DP World Antwerp plant bomen met Natuurpunt en Out of Use

Op zondag 25 november plantten 15 medewerkers van havenbedrijf DP World Antwerp samen met honderden vrijwilligers bomen in Sint-Katelijne-Waver tijdens de boomplantactie van Natuurpunt. Het bedrijf ruilde 100 oude gsm’s en smartphones in voor de aankoop van bomen en bosgrond.

Tijdens zijn jaarlijkse Go Green-week in september, waarbij volop ingezet wordt op duurzame initiatieven, organiseerde terminaloperator DP World Antwerp een inzamelactie voor oude gsm’s en smartphones onder zijn medewerkers. Voor deze actie werkten ze samen met Out of Use, een organisatie gespecialiseerd in het hergebruik en de recyclage van oud-elektro en IT, in hun campagne “Recycleren voor Natuurpunt”. Voor elke 4 oude gsm’s of 1 herbruikbare smartphone kan Natuurpunt 1 boom en bijbehorende m² grond aankopen. DP World verzamelde 100 gsm’s, goed voor 25 bomen.

Zondag werden in totaal 7.000 bomen aangeplant door honderden vrijwilligers (eik, beuk, hazelaar …) in de Gasthuisbossen Bunker in Sint-Katelijne-Waver. Van 2011 tot nu zijn de Gasthuisbossen al met 9,5 hectare gegroeid, of zo’n 24.000 bomen. Dit jaar komt daar nog eens 5 hectare bij. 

 

Evonik ontving personeel, Lillonaren en gasten in circustent

Op woensdag 21 november en in de dagen na de wapenstilstandsherdenking heeft Evonik n.a.v. de 50ste verjaardag zijn personeelsleden en gasten (waaronder de Adviesraad en de inwoners van Lillo) ontvangen in een spiegeltent op het Kazerneplein. Daarna werd een voorstelling gehouden in de tent van circus Renaldo. In de spiegeltent werd werd vanaf 18 u. een ontvangst gehouden met winterbarbecue en hapjes.
In de antieke tent “La Cucina dell’Arte” waarbij ook enkele oude woonwagens waren geplaatst, trad een tweetal artiesten op die de toeschouwers onthaalden op een humoristisch spektakel. Zij kregen herhaaldelijk een applaus van het publiek dat zelf betrokken werd in de vertoning. Een zogezegde meesterkok en een keukenhulpje maakten het bont met veel gebroken schotels en fragiele pizza’s waarvan uiteindelijk toch één eetbaar bleek te zijn, althans volgens twee inwoners van het dorp.(sdl)

Annelies Nauwelaerts start als nieuwe Press Relations Manager van Havenbedrijf Antwerpen


Annelies Nauwelaerts is vorige week gestart als Press Relations Manager bij het Havenbedrijf Antwerpen. Ze maakt deel uit van het Marketing & Communicatie team onder leiding van Nathalie Van Impe en neemt de relaties met de pers op zich.
Annelies werkte de afgelopen 5 jaar als PR manager en woordvoerster bij IKEA, waar ze onder andere verantwoordelijk was voor het opstellen en implementeren van de corporate communicatie strategie. Voordien verdiende ze haar sporen in onder andere PR bureaus.

Bijkomende maatregelen herstelling wegdek Tijsmanstunnel

Nog tot en met maandagochtend 26 november voert het Agentschap Wegen en Verkeer herstellingen uit aan het wegdek in de Tijsmanstunnel (R2) in de tunnelkoker richting Beveren.
De eerste dag was meteen getekend door zware hinder. Voor de wegarbeiders blijkt het door de nabijheid van het voorbijrijdende zware verkeer bovendien zeer moeilijk werken. Er worden daarom bijkomende maatregelen genomen om te kunnen garanderen dat de werken veilig en tijdig afgerond kunnen worden.

