Rudi Sempels nieuwe voorzitter N-VA Polder

 Rudi Sempels, afdelingsvoorzitter; Anne Kopp, ondervoorzitter en  Fons Duchateau 

 

De leden van N-VA Polder kwamen dinsdag 19 februari samen in VC De Schelde te Zandvliet. Daar werd, conform de N-VA statuten het nieuwe bestuur voor de afdeling ‘Polder’ (Berendrecht, Zandvliet en Lillo) verkozen. De verkiezingen werden geleid door Fons Duchateau, afgevaardigd door het arrondissementeel partijbestuur.

Voor de functie van afdelingsvoorzitter waren vier kandidaten – nadat bij een eerste stemronde geen enkele kandidaat de vereiste meerderheid haalde was het Rudi Sempels die bij de tweede stemronde verkozen werd.

Rudi Sempels zal de taak van districtsschepen combineren met het voorzitterschap. “In feite was ik al twee jaar voorzitter-ad-interim. Ik ben blij dat ik deze taak nu kan verderzetten,” aldus Rudi Sempels.

Als ondervoorzitter kozen de aanwezigen voor Anne Kopp, een nieuwkomer in het N-VA Polderbestuur

Zeven uittredende bestuursleden werden herverkozen, alsook Knud Geeraerts, samen met de mandatarissen in de gemeente- en districtsraad vormen ze de volgende drie jaar het afdelingsbestuur van N-VA Polder.

 

 

Win vrijkaarten voor optreden Lady Linn & Her Magnificent Bigband te Zandvliet

Lady Linn & Her Magnificent Seven bestaan 15 jaar en om dit te vieren pakt Lady Linn uit met een bigband-plaat. Met deze plaat keert ze terug naar haar ‘roots’: Lady Linn is in de loop der jaren nooit haar liefde verloren voor het live zingen met een bigband. Ze stelde een bigband samen met muzikanten die ze stuk voor stuk doorheen de jaren voor hun muzikaliteit en persoonlijkheid apprecieert, en zo ontstond Lady Linn & Her Magnificent Bigband! Speciaal voor de bigband schreef ze twaalf nieuwe songs die recht uit het hart komen en werkte daarbij samen met arrangeurs die deel uitmaken van de bigband.
Lady Linn alias Lien De Greef heeft ondertussen vier albums op haar naam staan. Haar vijfde is ook meteen haar verjaardagsalbum. Live staat ze met haar Magnificent Seven garant voor kwaliteit, passie, fantastische zang en bovenal plezier.

Lady Lynn & Her Magnificent Bigband op zaterdag 16 februari 2019 in de Sint Gertuskerk, Spaansemolenstraat 1 te Zandvliet. Aanvang:  20.30 uur.
Tickets: Vvk: 18 euro – kassa: Kassa: 20 euro – Tarief Kansentarief: 2 euro – Info: www.vrijetijdscentrumdeschelde.be

foto: RoenTrigvue

Wij mogen van Vrijetijdscentrum De Schelde 2 x 2 tickets wegschenken. stuur een mailtje 12 februari naar redactie@publipolder.be

Keizer Rob De Vree gevierd op districtshuis te Berendrecht

Keizer Rob De Vree, papa Erik, grootvader Sooike, zus Ann en mama Nicole

 

Berendrecht – Een zeventigtal leden van alle gansrijdersverenigingen uit de Polder kwam op 31 januari bijeen in het districtshuis te Berendrecht om keizer Rob De Vree, van de Jonge Ruiters Vermaak na Arbeid,  te vieren.

