Beer op nieuw wapenschild lijkt op Vlaamse Leeuw zonder manen

Polderdistrict krijgt nieuw wapen en vlag
De beer van Berendrecht op het nieuwe districtswapen lijkt op een Vlaamse Leeuw maar dan zonder manen. Dat was de eerste reactie die we hoorden op het bekendmaken van het nieuwe ontwerp van wapenschild voor het Polderdistrict.
Het college van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo heeft in zitting van maandag 21 februari de nieuwe schetsen van de districtsvlag en het districtswapen goedgekeurd. Het legt deze nu voor aan de inwoners. Iedereen mag zijn zeg hebben tot 6 maart.
Eind 2008 keurde de districtsraad al een eerste schets goed. Het huidige ontwerp steunt hierop, met dien verstande dat het Antwerpse handje boven het wapenschild verdween, de slippen of zwaluwstaarten in de vlag wegvielen en beide ontwerpen grafisch en in kleur overeenstemden.
Blikvanger
Secretaris Luc Gorselé zei dat in het nieuwe ontwerp elementen uit de oude wapenschilden werden opgenomen. Blikvanger is de beer van Berendrecht, die er uit ziet als een Vlaamse Leeuw maar dan zonder manen.
Er wordt tegen 6 maart digitaal advies verwacht van de bevolking, waarna de districtsraad zijn definitieve goedkeuring moet geven. Dan verhuist alles naar de Stad voor goedkeuring en vervolgens naar de Vlaamse regering voor de uiteindelijke zegen. Tegen eind van het jaar kunnen vlaggen, wapenschilden en andere gadgets besteld worden. (sdl)
Lezers uit het Polderdistrict kunnen reageren met argumenten pro en contra, ten laatste op 6 maart, per brief aan de districtssecretaris of per mail aan luc.gorsele@stad.antwerpen.be.

Wapenschild en vlag in officiële termen
Het wapenschild bestaat uit: Ingebogen gekapt: ten eerste in zilver een plompenblad van sinopel. Tenn tweede in zilver een lelie van sinopel  en ten derde in lazuur een uitkomende beer van goud.
De vlag bestaat uit: twee even hoge banen van rood en van wit, met op het rood een witte lelie en op het wit een groen plompenblad, en een blauwe broeking beladen met een gele beer.  Formaat: rechthoekig, liggend

Willem van Alsenoy is tevreden
Voormalig raadslid Willem Van Alsenoy ijvert al sinds 2002 voor een eigen wapen en vlag voor het district. Bij  het aantreden van een nieuwe coalitie werd het voorstel in het bestuursakkoord ingeschreven en werd Van Alsenoy aangesteld als voorzitter van een commissie die de realisatie van een vlag en wapen zou begeleiden.
Bij tussenpozen kwam de materie in de districtsraad aan bod. Maar er was nooit een formele goedkeuring van de verschillende ontwerpen voor vlag en wapen. De laatste bespreking dateert inmiddels van maart 2010 toen raadslid Rudi Sempels (Polderbelangen) om een stand van zaken van het dossier vroeg.
“In de Gazet van Antwerpen van begin februari verschenen plots de ‘goedgekeurde’ vlaggen en wapens van een aantal districten, waaronder dat van Berendrecht-Zandvliet-Lillo,” aldus Willem Van Alsenoy. “Als voorzitter van de commissie richtte ik daarom op 15 februari een brief aan het districtscollege met de vraag om de ontwerpen minstens ter goedkeuring aan de districtsraad voor te leggen.
“Na negen jaar zijn we uitermate tevreden dat er eindelijk een districtsvlag en een wapenschild komen,” aldus de Polderbelangen-fractie.“ Een eigen vlag die we bij tal van feestelijke en officiële gelegenheden kunnen gebruiken, zal ongetwijfeld de verbondenheid van de bewoners en het unieke karakter van ons district in de verf zetten.”
Voor méér informatie: Willem van Alsenoy tel 0495 511 016 of www.polderbelangen.be


Basisschool Irishof viert carnaval over de hele wereld!