Tunnelkoker richting Beveren woensdag- en donderdagnacht dicht
Door de zeer beperkte werkruimte en het feit dat de snelheidsbeperking in de tunnel niet wordt nageleefd kunnen bepaalde werken niet op een veilige manier snel genoeg uitgevoerd worden. Dat leidt enerzijds tot gevaarlijke situaties en anderzijds tot kans op vertraging van de werken. Om hier een mouw aan te passen zal het agentschap tijdens de nachten van woensdag 21 en donderdag 22 november de tunnelkoker richting Beveren volledig afsluiten tussen 19.00 uur en 06.00 uur. Tijdens die nachten zal de aannemer betonankers plaatsen en nieuwe beton storten. Het verkeer wordt dan in beide richtingen door de tunnelkoker richting Stabroek geleid (2×1 rijstrook). De twee bijkomende nachtelijke sluitingen moeten toelaten om werken veiliger te kunnen uitvoeren en de werken binnen de vooropgestelde periode te kunnen afronden.

Trager langs de werf is vlotter op de werf
AWV verontschuldigt zich voor de grote hinder die gepaard gaat met de werken, maar vraagt ook om rekening te houden met de veiligheid van de wegarbeiders die de herstellingen daar zo snel en zo goed mogelijk uitvoeren. De arbeiders werken dicht bij het voorbijrijdende verkeer en bij hoge snelheden leidt dat tot gevaarlijke werkomstandigheden. Dit vertraagt dan weer de voortgang van de werken. Het agentschap wil daarom met aandrang vragen om meteen na de file niet het gaspedaal in te drukken maar de snelheidsbeperking van 50 km/u langs de werf te respecteren.

Werken weersafhankelijk
De voortgang van de werken is ook afhankelijk van het weer. Met name de grondtemperaturen moeten hoog genoeg zijn om het beton voldoende snel te laten uitharden. Bij slechte weersomstandigheden is het mogelijk dat de timing wijzigt. AWV en de aannemer doen er echter alles aan om de werf binnen het voorziene tijdsbestek af te ronden.
Info:  www.wegenenverkeer.be/antwerpen.

DP World Antwerp investeert 197 miljoen

de terminal van DP world

ANTWERPEN / ZWIJNDRECHT – DP World Antwerp, uitbater van de Antwerp Gateway terminal aan het Deurganckdok, gaat 197 miljoen euro investeren in de verdere uitbreiding van de capaciteit van zijn terminal.

De bestaande containerterminal aan het Deurganckdok op Linkeroever – Antwerp Gateway – moet met ruim een derde vergroten om aan de verwachte groeiprognoses te kunnen voldoen. Met de uitbreiding wil DP World Antwerp evolueren van de huidige 2,5 miljoen containers naar 3,4 miljoen stuks tegen 2023. Het gaat om een investering van 197 miljoen euro.
In zijn zoektocht naar ruimte om uit te breiden, zet de terminal nu in op verdere investeringen. Niet enkel in verplaatsbare equipment zoals straddle carriers, maar ook in vaste infrastructuur zoals railkranen, kadekranen, automatische stapelkranen (ASC’s) en gebouwen. De DP World-groep, die wereldwijd 78 terminals uitbaat, zet hiermee volop in op zijn verdere verankering in Antwerpen. “We zoeken constant nieuwe manieren om de capaciteit van onze terminal te vergroten. In het ideale scenario zien we extra ruimte om uit te breiden en de terminal te vergroten. Maar door plaatsgebrek zetten we volop in op verdere optimalisering,” aldus Rob Harrison, CEO DP World Antwerp (en Maritieme Man van het Jaar). “Met deze investering willen we ons op lange termijn engageren binnen de Antwerpse haven.” De bijkomende capaciteit zal extra tewerkstelling met zich meebrengen in de vorm van straddle carrier terminal te ondersteunen. (sdl)

 

 

Dirk Daems herverkozen tot voorzitter Vereniging Waterklerken

 Dirk Daems, voorzitter van de Koninklijke Vereniging der Waterklerken van Antwerpen (KVWA) 

Zandvlietenaar Dirk Daems is bij de 3 jaarlijkse verkiezing, op 13 november ll. van de Koninklijke Vereniging der Waterklerken van Antwerpen (KVWA) herverkozen als voorzitter. Dirk Daems is  al voorzitter van de vereniging sinds 2004. Hij is daarmee de langst zittende voorzitter in het 97-jarig bestaan van de organisatie.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Dirk Daems ( P2F Shipping )
Ondervoorzitter : Erik Van Steenhuyze ( Stonehouse Agency Services )
Secretaris :  Eddy Van Laere ( Lalemant )
Feestbestuurder: Peggy Van Bosch ( Belgian Shipping & terminal Services)
Penningmeester: Glenn De Vylder ( Boeckmans Belgie )
Commisarissen :  Alain Meyer ( Steder Group )
                             Laurens Lossy (  Mariteam Shipping Agencies)
                             Lorenzo Vindevogel ( Evergreen Shipping Agency )

