Polderdistrict doorbreekt cordon sanitaire

Wat te verwachten was, is gebeurd. Het gebeurde alleen veel vroeger dan werd verondersteld. Al bij het eerste agendapunt van de allereerste vergadering van de nieuwe districtsraad op maandag 28 januari, is het cordon sanitaire doorbroken. Minderheidscoalitie N-VA/CD&V rekende op de steun van Vlaams Belang om agendapunten goed gekeurd te krijgen. Omdat Raf Crynen (N-VA) afwezig was, moest N-VA/CD&V rekenen op de steun van de Vlaams Belangfractie. Die steun kwam ook en zo kwam al tijdens de eerste minuten van nieuwe districtsraad het cordon sanitaire ten val.

De discussie over het al dan niet doorbreken van het cordon laaide op bij de aanstelling van het nieuwe bestuur begin januari. Omdat ex-Vlaams Belanger An Van Nuffelen toezegde het minderheidsbestuur te steunen uit liefde voor de polder, kon N-VA/CD&V rekenen op de krapst mogelijke meerderheid. Voor sommigen meteen het bewijs dat het cordon sanitaire was doorbroken. Anderen betwisten dit, omdat Van Nuffelen als onafhankelijke zetelt. Deze discussie is ondertussen achterhaald. Door de afwezige Raf Crynen was de gedoogsteun van An Van Nuffelen onvoldoende om een meerderheid te hebben. De minderheidscoalitie kon rekenen op de voltallige steun van de Vlaams Belangfractie. Zo was meteen duidelijk dat het polderdistrict het cordon sanitair doorbrak en dat comfortabel  besturen in Berendrecht, Zandvliet, Lillo alleen kan met de steun van ex-Vlaams Belanger An Van Nuffelen en van Vlaams Belangfractie.

Zander Vliegen van PRO2040, een burgerbeweging met sp.a’ers, vroeg duidelijkheid over de politieke situatie van An Van Nuffelen. Hij toonde hierbij een recente folder van Vlaams Belang waarin An Van Nuffelen zich nog altijd duidelijk profileert als lid van Vlaams Belang. Het raadslid zelf wilde geen commentaar geven. Districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) : “Omdat het raadslid geen lidgeld meer betaalde, is zij dus geen lid meer van die partij”, gaf hij mee.

Voor oppositiepartij PRO2040 is het duidelijk dat het steeds de bedoeling geweest is van N-VA en CD&V om sp.a uit het bestuur te houden. Toch opende PRO2040 met een volgens haar constructief amendement. “We willen graag drie openbare inhoudelijke themacommissies rond onder meer financiën, ruimtelijke ordening en cultuur. Dat is een transparante manier van werken naar de burger toe”, aldus Zander Vliegen. Het voorstel werd meteen weggestemd en ook hier volgde Vlaams Belang de meerderheid. De fractieleider van Vlaams Belang, Steve Van Broeckhoven, vond het voorstel van PRO2040 te duur. Na de vergadering liet Van Broeckhoven weten dat Vlaams Belang in de toekomst de meerderheid zal steunen waar nodig, maar dat de partij de begroting bijvoorbeeld niet zal goedkeuren. Zander Vliegen merkte op dat een voorzitter van de districtsraad aanstellen veel meer kost dan het betalen van zitpenningen voor commissieleden.

Bestuursakkoord

Bijna een maand na de ondertekening van de voordrachtakte van de schepenen, waarbij de lijstduwer van Vlaams Belang en nu onafhankelijk raadslid An Van Uffelen inhoudelijke steun geeft aan het N-VA/CD&V-minderheidsbestuur is er voor de districtsraadsleden nog altijd geen bestuursakkoord. Tot onze verbijstering stellen we vast dat het bestuursakkoord al wel te lezen valt op het medewerkersportaal van de stad Antwerpen. Een zo flagrant negeren van de districtsraad heb ik de voorbije negentien jaar nog niet meegemaakt”, aldus PRO2040-er Karel Hendrickx. Districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA): “Na de lange coalitiebesprekingen hebben we de tijd genomen om een degelijk bestuursakkoord op te stellen. Dat gaat zo vlug mogelijk naar de districtsraad.”

