Scholen openen Carnaval

 

Op vrijdag 1 maart ging er een stoet van vele scholieren rond in verschillende dorpen.
Maar deze keer niet voor het klimaat. Zo was dit ook weer het geval in Zandvliet die het carnavalgebeuren opnieuw op gang brachten. Zowel leerkrachten als kinderen waren in hun favoriete carnavalskleren te bewonderen. De tweede en derde maart had dan nog het gansrijden plaats om het weekend helemaal vol te maken.
Maar dat is nog niet alles want op dolle dinsdag geven ze er nog eens een flinke lap op, zeker weten !

Fransooi

Peter Brusten koning Veteranen Zandvliet

Op de Botermarkt in Zandvliet is de 54-jarige Peter Brusten koning geworden van de Zandvlietse Veteranen. Nadat ’s morgens koning 2018 Marcel Paardekam uitgehaald werd in de Leeuw Van Vlaanderen, gevolgd met  een rondgang in het dorp begon het eigenlijke gansrijden omstreeks 15 uur. Door enkele afzeggingen op het laatste moment was het aantal deelnemers, gezeten op prachtige boerenpaarden, teruggelopen naar 27. Ondertussen werd er getrokken dat het een lieve lust was. Nieuwe snijmeester Maarten Gabriëls sneed op gepaste tijden de nodige mazen weg.

Rond half zes begon het te spannen. Gunther Scheipers trok het net kapot. Christof Budts zorgde ervoor dat er onder de blote nek kon gereden worden. Luc Gabriëls mocht als eerste ruiter aanleggen. Met een geweldige snok brak hij de nek. Maar het beestje begaf pas bij Peter Brusten (54).
Peter, zoon van de oudste koning ooit Stan Brusten, is koeltechnieker en al 30 jaar gelukkig getrouwd met Nadine.
 

 

 

 

 

De gansrijders zijn er klaar voor

Dit weekend is het weer happy time voor de gansrijdersmaatschappijen. De paarden worden van stal gehaald en de strijd voor de koningskronen kan beginnen.

We starten op zaterdag 2 maart in Berendrecht en Zandvliet. Zondag is Berendrecht en Zandvliet nogmaals een de beurt en gaan ook de ruiters van de Stabroekse gansrijdersmaatschappij  op zoek naar een koning.

Een overzicht

Zaterdag 2 maart

Berendrecht: Lollemannen: de ruiters verzamelen op de hoeve Simons en hoeve De Schutter rond 8.30 uur en vertrekken naar het Solftplaats waar de de muzikanten en voetvolk aan het Ganzenhof aansluiten. Rond 10:15 uur vertrekt de stoet naar uittredend koning 2018 Martin Van Roosbroeck. Na de ontvangst trekken de ruiters nog langs café “De Molengeest”, café “De Koerel”. Rond 14 uur komen zij aan in de kantine van Berendrecht Sport en trekken rond 14:50 naar het Solft waar om 15 uur de strijd voor de koningskroon en -mantel losbarst

Zandvliet: Veteranen: De ruiters komen bijeen aan de Botermarkt en vertrekken om 9.30 uur stipt naar de Antwerpsebaan, waar koning Marcel Paardekam wordt uitgehaald. Nadien gaat het richting Manège en naar de Dry Claeveren, voor het middagmaal. Daarna trekken de ruiters naar café Molengeest en de Evenementenhal in het Armenstraatje waar het voetvolk en muzikanten aansluiten. Omstreeks 14.30 uur trekt de stoet naar de Botermarkt waar het gansrijden zal plaatsvinden.

Zondag 3 maart
Berendrecht: Nieuwe Gans: net zoals zaterdag komen de ruiters bijeen op de hoeve Simons en hoeve De Schutter rond 8.15 uur. Om 9:30 uur vertrekken zij naar het Solft. Daar sluit het voetvolk en muzikanten aan en gaat het in stoet richting uittredend koning 2018 Seppe Philips. Nadien wordt er nog een bezoek gebracht aan café “De Sportduif”, café “De Molengeest” en café “Voetballokaal”. Om 15 uur start het gansrijden op het Solft

Zandvliet:Vermaak na Arbeid: De ruiters komen bijeen aan de Botermarkt en vertrekken om 9.30 uur stipt naar de Monnikenhofstraat voor het uithalen van koning Michaël Schröder.Nadien gaan ze naar de kantine van Berendrecht Sport, richting Vredehof voor het middagmaal. De stoet wordt gevormd in het Armenstraatje. Rond 14.30 uur trekt het hele gezelschap naar de Botermarkt voor het gansrijden.

