Ontwerp tracé voor ontbrekende fietsschakel

Omwonenden konden al een eerste blik werpen op het voorstel van de ontbrekende schakel op de fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom via de haven

Op het Ekerse districtshuis hebben specialisten van het Antwerpse provinciebestuur op 11 september het ontwerptraject voor de ontbrekende fietsschakel tussen Ekeren en de Noorderlaan voorgesteld. Het traject loopt ondermeer langs de Ekerse Putten.
De fietsostrade Antwerpen-Bergen op Zoom volgt het fietspad langs de Noorderlaan in de haven. Omdat er nog geen verbinding is tussen het centrum van Ekeren en de Noorderlaan stelde de provincie Antwerpen een ontwerper aan om het meest ideale traject voor deze ontbrekende schakel te ontwerpen. Op die mannier is dan Nederland binnen fietsbereik dankzij een 34 kilometer lange fietssnelweg via de Antwerpse haven. Het ontwerp tracé vertrekt in Ekeren door de groene bufferzone naast de A12 tot aan het verlengde van de Karel VI straat waar het de A12 zal kruisen door middel van een fietstunnel om over te steken en uit te komen ten noorden van de Ekerse Putten. Vandaar uit gaat het richting volkstuintjes om daar af te buigen naar de Ekersedijk die naast de Grote Put loopt. Verderop komt er een aansluiting doorheen het groen naast de Grote Put om de goederenspoorlijn over te steken en verderop aan te sluiten op de Noorderlaan. Van zodra het definitieve traject vast ligt gaat de ontwerper aan de slag om de uitvoeringsplannen op te maken. Daarna moeten de nodige vergunningen worden aangevraagd zodat, in het beste geval, de werken kunnen starten eind volgend jaar.

foto:  Copyright: provincie Antwerpen

 

Opruimactie Galgenschor

Het opruimen van zwerfvuil is een hype op dit ogenblik. Al joggend, fietsend, met een bootje op de antitankgracht, enz. Je kan het zo gek niet bedenken. Met dank aan heel veel communicatie van de overheid en van de verpakkingsindustrie. Al doet deze laatste vooral mee om het statiegeld op drankverpakkingen te kunnen tegenhouden.
Al tientallen jaren is Natuurpunt bezig en het lijkt echt op ‘never ending’. Toch moeten we er blijven op inzetten: zeker in onze natuurgebieden die we beheren en waarvoor wij als natuurbeschermers verantwoordelijk zijn. Mee inhoud en bekendheid geven aan acties zoals de World Cleanup Day van 15 september 2018 is dus voor ons een evidentie.

We trekken eens te meer naar de Scheldenschorren tussen Lillo en Zandvliet. In het voorjaar haalden we hier 2,9 ton afval weg. Overwegend plastics, van lege drankverpakking tot plasticvaten, van kleine plastickorrels tot meertouwen en onderdelen van kaaimuren. Het zal wellicht niet meer zichtbaar zijn maar niets doen is geen optie … De Scheldeoevers blijven hoe dan ook een prachtig en uniek kader voor zo’n actie.
Indaver zorgt voor een container om het zwerfvuil in op te stapelen, zodat het daarna meteen afgevoerd kan worden.
 Afspraak:  zaterdag 15 september 2018 in het Galgeschor. We starten om 9.30 u en sluiten af om 14 u.

Trefpunt: Scheldelaan, Scheldelaan, tegenover bedrijf Gunvor Belgium, halverwege tussen Berendrechtsluis en Lillo. Door werken aan de Scheldelaan is het terrein enkel bereikbaar via het noorden (BASF).

 

Helft meer kandidaten duaal leren in chemiesector

 leerlingen van PITO Stabroek voltooiden, juni 2017, met succes de nieuwe opleiding duaal leren in de studierichting Chemische Procestechnieken (TSO)

Liefst 65 leerlingen kiezen dit schooljaar voor een opleiding duaal leren in de TSO-studierichting Chemische Procestechnieken. Dat zijn er ruim de helft meer dan vorig schooljaar en meer dan het dubbele in vergelijking met de start van duaal leren in september 2016.

