Gedeputeerde Annemie Charlier spreekt op nieuwjaarsreceptie Doel2020

Afgelopen zaterdag vond in De Doolen te Doel de jaarlijkse en druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van Doel 2020 plaats. Gastspreker was Annemie Charlier (N-VA), gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, Charlier drukte haar steun uit aan het behoud van Doel en verklaarde zich gezien het plan van minister Ben Weyts optimistisch over de toekomst. “Dit prachtig polderlandschap mogen we niet zomaar verloren laten gaan. We moeten zorgen voor een gezond evenwicht tussen erfgoed, het bewaren van de open ruimte, welvaart en welzijn”, luidde de boodschap. Charlier verklaarde zich ook expliciet voorstander van bewoning in Doel en van een creatieve aanpak in het door de overheid gehavende dorp. Het pleidooi voor bewoning door Charlier viel op. Vooral omdat het gemeentebestuur van Beveren vooralsnog niet zo ver wil gaan. Jan Creve (Doel 2020) verklaarde zich tevreden met de uitgesproken steun van de gedeputeerde maar maakte ook duidelijk dat veel uit het plan dat nu op tafel ligt nog effectief moet gevaloriseerd. “Voor Doel 2020 gaat het om meer dan het dorp alleen. Wij willen absolute garanties voor de leefbaarheid van de ganse streek. En een echte toekomst voor Doel en de polder. Dat wil zeggen: een evenwicht waarin naast de haven en natuur voldoende rekening wordt gehouden met bewoners, landbouwers en erfgoedlandschap”.

foto: Bruno Stevenheydens

Havenbedrijf Antwerpen op tour om Haventoppers te bedanken

 

Het Havenbedrijf Antwerpen lanceert volgende week, van 21 tot en met 25 januari, de campagne ‘Haventoppers’ om medewerkers van bedrijven in het havengebied te bedanken voor hun inzet afgelopen recordjaar. Een Haventopperskraam zal het havengebied doorkruisen en geregeld halt houden om kleurrijke sjaals uit te delen.

Het zijn de meer dan 60.000 havenmedewerkers die ervoor zorgden dat Port of Antwerp in 2018 opnieuw kon uitpakken met recordcijfers. Elke dag springen ze op hun fiets of trotseren files om in een van de vele havenbedrijven het beste van zichzelf te geven. Ze deden een topjob, vindt het Havenbedrijf, dat daarom de Haventopperscampagne op touw zette.

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf: “2018 was een uitzonderlijk jaar voor de Antwerpse haven, en dat hebben we te danken aan de duizenden havenmedewerkers die er elke dag opnieuw 100% voor gaan. Zij schrijven samen de toekomst van de haven. Deze Haventoppers verdienen een welgemeende dankjewel, vandaar deze actie”.

Komende week doorkruist een Haventopperskraam het havengebied, waar het geregeld halt zal houden op cruciale plaatsen, zoals de Gaarkeuken 110, de Zandvlietsluis of de Zuidnatie. Ook op DeWaterbus en de fietsbus kunnen havenmedewerkers het Haventoppersteam tegenkomen en een sjaal uitkiezen.

Wie wil weten waar het Haventopperskraam zal stoppen tussen 21 en 25 januari, kan de website checken: https://www.portofantwerp.com/nl/haventoppers.

De “stalen kathedralen” van de Weipolder

 

 

Oosterweel – In het havenhuis werd het recent uitgegeven boek over Mercantile Marine Engineering and Graving Docks Company gepresenteerd. De makers zijn Steven Van den Borne en Lode De Clercq. Zij voltooiden in juli van 2018 het boek, dat begonnen was als een bouwkundige studie in verband met de vroegere scheepsherstelling.