Stabroek: Om 9.30 uur start de rondgang van de gansrijders die op de hoeve Brouwers verzamelen. Met op kop uittredend koning 2018, Gerrit Daems. Via de Kleine Molenweg gaat het naar het terrein van de Polderruiters in ’s Hertogendijk. Vervolgen de toer via Waterstraat, Ertbrandstraat, Puttestraat naar Taverne ’t Hollands Hof. Via de Platinlaan en Hoogeind gaan ze richting SKNS voor het middagmaal. Rond 13:15 uur trekken de ruiters naar  ’t Zwart Schaap en via de Dorpsstraat naar “In de Muziekmolen”, waar de stoet wordt gevormd. Met de Koninklijke fanfare Verbroedering op kop vertrekt de stoet om 14:40 naar de Dorpsstraat waar om 15 uur het gansrijden start.

Drugsbeleid in de districtsraad

Raadslid Nathalie Aertssen (PRO2040) kaartte in de districtsraad, van maandag 25 februari het probleem van het drugsbeleid aan. “Recent worden volgens meldingen van betrokken buurtbewoners bij de politie, verschillende plekken in onze dorpen geconfronteerd met het openlijk dealen van drugs”, zei ze. “Zo zou er in de Zandvlietse Dorpsstraat te Zandvliet en in Berendrecht op de parking aan de molen (tussen 01 u en 4 u. ’s nachts) regelmatig drugshandel opgemerkt worden, met name door Nederlandse of Poolse wagens.” Zij stelde voor om politiemensen uit te nodigen op een raadscommissie betreffende cijfers en aanpak van de trafiek in onze dorpen. Zij stelde ook voor om de Nederlandse wethouders en burgemeesters van de buurgemeenten uit te nodigen. Burgemeester Geeraerts zei dat hij nog dezelfde morgen contact had opgenomen maar dat een grensoverschrijdende actie moeilijk ligt.

Inhaalverbod op A12
Raadslid Carina Stark (N-VA) hield een pleidooi over het inhaalverbod voor vrachtwagens. Dit werd volgens haar op de A12 aangepast op het gedeelte van Ekeren tot het knooppunt Stabroek/Tijsmanstunnel. Daar geldt nu een inhaalverbod van 5 tot 20 u. Van Stabroek tot de Nederlandse grens mogen vrachtwagens inhalen tussen 10 en 15 u.”, stelt zij vast. “De huidige situatie waarbij vrachtwagens tot aan Stabroek overdag niet mogen inhalen en ter hoogte van Zandvliet en Berendrecht wel, werkt onduidelijkheid in de hand. Van handhaving is trouwens bijzonder weinig te merken”, aldus nog Carine. Zij stelt voor dat burgemeester Geeraerts, afgevaardigde in de Vervoersregio en mobiliteitsschepen Suykerbuyk aan de overheid zouden vragen om een eenvormig inhaalverbod voor vrachtwagens door te voeren op het ganse traject tussen 5 en 20 u.

Gedenkplaat voor echte bevrijders in Berendrecht

Berendrecht bezit aan de gevel van het huis aan de Sint-Jan Baptiststraat 1 een gedenkplaat. Die werd door het vroegere gemeentebestuur aangebracht voor twee gesneuvelden bij de bevrijding van Berendrecht op 5 oktober. Antwerpen werd daarentegen al op 4 september bevrijd. Pierre Cols (27 augustus 1923) en Henri Deckers (7 januari 1924) waren twee studenten. Zij gingen als vrijwilligers mee met het Canadese leger. De herinneringsplaat bevindt zich op de plaats waar zij doodgeschoten werden. Vroeger werden bij de gedenkplaat bloemen gelegd op Elf November. Nu is dat niet meer. De echte bevrijders zijn vergeten.

 

 

Districtsraad eenparig achter benaming Lillodok

4 studenten van het H. Hartinstituut van Kalmthout woonden de zitting bij
 
In de Districtsraad, zette oppositielid Zander Vliegen (PRO2040) op 19 februari het voorstel op de agenda om alsnog Lillodok als nieuwe benaming te nemen voor het Delwaidedok. Hij haalde hiervoor de mosterd bij de Facebook-groep “Oud Lillonaren” van Jos van Aerde. Ook het Polder Actie Comité kwam ongeveer gelijktijdig met dit voorstel af.
“Lillodok als benaming voor het betrokken dok, gelegen op het grondgebied van de voormalige gemeente Lillo, is veel gepaster en historisch correct als herinnering en eresaluut aan de talloze Lillonaren die gedwongen moesten verhuizen en daardoor in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de huidige welstand van Haven en Stad”, zegt Zander Vliegen, die verder historische opzoekingen heeft gedaan.
 
