Evonik/Degussa 50 jaar in Lillo

Evonik startte in 1968 op de haventerreinen langs het net gegraven Kanaaldok als productiefabriek van het Duitse Degussa met de productie van o.a. Aerosil®, waterstofperoxide, cyanuurchloride en verschillende cyaniden, goed voor ca. 500 banen. Voor het bedrijf moest Oud Lillo verdwijnen. Velen vonden er echter goed betaald werk. De academische zitting op dinsdag 6 november werd onder meer bijgewoond door de burgemeesters van het Polderdistrict en van Stabroek.

Vijftig jaar later is Evonik Antwerpen met haar bijna 1.100 medewerkers een onmisbare schakel in de chemiecluster van de Antwerpse haven en worden er in meer dan 10 productie-eenheden gespecialiseerde chemieproducten gemaakt. Om deze 50ste verjaardag luister bij te zetten, ontvingen Thomas Wessel, lid van de raad van bestuur van Evonik Industries, en Ivan Pelgrims, afgevaardigd bestuurder van Evonik Antwerpen, Marc Andries de kabinetschef van de Vlaamse minister-president. Samen keken ze terug op de ontwikkeling van een Duits filiaal dat uitgroeide tot een belangrijke sterkhouder in de Antwerpse haven.

Ivan Pelgrims: “Innovatie en investeringen zijn steeds een rode draad geweest doorheen de groei van 50 jaar Antwerpse aanwezigheid. Dankzij de competentie, de inzet en de flexibiliteit van onze mensen hebben wij van innovatieve processen voor o.a. methionine en Oxeno op korte termijn een bijzonder succesverhaal kunnen maken. Maar ook andere investeringen, zoals bv. voor coatingmaterialen en additieven voor de auto-industrie, werpen hun vruchten af.”

Thomas Wessel “Door de gunstige ligging in de Antwerpse haven, door de goed opgeleide medewerkers en de hoogtechnologische installaties heeft de Antwerpse vestiging zich in de voorbije decennia uitstekend ontwikkeld. Ook in de toekomst zal de site in Antwerpen een belangrijke strategische rol blijven spelen bij de uitbouw van de speciaalchemie in Europa.” De grote baas van het Duitse concern onderstreepte ook de werking van de adviesraad die onder meer werd gesticht door het toenmalige Degussa die destijds met de productie van methionine nogal eens voor geuroverlast zorgde.

Marc Andries (kabinetschef van de minister-president : “Dank aan Evonik voor 50 jaar ondernemingszin en het scheppen van werkgelegenheid en welvaart in Vlaanderen. Evonik is het bewijs dat Vlaanderen, en in het bijzonder de chemische nijverheid, hier nog steeds sterke troeven kan voorleggen en een toplocatie blijft voor een kennisgedreven economie. We zijn de thuishaven van de grootste chemische cluster in Europa en van de tweede grootste ter wereld na Houston. Ik kan het belang van de chemische sector voor Vlaanderen niet genoeg beklemtonen, zowel voor de werkgelegenheid, de investeringen, de export en de welvaart die daarmee gepaard gaat.“ (sdl)

 

Cars and Coffee wordt Oldtimers and Friends


De vzw “Cars and Coffee Noord Antwerpen” heeft zopas de naam van de maandelijkse oldtimer bijeenkomsten gewijzigd in Oldtimers and Friends. Deze naamswijziging kwam er nadat de naam Cars and Coffee geregistreerd werd als merknaam door een Italiaanse organisatie. Deze organisatie claimt het alleenrecht op het gebruik van de naam, alhoewel dit al jaren een begrip is in het oldtimer wereldje. Zij schreef bijgevolg een aantal Vlaamse verenigingen aan die dergelijke bijeenkomsten hielden onder het begrip “Cars and Coffee” met de vraag om binnen de vijf dagen te stoppen met het gebruik van de door hen geclaimde merknaam. Doordat de vzw al dergelijke bijeenkomsten houdt sinds 2012 – eerst in Kapellen en nu in de Antwerpse Haven – is er juridisch zeker een basis om de claim van de Italianen aan te vechten. Maar binnen het bestuur van de vzw werd echter gekozen om dit niet te doen, en werd er voor de nieuwe naam Oldtimers and Friends gekozen. Dit brengt wel een hoop extra kosten met zich mee voor o.a. de vernieuwing van het promo-materiaal en de kledij en voor de aanpassing van de website. Maar volgens voorzitter Peter Van Dyck is het belangrijk om met goede moed vooruit te kijken en geen energie te verliezen in een mogelijk lange juridische strijd. Het beste bewijs dat het de vzw ondertussen voor de wind gaat werd vorige zondag op 28 oktober geleverd. Er kwamen toen onder een blauwe hemel maar bij een zeer frisse wind meer dan 320 oldtimer voertuigen bij elkaar op de parking van het tankstation nabij kaai 730. Meer info en kalender: www.oldtimersandfriends.be

