walk alone”.
Sophie rust nu op de begraafplaats van Hoevenen. Haar graf is bedolven onder de vooral witte bloemen.

Wij bieden de familie onze diep gemeende wensen van medeleven.

L.V.R.

Technokar Pito voorgesteld in De Rekke te Hoevenen

Dinsdag 22 februari  stond op de parking van basisschool de Rekke een enorme truck met aanhanger geparkeerd.  Het was niet de wekelijkse dosis koffie voor de leraarkamer die werd geleverd of de bakker die zijn waar voor de vlaaienslag reeds bezorgde.  Neen, het was de Technotrailer: een manier om de techniek op lagere-school-niveau tot bij de leerlingen te brengen.
Het initiatief komt van onderwijs-minister Pascal Smet.  Hij wil techniek laten opnemen in het vak wereldoriëntatie om zo kinderen bewust de stap naar het technisch onderwijs te laten zetten.  De provincie Antwerpen sprong op de kar en bouwde samen met een aantal partners de Technotrailer.  Aan de buitenkant biedt de truck al een flitsend uitzicht maar eenmaal binnen gaat een walhalla vol technische mogelijkheden open.  Verschillende segmenten van de chemie en de technologie worden er op praktische wijze aan de leerlingen van de derde graad lager onderwijs voorgesteld.  Zo werden de kinderen opgewacht door een sprekende robot, konden ze een tijdschrift afwerken met persoonlijke teksten en mengden ze hun eigen kleur haargel.
Buiten op de speelplaats stond het kleine broertje van de trailer: de Technokar.  Samen met de basisscholen De Rekke (Hoevenen) en Noordland (Zandvliet) gaf PITO Stabroek een eigen interpretatie aan het initiatief van de minister.  Handige Harry’s  van PITO  bouwden een aanhangwagen om tot een mini-Technopolis op wielen.   Leraars gaan daarmee dan de boer op en proberen zoveel mogelijk zesde leerjaren uit de noordelijke kant van de provincie te bereiken.  Bedoeling is om leerlingen vanaf het eerste middelbaar warm te maken voor een technische opleiding.  Op die manier kiezen kinderen bewust voor een vak en zullen ze de opleiding met enthousiasme aanvatten en afronden.  Werk is er alleszins genoeg want veel knelpuntberoepen bevinden zich in de technische sfeer.  En hoezo, juffrouw, techniek is niets voor meisjes?  Veel van de technische opleidingen vragen juist om een vrouwelijke aanpak.
Ik stond erbij en keek hoe de twaalfjarigen uit een koperen staafje een zaklampje produceerden dat tot 400 uren zou moeten schijnen.  Binnen in de refter stonden allerlei technische proefjes opgesteld die de leerlingen de handen uit de mouwen deed steken.  Zo werd, met het oog op middelbare studies, een opleiding aan een technische school zeker aan de opties toegevoegd.
Peter Hendrickx

Alle foto’s zijn te bekijken via  https://picasaweb.google.com/leow2689/Technokar#

Vier gangsters overvallen Argentakantoor te Berendrecht

Vier gewapende gangsters hebben vanmorgen een gewapende overval gepleegd
op het  Argenta-kantoor aan de Antwerpsebaan in Berendrecht. De daders waren
aan het inbreken toen de kantoorhouder toekwam. Zij bonden hem vast en
roofden de kluis leeg. Daarna gingen zij aan de haal met de buit. Die was nog niet
met zekerheid gekend maar zou rond of boven de 16.000 euro liggen. De erg
geschrokken kantoorhouder is niet ernstig  gewond.
Het onderzoek ging dinsdagnamiddag nog volop zijn gang. Van de daders was
voorlopig geen spoor.  