“Antwerpen werd bevrijd op 4 september 1944. De opmars van de geallieerde bevrijders werd echter gestopt aan het Albertkanaal. Pas een volle maand, zware gevechten en honderden slachtoffers later, werden de polderdorpen ten noorden van Antwerpen (o.a. Lillo, Berendrecht en Zandvliet) van de Duitse bezetter bevrijd.” De herdenkingsplakkaat aan de gevel van de woning aan de St.-Jan Baptiststraat 1 (vroeger Kerkstraat) te Berendrecht, waar twee van onze bevrijders op 5 oktober 1944 sneuvelden, getuigt daarvan.”
Overigens maakten de polderdorpen in 1944 hoegenaamd geen deel uit van de Stad. Pas bij Wet van 22 maart 1958 werden deze gemeenten bij het grondgebied van de Stad Antwerpen ingelijfd met het oog op de uitbreiding van de Antwerpse haven.
De ganse Districtsraad schaarde zich achter het Voorstel van Advies van Zander Vliegen. Dat gebeurde met 14 stemmen: 6 N-VA, 1 CD&V, 3 PRO2040 (Bart Goris verontschuldigd), An van Uffelen (onafhankelijke) en 3 Vlaams Belang. Voorzitter Carl Geeraerts benadrukte dat ook het Polders Actie Comité deze benaming verkiest, en dat de ganse Polder achter dit voorstel lijkt te staan.
Stemming over Bestuursakkoord.
In dezelfde Districtsraad werd het bestuursakkoord van het minderheidsbestuur N-VA/CD&V ter stemming voorgelegd. Oppositie-beweging PRO2040 diende twee amendementen in. Het eerste amendement omtrent het openstellen van leegstaande stadsgebouwen voor bewoners en ondernemers en het opnemen van het funerair patrimonium in het bestuursakkoord werd goedgekeurd. Het tweede amendement (over meer transparantie en het delen van alle verslagen met de ganse Districtsraad) werd weggestemd, ook door Vlaams Belang.
Ongezien en uniek is dat uiteindelijk het Vlaams Belang het bestuursakkoord van N-VA/CD&V mee goed keurde, zodat de meerderheid bestond uit 11 stemmen. PRO2040 onthield zich en beloofde als enige constructieve oppositie.
 
Nog een anekdote: 4 studenten van het H. Hartinstituut van Kalmthout woonden de zitting bij, in kader van een schoolopdracht. Zij vonden de zitting erg interessant.

Rudi Sempels nieuwe voorzitter N-VA Polder

 Rudi Sempels, afdelingsvoorzitter; Anne Kopp, ondervoorzitter en  Fons Duchateau 

 

De leden van N-VA Polder kwamen dinsdag 19 februari samen in VC De Schelde te Zandvliet. Daar werd, conform de N-VA statuten het nieuwe bestuur voor de afdeling ‘Polder’ (Berendrecht, Zandvliet en Lillo) verkozen. De verkiezingen werden geleid door Fons Duchateau, afgevaardigd door het arrondissementeel partijbestuur.

Voor de functie van afdelingsvoorzitter waren vier kandidaten – nadat bij een eerste stemronde geen enkele kandidaat de vereiste meerderheid haalde was het Rudi Sempels die bij de tweede stemronde verkozen werd.

Rudi Sempels zal de taak van districtsschepen combineren met het voorzitterschap. “In feite was ik al twee jaar voorzitter-ad-interim. Ik ben blij dat ik deze taak nu kan verderzetten,” aldus Rudi Sempels.

Als ondervoorzitter kozen de aanwezigen voor Anne Kopp, een nieuwkomer in het N-VA Polderbestuur

Zeven uittredende bestuursleden werden herverkozen, alsook Knud Geeraerts, samen met de mandatarissen in de gemeente- en districtsraad vormen ze de volgende drie jaar het afdelingsbestuur van N-VA Polder.

 

 

Win vrijkaarten voor optreden Lady Linn & Her Magnificent Bigband te Zandvliet

Lady Linn & Her Magnificent Seven bestaan 15 jaar en om dit te vieren pakt Lady Linn uit met een bigband-plaat. Met deze plaat keert ze terug naar haar ‘roots’: Lady Linn is in de loop der jaren nooit haar liefde verloren voor het live zingen met een bigband. Ze stelde een bigband samen met muzikanten die ze stuk voor stuk doorheen de jaren voor hun muzikaliteit en persoonlijkheid apprecieert, en zo ontstond Lady Linn & Her Magnificent Bigband! Speciaal voor de bigband schreef ze twaalf nieuwe songs die recht uit het hart komen en werkte daarbij samen met arrangeurs die deel uitmaken van de bigband.
Lady Linn alias Lien De Greef heeft ondertussen vier albums op haar naam staan. Haar vijfde is ook meteen haar verjaardagsalbum. Live staat ze met haar Magnificent Seven garant voor kwaliteit, passie, fantastische zang en bovenal plezier.