Evonik/Degussa 50 jaar in Lillo

Evonik startte in 1968 op de haventerreinen langs het net gegraven Kanaaldok als productiefabriek van het Duitse Degussa met de productie van o.a. Aerosil®, waterstofperoxide, cyanuurchloride en verschillende cyaniden, goed voor ca. 500 banen. Voor het bedrijf moest Oud Lillo verdwijnen. Velen vonden er echter goed betaald werk. De academische zitting op dinsdag 6 november werd onder meer bijgewoond door de burgemeesters van het Polderdistrict en van Stabroek.

Vijftig jaar later is Evonik Antwerpen met haar bijna 1.100 medewerkers een onmisbare schakel in de chemiecluster van de Antwerpse haven en worden er in meer dan 10 productie-eenheden gespecialiseerde chemieproducten gemaakt. Om deze 50ste verjaardag luister bij te zetten, ontvingen Thomas Wessel, lid van de raad van bestuur van Evonik Industries, en Ivan Pelgrims, afgevaardigd bestuurder van Evonik Antwerpen, Marc Andries de kabinetschef van de Vlaamse minister-president. Samen keken ze terug op de ontwikkeling van een Duits filiaal dat uitgroeide tot een belangrijke sterkhouder in de Antwerpse haven.

Ivan Pelgrims: “Innovatie en investeringen zijn steeds een rode draad geweest doorheen de groei van 50 jaar Antwerpse aanwezigheid. Dankzij de competentie, de inzet en de flexibiliteit van onze mensen hebben wij van innovatieve processen voor o.a. methionine en Oxeno op korte termijn een bijzonder succesverhaal kunnen maken. Maar ook andere investeringen, zoals bv. voor coatingmaterialen en additieven voor de auto-industrie, werpen hun vruchten af.”

Thomas Wessel “Door de gunstige ligging in de Antwerpse haven, door de goed opgeleide medewerkers en de hoogtechnologische installaties heeft de Antwerpse vestiging zich in de voorbije decennia uitstekend ontwikkeld. Ook in de toekomst zal de site in Antwerpen een belangrijke strategische rol blijven spelen bij de uitbouw van de speciaalchemie in Europa.” De grote baas van het Duitse concern onderstreepte ook de werking van de adviesraad die onder meer werd gesticht door het toenmalige Degussa die destijds met de productie van methionine nogal eens voor geuroverlast zorgde.

Marc Andries (kabinetschef van de minister-president : “Dank aan Evonik voor 50 jaar ondernemingszin en het scheppen van werkgelegenheid en welvaart in Vlaanderen. Evonik is het bewijs dat Vlaanderen, en in het bijzonder de chemische nijverheid, hier nog steeds sterke troeven kan voorleggen en een toplocatie blijft voor een kennisgedreven economie. We zijn de thuishaven van de grootste chemische cluster in Europa en van de tweede grootste ter wereld na Houston. Ik kan het belang van de chemische sector voor Vlaanderen niet genoeg beklemtonen, zowel voor de werkgelegenheid, de investeringen, de export en de welvaart die daarmee gepaard gaat.“ (sdl)

 