Schepen Rudi Sempels hield de feestrede: “Beste Rob, ook in deze nieuwe legislatuur wenst het districtsbestuur de traditie verder te zetten om alle keizers uit onze dorpen in de bloemetjes te zetten.
In 2016 mocht je al een eerste keer proeven van de smaak van de overwinning, toen je jezelf tot koning van de jonge ruiters mocht kronen. Je had meteen je ticket voor het keizerschap op zak. Derde keer goeie keer moet je gedacht hebben op het Solft in Berendrecht en na een faire strijd en zelf vol verbazing voelde je de ganzenkop meekomen. Ik citeer uw eerst reactie: “Dees kan ni, dees kan ni, ik kan’t ni gelwooeve, ik kan’t ni gelwoove”. Maar Rob je werd de veertiende keizer voor de jonge ruiters. Nu zijn we alweer vele maanden verder en komt 7 april stilaan in zicht. Eens alle koningen gekend zijn bouwt zich weer die heerlijke spanning op. Het evenement van het jaar, symbool voor de samenhorigheid en de verbroedering. Een ongeziene mensenmassa klit samen. Als er nu één lijn is die ons allen verbindt, dat is toch het gansrijden. Een buitenstaander snapt het niet, wel dat is dan hun pech. Rob, ik hoop dat je van de roem hebt mogen genieten en dat je er alles aan zal doen om je titel als vijftiende keizer van de jonge ruiters zal verlengen. Ik denk dat de strijd voor de 72e Keizer van de polder hard zal zijn.
Schepen Sempels overhandigde een zadeldeken, waarop het wapenschild van het district en de melding Keizer 2018 Jonge Ruiters Vermaak Na Arbeid staat geborduurd, aan keizer Rob. Moeder Nicole kreeg een prachtige ruiker.
Na de ontvangst in de raadzaal werd door het districtsbestuur een receptie aangeboden met versnaperingen en drank. (sdl)

Eénrichtingsverkeer Putsebaan wegens heraanleg voetpaden

In de Putsebaan, tussen de IJzerenwegstraat en de Fregatstraat, worden de voetpaden aan de oneven zijde van de straat heraangelegd. Hierdoor geldt er éénrichtigsverkeer in de Putsebaan vanaf maandag 4 februari tot en met vrijdag 15 februari.
Het verkeer mag op de Putsebaan rijden richting Armenstraatje (zie plannetje in bijlage). In de andere richting wordt er een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer.
Bussen van De Lijn volgen ook een omleiding richting Antwerpen: · Normale reisweg tot Antwerpsebaan – links Zandvlietse Dorpstraat – links Zoutestraat en verder de normale reisweg.
· De haltes Antwerpsebaan, Aakstraat, Dorp en Bakkerstraat worden niet bediend richting Antwerpen.
· Er worden vervanghaltes voorzien in de Zandvlietse Dorpstraat ter hoogte van de Antwerpsebaan, het Berendrechtsvoetpad en de Zoutestraat.

Richting Zandvliet volgen de bussen geen omleiding.

Polderdistrict doorbreekt cordon sanitaire

Wat te verwachten was, is gebeurd. Het gebeurde alleen veel vroeger dan werd verondersteld. Al bij het eerste agendapunt van de allereerste vergadering van de nieuwe districtsraad op maandag 28 januari, is het cordon sanitaire doorbroken. Minderheidscoalitie N-VA/CD&V rekende op de steun van Vlaams Belang om agendapunten goed gekeurd te krijgen. Omdat Raf Crynen (N-VA) afwezig was, moest N-VA/CD&V rekenen op de steun van de Vlaams Belangfractie. Die steun kwam ook en zo kwam al tijdens de eerste minuten van nieuwe districtsraad het cordon sanitaire ten val.

De discussie over het al dan niet doorbreken van het cordon laaide op bij de aanstelling van het nieuwe bestuur begin januari. Omdat ex-Vlaams Belanger An Van Nuffelen toezegde het minderheidsbestuur te steunen uit liefde voor de polder, kon N-VA/CD&V rekenen op de krapst mogelijke meerderheid. Voor sommigen meteen het bewijs dat het cordon sanitaire was doorbroken. Anderen betwisten dit, omdat Van Nuffelen als onafhankelijke zetelt. Deze discussie is ondertussen achterhaald. Door de afwezige Raf Crynen was de gedoogsteun van An Van Nuffelen onvoldoende om een meerderheid te hebben. De minderheidscoalitie kon rekenen op de voltallige steun van de Vlaams Belangfractie. Zo was meteen duidelijk dat het polderdistrict het cordon sanitair doorbrak en dat comfortabel  besturen in Berendrecht, Zandvliet, Lillo alleen kan met de steun van ex-Vlaams Belanger An Van Nuffelen en van Vlaams Belangfractie.