De Vlaamse ministers Hilde Crevits en Philippe Muyters gaven dinsdag 4 september in Antwerpen de aftrap van het derde schooljaar duaal leren in de chemiesector, een initiatief waarrond intussen 5 scholen en 25 sectorbedrijven intensief samenwerken. Voor het eerst is er met Trinseo Terneuzen zelfs een onderneming uit Nederland die mee in het project stapt. In onze regio ten Noorden van Antwerpen, vallen vooral BASF, Evonik, Covestro, Lanxess, Ineos en Indaver op door hun deelname. Ook Pito zit als school betrokken in het initiatief. (sdl)

 

Werkzaamheden Frederik Hendrikbrug – Zandvlietsluis : geen vrachtverkeer mogelijk bij operationele sluis

Door een brand in de besturingskamer van de Frederik Hendrikbrug van de Zandvlietsluis, zal de brug voor langere tijd buiten dienst zijn. Dit wil zeggen dat er één brug beschikbaar is voor het wegverkeer. Op momenten dat een schip de sluis passeert, zijn beide doorgangen tijdelijk niet toegankelijk.

  • voor automobilisten (personenwagens van -3,5 ton) blijft doorgang mogelijk over de sluisdeuren.
  • Vrachtwagenverkeer (+3,5 ton) kan hier geen gebruik van maken. Om wachttijden te vermijden wordt het vrachtverkeer geadviseerd om zoveel als mogelijk sluispassages te mijden en een omleiding te volgen.

Locaties ten noorden van de Berendrecht- en Zandvlietsluizen zijn optimaal bereikbaar via de A12 en de Noordlandbrug. Verkeer naar deze locaties vermijdt best zoveel als mogelijk het nemen van afrit 12 (Lillo) van de R2. Locaties ten zuiden van de sluizen zijn best bereikbaar via de Scheldelaan of via de Tijsmanstunnel (afrit 12 van de R2). Tijdens de werken is hiervoor de route via de Noordlandbrug niet de voorkeurroute. Transporten die de sluispassage niet kunnen vermijden lopen het risico op hoge wachttijden tijdens de versassingen in de sluis.

Historisch graven op kerkhof Doel verwijderd ondanks belofte van Beverse burgemeester dat dit niet zou gebeuren.

 

Eind mei troffen bewoners op het kerkhof van Doel een aantal aankondigingen tot opruiming aan bij graven van méér dan 70 en 80 jaar oud. Het betrof oude graven in art deco stijl die de charme uitmaken van het kerkhof en waar geen enkele noodzaak voor was/is om ze te laten verdwijnen. In één van de gevallen ging het zelfs om een historisch graf: dat van oud-strijder (uit de 1ste Wereldoorlog) Theofiel Jozef De Munck die begin september 1944 om het leven kwam ten gevolge van Duits oorlogsgeweld.