Cars and Coffee wordt Oldtimers and Friends


De vzw “Cars and Coffee Noord Antwerpen” heeft zopas de naam van de maandelijkse oldtimer bijeenkomsten gewijzigd in Oldtimers and Friends. Deze naamswijziging kwam er nadat de naam Cars and Coffee geregistreerd werd als merknaam door een Italiaanse organisatie. Deze organisatie claimt het alleenrecht op het gebruik van de naam, alhoewel dit al jaren een begrip is in het oldtimer wereldje. Zij schreef bijgevolg een aantal Vlaamse verenigingen aan die dergelijke bijeenkomsten hielden onder het begrip “Cars and Coffee” met de vraag om binnen de vijf dagen te stoppen met het gebruik van de door hen geclaimde merknaam. Doordat de vzw al dergelijke bijeenkomsten houdt sinds 2012 – eerst in Kapellen en nu in de Antwerpse Haven – is er juridisch zeker een basis om de claim van de Italianen aan te vechten. Maar binnen het bestuur van de vzw werd echter gekozen om dit niet te doen, en werd er voor de nieuwe naam Oldtimers and Friends gekozen. Dit brengt wel een hoop extra kosten met zich mee voor o.a. de vernieuwing van het promo-materiaal en de kledij en voor de aanpassing van de website. Maar volgens voorzitter Peter Van Dyck is het belangrijk om met goede moed vooruit te kijken en geen energie te verliezen in een mogelijk lange juridische strijd. Het beste bewijs dat het de vzw ondertussen voor de wind gaat werd vorige zondag op 28 oktober geleverd. Er kwamen toen onder een blauwe hemel maar bij een zeer frisse wind meer dan 320 oldtimer voertuigen bij elkaar op de parking van het tankstation nabij kaai 730. Meer info en kalender: www.oldtimersandfriends.be

Vleemo ondertekent overeenkomst voor extra windmolens

“Ook geïnteresseerden zullen mee kunnen investeren in groene energie”

Op de werf in het Antwerpse havengebied heeft Vleemo, uit Hoevenen, een overeenkomst ondertekent voor het bouwen van extra windmolens. Tot nu zal het bedrijf al 130 miljoen euro geïnvesteerd hebben in windturbines die groene stroom leveren aan 66.885 Antwerpse gezinnen. Nieuw is dat vanaf volgend jaar, via de coöperatieve vennootschap “Wind voor A” omwonenden, en geïnteresseerden, mee kunnen investeren in windturbines op de Antwerpse rechteroever.

De Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming (Vleemo) is een Vlaams windenergiebedrijf gespecialiseerd in duurzame ontwikkelingen in het Antwerpse havengebied. In juni 2003 selecteerde het Gemeentelijk Havenbedrijf Vleemo als bevoorrechte partner voor de ontwikkeling en exploitatie van een windturbinepark op de rechteroever. Geen jaar later, op 6 mei 2004, startte men aan de Zandvlietsluis met de fundering van de eerste turbine in de Antwerpse haven die een klein half jaar later in gebruik ging. Het was toen de hoogste windmolen met het meeste vermogen in de Benelux. Daarna werd, in twee fasen, begonnen aan een reeks van 18 windturbines. Eerst werden er tien gebouwd: drie aan het Delwaidedok, twee aan het Churchilldok en vijf aan het 6de Havendok. In de tweede fase, waarvan de bouw begin 2017 begon, werden acht turbines gebouwd op het Haveneiland. Nadien kwamen er nog enkele bij wat de teller op een dertigtal brengt. “Het doel is om Antwerpen klimaatneutraal te maken. Dit wil zeggen dat alle windturbines voldoende stroom produceren om te voorzien in de energiebehoefte van alle inwoners van de stad Antwerpen. Een belangrijke ingreep die ons milieuvriendelijker maakt en de uitstoot van broeikasgassen flink doet dalen” zegt de Antwerpse schepen voor leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA).

Coöperatieve vennootschap

Met de ondertekening van de overeenkomst, en het plaatsen van een handtekening op een wiek, werd de overeenkomst bezegeld. De nieuwe overeenkomst zal Vleemo opnieuw 7 windturbines bouwen. “Om ook omwonenden, en andere geïnteresseerden, de kans te geven mee te investeren in groene energie wordt binnenkort de coöperatieve vennootschap “Wind voor A” opgericht. Die investeert de door haar opgehaalde gelden in de windparken van Vleemo. Per gezinslid kan tot een maximum 3.000 euro geïnvesteerd worden. Elke natuurlijke persoon, zonder leeftijdsgrens, kan aandelen kopen. Er zijn geen in- of uitstapkosten verbonden aan de aankoop. De eerste 5 jaar kunnen de aandelen niet verkocht worden. Als aandeelhouder word je automatisch lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarvoor je jaarlijks uitgenodigd wordt en informatie krijgt over de werking en de resultaten van de coöperatieve vennootschap. Er zal een jaarlijks dividend uitgekeerd worden. Hoeveel dit bedraagt wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Geïnteresseerden die meer inlichtingen willen, kunnen terecht op informatie@windvoora.be” zegt David Daggelinckx, CEO van Vleemo.