irishof-1

Afbeelding 1 van 4

Zaterdag 26 februari was het carnavalbal voor de kleuters en leerlingen van Basisschool Irishof. Daar stonden 4 stewardessen van Irishof Airways klaar om met alle kleurig uitgedoste kinderen een fantatsische reis rond de wereld te maken.
Samen trokken ze per vliegtuig en boot naar alle continenten om er te dansen. Er werd zelfs gezwommen naar de pinguins. Zo maakten we kennis met alle muzieksoorten over de wereld en werd er afgesloten met een landing terug in Kapellen en afgesloten met het lied ‘Antwerpen’ van de muziekgroep ‘The Remedy’ van meester Steven. Alle juffen en meesters zorgden voor een spetterend feest voor groot en klein, jong en oud. Het oudercomité zorgde voor prijzen voor de kleuters en leerlingen die knap verkleed waren en er was een tombola met een reuzegrote prijzentafel. Het carnavalbal was weer een heus succes… Hop naar volgend jaar!

Verkeerstoestanden op Leugenberg worden aangepakt

Het zebrapad op het kruispunt aan de Leugenberg in Hoevenen, waar de 16-jarige Sophie Van de Heijning dodelijk is aangereden, werd enkele dagen voor haar begrafenis herschilderd. Te laat want over de toestand van de markeringen en signalisatie op de Antwerpse Steenweg, was al geruime tijd grote ergernis.   

Thans heeft minister Crevits beloofd snel werk te maken  van de veiligheid op deze regelrechte dodenbaan.

Grondige aanpak
Dat gebeurde nadat Philippe Henquet, voorzitter van Jong  CD&V Ekeren een petitie startte waarin de toestand van de weg wordt aangeklaagd. Hij zegt de indruk te hebben dat, nu Sophie verontgelukt is, eindelijk de wil bestaat om hier iets aan te doen. Ook burgemeester Alida De Bie van Stabroek vraagt om een spoedig ingrijpen. Zij pleit voor een grondige aanpak van de hele Leugenberg. Van de minister kreeg zij de toezegging dat alle markeringen en zebrapaden van de Antwerpsesteenweg en de Leugenberg half maart zullen herschilderd worden. Het zebrapad op het kruispunt met de Plasstraat zou bovendien verlicht worden.

Intussen raakte dinsdag bekend dat het kruispunt van de Leugenberg en het Klein Heiken nog dit voorjaar heringericht wordt. Vooral de veiligheid voor fietsers wordt hier gevoelig verhoogd. De kleine voorsorteerstrook voor fietsers komende van de A12 verdwijnt. In de plaats van de strook komt een pleintje met enkele parkeerplaatsen. Automobilisten zullen een eindje verder via verkeerslichten (die verplaatst worden) rechts het Klein Heiken kunnen indraaien. ‘Het voetpad bij het benzinestation, maakt plaats voor een fietspad dat door boordstenen van de rijweg zal worden afgescheiden’, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Philippe Henquet zal zijn petitie met alle vragen en pijnpunten binnenkort aan minister Crevits bezorgen.

Nutsbedrijven moeten werken beter coördineren

Vorige week klonk gemopper in Berendrecht, omdat de Aquafinwerken er lang aanslepen. Het district ondernam stappen en dringt onder meer aan op betere coördinatie van de werken uitgevoerd door de nutsvoorzieningen.

Wanneer twintig straten gescheiden rioleringen en een nieuw wegdek krijgen, weet je dat er overlast is. Bij de grote Aquafinwerken in Berendrecht en Zandvliet rijzen er bij de mensen heel wat vragen. Het district probeert daar zo goed mogelijk op in te spelen met informatievergaderingen en infobrieven. “Er zijn veel partners betrokken bij dit werk. Nutsbedrijven maken van deze gelegenheid gebruik om hun leidingen te vernieuwen. Duidelijke afspraken zijn dus van cruciaal belang. Toch zijn er vertragingen”, stelt districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen (sp.a). “Het weer beïnvloedt de werken. Bestaande kabels of leidingen wijken af van hun tracé zodat ze op die plaats moeten worden aangepast voor de rioleringswerken. Elders kan het zijn dat de ondergrond slecht is zodat grondverbeteringen nodig zijn. Elke vertraging beïnvloedt de vooropgezette planning”, vult Bartholomeeussen aan. Het complexe Aquafinproject mag volgens hem echter geen alibi zijn om geen rekening te houden met de klachten of vragen van de bevolking. “Op onze website vind je het verloop van de werken en via facebook trachten wij iedereen op de hoogte te brengen. Het district zoekt samen met het studiebureel en de aannemer naar oplossingen voor gemelde problemen. Zo moet er een betere coördinatie komen voor de werken die worden uitgevoerd voor nutsvoorzieningen als gas, elektriciteit, water, televisie en telecom”, besluit de districtsburgemeester.Met vragen kan je terecht op 03-568.38.23. Wie persoonlijk op de hoogte wil blijven stuurt zijn gegevens naar   district.berendrechtzandvlietlillo@stad.antwerpen.be Ook op www.berendrechtzandvlietlillo vind je alles over de Aquafinwerken.