Gemeenteraadslid Bruni Stevenheydens (Beveren 2020) interpelleerde tijdens de gemeenteraad van 28 mei over de kwestie en kreeg toen als antwoord van de burgemeester dat het om een administratieve formaliteit ging en omtrent de opruiming niets gepland stond. Dat blijkt nu een leugen. Volgens informatie die het gemeenteraadslid gisteren verspreidde heeft het college daags voordien(!) tijdens de collegevergadering van 27 mei beslist om het graf op te ruimen. In tegenstelling tot wat de burgemeester aan de gemeenteraad meedeelde heeft het gemeentebestuur in de weken na de gemeenteraad het graf ook effectief laten verwijderen.
Als reden wordt momenteel aangevoerd dat de familie van het oorlogsslachtoffer zelf om de verwijdering zou gevraagd hebben. Dat is compleet ongeloofwaardig. Het is bovendien onbegrijpelijk dat op het kerkhof van Doel waar afgelopen jaren nog amper begravingen plaats vonden, graven worden opgeruimd. Doel bezit een bijzonder charmant kerkhof dat door de gemeente zou moeten gekoesterd worden. Dat er graven worden opgeruimd, bovendien graven met esthetische en historische waarde getuigt van domheid en een compleet gebrek aan historisch bewustzijn. Zeker nu vaststaat dat Doel behouden blijft is dit op geen enkele manier te verdedigen.
Voor Doel 2020 is de handelswijze symptomatisch voor de wijze waarop door het gemeentebestuur in Doel en de polder wordt omgesprongen met erfgoed. Doel 2020 vraagt met aandrang dat het college van burgemeester en schepenen de waarde van het erfgoed in Doel en de polder erkent. Doel en de polder vormen nog altijd een unieke plek. Maar het is echt wel vijf voor twaalf!

Foto: Bruno Stevenheydens

Help jij mee jongeren programmeren in unieke LEGO Haven Studio?

 

Havencentrum combineert STEM-skills met typische havencontext vanaf januari 2019

Het Havencentrum van de provincie Antwerpen (Scheldelaan 444) gaat deze zomer op zoek naar enthousiaste Legocoaches. Tijdens een halve dag gaan deze coaches met een groep leerlingen tussen 13 en 18 jaar aan de slag in een LEGO-havencontext. De leerlingen moeten een containerschip, kranen, straddle carriers en andere havenapparatuur op schaal programmeren met LEGO Mindstorms EV3. Ze nemen zo een stukje uit de logistieke flow van een container voor hun rekening.

Werk jij graag met jongeren en hou je van LEGO? Heb je voeling met techniek & ICT en ben je bereid om continu bij te scholen? Ben je bekend met het gamma van LEGO Mindstorms EV3 en zit het programmeren van robots in je vingers? Is jongeren stimuleren en coachen een evidentie voor jou?

Voorzitter Ludwig Caluwé: “We zoeken enthousiaste Legocoaches die onze groepen begeleiden tijdens hun havenontdekking in onze gloednieuwe Legohaven. Kandidaten kunnen nog tot 31 augustus solliciteren.” Kandidaat-coaches kunnen terecht op de website van het Havencentrum: www.havencentrum.be.

Scholen kunnen vanaf januari deze nieuwe STEM-module boeken

 “Deze zomer is het Havencentrum van start gegaan met de bouw van de LEGO Haven Studio en de aanwerving van de Legocoaches die de groepen gaan begeleiden. Eind 2018 stelt het Havencentrum deze nieuwe Lego Haven Studio voor. Het Havencentrum van de provincie Antwerpen zal deze nieuwe ervaring aan alle klanten aanbieden als een programma van een halve dag vanaf januari 2019.” Op die manier worden de STEM-skills gecombineerd met een typische havencontext: het verhaal dat je product aflegt vanaf dat het aankomt in de haven tot het weer vertrekt naar zijn eindbestemming” zegt voorzitter Ludwig Caluwé:.

 

Scheldewijding in Doel kent recordopkomst met meer dan 25.000 deelnemers.

Of het te maken had met het uitzonderlijke weer of met het feit dat Doel niet meer moet verdwijnen voor de Haven, de 44e editie van de Scheldewijding in Doel kende gisteren een nooit geziene recordopkomst. Vorig jaar namen volgens de politie tussen de 20.000 en 25.000 mensen deel aan het evenement. Maar voor de middag was al duidelijk dat er dit jaar nog méér veel volk was afgezakt naar Doel.

De Scheldewijding is intussen aan zijn 44e editie toe. Maar vooral afgelopen jaren groeide het evenement steeds meer uit tot een solidariteitsmanifestatie met het bedreigde dorp. De recente toezegging van minister Ben Weyts dat het dorp en de omliggende gehuchten gespaard worden en de haven vooral werk zal maken van inbreiding maakt dat de editie van dit jaar voor het eerst sinds lang doorgang vond in een ronduit zorgeloze en vrolijke sfeer.