Jeugdhuis

De aannemer die begonnen was met het bouwen van een nieuw jeugdhuis in Zandvliet heeft de handdoek in de ring gegooid. Dat betekent dat de bouwwerken stil liggen en dat de stad Antwerpen op zoek moet naar een andere bouwondernemer. Raadslid Nathalie Aertssen (PRO2040) wilde weten hoe het stond met dit dossier. Nieuw schepen Sandra Suykerbuyk (CD&V) : “De huidige fundering die reeds is geplaatst is positief bevonden en kan behouden blijven. Volgende week staat de opmaak van een nieuwe aanbesteding op de agenda. Er moet dus een nieuwe aannemer worden gezocht. Het nieuwe bestek is ondertussen opgemaakt door de architect. Op het moment dat er een nieuwe aannemer is aangesteld, worden er nieuwe afspraken gemaakt. Dat kan enkele maanden duren. Het nieuwe jeugdhuis zie ik pas in de zomer van 2020 openen.”

Win vrijkaarten voor vertelconcert vrijdag 1 februari: Vlaanderen ten tijde van Mozart

 

 

 

Vlad Weverbergh en David Vergauwen trekken tijdens dit vertelconcert opnieuw op muzikale ontdekkingstocht. Zij verdiepen zich in het werk van roemrijke namen als Franz Joseph Haydn en Carl Maria von Weber. Ook komt er werk aan bod van een minder gekende tijdgenoot, de Brusselaar Henri Joseph De Croes. Deze schreef enkele stukken speciaal voor de clarinetto d’Amore. Dat instrument is na meer dan 200 jaar afwezigheid recent opnieuw gebouwd. Na een voorstelling in New York strijkt het Terra Nova Collective neer in Zandvliet om vervolgens naar Japan verder te reizen.

Mis deze uitzonderlijke voorstelling niet!

Vrijetijdscentrum De Schelde geeft 2×2 vrijkaarten weg voor wie snel mailt naar  vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be.

Meer info: www.vrijetijdscentrumdeschelde.be

Nieuwjaar in het Polderdistrict

In het Vrijetijdscentrum De Schelde te Zandvliet werd op zondag 20 januari door het districtsbestuur een nieuwjaarsreceptie aangeboden aan de inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Er werden drankbonnetjes voorzien voor de aanwezigen. Buiten werd bovendien soep bedeeld, wat in de eerste winterkoude erg in de smaak viel. Voor de kinderen was er binnen een ballonnenplooier die veel succes had. Ook een orkestje kreeg de nodige bijval. (sdl)

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo klinkt op het nieuwe jaar

Op zondag 20 januari klinken de bewoners van het district op het nieuwe jaar in vrijetijdscentrum De Schelde.
Het districtscollege nodigt alle bewoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo uit op de nieuwjaarsdrink op zondag 20 januari van 11 tot 13 uur in Vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66 te Zandvliet. Bewoners krijgen drankbonnetjes om te besteden tijdens de receptie. Er is livemuziek en kinderanimatie voorzien. Kinderen kunnen zich ook uitleven op het speelterrein achteraan het vrijetijdscentrum.

25 jaar Hanske Knap – MIM maakte film

V.l.n.r.: Rudy Verheezen,Louis Cloots,Frank Struyf, Monique Brauns
en Corry Van den Bussche.

25 jaar heeft het “oude Hanske knap-team” zijn café-toer gemaakt op Verloren maandag. In café De Volle Ton in het Noordland,  hangt al jaren die oude foto, genomen in de bakkerij van Herman Disco “den Blus” met daarop v.l.n.r. Herman Disco, Louis Cloots, midden onder: Leo Struyf, midden: Frank Struyf, Emmylienne, de vrouw van Herman  Disco en Rudy Verheezen.