Honderden dode kuikens gevonden in Berendrecht

In een bos bij de Konijnendreef in Berendrecht zijn honderden dode kuikens
gedumpt. De politie van de zone Noord kreeg hierover een oproep en onderzocht
de zaak . Mogelijk zijn de kuikens, samen met lege eierschalen en al weggegooid
door een kweker met broedmachine. In het totaal werden 892 resten van kuikens
geteld. Werden zij getroffen door een ziekte?  Stalen werden ondertussen
doorgegeven aan het Federaal Voedselagentschap, dat uitzoekt hoe de diertjes aan
hun einde kwamen. (sdl)

BASF plant verkoop meststoffenfabriek

Ludwigshafen/Antwerpen. Chemiebedrijf BASF heeft plannen om in het  eerste
kwartaal van 2012, het grootste gedeelte van zijn meststoffenactiviteiten te
verkopen. De verkoop omvat ook fabrieken in Antwerpen/Zandvliet.  De ongeveer
330 medewerkers zullen hun baan en alle loonsvoorwaarden behouden.
Splitsing
In een eerste stap wordt gepland de activiteiten af te splitsen en onder te brengen
in een dochteronderneming die 100% tot BASF behoort. De medewerkers gaan eerst
over naar deze nieuwe onderneming en daarna naar de toekomstige overnemer.
‘Onze meststoffenactiviteiten zijn winstgevend, maar behoren niet tot onze
strategische kernactiviteiten”, stelt Dr. Andreas Kreimeyer, verantwoordelijk voor
het segment Chemie. ‘BASF wil verkopen aan een volwaardige partner die
meststoffen als kernactiviteit heeft en in het ‘Verbund’ (het samenwerkingsverband
van chemiefabrieken) actief wil blijven’, zo luidt het. (sdl)

Antwerps Havenbedrijf beste werkgever

Het Antwerps Havenbedrijf is, na een onafhankelijk onderzoek door het CRF Institute, uitgeroepen tot Top Employer België 2011.
Dat keurmerk wordt alleen uitgereikt aan werkgevers die voldoen aan een strenge toetsing. Het Havenbedrijf is een van de 43 organisaties die dit jaar zijn gecertificeerd. Het biedt jong talent uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden en bouwt aan een sterke bedrijfscultuur. Daarmee zorgt dit bedrijf zeer goed voor zijn medewerkers.
Ook het natuurlijke verloop zorgt voor doorgroeimogelijkheden. ‘Nog meer dan vroeger stimuleren we interne doorgroei en zetten we de promotiekansen in de kijker’, zegt personeelsdirecteur Pascale Van Hoecke. ‘Waar we vroeger sterk gelinkt waren aan diplomavereisten, leggen we nu veel meer de nadruk op competenties. Dat betekent dat ook medewerkers zonder een specifiek basisdiploma, maar die wel over de nodige vaardigheden beschikken, mogen deelnemen aan bevorderingsexamens’
Het Havenbedrijf heeft in 2011 opnieuw een honderdtal vacatures voor zeer uiteenlopende profielen.
Info: www.havenvanantwerpen.be. (sdl)