Waterbus breidt Noordwaarts uit

 

De Waterbus heeft sinds haar lancering op 1 juli 2017 ruim 300.000 passagiers vervoerd op de lijn tussen Hemiksem en het Steenplein. Het Havenbedrijf wil samen met de andere stakeholders deze vorm van watermobiliteit in combinatie met het fietsverkeer verder stimuleren.
Daarom wordt vanaf 8 oktober de huidige zuidelijke route uitgebreid met een noordelijke route in het havengebied. Eerst gaat tot Kallo, later tot Liefkenshoek en Lillo. Vanaf begin 2019 komt hier een oostelijke route bij naar het Albertkanaal. Bovendien bevestigde havenschepen Van Peel, het reeds door ons vermelde initiatief van een veerdienst Lillo-Liefkenshoek. Die zou in de helft van volgend jaar van start gaan.
Door dit uitgebreide aanbod wil het Havenbedrijf nog meer passagiers verleiden om zich duurzaam te verplaatsen en zo actief bij te dragen aan een modal shift in Antwerpen.

Een doorslaggevend succes
Marc Van Peel, schepen voor haven: “Het Havenbedrijf werkt, over de grenzen van de haven heen, samen met alle partners aan oplossingen voor de mobiliteit. DeWaterbus is een mooi voorbeeld van ons pionierswerk, waarmee we mensen aanmoedigen om de auto thuis te laten en gebruik te maken van een duurzaam alternatief. De Schelde is een onderbenutte snelweg voor woon-werkverkeer die we, gezien de prangende mobiliteitsproblematiek, optimaal willen gebruiken. Watermobiliteit was nieuw voor Antwerpen maar kende al gauw een succes. DeWaterbus bewijst elke dag de noodzaak voor alternatieve transportmodi.”

Vanaf 8 oktober: eerste uitbreiding naar het noorden
Door het succes van de zuidelijke route en de nood aan mobiliteitsoplossingen breidt het Havenbedrijf het traject van DeWaterbus vanaf 8 oktober uit met een noordelijke route in het havengebied. Net zoals op de zuidelijke route worden grote afstanden afgelegd, maar wordt daar bovenop ook nog eens zwaar ingezet op het woon-werkverkeer en Schelde kruisingen. Passagiers varen vanaf het Steenplein richting haven, met tussenstops in Sint Anneke, Zwijndrecht en (voorlopige) eindhalte in Kallo. Na een korte inloopperiode met een dienstregeling met elk uur één afvaart, zullen vanaf 29 oktober twee waterbussen het nieuwe traject bedienen met een dienstregeling met elk half uur een afvaart. Vanaf midden 2019 wordt het aantal haltes verder uitgebreid naar Droogdokkenpark, Van Cauwelaertsluis, Fort Liefkenshoek en Lillo.

Tom Verlinden, Mobility Manager Havenbedrijf Antwerpen: “Gezien de mobiliteitsuitdagingen in en rond de haven, is er veel vraag naar uitbreiding van het waterbusaanbod. Het Havenbedrijf heeft er dan ook bewust voor gekozen om nu al te starten met het nieuwe traject met de op dit moment beschikbare schepen, steigers en faciliteiten. De verdere uitbouw van haltes, grotere schepen en faciliteiten (parking, elektrische fietsen, oplaadpunten, schuilhuisjes,…) worden volgende weken en maanden stelselmatig verder uitgewerkt en verbeterd.”

Oostelijk traject start in 2019
Een verdere uitbreiding met een oostelijke route vanaf Wijnegem tot aan het Havenhuis is voorzien voor begin 2019, waarbij gebruik zal worden gemaakt van het Albertkanaal dat filegevoelige gemeenten ten oosten van Antwerpen verbindt met de stad. De route zal halt houden aan de brug van de Houtlaan in Wijnegem, aan de monding van het Kempisch kanaal in Schoten en waarschijnlijk komt er een tijdelijke halte aan de fietsbrug van de IJzerlaan. Na de opstartperiode zal een proefproject worden gestart om te zien of na een half jaar overgestapt kan worden naar elektrische schepen. (SDL)

 

 

1 2 3 4 5 89