Zander Vliegen van PRO2040, een burgerbeweging met sp.a’ers, vroeg duidelijkheid over de politieke situatie van An Van Nuffelen. Hij toonde hierbij een recente folder van Vlaams Belang waarin An Van Nuffelen zich nog altijd duidelijk profileert als lid van Vlaams Belang. Het raadslid zelf wilde geen commentaar geven. Districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) : “Omdat het raadslid geen lidgeld meer betaalde, is zij dus geen lid meer van die partij”, gaf hij mee.

Voor oppositiepartij PRO2040 is het duidelijk dat het steeds de bedoeling geweest is van N-VA en CD&V om sp.a uit het bestuur te houden. Toch opende PRO2040 met een volgens haar constructief amendement. “We willen graag drie openbare inhoudelijke themacommissies rond onder meer financiën, ruimtelijke ordening en cultuur. Dat is een transparante manier van werken naar de burger toe”, aldus Zander Vliegen. Het voorstel werd meteen weggestemd en ook hier volgde Vlaams Belang de meerderheid. De fractieleider van Vlaams Belang, Steve Van Broeckhoven, vond het voorstel van PRO2040 te duur. Na de vergadering liet Van Broeckhoven weten dat Vlaams Belang in de toekomst de meerderheid zal steunen waar nodig, maar dat de partij de begroting bijvoorbeeld niet zal goedkeuren. Zander Vliegen merkte op dat een voorzitter van de districtsraad aanstellen veel meer kost dan het betalen van zitpenningen voor commissieleden.

Bestuursakkoord

Bijna een maand na de ondertekening van de voordrachtakte van de schepenen, waarbij de lijstduwer van Vlaams Belang en nu onafhankelijk raadslid An Van Uffelen inhoudelijke steun geeft aan het N-VA/CD&V-minderheidsbestuur is er voor de districtsraadsleden nog altijd geen bestuursakkoord. Tot onze verbijstering stellen we vast dat het bestuursakkoord al wel te lezen valt op het medewerkersportaal van de stad Antwerpen. Een zo flagrant negeren van de districtsraad heb ik de voorbije negentien jaar nog niet meegemaakt”, aldus PRO2040-er Karel Hendrickx. Districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA): “Na de lange coalitiebesprekingen hebben we de tijd genomen om een degelijk bestuursakkoord op te stellen. Dat gaat zo vlug mogelijk naar de districtsraad.”

Jeugdhuis

De aannemer die begonnen was met het bouwen van een nieuw jeugdhuis in Zandvliet heeft de handdoek in de ring gegooid. Dat betekent dat de bouwwerken stil liggen en dat de stad Antwerpen op zoek moet naar een andere bouwondernemer. Raadslid Nathalie Aertssen (PRO2040) wilde weten hoe het stond met dit dossier. Nieuw schepen Sandra Suykerbuyk (CD&V) : “De huidige fundering die reeds is geplaatst is positief bevonden en kan behouden blijven. Volgende week staat de opmaak van een nieuwe aanbesteding op de agenda. Er moet dus een nieuwe aannemer worden gezocht. Het nieuwe bestek is ondertussen opgemaakt door de architect. Op het moment dat er een nieuwe aannemer is aangesteld, worden er nieuwe afspraken gemaakt. Dat kan enkele maanden duren. Het nieuwe jeugdhuis zie ik pas in de zomer van 2020 openen.”

