Mens erger je niet aan Derde weg

 

Na het niet onmiddellijk verkrijgen van een vergunning zijn de werken aan de Derde weg in Zandvliet met een week vertraging begonnen. Het gaat hier om het aanleggen van een wegverhoging of drempel. In de beginfase vorderden de werken vrij snel maar plots kwam er een kink in de kabel toen bleek dat na het aanleggen de bocht te smal was voor de vrachtwagens van o.a.”Frigo express”. Na gezamenlijk overleg werd besloten om een groot deel van de werken opnieuw uit te voeren.
Zo is er natuurlijk weer wat vertraging ,maar al bij al komt alles in orde. Gebruikers van de lijn worden ongedurig, maar wees gerust, men speelt daar ook geen spelletje”mens erger je niet”.
Op de foto zie je het huidige resultaat op vrijdag 30 november 2018.

Fransooi

N-VA Polder nodigt CD&V en PRO2040 samen uit

voorzitter N-VA Polder Rudi Sempels

Na de verkennende gesprekken met zowel PRO2040 als CD&V, nodigde N-VA Polder voorzitter Rudi Sempels de twee partijen samen uit voor een volgend overleg.

“Op onze bestuursvergadering, vorige dinsdag,  werd de stand van zaken besproken rond de coalitievorming,” legt Rudi Sempels uit. “Daar kwam duidelijk een voorkeur naar buiten qua samenstelling van de nieuwe bestuursploeg. Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar een coalitie CD&V, PRO2040,  N-VA.”

Het N-VA bestuur nam kennis van de gesprekken met beide partijen en gaf aan voorzitter Sempels en drie bestuursleden het mandaat om de coalitiebesprekingen verder te zetten.

Rudi Sempels maakte een aantal mogelijke vergaderdata over aan de afgevaardigden van PRO2040 en CD&V – deze timing zou moeten toelaten om uiterlijk na zondag 9 december terug te koppelen naar de respectieve achterban.

 

 

Kapel van de Klos wordt gerestaureerd

Zaterdagmorgen 24 november zijn aannemer Kim De Vresse uit Berendrecht en timmerman Koen Cassimon uit Stabroek begonnen met de restauratie van de Kapel van de Grote Klos in Zandvliet. Zij werden daarbij geholpen door Jorn Van der Cloot die het Poldermuseum en de Heemkring vertegenwoordigde. Jorn had zakken meegebracht om het puin dat zich in de kapel bevindt op te ruimen. De aannemer en de timmerman hadden hout en pannen bij. Zij sponsoren alle materialen en doen het werk gratis. Aanvankelijk was gedacht de karwei in twee dagen af te maken, maar nu denkt het tweetal om vanavond al te eindigen. Het binnenwerk (bepleistering en “altaar”) zal later gebeuren omdat het te koud is. Er zal ook een deurtje in de kapel geplaatst worden om te beletten dat er binnengedrongen wordt. Een of ander beeld zal ook van pas komen. Aanvankelijk wilde de Heemkring van de Antwerpse Polder met geld bijdragen in de restauratie, maar later werd besloten om een bord met info aan te brengen. Mogelijk wordt ook de tekst van het “Mieke den Duvel” tegen een van de muren gehangen. Nog slechts weinigen kennen deze belezing die wat op een gedicht van Van Ostayen lijkt.
Van schepen Sempels, initiatiefnemer van de restauratie, vernamen wij nog dat Natuurpunt aangeboden heeft het paadje naar de kapel (langs de A12) aan te leggen. Het kan dan gebruikt worden door bezoekers. Er wordt vooral gerekend op mensen die een rally inrichten. Sempels had aanvankelijk gedacht aan de jeugd maar van die kant kwam geen enkel geluid.

Belezing
“Mieke den Duvel, schaarpe tet. Z’is gevallen in ’t Sjimmenas. Dat is doar achter in de straat. Waar dat de poemp stoat. Waar dat den bloasbalk tegen ’t hol van ’t gat omhoog slaogt. Waar da Jacobus Pallemans arriveerde mejen trekschuit vol gelas. Nakend en bloot, een koppel ijzeren pinnen onder heur voorpwoote geslagen tegen ’t uitschuiven oep ’t gelattig ijs. Da sting bescheten en beschreven deur d’hemslippe en d’oonderbroeke. Dat dis wiggem waggem broodzak paladijn. Dat is van den auwe en de nieve gezindte. Oos vaoder docht dat doenker was en de maon die scheen. Amen

Ratten
In zijn tijd kreeg de Klos veel volk over de vloer. Dat waren vooral mensen die tand- of keelpijn hadden. Ze kwamen van heinde en ver, ook uit Noord-Brabant. Om ze in stemming te brengen, graaide Klos onder zijn beddenbak waar hij twee ratten gevangen hield. Hij had de beesten hun tanden uitgetrokken, zodat ze niet meer konden bijten. Daarom ook voerde hij hen met brood dat in melk gedoopt was. Door de ratten onder de neus te brengen van zijn “patiënten” schrokken deze en waren ze bekwaam om mee naar de kapel te trekken en de belezing te ondergaan. (sdl)  