Aangehouden Kapellenaar bekent dat hij Sophie in Hoevenen op zebrapad aanreed

Op een persconferentie heeft het Antwerpse parket maandagmorgen bekend gemaakt dat de dader van het vluchtmisdrijf in Hoevenen zaterdag werd opgepakt.
Het gaat om een 52-jarige Kapellenaar, die Sophie Van De Heijning (16) uit Kapellen op het zebrapad aanreed. Het meisje overleed enkele dagen na de aanrijding aan haar verwondingen. Een garagehouder uit Kalmthout, bij wie de dader zijn  beschadigde wagen wilde laten herstellen, tipte de politie.
Die kon hem zaterdag oppakken. De man bekende ’s avonds dat hij Sophie had aangereden. Hij verklaarde eerst dat hij niet wist dat hij het meisje had geraakt toen zij op vrijdag 11 februari over het zebrapad ging in Hoevenen. Hij stopte wel, maar kon zogezegd niets zien en reed door. Zondag werd hij door de onderzoeksrechter aangehouden voor onopzettelijke doodslag en vluchtmisdrijf. Hij riskeert zeven jaar cel en een rijverbod van tien jaar.
Bekentenis
In de loop van maandag geraakten nog meer bijzonderheden bekend over het vluchtmisdrijf. De voerder reed in een Renault Laguna en niet in een Alfa Romeo zoals eerst was gedacht. De achterzijde van de twee wagentypes gelijken wel sterk op mekaar.
De voorruit van de aanrijdende wagen was beschadigd en er was een lichte deuk in de motorkap. Er was een getuige die achterop kwam en die bijstand verleende en de hulpdiensten waarschuwde. Nog volgens getuigen zou de aanrijder geen snelheidsovertreding hebben begaan.
Pas dinsdag, na de berichten dat Sophie overleden was, besefte de man dat hij het was die het meisje had aangereden op het zebrapad aan de kruising Antwerpsesteenweg met de Plasstraat. Hij durfde zich toen echter niet meer gaan aangeven, zo vertelde hij aan de politie. Die zou hem wel urenlang hebben moeten ondervragen voor hij uiteindelijk bekende.
Verslagenheid
De dood van Sophie heeft in onze streek maar ook in gans Vlaanderen een enorme indruk gemaakt. Dinsdagavond, toen ze aan haar verwondingen was overleden, vond op het dorpsplein in Kapellen al een stille wake plaats. Daaraan namen zo’n 150 mensen, vooral jongeren, deel.
Begrijpelijkerwijze was de verslagenheid in het Mater Salvatorisinstituut in Kapellen enorm. Daar was Sophie leerlinge in het vijfde jaar. ‘Sophie was een fijne en veelbelovende leerling. Het is niet eerlijk. Hier zijn geen woorden voor’, zei  directeur Werner Beyers.
De begrafenis van Sophie vindt nu woensdag plaats om 10 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw Geboorte van Hoevenen. In Kapellen heeft er dienst plaats in besloten kring voor de leerlingen van Mater Salvatoris nl. voor de hoogste jaren. Voor de jongere jaren wordt er een dienst georganiseerd in de kapel van Mater Salvatoris waar Sophie school liep.

Stille wake

Dinsdagavond organiseert de buurt een stille wake die vertrekt om 19 uur aan het Frans Oomsplein in Hoevenen en gaat tot aan het kruispunt waar het drama gebeurde.

De familie van Sophie dankt langs deze weg iedereen voor het gigantisch medevoelen en de steun die haar werden betuigd bij het overlijden van het meisje. Zij dankt ook de politie en iedereen die bijdroeg tot het opsporen van de dader.

Keizerschap gansrijden in rolstoelen te Berendrecht

Op zaterdag 26 februari vindt in WZC Monnikenhof te Berendrecht weer het
gansrijden in rolstoelen plaats. Dit originele spel begint stilaan een jaarlijkse
gewoonte te worden.
‘ We organiseren weer een keizerschap’, meldt het ‘gansrijdersteam’ van het
Monnikenhof.  We starten op zaterdag 26 februari om 14u. in de Blauwe Zaal van
het  WZC.
‘Die dag wordt uiteraard onze uittredende keizerin Jeanne Van Der Straeten
(zij vertegenwoordigde vorige keer De Vrije Gans) uitgehaald. Natuurlijk zullen de
nodige dranken en jenevers aanwezig zijn. Wij rekenen op een grote opkomst en
natuurlijk op vele supporters die hun favorieten komen aanmoedigen.’ (sdl)Verslagenheid groot na het overlijden van Sophie

In het Mater Salvatorisinstituut in Kapellen is de verslagenheid, bij de leerlingen en leerkrachten, groot bij het vernemen van het overlijden van hun schoolkameraadje Sophie Van De Heijning  op dinsdag 15 februari.
Sophie, 16 jaar en afkomstig uit Hoevenen,  werd afgelopen vrijdagavond omstreeks 20 uur, op een zebrapad ter hoogte van het kruispunt van Antwerpsesteenweg en  de Plasstraat in Hoevenen gegrepen door een wagen. Zij  werd in kritieke toestand overgebracht naar het AZ Klina in Brasschaat. Daar is ze dinsdag aan haar verwondingen overleden.
De aanrijder reed na het ongeval door. Volgens een achterligger reed de bestuurder met donkerkleurige Alfa Romeo. Van de dader ontbreekt nog steeds ieder spoor.