Toch blijven de organisatoren strijdbaar. Dat was te merken aan de spandoeken, de vele t-shirts die steun uitspraken ten aanzien van Doel en de woorden van de nieuwe dorpsdichter die vlak voor de Scheldewijding de duizenden aanwezigen toesprak.
De Scheldewijding startte al vroeg op zondagmorgen met een grote rommel- en brocantemarkt en tientallen ambachtenstanden. De dag kende zijn hoogtepunt in de namiddag toen na de misviering de lange stoet – voorafgegaan door volksmuzikanten – richting Schelde trok. Daar werden de aanwezigen toegesproken door de dorpsdichter waarna pastoor Van de Velde achtereenvolgens de rivier en de aanwezige schepen zegende. De plaatselijke vloot uit Doel kreeg dit jaar versterking van verschillende oude zeilschepen. Daaronder ‘den Bruinen’, een oude mosselhengst zoals er vroeger in Doel uitvaarden, een oud zeilschip dat helemaal vanuit Amsterdam speciaal naar Doel was gekomen en twee grote imposante tweemasters die vanuit Antwerpen een zeilveerdienst verzekerden met Doel. Dat laatste was het initiatief van Atlasail dat zich – toch wel illustratief voor de heropleving van Doel – recent in het Scheldedorp gevestigd heeft.

De Scheldewijding werd traditioneel afgesloten met optredens in het gemeenschapscentrum De Doolen waar honderden aanwezigen tot laat in de nacht genoten van de optredens van diverse groepen.

foto’s: Bruno Stevenheydens

44e editie van Scheldewijding en Doelse Feesten op zondag 12 augustus in teken van nieuwe hoop voor Doel en polder

Met een plan van de Vlaamse Regering dat voor het eerst sedert twintig Doel laat bestaan en de polders grotendeels onaangetast laat, staan de Scheldewijding en de Doelse Feesten dit jaar geheel in het teken van het behoud van Doel en de polder.Doel en de polders bieden voor de ruime regio van het Waasland en Antwerpen een enorm potentieel. Dàt willen we met deze editie van de Scheldewijding en de Doelse Feesten duidelijk laten zien.

De Scheldewijding en Doelse Feesten bieden op zondag 12 augustus opnieuw een ruim gamma aan activiteiten.

Programma
Vanaf 10u is er een grote rommel en brocantemarkt in het centrum van het dorp en op de Engelse Steenweg. Oude ambachtenmarkt en demonstraties in de Hooghuisstraat.Infostands voor De Doolen. Smeden aan het werk (Kerk). Schaapsherder, schapendrijven met honden (weide rechtover klooster Doel)- Ridders van Pendragon. Middeleeuws tentenkamp met demonstraties zwaardvechten (rechtover klooster Doel). Demonstratie roofvogels (Scheldedijk). Estafette met huifkarren en Vlaamse boerenpaarden van aan het kruispunt Engelse Steenweg tot in het centrum.

Doorlopend rondleidingen in de kerk van Doel: 14u Start: erfgoedverhalenwandeling langs het bouwkundig erfgoed van Doel (kerk Doel). Vanaf 14u: aankomst oude zeilschepen – doorlopende info over oude scheepstypes. Gezellige terrassen: De Molen – Doel 5 – Watersportvereniging De Noord – De Doolen.