De foto bovenaan toont het volledige team in 2009. V.l.n.r.: Rudy Verheezen,Louis Cloots, Frank Struyf, Monique Brauns en Corry Van den Bussche. Maar niet veel later viel de groep door bepaalde omstandigheden uiteen en het was afgelopen, een verloren zaak.
Zij die tot die groep behoorden zullen nog vaak terugdenken aan het eten van spek met eieren voor hun vertrek vanuit Het Blauw hoeveke. De kroegentocht met de kruiwagen, hun zelfgemaakte “advocaat” en jenever als toemaatje uit het café meegenomen. Ze konden ook verdomd goed stappen met hun houten klompen. Het werd telkens een loodzware dag maar dat hadden ze er wel voor over.
Nooit vergeten we die plezante gasten welke een gans café konden laten meezingen en die dag voor puur plezier zorgden.

Nu gaat er nog wel een ploeg van Berendrecht Sport op stap met de Hanske Knap. Met het zingen van het liedje hopen zij op wat centjes waarmee zij de clubkas voor de jeugd kunnen spijzen.

Op maandag 14 januari startte een damesploeg  kort na de middag, andere sympathisanten vertrokken rond 18:00 u en gingen rond in Berendrecht en Zandvliet  Na de rondgang werden worstenbroden, appelbollen en erwtensoep gegeten in café Berendrecht Sport bij Nicole.

 

Vorig jaar maakte de  Publiek dienst en bibliotheek van het MIM (Musée des instruments de musique) uit Brussel een filmpje over Hanske Knap. Geniet ervan!

 

 

 

Fransooi

Diefstallen in Zandvliet/Berendrecht

Zandvliet/Berendrecht: In de Zandvlietse dorpstraat en de Antwerpsebaan is op meerdere plaatsen ingebroken. De diefstallen uit garages gebeurden in de nacht van dinsdag 08/01/19 op woensdag 09/01/19 rond half 4.Voor zover men weet zijn er 8 fietsen gestolen.
Heeft er misschien iemand iets gezien, of heeft iemand toevallig iets op camerabeelden kunnen registreren? Vermoedelijk dus een grote bestelwagen…
Alle info is welkom bij Carina Stark – Coördinator Binreigersbosberendrecht

Mieke Frijters finaliste Womed Award

Markant vzw, UNIZO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen zijn opnieuw, en voor de 20ste keer, hun zoektocht naar straf, vrouwelijk ondernemerstalent gestart.  
De inschrijvingen voor deze editie werden afgesloten en een professionele jury weerhield nog 3 finalisten voor de Womed Award, onderneemster van het jaar en 5 finalisten voor De Belofte.

ATF Mieke Frijters
Bij de 3 finalisten vinden wij Mieke Frijters, CEO van wegenbouwbedrijf ATF in Zandvliet terug. Het bedrijf telt momenteel 120 werknemers. Mieke Frijters werkt sinds haar 18de in het bedrijf van haar vader. Sinds vierenhalf jaar doet ze het helemaal alleen.
ATF is een modern en vooruitstrevend familiebedrijf dicht bij de Antwerpse haven. Het bedrijf werd in 1960 opgericht en telt momenteel een 120 werknemer. ATF verzorgt infrastructuurwerken voor verschillende bedrijven, voornamelijk in de (petro-) chemische industrie. Verder voeren zij ook werken uit voor de Vlaamse overheid in diverse steden en gemeenten in en rond Antwerpen.
De uiteindelijke winnaar wordt verkozen via een publiekstemming die nog loopt tot 31 januari op www.womedaward.be

Op 27 februari wordt de 20ste Womed Award prijs uitgereikt.