Het gaat over wat in de volksmond tot zo’n 70 jaar geleden “de Mercantil” werd genoemd en die op het grondgebied van Oosterweel werd gebouwd.
Het boek biedt een uitvoerig bouwhistorisch overzicht van deze tot de verbeelding sprekende site met monumentale droogdokken en metalen werkhuizen opgevat als ‘stalen kathedralen’. Daarnaast gaat ook een bijzondere aandacht naar het sociale aspect: na de Tweede Wereldoorlog zou Mercantile uitgroeien tot een bedrijf van wereldformaat dat in de jaren 1950 nog werk bood aan zeker 4500 scheepsherstellers. Op dit moment wordt de reconversie van de site in goede banen geleid door Engine Deck Repair. Uit de archieven diepten de samenstellers meer dan 200 afbeeldingen op. Daarmee trachtten zij een gezicht te geven aan de Merkantil, zoals het bedrijf algemeen werd genoemd.”, zegt Steven van den Borne. Het fraaie boek is opgemaakt in het Nederlands met achteraan een volledige vertaling van de tekst in het Engels (met verwijzingen naar de afbeeldingen).
De site ondergaat een reconversie. Bewaard of gerestaureerd worden  het pomphuis uit 1930 én de voormalige ketelmakerij, smidse en lashal.

Het boek kost 53 euro en is verkrijgbaar via auteur Steven Van den Borne en bij boekhandel Erik Tonen. (sdl)
Info: stevenvandenborne@gmail.com.

 

Ineos pompt 3 miljard in vestiging Lillo

 

 

INEOS, een van de grootste chemieconcerns ter wereld, kiest voor de haven van Antwerpen als locatie voor een mega-investering van 3 miljard euro, goed voor 400 nieuwe jobs. De investering is de grootste in de Europese chemie-industrie in 20 jaar. Met het binnenhalen van dit grootschalige investeringsproject bekrachtigt Vlaanderen zijn positie als toonaangevende chemieregio en bevestigt én verstevigt de Antwerpse haven haar rol als grootste chemiecluster in Europa.

 INEOS is van plan om in Antwerpen een gloednieuwe propaandehydrogenatiefabriek(PDH) en een ethaankraker bouwen. Deze moeten respectievelijk propaan omzetten in propyleen, en ethaan in ethyleen, noodzakelijke grondstoffen voor chemieproducten die hun weg vinden naar tal van sectoren zoals de automobiel-, bouw- en kledingsector, cosmetica en persoonlijke verzorging, farmaceutica, elektronica en verpakkingsmaterialen.
De investering zal worden gedaan op de bestaande Ineos-site in Lillo en aanpalende terreinen. Hiertoe worden niet-gebruikte delen van concessies van buurbedrijven door Ineos overgenomen, wat een optimale integratie garandeert met de bestaande industrie. Zo zullen de nieuwe installaties via pijpleidingen verbonden zijn met diverse Ineos ethyleen en propyleen derivatenunits in Europa.
Het duurt normaal gesproken 4 tot 5 jaar om projecten van deze omvang te voltooien en de verwachting is dat de nieuwe productie-eenheden in 2024 in gebruik genomen zullen worden. Zodra operationeel zorgt de investering voor de creatie van 400 directe, voltijdse arbeidsplaatsen en een vijfvoud aan indirecte jobs. Tijdens de constructiefase zullen ongeveer 3.000 werkkrachten aan de slag zijn.
Jim Ratcliffe, CEO en Voorzitter van INEOS lichtte dinsdag 15 januari toe: Onze investering in een ethaankraker en propaandehydrogenatiefabriek van wereldschaal is de grootste in zijn soort in Europa sinds meer dan een generatie en een belangrijke ontwikkeling voor de Europese petrochemische industrie. Wij geloven dat deze investering een jarenlange terugval in de Europese chemische sector kan keren.

Na de grote baas spraken nog minister-president Bourgeois en burgemeester De Wever. Hans Casier, CEO Ineos Phenol en voorzitter essenscia, de sectorfederatie van de chemie, zei: Het feit dat Antwerpen is gekozen als investeringslocatie zal de internationale concurrentiepositie van de bestaande chemiecluster verder versterken. Dit is een groot succes voor de chemie en de haven, maar ook voor de economie in Vlaanderen, België en Europa.
Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder sectorfederatie Essenscia Vlaanderen zei dat de haven en de chemie in Vlaanderen meer dan ooit op de wereldkaart komt.
Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen: “Dat Ineos voor deze investering voor onze haven kiest, is natuurlijk zeer goed nieuws. Opnieuw blijkt dat wij, als grootste geïntegreerde chemiecluster in Europa, een grote aantrekkingskracht hebben op internationale investeerders”.