      

 

Kindergemeenteraad kan van start

In het Zandvlietse vrijetijdscentrum De Schelde is op woensdag 21 november de nieuwe kindergemeenteraad van het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo officieel geïnstalleerd. In aanwezigheid van districtsschepen Nathalie Aertssen (Team 2040) legden de 19 leden van kindergemeenteraad hun eed af en zweerden ze de belangen van alle kinderen uit het district te verdedigen. De raadsleden zijn leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de vier scholen uit het district; basisscholen Noordland en De Brem uit Zandvliet en basisscholen De Brenne en De Beren uit Berendrecht. Eerst maakten de leden kennis met elkaar en daarna bespraken ze het eerste thema: verkeersveiligheid. De jongeren zijn duidelijk bezorgd over de verkeersveiligheid rond de verschillende scholen. Spontaan werden al verschillende andere thema’s gelanceerd zoals de inrichting van speelpleinen en andere ontspanningsmogelijkheden. “Niet alleen dingen bespreken is nodig maar ook goed luisteren naar elkaar is even belangrijk om tot goede beslissingen te komen” gaf de schepen nog mee.

 

Rare omleidingen voor Lijnbussen

De bussen van De Lijn volgen sinds 12 november een ander traject. Door werken om een verhoogd plateau aan te leggen ter hoogte van de derde weg, rijden de bussen langs de Zandvlietse dorpstraat – Antwerpsebaan en de Zandweg. Zo  komt men weer op de gewone route.
Maar het eigenaardige is dat op 14 november, wanneer deze foto’s zijn genomen, er helemaal geen werken in uitvoering bezig zijn.
Daarom de vraag: wat is de reden van deze toestand? Misschien begint men volgende week.
Fransooi

Dirk Daems herverkozen tot voorzitter Vereniging Waterklerken

 Dirk Daems, voorzitter van de Koninklijke Vereniging der Waterklerken van Antwerpen (KVWA) 

Zandvlietenaar Dirk Daems is bij de 3 jaarlijkse verkiezing, op 13 november ll. van de Koninklijke Vereniging der Waterklerken van Antwerpen (KVWA) herverkozen als voorzitter. Dirk Daems is  al voorzitter van de vereniging sinds 2004. Hij is daarmee de langst zittende voorzitter in het 97-jarig bestaan van de organisatie.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Dirk Daems ( P2F Shipping )
Ondervoorzitter : Erik Van Steenhuyze ( Stonehouse Agency Services )
Secretaris :  Eddy Van Laere ( Lalemant )
Feestbestuurder: Peggy Van Bosch ( Belgian Shipping & terminal Services)
Penningmeester: Glenn De Vylder ( Boeckmans Belgie )
Commisarissen :  Alain Meyer ( Steder Group )
                             Laurens Lossy (  Mariteam Shipping Agencies)
                             Lorenzo Vindevogel ( Evergreen Shipping Agency )

Win vrijkaarten voor Circus Ronaldo te Lillo

 

Van kinds af bespelen de broers David en Danny Ronaldo de komedie der menselijke zwakheden ‘de clown’. Hun clownerie toont de maatschappij door een vergrootglas, afwisselend zijn ze de meester of de knecht, de kleine of de grote. Deze machtsverhoudingen gebracht met spitsvondige circuskunsten vormen het hoofdthema van de voorstelling. De broers vonden hun inspiratie bij de professionele culinaire wereld, bij Fellini, én het feit dat iedereen wel eens de drang voelt om het tafelkleed vanonder het feestservies te trekken…

De XIXde-eeuwse keukenkar op karwielen werd gevuld met porseleinen serviezen en de nodige eetbare en jongleerbare voedingsstoffen. Eens de fragiele keukenkastjes opengaan, begint een accordeon zijn eigen leven te leiden, spelen de lepels een tarantella op de wijnflessen en kan het breekbare spektakel beginnen.

Op vrijdag 23 november treedt Circus Ronaldo met La cucina Dell’Arte op in Lillo.  De circustent staat opgesteld in de Vestingstraat te Lillo. De voorstelling start om 20 uur.  De tent opent om 19.45 uur. Geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.
 
Inkom:  vvk: 15 euro – Kassa: 17 euro – kansentarief: 2 euro  – https://www.vrijetijdscentrumdeschelde.be/circusronaldo
 
Wij mogen van Vrijetijdscentrum De Schelde 2 x 2 tickets wegschenken aan onze lezers. Stuur voor 19 november een mailtje naar redactie@publipolder.be
 
(foto: Jos van Aerde)

Sinterklaas komt naar district

De goedheiligman is weer aangekomen in het land en dat vieren we samen! In het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo kunnen kinderen op zondag 18 november gaan kijken naar een knotsgekke en spannende film en kan je de sint en zijn pieten ontmoeten in de foyer. Geef hem je mooiste tekening en fluister in zijn oor wat je graag in je schoentje vinden wil.