Vlaams minister-president Kris Peeters opent Lillo-Energy

Vlaams minister-president Kris Peeters opende donderdag bij Evonik-Degussa in Lillo de nieuwe warmtekrachtcentrale ‘Lillo Energy’. Zij werd  gebouwd door  de stroomproducenten Electrabel en E.ON en kostte 50 miljoen euro. De jaarlijkse elektriciteitsproductie is 640.000 megawattuur (of het verbruik van 180.000 gezinnen). De helft ervan gaat naar Evonik, de rest naar het net. De stoomproductie beloopt 1.200.000 ton wat overeenkomt met de verwarming van 40.000 gezinshuizen.
Toespraken
Bij de opening werden toespraken gehouden door Stefan Kroll, afgevaardigd
bestuurder van Evonik Degussa (die na amper 5 maanden verblijf in Antwerpen al perfect Nederlands spreekt). Verder door Kris Peeters, namens de Vlaamse regering. En door Sophie Dutordoir, directeur-generaal van Electrabel. Tenslotte nam ook Rolf Fouchier, Ceo van E.ON Benelux het woord om de samenwerking tussen de twee electriciteitsreuzen te onderstrepen.
Kolen- en biomassacentrale
De aanwezigen op de opening bij Evonik werden rondgeleid in en rond de nieuwe installatie door Ir. Cedric Holemans van Electrabel die de bouw ervan leidde. En door Manu Struyver die verantwoordelijk is voor de goede werking bij de productie. Fouchier vertelde ons ook dat E.ON verder gaat met de procedure om alsnog een toelating te krijgen voor de bouw van een kolencentrale in Lillo.  De Duitse onderneming wil ook, samen met Electrabel, deelnemen aan het project  van het Havenbedrijf om een biomassacentrale te bouwen in de haven. Daarover gaf Havenschepen Marc Van Peel meer uitleg.
Mogelijk biomassacentrale voor 1 miljoen gezinnen
De reusachtige biomassacentrale zou nagenoeg zonder CO2-uitstoot werken en groene stroom bieden aan 500.000 tot 1 miljoen gezinnen. Zij zou worden gebouwd op de Rechteroever, tussen de Schelde en het  Kanaaldok. Mogelijk komt zij in de plaats van de kolencentrale, maar daarover bestaat geen zekerheid. Reeds in het najaar van 2010 heeft het Havenbedrijf een Europese oproep gelanceerd voor kandidaten. Naast Electrabel en Ackermans & Van Haren is ook de Duitse energiereus E.ON kandidaat, zo zei ons Rolf Fouchier. De derde kandidaat is Electra Winds.
Het Havenbedrijf zelf geeft geen informatie over de kandidaten. Het licht wel zijn plannen toe. ‘Biomassa zal in de toekomst meer en meer aan belang  winnen als energiebron omdat de verbranding ervan een CO2-neutraal proces kan zijn. Inzetten op dergelijke energiebronnen is noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen met 20 pct te verminderen,  iets wat Europa zijn lidstaten tegen 2020 zal opleggen.’  Binnenkort start het Havenbedrijf gesprekken met de bedrijven in de geselecteerde zone om de haalbaarheid van het concept te toetsen. (sdl)

Sereen afscheid van Sophie

Zo vol zat de O.L.Vrouw Geboortekerk nog nooit

Op woensdag 23 februari had om 10 uur in de parochiekerk van O.L.Vrouw Geboorte te Hoevenen de afscheidsviering plaats van Sophie Van De Heijning, het meisje dat twaalf dagen eerder werd aangereden door een chauffeur die vluchtmisdrijf pleegde maar intussen aangehouden werd.
Een half uur voor de viering waren nagenoeg alle zitplaatsen bezet in de toch wel ruime kerk en de dienst startte met een kwartier vertraging omdat er maar mensen bleven binnenkomen. Toen men dan toch kon beginnen werd de witte kist binnengereden door neven en nichten van Sophie, terwijl “Ik mis je zo, ik mis je meer en meer “ van Will Tura weerklonk. Het was niet pastoor Fons Van Loenhout die voorging tijdens de dienst maar pastoraal werkster Riet Van Camp. Acht jaar al bekleedt Riet deze functie in de Hoevense parochiekerk en dat zij deze dienst zou leiden was in goed overleg afgesproken. Vier jaar geleden verloren Riet en haar man zelf een dochter in het verkeer, niemand kon dus meer betrokken zijn dan zij. Onder de vele aanwezigen waren ook de burgemeesters Dirk Van Mechelen van Kapellen en Alida De Bie van Stabroek. Massa’s bloemen ook binnen en buiten de kerk, die later allemaal mee naar het kerkhof verhuisden.
Ontroering
Erg ontroerende momenten volgden elkaar op, zoals toen Kathleen, zus van Sophie, beschreef hoe vriendelijk en minzaam haar zus was in de omgang, maar op zeker moment, overmand door verdriet, niet meer verder kon. Ook vriend Sybren sprak heel lieve woorden over haar. De heer Beyers, directeur van Mater Salvatoris in Kapellen, waar Sophie de 5de Techniek – Wetenschappen volgde getuigde met veel lof over haar schoolprestaties en haar hulpvaardigheid tegenover iedereen. Maar wat het meest ontroerde kwam toen de moeder van Sophie het woord nam, gesteund door haar man, het was toen heel stil in de kerk. Ze vertelde over het ongeval en hoe zij ervan op de hoogte werden gebracht, de bange dagen van angstig afwachten in het ziekenhuis en tenslotte het moeten aanvaarden dat Sophie er niet meer was. De ouders namen beurtelings het woord en kregen daarna van de aanwezigen een staande ovatie.
Ook de muziek was aangepast, met aangrijpende teksten, zoals ondermeer “Afscheid van een vriend” van Clouseau ; “Afscheid nemen bestaat niet” (Marco Borsato); “Someone is watching over me (Hillary Duff) en op het einde “You’l never walk alone”.
Sophie rust nu op de begraafplaats van Hoevenen. Haar graf is bedolven onder de vooral witte bloemen.