Lady Lynn & Her Magnificent Bigband op zaterdag 16 februari 2019 in de Sint Gertuskerk, Spaansemolenstraat 1 te Zandvliet. Aanvang:  20.30 uur.
Tickets: Vvk: 18 euro – kassa: Kassa: 20 euro – Tarief Kansentarief: 2 euro – Info: www.vrijetijdscentrumdeschelde.be

foto: RoenTrigvue

Wij mogen van Vrijetijdscentrum De Schelde 2 x 2 tickets wegschenken. stuur een mailtje 12 februari naar redactie@publipolder.be

Keizer Rob De Vree gevierd op districtshuis te Berendrecht

Keizer Rob De Vree, papa Erik, grootvader Sooike, zus Ann en mama Nicole

 

Berendrecht – Een zeventigtal leden van alle gansrijdersverenigingen uit de Polder kwam op 31 januari bijeen in het districtshuis te Berendrecht om keizer Rob De Vree, van de Jonge Ruiters Vermaak na Arbeid,  te vieren.

Schepen Rudi Sempels hield de feestrede: “Beste Rob, ook in deze nieuwe legislatuur wenst het districtsbestuur de traditie verder te zetten om alle keizers uit onze dorpen in de bloemetjes te zetten.
In 2016 mocht je al een eerste keer proeven van de smaak van de overwinning, toen je jezelf tot koning van de jonge ruiters mocht kronen. Je had meteen je ticket voor het keizerschap op zak. Derde keer goeie keer moet je gedacht hebben op het Solft in Berendrecht en na een faire strijd en zelf vol verbazing voelde je de ganzenkop meekomen. Ik citeer uw eerst reactie: “Dees kan ni, dees kan ni, ik kan’t ni gelwooeve, ik kan’t ni gelwoove”. Maar Rob je werd de veertiende keizer voor de jonge ruiters. Nu zijn we alweer vele maanden verder en komt 7 april stilaan in zicht. Eens alle koningen gekend zijn bouwt zich weer die heerlijke spanning op. Het evenement van het jaar, symbool voor de samenhorigheid en de verbroedering. Een ongeziene mensenmassa klit samen. Als er nu één lijn is die ons allen verbindt, dat is toch het gansrijden. Een buitenstaander snapt het niet, wel dat is dan hun pech. Rob, ik hoop dat je van de roem hebt mogen genieten en dat je er alles aan zal doen om je titel als vijftiende keizer van de jonge ruiters zal verlengen. Ik denk dat de strijd voor de 72e Keizer van de polder hard zal zijn.
Schepen Sempels overhandigde een zadeldeken, waarop het wapenschild van het district en de melding Keizer 2018 Jonge Ruiters Vermaak Na Arbeid staat geborduurd, aan keizer Rob. Moeder Nicole kreeg een prachtige ruiker.
Na de ontvangst in de raadzaal werd door het districtsbestuur een receptie aangeboden met versnaperingen en drank. (sdl)

Eénrichtingsverkeer Putsebaan wegens heraanleg voetpaden

In de Putsebaan, tussen de IJzerenwegstraat en de Fregatstraat, worden de voetpaden aan de oneven zijde van de straat heraangelegd. Hierdoor geldt er éénrichtigsverkeer in de Putsebaan vanaf maandag 4 februari tot en met vrijdag 15 februari.
Het verkeer mag op de Putsebaan rijden richting Armenstraatje (zie plannetje in bijlage). In de andere richting wordt er een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer.
Bussen van De Lijn volgen ook een omleiding richting Antwerpen: · Normale reisweg tot Antwerpsebaan – links Zandvlietse Dorpstraat – links Zoutestraat en verder de normale reisweg.
· De haltes Antwerpsebaan, Aakstraat, Dorp en Bakkerstraat worden niet bediend richting Antwerpen.
· Er worden vervanghaltes voorzien in de Zandvlietse Dorpstraat ter hoogte van de Antwerpsebaan, het Berendrechtsvoetpad en de Zoutestraat.

Richting Zandvliet volgen de bussen geen omleiding.

1 2 3 4 222