Installatie districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo

 

De nieuw verkozen districtsraad

 

An Van Uffelen legt de eed af, en zetelt voortaan als onafhankelijk raadslid in de districtsraad

Een ruim publiek woonde op dinsdag 8 januari 2019 de installatieraad van het district Berendrecht/Zandvliet/Lillo bij die werd geopend door de voorzitter van de vorige legislatuur met name Karel Hendrickx (nu PRO2040). Karel kon in zijn openingsrede niet nalaten om nog even terug te komen op de totstandkoming van het nieuwe districtscollege. In alle duidelijkheid verwees hij naar de overstap van gekozen districtsraadslid An Van Uffelen op de lijst van Vlaams Belang, die vlak voor de vorming van het nieuwe districtscollege meldde dat ze voortaan als onafhankelijke zou gaan zetelen.
“Mevrouw Van Uffelen, het is voor mij nog nooit gezien dat iemand die een partij de rug toekeert, daarvoor van diezelfde partij felicitaties en zelfs de pauselijke zegen mag ontvangen” aldus Karel Hendrickx (PRO2040).
De installatie kende verder een vlekkeloos verloop.
Acht verkozenen zetelen voor het eerst in de districtsraad. Het jongste raadslid is Laura Adriaenssens met haar 18 jaar. Er zetelen 7 vrouwen en 8 mannen in de districtsraad. Na de installatie van de districtsraad kozen de raadsleden het nieuwe districtscollege, dat instaat voor de dagelijkse werking van het districtsbestuur. De districtsburgemeester is Carl Geeraerts van N-VA, de eerste districtsschepen is Rudi Sempels van N-VA, de tweede districtsschepen is Sandra Suykerbuyk van CD&V en de derde districtsschepen is Pascale De Langhe van N-VA.
Districtsburgemeester Carl Geeraerts werd tenslotte aangesteld als voorzitter van de districtsraad.

De bevoegdheden van het nieuwe districtscollege
Districtsburgemeester Carl Geeraerts: ambtenaar burgerlijke stand, financiën, communicatie, sport, veiligheid en ruimtelijke ordening
eerste districtsschepen Rudi Sempels: cultuur & erfgoed, evenementen, publiek domein, milieu, waterhuishouding, decentralisatie en lokaal sociaal beleid
tweede districtsschepen Sandra Suykerbuyk: mobiliteit & verkeer, senioren, lokale economie, dierenwelzijn, groen, markten & foren, lokaal sociaal beleid
derde districtsschepen Pascale De Langhe: jeugd, wijkoverleg en decentralisatie

 

Verloren Maandag blijft een smuldag

Over de oorsprong van “Verloren maandag” zijn zoveel theorieën dat we hierover onze hersenen niet gaan pijnigen. Wel is het zo dat in onze regio deze traditie wordt in stand gehouden door het eten van lekkere worstenbroden en appelbollen. Een dag dat ook de kassa doet rinkelen bij bakkers, slagers en appelboeren. De caféhouders echter doen allemaal een mooie geste voor hun klanten en serveren hen een gratis appelbol of worstenbrood.
Je moet het toch maar willen doen,want tenslotte zijn zij het die heel dit festijn moeten betalen. Wat smaakte het weer lekker, tot volgend jaar!
Fransooi

Win vrijkaarten voor optreden Marcel Vanthilt te Zandvliet

 

Vrijdag 11 januari komt Marcel Vanthilt met enkele geweldige muzikanten en een paar straffe verhalen naar vrijetijdscentrum De Schelde , De Keyserhoeve in Zandvliet. Daar brengt hij een muzikale show met eigen nummers en verrassende covers.  Aanvang 20:30 uur

Marcel maakte ook een filmpje waarin bij de bewoners van Zandvliet en omgeving vertelt waarom het zo’n topavond wordt.

 

Het vrijetijdscentrum geeft 2 x 2 gratis tickets weg. Stuur snel een mailtje naar vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be.

Meer info en tickets: www.vrijetijdscentrumdeschelde.be

1 2 3 4 5 222