Vleemo ondertekent overeenkomst voor extra windmolens

“Ook geïnteresseerden zullen mee kunnen investeren in groene energie”

Op de werf in het Antwerpse havengebied heeft Vleemo, uit Hoevenen, een overeenkomst ondertekent voor het bouwen van extra windmolens. Tot nu zal het bedrijf al 130 miljoen euro geïnvesteerd hebben in windturbines die groene stroom leveren aan 66.885 Antwerpse gezinnen. Nieuw is dat vanaf volgend jaar, via de coöperatieve vennootschap “Wind voor A” omwonenden, en geïnteresseerden, mee kunnen investeren in windturbines op de Antwerpse rechteroever.

De Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming (Vleemo) is een Vlaams windenergiebedrijf gespecialiseerd in duurzame ontwikkelingen in het Antwerpse havengebied. In juni 2003 selecteerde het Gemeentelijk Havenbedrijf Vleemo als bevoorrechte partner voor de ontwikkeling en exploitatie van een windturbinepark op de rechteroever. Geen jaar later, op 6 mei 2004, startte men aan de Zandvlietsluis met de fundering van de eerste turbine in de Antwerpse haven die een klein half jaar later in gebruik ging. Het was toen de hoogste windmolen met het meeste vermogen in de Benelux. Daarna werd, in twee fasen, begonnen aan een reeks van 18 windturbines. Eerst werden er tien gebouwd: drie aan het Delwaidedok, twee aan het Churchilldok en vijf aan het 6de Havendok. In de tweede fase, waarvan de bouw begin 2017 begon, werden acht turbines gebouwd op het Haveneiland. Nadien kwamen er nog enkele bij wat de teller op een dertigtal brengt. “Het doel is om Antwerpen klimaatneutraal te maken. Dit wil zeggen dat alle windturbines voldoende stroom produceren om te voorzien in de energiebehoefte van alle inwoners van de stad Antwerpen. Een belangrijke ingreep die ons milieuvriendelijker maakt en de uitstoot van broeikasgassen flink doet dalen” zegt de Antwerpse schepen voor leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA).

Coöperatieve vennootschap

Met de ondertekening van de overeenkomst, en het plaatsen van een handtekening op een wiek, werd de overeenkomst bezegeld. De nieuwe overeenkomst zal Vleemo opnieuw 7 windturbines bouwen. “Om ook omwonenden, en andere geïnteresseerden, de kans te geven mee te investeren in groene energie wordt binnenkort de coöperatieve vennootschap “Wind voor A” opgericht. Die investeert de door haar opgehaalde gelden in de windparken van Vleemo. Per gezinslid kan tot een maximum 3.000 euro geïnvesteerd worden. Elke natuurlijke persoon, zonder leeftijdsgrens, kan aandelen kopen. Er zijn geen in- of uitstapkosten verbonden aan de aankoop. De eerste 5 jaar kunnen de aandelen niet verkocht worden. Als aandeelhouder word je automatisch lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarvoor je jaarlijks uitgenodigd wordt en informatie krijgt over de werking en de resultaten van de coöperatieve vennootschap. Er zal een jaarlijks dividend uitgekeerd worden. Hoeveel dit bedraagt wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Geïnteresseerden die meer inlichtingen willen, kunnen terecht op informatie@windvoora.be” zegt David Daggelinckx, CEO van Vleemo.

Waterbus breidt Noordwaarts uit

 

De Waterbus heeft sinds haar lancering op 1 juli 2017 ruim 300.000 passagiers vervoerd op de lijn tussen Hemiksem en het Steenplein. Het Havenbedrijf wil samen met de andere stakeholders deze vorm van watermobiliteit in combinatie met het fietsverkeer verder stimuleren.
Daarom wordt vanaf 8 oktober de huidige zuidelijke route uitgebreid met een noordelijke route in het havengebied. Eerst gaat tot Kallo, later tot Liefkenshoek en Lillo. Vanaf begin 2019 komt hier een oostelijke route bij naar het Albertkanaal. Bovendien bevestigde havenschepen Van Peel, het reeds door ons vermelde initiatief van een veerdienst Lillo-Liefkenshoek. Die zou in de helft van volgend jaar van start gaan.
Door dit uitgebreide aanbod wil het Havenbedrijf nog meer passagiers verleiden om zich duurzaam te verplaatsen en zo actief bij te dragen aan een modal shift in Antwerpen.