15u30: Scheldewijdingsmis in de kerk van Doel olv EH Van de Velde met het Sint-Gregoriuskoor uit Kieldrecht. 16.15u: Stoet naar de Schelde voorafgegaan door de FantEyfare. 16.30u: Traditionele Scheldewijding. Optreden Shantykoor Zuid West 10 (Terneuzen Nl) en Gaffeltuig (Vl) . Bootwijding en vlootshow in de getijdenhaven

Vanaf 14u Muziek op diverse locaties met Sjores Ambrassband (Hulst Nl) , draaiorgel Bertje, Fanteyfare (volksmuziekfanfare van Kunstencentrum ‘t Eye. Doorlopend optredens op De Doolen met om 17u folkgroep ‘les Cochons Sublimes’ en Aérokorda.
Kinderanimatie en  springkasteel in De Doolen

Veerdienst

De WG Scheldewijding is bijzonder verheugd dat minister Weyts gehoor heeft gegeven aan haar vraag om de veerdienst opnieuw uit te breiden. Vorig jaar werd nog aangekondigd dat het volledig was afgelopen met het veer Lillo-Doel. Na aandringen stemde minister Weyts er uiteindelijk mee in om het veer in 2017 en 2018 toch nog in te zetten op de dag van de Scheldewijding. Op onze hernieuwde vraag om uitbreiding van de diensten kregen we ondertussen een bevestigend antwoord: het veer vaart niet alleen op de dag van de Scheldewijding maar op 12, 13, 14 en 15 augustus. De eerste veerboot vertrekt ’s morgens om 10u vanuit Lillo. De laatste veerboot vertrekt om 18u vanuit Doel naar Lillo. We hopen oprecht dat dit een definitieve doorstart mag betekenen voor het veer.

Omvangrijkere brochure “De Schelde: van bron tot wereldhaven” uitgegeven

vlnr.: Freddy Michiels, havenschepen Marc van Peel, Staf De Lie en Fons Schrijvers

Antwerpen heeft veel te danken aan het bestaan van de Schelde. De Vlaamse vereniging van maritieme en logistieke journalisten en publicisten (ESPA) heeft daarom een gratis brochure uitgegeven om ons er blijvend aan te herinneren. Een brochure die het traject toelicht dat de Schelde aflegt van de bron (in Noord-Frankrijk) tot aan de haven van Antwerpen.

De bron van de Schelde bevindt zich in het kleine landbouwersdorpje Gouy, dat zich tussen Cambrai (Kamerijk) en Saint-Quentin (Sint-Kwintens) bevindt.  ESPA was bijna een kwarteeuw voor 50 procent mede-eigenaar van de bron, binnen de vzw ‘Association Franco-Belge de la Source de l’Escaut’, de vereniging die instaat voor het onderhoud en de restauratie van de Scheldebron. In 2008 droeg de journalistenvereniging onder impuls van toenmalig voorzitter Staf De Lie, haar aandeel over aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. De andere aandelen zijn in handen van de gemeente Gouy.

Na een eerste brochure, die mede door De Polder Magazine werd verspreid, is een tweede (meer omvangrijke en luxueuzere) brochure uitgegeven die vrijdag 27 juli in het Havenhuis werd voorgesteld door havenschepen Marc van Peel.  De schepen huldigde de drie auteurs  onder wie onze hoofdredacteur en de Kapelse journalist Fons Schrijvers. De huidige voorzitter van ESPA Freddy Michiels, gaf meer uitleg over de brochure.

De brochure is vanaf maandag 30 juli op onze redactie gratis af te halen tijdens de kantooruren.

 

 

Diefstal edelmetaal katalysatoren bij Evonik

LILLO –  Evonik Antwerpen werd het slachtoffer van een diefstal van verschillende edelmetaal katalysatoren. Deze diefstal, die over een aanzienlijk bedrag gaat met een waarde van minstens een half miljoen euro, heeft echter geen impact op de verdere productie van de betrokken installaties.

Een nationaal onderzoek werd onmiddellijk opgestart door de Belgische overheid, samen én met de volledige medewerking van Evonik Antwerpen. Ondertussen werden in het Antwerpse bedrijf alle nodige bijkomende beveiligingsmaatregelen genomen om dergelijke feiten in de toekomst te vermijden.

 

 

1 2 3 4 5 88