Uiteraard waren flink wat prominenten aanwezig op de zitting om het Britse bedrijf te verwelkomen. Onder hen de nieuwe havenschepen Annick de Ridder en minister Muyters. (sdl)

foto: Havenbedrijf Antwerpen NV

 

Staf De Lie prijkt op Wall of Fame in luchthavengebouw

Deurne – Berendrecht : Op de luchthaven Antwerpen is een Wall of Fame opgericht. De namen van vijf personen staan er gegrift in een koperen gedenkplaat op een centrale plaats bij de ingang van de Luchthaven. De gehuldigden zijn Danny Cabooter, Christian Heinzmann (overleden in 2018), Freddy Michiels, Freddy Van Gaever (overleden in 2017) en Staf De Lie hoofdredacteur van ons magazine De Polder.

Volgens het luchthavenbestuur heeft elk van hen de laatste decennia het verschil gemaakt voor de Luchthaven van Antwerpen. “De positieve impact van hun inspanning blijft tot op vandaag nazinderen. Laten we hen de luchthavenpioniers noemen over twee eeuwen heen”.

Onze hoofdredacteur Staf De Lie werd omschreven als een journalist in hart en nieren. Zijn uitgesproken interesse voor de Luchthaven van Antwerpen is mede te verklaren door zijn inzet en actieve participatie in tal van toeristische verenigingen. De voorbije decennia was Staf De Lie een regelmatige bezoeker en promotor van de luchthaven. Bij iedere opening van een nieuwe route was Staf aanwezig om de opstart te documenteren en de nieuwe bestemming aan te prijzen.

Een uitgebreid artikel over de viering vind je in ons magazine nr. 2 dd. 25 januari

Windturbine op terrein van BASF verdwijnt

Engie Electrabel ontmantelt in januari en februari 1 van de 4 windturbines op de terreinen van BASF in Zandvliet.

BASF breidt in de toekomst haar tankpark uit. Hierdoor moet één windturbine ter hoogte van de Zuidhavendijk in Zandvliet verdwijnen. De afstand tussen het toekomstige tankpark en de windturbine is anders te klein. In totaal staan er vier windturbines.

De turbine die het dichtst langs de kern van Zandvliet ligt, zal verdwijnen. De werken gebeuren in verschillende fases. Eerst wordt de turbine zelf ontmanteld. Nadien wordt de mast afgebroken. De werken starten eind januari en zullen in maart klaar zijn. Bewoners die vragen hebben, kunnen terecht op de burenlijn van BASF.

tel. 0800 22 73 46 36 – https://www.basf.be/buren

27ste Katerloop in de Wildertse Duintjes

Een kermis is best een geseling waard – en dat gaat zeker voor velen op na het uitbundig vieren van weeral een nieuw jaar. Toch zijn er de sportievelingen van de “Groten Toer Joggers” van de Wildertse Duintjes in Essen, die nu het nieuwe jaar traditioneel weer ingezet hebben met hun 27ste “Katerloop”. Wat is er leuker dan met de vrienden samen de kater van het oude jaar weg te lopen in de frisse natuur en na een 3,5 km. joggen door het mooie natuurdomein van de Wildertse Duintjes, de meegebrachte “overschotten” van Oudjaarsavond “soldaat” te maken! Iedereen bracht wat mee: soep, koffie, wijn, advokaat, jenever … Het werd weer een gezellig uitwisselen van goede wensen voor 2019 en tegen 13 u vertrok iedereen huiswaarts het nieuwe jaar tegemoet. Elke zondag vertrekken zij daar te 10 u voor een familiejogging.
Lieven Gorissen

Danielle Meirsman legt als enige verkozene uit Polderdistrict de eed af in Gemeenteraad

Danielle Meirsman legt de eed af

Op maandag 7 januari legde Danielle Meirsman de eed af als gemeenteraadslid in de Antwerpse gemeenteraad. Daarmee is Danielle de enige verkozene die het district Berendrecht Zandvliet Lillo vertegenwoordigt in de gemeenteraad.
Danielle Meirsman startte haar politieke carrière in 1994, als ‘bureaulid’ in de toenmalige districtsraad. Later werd ze districtsschepen en maakte ze twaalf jaar deel uit van het districtscollege. Danielle ijverde voor een volwaardig cultuurcentrum in Zandvliet en als districtsschepen introduceerde ze het allereerste ‘vragenhalfuurtje voor de inwoners’. In 2012 koos Danielle voor de gemeenteraad, waar ze onder meer het voorzitterschap waarnam van de raadscommissie voor Sport en Diamant.  In haar thuisdistrict werd ze in 2015 gehuldigd als ere-districtsschepen.