Een doorslaggevend succes
Marc Van Peel, schepen voor haven: “Het Havenbedrijf werkt, over de grenzen van de haven heen, samen met alle partners aan oplossingen voor de mobiliteit. DeWaterbus is een mooi voorbeeld van ons pionierswerk, waarmee we mensen aanmoedigen om de auto thuis te laten en gebruik te maken van een duurzaam alternatief. De Schelde is een onderbenutte snelweg voor woon-werkverkeer die we, gezien de prangende mobiliteitsproblematiek, optimaal willen gebruiken. Watermobiliteit was nieuw voor Antwerpen maar kende al gauw een succes. DeWaterbus bewijst elke dag de noodzaak voor alternatieve transportmodi.”

Vanaf 8 oktober: eerste uitbreiding naar het noorden
Door het succes van de zuidelijke route en de nood aan mobiliteitsoplossingen breidt het Havenbedrijf het traject van DeWaterbus vanaf 8 oktober uit met een noordelijke route in het havengebied. Net zoals op de zuidelijke route worden grote afstanden afgelegd, maar wordt daar bovenop ook nog eens zwaar ingezet op het woon-werkverkeer en Schelde kruisingen. Passagiers varen vanaf het Steenplein richting haven, met tussenstops in Sint Anneke, Zwijndrecht en (voorlopige) eindhalte in Kallo. Na een korte inloopperiode met een dienstregeling met elk uur één afvaart, zullen vanaf 29 oktober twee waterbussen het nieuwe traject bedienen met een dienstregeling met elk half uur een afvaart. Vanaf midden 2019 wordt het aantal haltes verder uitgebreid naar Droogdokkenpark, Van Cauwelaertsluis, Fort Liefkenshoek en Lillo.

Tom Verlinden, Mobility Manager Havenbedrijf Antwerpen: “Gezien de mobiliteitsuitdagingen in en rond de haven, is er veel vraag naar uitbreiding van het waterbusaanbod. Het Havenbedrijf heeft er dan ook bewust voor gekozen om nu al te starten met het nieuwe traject met de op dit moment beschikbare schepen, steigers en faciliteiten. De verdere uitbouw van haltes, grotere schepen en faciliteiten (parking, elektrische fietsen, oplaadpunten, schuilhuisjes,…) worden volgende weken en maanden stelselmatig verder uitgewerkt en verbeterd.”

Oostelijk traject start in 2019
Een verdere uitbreiding met een oostelijke route vanaf Wijnegem tot aan het Havenhuis is voorzien voor begin 2019, waarbij gebruik zal worden gemaakt van het Albertkanaal dat filegevoelige gemeenten ten oosten van Antwerpen verbindt met de stad. De route zal halt houden aan de brug van de Houtlaan in Wijnegem, aan de monding van het Kempisch kanaal in Schoten en waarschijnlijk komt er een tijdelijke halte aan de fietsbrug van de IJzerlaan. Na de opstartperiode zal een proefproject worden gestart om te zien of na een half jaar overgestapt kan worden naar elektrische schepen. (SDL)

 

 

Waterbus vaart Lillo-Liefkenshoek vanaf volgend jaar

Tijdens de vergadering van de stuurgroep Waterbus van 12 september 2018 heeft het Havenbedrijf Antwerpen zich geëngageerd om ook het traject Lillo-Liefkenshoek mee te nemen in het nieuwe noordelijke traject van de Waterbus. Dat heeft volksvertegenwoordiger Annick De Ridder zopas bekend gemaakt en is bevestigd door burgemeester Carl Geeraerts

De exploitatietijden zullen inspelen op de ploegenwissels van de naburige bedrijven waardoor de veerdienst Lillo-Liefkenshoek zal verzekerd worden van 4:45 tot 23 uur. De overtocht zal om het half uur gebeuren waarbij er momenteel nog een onderzoek loopt om de frequentie tijdens de daluren (tussen 9-11 ’s morgens en in de namiddag rond 15 uur) terug te brengen tot 1 uur.
Het Havenbedrijf Antwerpen stelt klaar te zijn voor het opnemen van dit bijkomende traject in het voorjaar van 2019. Voor bijkomende informatie betreffende de exploitant van dit traject wordt verwezen naar het Havenbedrijf Antwerpen. (sdl)

 

 

Tijsmanstunnel zaterdagnacht afgesloten

Tijdens de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 september houden de hulpdiensten en AWV een gemeenschappelijke noodoefening in de Frans Tijsmanstunnel (R2). Omdat voor deze oefening beide tunnelkokers nodig zijn, wordt de Tijsmanstunnel volledig afgesloten tussen 21.30 uur en 06.00 uur.
Het verkeer op de R2 wordt in beide richtingen omgeleid via de Scheldelaan en de A12. Het verkeer richting Stabroek verlaat de R2 aan de afrit Lillo (nr. 12) en rijdt om via de Scheldelaan en de A12. Het verkeer richting Beveren doet hetzelfde in omgekeerde richting: het volgt de A12 noordwaarts tot in Zandvliet en rijdt dan via de Scheldelaan naar de oprit van de R2 in Lillo. 