Win vrijkaarten voor vertelconcert vrijdag 1 februari: Vlaanderen ten tijde van Mozart

 

 

 

Vlad Weverbergh en David Vergauwen trekken tijdens dit vertelconcert opnieuw op muzikale ontdekkingstocht. Zij verdiepen zich in het werk van roemrijke namen als Franz Joseph Haydn en Carl Maria von Weber. Ook komt er werk aan bod van een minder gekende tijdgenoot, de Brusselaar Henri Joseph De Croes. Deze schreef enkele stukken speciaal voor de clarinetto d’Amore. Dat instrument is na meer dan 200 jaar afwezigheid recent opnieuw gebouwd. Na een voorstelling in New York strijkt het Terra Nova Collective neer in Zandvliet om vervolgens naar Japan verder te reizen.

Mis deze uitzonderlijke voorstelling niet!

Vrijetijdscentrum De Schelde geeft 2×2 vrijkaarten weg voor wie snel mailt naar  vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be.

Meer info: www.vrijetijdscentrumdeschelde.be

Nieuwjaar in het Polderdistrict

In het Vrijetijdscentrum De Schelde te Zandvliet werd op zondag 20 januari door het districtsbestuur een nieuwjaarsreceptie aangeboden aan de inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Er werden drankbonnetjes voorzien voor de aanwezigen. Buiten werd bovendien soep bedeeld, wat in de eerste winterkoude erg in de smaak viel. Voor de kinderen was er binnen een ballonnenplooier die veel succes had. Ook een orkestje kreeg de nodige bijval. (sdl)

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo klinkt op het nieuwe jaar

Op zondag 20 januari klinken de bewoners van het district op het nieuwe jaar in vrijetijdscentrum De Schelde.
Het districtscollege nodigt alle bewoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo uit op de nieuwjaarsdrink op zondag 20 januari van 11 tot 13 uur in Vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66 te Zandvliet. Bewoners krijgen drankbonnetjes om te besteden tijdens de receptie. Er is livemuziek en kinderanimatie voorzien. Kinderen kunnen zich ook uitleven op het speelterrein achteraan het vrijetijdscentrum.

25 jaar Hanske Knap – MIM maakte film

V.l.n.r.: Rudy Verheezen,Louis Cloots,Frank Struyf, Monique Brauns
en Corry Van den Bussche.

25 jaar heeft het “oude Hanske knap-team” zijn café-toer gemaakt op Verloren maandag. In café De Volle Ton in het Noordland,  hangt al jaren die oude foto, genomen in de bakkerij van Herman Disco “den Blus” met daarop v.l.n.r. Herman Disco, Louis Cloots, midden onder: Leo Struyf, midden: Frank Struyf, Emmylienne, de vrouw van Herman  Disco en Rudy Verheezen.

De foto bovenaan toont het volledige team in 2009. V.l.n.r.: Rudy Verheezen,Louis Cloots, Frank Struyf, Monique Brauns en Corry Van den Bussche. Maar niet veel later viel de groep door bepaalde omstandigheden uiteen en het was afgelopen, een verloren zaak.
Zij die tot die groep behoorden zullen nog vaak terugdenken aan het eten van spek met eieren voor hun vertrek vanuit Het Blauw hoeveke. De kroegentocht met de kruiwagen, hun zelfgemaakte “advocaat” en jenever als toemaatje uit het café meegenomen. Ze konden ook verdomd goed stappen met hun houten klompen. Het werd telkens een loodzware dag maar dat hadden ze er wel voor over.
Nooit vergeten we die plezante gasten welke een gans café konden laten meezingen en die dag voor puur plezier zorgden.

Nu gaat er nog wel een ploeg van Berendrecht Sport op stap met de Hanske Knap. Met het zingen van het liedje hopen zij op wat centjes waarmee zij de clubkas voor de jeugd kunnen spijzen.

Op maandag 14 januari startte een damesploeg  kort na de middag, andere sympathisanten vertrokken rond 18:00 u en gingen rond in Berendrecht en Zandvliet  Na de rondgang werden worstenbroden, appelbollen en erwtensoep gegeten in café Berendrecht Sport bij Nicole.

 

Vorig jaar maakte de  Publiek dienst en bibliotheek van het MIM (Musée des instruments de musique) uit Brussel een filmpje over Hanske Knap. Geniet ervan!

 

 

 

Fransooi

1 2 3 220