Rouwhoekje
Sophie was leerlinge van het vijfde jaar Techniek-Wetenschappen in het Mater Salvatorisinstuut te Kapellen.
Haar medeleerlingen kunnen het niet vatten. Sophie was een voorbeeld voor hen allen, ze rookte niet, ze dronk niet, ze deed niets verkeerd.
In de school wordt een rouwhoekje ingericht waarin de leerlingen hun een afscheidswoordje tot Sophie kunnen richten.

Afscheid
Sophie was de dochter van Luc en Geertje Van De Heijning – Fasseur en de zus van Kathleen. Ze werd geboren te Brasschaat op 15 november 1994. Woensdag 23 februari heeft er een afscheidsviering plaats om 10 uur in de parochiekerk van Hoevenen aan het Frans Oomsplein. ‘Als teken van vriendschap en liefde mag u een roos meebrengen’, aldus de familie. Rouwadres: Plasstraat 151, 2940 Hoevenen.
Aan de diep bedroefde familie bieden wij namens de redactie ons innig medeleven aan.

Boek “Laveren om de Schelde” voorgesteld

In de Hogere Zeevaartschool in Oosterweel werd vorige week het boek ‘Laveren om de Schelde’ voorgesteld dat zopas uitgegeven werd door Lannoo.
Het brengt de geschiedenis van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart die al sinds 1839 bestaat en waarvan de werking vandaag actueler is dan ooit. Dit gezien de bouw van de Schelderadarketen, de opeenvolgende Scheldeverdiepingen en het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands beheer van de stroom.
De commissie ontstond ingevolge het Scheidingsverdrag van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Zij beperkte zich aanvankelijk tot het toezicht op de ‘betonning’ (de vaarwegmarkering) en het loodswezen. Later speelde zij een grote rol in het tot stand komen van de nautische samenwerking tussen Nederland en België, later Vlaanderen.
De slagvaardigheid van de Commissie uitte zich recent nog door het instellen van een nieuwe op- en afvaartregeling naar en vanuit Antwerpen. Die speelt maximaal in op de nieuwe vaarmogelijkheden op een verdiepte Schelde.
Het boek werd geschreven door twee ervaren nautische experts: kapitein/loods Marc Claus uit Gent en luitenant ter Lange Omvaart Jacques Leblanc uit Brussel, allebei opgeleid in de Hogere Zeevaartschool.(sdl)

foto: De schrijvers van het boek samen met de Vlaamse en de Nederlandse voorzitter van de Scheldecommissie.

Buitenlandse truckers rijden nog steeds verloren op Den Hoek

Op de Zandvlietse Hoek worden sommige bewoners nog altijd veelvuldig om hulp gevraagd door vooral buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. Boer en aannemer Marc Van der Poel kwam maandag zijn verhaal doen voor de districtsraad.
‘Het gaat vooral om Russen, Polen, Litouwers en andere’, zei hij. ‘Die rijden verloren doordat zij in hun gps het nummer ingeven van een kaai aan bij voorbeeld het Delwaidedok, waar allemaal nummers voorkomen die beginnen vanaf  700. Zij voegen die samen met de naam ‘Antwerpsebaan’ en komen daardoor terecht op de Zandvlietse Hoek, waar de straat zo goed als doodloopt tegen de grens.’
Van der Poel, die aan de Antwerpsebaan 402 woont, vertelde dat hij soms 15 tot 20 truckers per dag moet spoorwijs maken. ‘Soms spreken zij alleen maar Russisch of Pools en dan rij ik hen een eind voor tot zij weer op de goede weg zijn. Maar ik kan toch niet de hele dag bezig zijn met gids te spelen?’
Het district heeft inmiddels brieven gestuurd naar alle mogelijke bedrijven in de haven om te vragen dat zij de chauffeurs op de hoogte brengen van de juiste weg.

Module
Het Havenbedrijf deed eveneens een inspanning. Het biedt sinds kort een gratis module aan om havennummers in te voeren in de gps. ‘Zo wordt de weg vinden in het havengebied een pak eenvoudiger’, menen de verantwoordelijken. Zoeken op straatnamen en huisnummers behoort daarmee tot het verleden. De module wordt gratis ter beschikking gesteld via de website van het Havenbedrijf. De link www.portofantwerp.com/gps bevat een zipbestand met alle havennummers in Antwerpen en in bestandsformaten die bruikbaar zijn op de meest voorkomende gps-toestellen.
Deze formule is niet alleen nuttig voor het wegtransport maar ook voor de binnenvaart die al lang vragende partij was. (sdl)

foto: Marc Van der Poel helpt soms 15 tot 20 chauffeurs per dag

1 283 284 285 286 287 289