Start nieuw seizoen Cars & Coffee Antwerpen Noord

Op zondag 23 september vindt opnieuw de maandelijkse bijeenkomst van oldtimer voertuigen plaats die georganiseerd wordt door de vzw Cars & Coffee Noord Antwerpen. Voor dit nieuwe seizoen (de bijeenkomsten lopen steeds van september tot april) wordt voor het eerst uitgeweken naar een locatie buiten Kapellen. Plaats van bijeenkomst is voortaan de parking aan het Total-Station in de Antwerpse Haven, Kaai 730 (vlakbij de A12 en Stabroek). Reden hiervoor is dat het evenement uitgegroeid is tot een maandelijkse bijeenkomst van 200 tot 300 oldtimer voertuigen en dat hiervoor op het Kapelse Marktplein te weinig plaats rest, zeker met de aan de gang zijnde bouwwerken. Op de parking aan het Total station is voldoende plaats om verder te groeien, bovendien staat hier dankzij de medewerking met M-Eat een mooie catering- en drankgelegenheid ter beschikking voor de deelnemers en bezoekers. Maar Cars & Coffee Noord Antwerpen zal met de oldtimers zeker nog af en toe in Kapellen te zien zijn! Zo zal de rondrit op het einde van het bijeenkomsten seizoen in april zeker halt houden in Kapellen! Verder blijft het doel van de organisatie dezelfde als vroeger: Liefhebbers van oldtimer voertuigen één maal per maand bij elkaar brengen met hun voertuigen in het ‘stille’ seizoen. Ook geïnteresseerden zonder oldtimer voertuig zijn van harte welkom, het evenement is gratis toegankelijk en loopt elke vierde zondag van de maand, steeds van 10 tot 13u. Website: www.carsandcoffee.be

Havenlandklassen’ biedt unieke havenbeleving tijdens 3-daags programma

Ludwig Caluwé, Marc Van Peel en Kris Deckers in het gezelschap van de leerlingen en leerkrachten van het GTI Beveren.

De haven in al haar facetten ontdekken. Dat kunnen scholen dankzij de nieuwe driedaagse ‘Havenlandklassen’. Dit najaar loopt een proefproject waar alvast drie scholen uit de omgeving van de haven aan deelnemen.

Tijdens deze uitstap overnachten de leerlingen in de haven. Zo leren ze niet alleen de haven, maar ook elkaar beter kennen. Verschillende Havenlandpartners (APB Havencentrum – provincie Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen, de gemeente Beveren, Maatschappij Linkerscheldeoever, EGTS Linieland van Waas en Hulst, Stad Antwerpen, Agentschap Natuur en Bos) sloegen hiervoor de handen in elkaar en creëerden een gevarieerd programma met een aangename en leerrijke mix van maritieme, logistieke en industriële activiteiten en natuur, cultuur en ontspanning. Havenlandklassen biedt zo een antwoord op de groeiende vraag naar een totaalbeleving in en rond de haven.

De leerlingen van het GTI Beveren probeerden als eerste dit nieuwe programma uit. Terwijl de jongeren zich tijdens een havenrondvaart uitleefden op een workshop ‘fotograferen met je smartphone’, stelden de partners van het project Havenland het nieuwe programma voor. “Scholen krijgen een uniek programma met daarin onder andere een GPS-spel in de haven, een ontdekkingstocht in Fort Liefkenshoek en een bezoek aan het Verdronken Land van Saeftinghe voorgeschoteld. Een aantal modules bieden we standaard aan. Daarnaast zijn er ook een aantal keuzemodules”, licht gedeputeerde voor Economie van provincie Antwerpen en voorzitter van het Havencentrum, Ludwig Caluwé toe.

Proefproject tijdens dit schooljaar
Naast het GTI Beveren, proeven dit semester ook de scholen ‘De Dames’ uit Antwerpen en het ‘PITO’ uit Stabroek van dit gloednieuwe aanbod. Mede op basis van de ervaringen van deze drie scholen, zullen de partners het aanbod evalueren en bijsturen waar nodig. In het voorjaar van 2019 start een nieuwe reeks proefklassen waarvoor scholen zich nog kunnen inschrijven. De uiteindelijke doelstelling is een uitgebalanceerd aanbod dat de eerste scholen kunnen boeken vanaf volgend schooljaar.