Ook in de nieuwe legislatuur blijft Danielle Meirsman de belangen van de Antwerpse polderdorpen en hun inwoners verdedigen. Niet altijd evident, maar volhouden blijft de boodschap.

 

Crazy Crochet breekt wereldrecord grootste gehaakte deken voor goed doel vzw Villa Max

Kathy Vanden Broek en Yves Bisschops

Het wereldrecord grootste gehaakte deken is gebroken! Of toch tenminste als het aan Kathy Vanden Broek en Yves Bisschops ligt, de bezielers van het project Crazy Crochet. Crazy Crochet zet zich in voor vzw Villa Max, een organisatie die gezinnen met een ongeneeslijk, mogelijk levensbedreigend ziek kind een ontspannende en kosteloze vakantie schenkt. Vzw Villa Max zorg voor aangepaste accommodatie en ook voor allerlei leuke activiteiten en uitstappen.

Naast een mooi centje in het laatje voor vzw Villa Max, is het einddoel van Crazy Crochet het wereldrecord grootste gehaakte deken te breken en dat is een enorme uitdaging. Want het huidige grootste gehaakte deken is 11.148,50 m² groot, groter dan een voetbalveld dus. Crazy Crochet wilt zeker gaan voor 12.000m² of maar liefst 8000 dekentjes van 1mx1,5m.

Het project wilt een ware community in het leven roepen, toffe samenwerkingen op gang zetten tussen jong en oud, tussen scholen en bedrijven, tussen rusthuizen en jeugdbewegingen, tussen particulieren en overheidsinstanties. Crazy Crochet is inderdaad een ambitieus maar tegelijkertijd ook een heel toegankelijk, plezierig en verrassend creatief project.

De startdatum werd vastgelegd op 21 december 2018 tijdens de warmste week van Studio Brussel. Volgend jaar, op 21 december 2019, zal het deken van Crazy Crochet uitgespreid worden en het liefst voor een officieel jurylid van het Guinness Book of World Records.

Je kan Crazy Crochet steunen op volgende manieren:

  • Haak een dekentje van 1mx1,5m met een persoonlijke twist en laat het ons weten op crazycrochetbelgium@gmail.com
  • Geef jezelf op als crazy vrijwilliger
  • Geef een warm financieel steuntje op het rekeningnummer van vzw Villa Max: BE64 1030 3819 7052 met vermelding van “Crazy Crochet”
  • Volg, like en share Crazy Crochet op Facebook en Instagram
  • Post foto’s van jouw mooi(e) dekentje(s) en haakmomenten #CrazyCrochetBelgium

Achteraf wordt het deken weer uit elkaar gehaald. Een deel van de dekentjes wordt geschonken aan enkele goede doelen, het andere deel wordt geveild ten voordele van vzw Villa Max.

Info: Yves Bisschops – yves.bisschops@vzwvillamax.be   +32 (0)486 44 27 60 
         Kathy Vanden Broek  – crazycrochetbelgium@gmail.com   –  +32 (0)475 79 95 09

https://www.facebook.com/warmdekentje.be

Opnieuw Winterbar in Achterbroek

Voor het tweede jaar organiseert Dorpsraad Achterbroek een pop-up winterbar op het terras van café ’t Vervolg. Van 26 tot 30 december kan je er telkens vanaf 18 uur terecht. Verwacht je aan een gezellige sfeer met een kerstbiertje, warme chocolademelk, glühwein en/of een Ab.coupke. Voor de hongerigen is er een hotdog of croque uit het vuistje. Kom gerust met familie of straat, trakteer je werknemers op een kerstbier of sluit het werkjaar er af met de collega’s.
Op de openingsavond op woensdag 26 december krijg je een gratis welkomstdrankje. Donderdag 27 december is er een gegidste wandeling van ongeveer 5 kilometer. Gidsen Ann Ibens en Jan Ingelbrecht vertellen met veel plezier historische en andere wetenswaardigheden en anekdotes. Inschrijven doe je via dorpsraad.ab@gmail.com. De wandeling kost 4 euro, soep met brood achteraf inbegrepen. Maandag 31 december is er van 10 tot 13 uur nog warme chocolademelk voor de nieuwjaarszangertjes.

Info: dorpsraad.ab@gmail.com

1 2 3 4 285