De eerste filmvoorstelling ” Trippel Trappel Dierensinterklaas” start om 10.30 uur.  In deze avontuurlijke en ontroerende animatiefilm willen de huisdieren ook Sinterklaas vieren. Waarom krijgen zij eigenlijk geen cadeaus op pakjesavond? Zij zijn toch ook altijd braaf?

Om 14:30 wordt de film “Geblaf op de pakjesboot” gespeeld. De slechte dokter Vleugelaer heeft een plan bedacht om zo veel mogelijk geld te verdienen. Iedereen die met de ‘Blafspray’ in aanraking komt, kan alleen nog maar blaffen. Zo wil de slechte dokter alle kinderen de ‘Blafhoest’ bezorgen, zodat hij daarna voor veel geld het tegenmedicijn kan verkopen. En ja, hoe bereik je zoveel mogelijk kinderen? Via Sinterklaas!

Wandel mee-dag
Gezinnen kunnen die dag deelnemen aan de Wandel Mee-dag. Deelnemers kunnen kiezen voor verschillende afstanden en er is bovendien een leuke Sinterklaaswandeling. Tijdens deze 3 kilometer lange wandeling komen de kinderen te weten wat de Sint moet ondernemen om in België te geraken. Wie weet ontmoeten ze de Sint op het einde van de wandeling. Deze Sinterklaaswandeling is geschikt voor buggy’s en rolstoelen.

De Sinterklaasfilm gaat door in de concertzaal vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, Zandvliet om 10.30 en om 14.30 uur – Inkom:  4/6 euro

Voor de Sinterklaaswandeling kan men doorlopend vertrekken van 9 tot 14 uur, start concertzaal vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, Zandvliet. Deelname:  3 euro.

Info:  www.vrijetijdscentrumdeschelde.be

Drie keer Elf november in Polderdistrict

 

In het Polderdistrict werd als naar gewoonte in drie dorpen Elf november herdacht. Burgemeester Carl Geeraerts, omringd door de schepenen Bartholomeeussen, Sempels en Aertssen, inspireerde zich klaarblijkelijk op het artikel dat in het jongste nummer van De Polder Magazine verscheen.
Hij verwees in zijn tekst naar de velen die zich opofferden en die naamloos bleven. Zoals Wiske De Vos die afkomstig was uit Ossendrecht en die zich vrijwillig inzette om mensen, brieven en boodschappen door de “draad” te smokkelen. Zij werd gesnapt door de Duitsers en twee jaar gevangen gezet. Zij kreeg geen enkele vermelding omdat zij de Nederlandse nationaliteit had. Geeraerts plaatste haar als symbool voor de vele onbekenden die vergeten geraakten. Hij sprak ook over het dramatische epos van de Vlaamse frontsoldaten aan de IJzer. Dat was niet enkel het verhaal van een verbeten strijd tegen de zwaarbewapende en machtige Duitse oorlogsmachine maar eerder het epos van een strijd tegen sociaal onrecht, tegen de miskenning en achteruitstelling van het Nederlands, tegen de toenmalige blijvende en schrijnende uitsluiting zowel sociaal als politiek van de Vlamingen als tweederangsburgers, als goedkoop kanonnenvlees.

“Deze laatste strijd was nog eens zo zwaar en dubbel zo hard omdat de tegenstander in het eigen kamp moest worden gezocht: het Belgische politieke en militaire establishment op kop”, aldus de districtsburgemeester.
“De talloze herdenkingen, waaronder ook deze in onze gemeente,verhogen de interesse in en voor de geschiedenis. “Wij zijn fier op al die verenigingen en raden die deze gedachte van 14-18, van de vrede levend houden!”
In Zandvliet begon de plechtigheid om 10 uur aan het monument der gesneuvelden. Daar speelde een gezamenlijke muziekmaatschappij van Verbroedering en Vooruit (onder leiding van Rudi Versweyveld) de Vlaamse Leeuw en de Brabançonne. Dat zou ook in Berendrecht gebeuren waar Willen is Kunnen optrad en waar Karin Stark de Last Post blies. Zij deed dat in vervanging van Miguel Machiels (15) die ingevolge een ongevalletje niet aanwezig kon zijn. Wie er deze keer ook niet bij was, was graaf Daniël Le Grelle (96). Volgens zijn zoon Roland verblijft die in het ziekenhuis. Ook nu weer waren drie soldaten wél present. Zij brengen steeds de kransen van het district aan en deden dit voor de 19de keer. In Lillo was er veel volk op de plechtigheid, waar Willen is Kunnen optrad en die aansloot op een cavaconcert in de kerk.

1 2 3 4 5 220