Over Havenland
Havenland verbindt het havengebied Antwerpen met zijn omgeving op Linker- en Rechterscheldeoever. Het havenlandschap telt tal van belevingen: maritieme, logistieke en industriële activiteiten, erfgoed, het polderlandschap, natuur en de Schelde die door haar ligging een centrale rol in het verhaal inneemt. Havenland wil verschillende onthaal-, bezoek- en uitkijkmogelijkheden meer op elkaar afstemmen en aanvullen met overkoepelende initiatieven zoals watervervoer, onthaalpoorten, fietsroutes, enz.. Havenland maakt deel uit van het actieprogramma voor de Ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen (OHA) en is een strategisch project in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
www.havenland.be

Copyright foto Havenbedrijf Antwerpen

Ontwerp tracé voor ontbrekende fietsschakel

Omwonenden konden al een eerste blik werpen op het voorstel van de ontbrekende schakel op de fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom via de haven

Op het Ekerse districtshuis hebben specialisten van het Antwerpse provinciebestuur op 11 september het ontwerptraject voor de ontbrekende fietsschakel tussen Ekeren en de Noorderlaan voorgesteld. Het traject loopt ondermeer langs de Ekerse Putten.
De fietsostrade Antwerpen-Bergen op Zoom volgt het fietspad langs de Noorderlaan in de haven. Omdat er nog geen verbinding is tussen het centrum van Ekeren en de Noorderlaan stelde de provincie Antwerpen een ontwerper aan om het meest ideale traject voor deze ontbrekende schakel te ontwerpen. Op die mannier is dan Nederland binnen fietsbereik dankzij een 34 kilometer lange fietssnelweg via de Antwerpse haven. Het ontwerp tracé vertrekt in Ekeren door de groene bufferzone naast de A12 tot aan het verlengde van de Karel VI straat waar het de A12 zal kruisen door middel van een fietstunnel om over te steken en uit te komen ten noorden van de Ekerse Putten. Vandaar uit gaat het richting volkstuintjes om daar af te buigen naar de Ekersedijk die naast de Grote Put loopt. Verderop komt er een aansluiting doorheen het groen naast de Grote Put om de goederenspoorlijn over te steken en verderop aan te sluiten op de Noorderlaan. Van zodra het definitieve traject vast ligt gaat de ontwerper aan de slag om de uitvoeringsplannen op te maken. Daarna moeten de nodige vergunningen worden aangevraagd zodat, in het beste geval, de werken kunnen starten eind volgend jaar.

foto:  Copyright: provincie Antwerpen

 

Opruimactie Galgenschor

Het opruimen van zwerfvuil is een hype op dit ogenblik. Al joggend, fietsend, met een bootje op de antitankgracht, enz. Je kan het zo gek niet bedenken. Met dank aan heel veel communicatie van de overheid en van de verpakkingsindustrie. Al doet deze laatste vooral mee om het statiegeld op drankverpakkingen te kunnen tegenhouden.
Al tientallen jaren is Natuurpunt bezig en het lijkt echt op ‘never ending’. Toch moeten we er blijven op inzetten: zeker in onze natuurgebieden die we beheren en waarvoor wij als natuurbeschermers verantwoordelijk zijn. Mee inhoud en bekendheid geven aan acties zoals de World Cleanup Day van 15 september 2018 is dus voor ons een evidentie.

We trekken eens te meer naar de Scheldenschorren tussen Lillo en Zandvliet. In het voorjaar haalden we hier 2,9 ton afval weg. Overwegend plastics, van lege drankverpakking tot plasticvaten, van kleine plastickorrels tot meertouwen en onderdelen van kaaimuren. Het zal wellicht niet meer zichtbaar zijn maar niets doen is geen optie … De Scheldeoevers blijven hoe dan ook een prachtig en uniek kader voor zo’n actie.
Indaver zorgt voor een container om het zwerfvuil in op te stapelen, zodat het daarna meteen afgevoerd kan worden.
 Afspraak:  zaterdag 15 september 2018 in het Galgeschor. We starten om 9.30 u en sluiten af om 14 u.

Trefpunt: Scheldelaan, Scheldelaan, tegenover bedrijf Gunvor Belgium, halverwege tussen Berendrechtsluis en Lillo. Door werken aan de Scheldelaan is het terrein enkel bereikbaar via het noorden (BASF).

 

1 2 3 4 5 88