Wij bieden de familie onze diep gemeende wensen van medeleven.

L.V.R.

Technokar Pito voorgesteld in De Rekke te Hoevenen

Dinsdag 22 februari  stond op de parking van basisschool de Rekke een enorme truck met aanhanger geparkeerd.  Het was niet de wekelijkse dosis koffie voor de leraarkamer die werd geleverd of de bakker die zijn waar voor de vlaaienslag reeds bezorgde.  Neen, het was de Technotrailer: een manier om de techniek op lagere-school-niveau tot bij de leerlingen te brengen.
Het initiatief komt van onderwijs-minister Pascal Smet.  Hij wil techniek laten opnemen in het vak wereldoriëntatie om zo kinderen bewust de stap naar het technisch onderwijs te laten zetten.  De provincie Antwerpen sprong op de kar en bouwde samen met een aantal partners de Technotrailer.  Aan de buitenkant biedt de truck al een flitsend uitzicht maar eenmaal binnen gaat een walhalla vol technische mogelijkheden open.  Verschillende segmenten van de chemie en de technologie worden er op praktische wijze aan de leerlingen van de derde graad lager onderwijs voorgesteld.  Zo werden de kinderen opgewacht door een sprekende robot, konden ze een tijdschrift afwerken met persoonlijke teksten en mengden ze hun eigen kleur haargel.
Buiten op de speelplaats stond het kleine broertje van de trailer: de Technokar.  Samen met de basisscholen De Rekke (Hoevenen) en Noordland (Zandvliet) gaf PITO Stabroek een eigen interpretatie aan het initiatief van de minister.  Handige Harry’s  van PITO  bouwden een aanhangwagen om tot een mini-Technopolis op wielen.   Leraars gaan daarmee dan de boer op en proberen zoveel mogelijk zesde leerjaren uit de noordelijke kant van de provincie te bereiken.  Bedoeling is om leerlingen vanaf het eerste middelbaar warm te maken voor een technische opleiding.  Op die manier kiezen kinderen bewust voor een vak en zullen ze de opleiding met enthousiasme aanvatten en afronden.  Werk is er alleszins genoeg want veel knelpuntberoepen bevinden zich in de technische sfeer.  En hoezo, juffrouw, techniek is niets voor meisjes?  Veel van de technische opleidingen vragen juist om een vrouwelijke aanpak.
Ik stond erbij en keek hoe de twaalfjarigen uit een koperen staafje een zaklampje produceerden dat tot 400 uren zou moeten schijnen.  Binnen in de refter stonden allerlei technische proefjes opgesteld die de leerlingen de handen uit de mouwen deed steken.  Zo werd, met het oog op middelbare studies, een opleiding aan een technische school zeker aan de opties toegevoegd.
Peter Hendrickx

Alle foto’s zijn te bekijken via  https://picasaweb.google.com/leow2689/Technokar#

1 281 282 283 284 285 287