Infomarkt RUP Ravenhof

Het kasteel Ravenhof in Stabroek is een plek met een lange geschiedenis en veel verhalen, maar vandaag is het ook ‘gemeengoed’ van de inwoners. Omdat we dit kasteel en de omgeving ervan koesteren, lopen er momenteel twee projecten met de bedoeling deze waardevolle plek te vrijwaren voor de toekomst. Het gaat om de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor de bestemming van het kasteel, het park en bos rondom het kasteel (in opdracht van het gemeentebestuur Stabroek en uitgevoerd door Antea Group) en een onderzoek naar mogelijke toekomstige functies voor het kasteel waarbij we de culturele invulling door lokale verenigingen sowieso willen behouden. Dit onderzoek gebeurt in opdracht van het Kempens Landschap en uitgevoerd door Anno architecten.
In het kader van de omgeving rond het kasteel werd reeds studiewerk verricht. Het traject voor de toekomstige bestemming wordt momenteel opgestart. Tijd dus om een en ander voor te leggen aan de betrokken partners (inwoners, verenigingen, …).

Op dinsdag 19 februari wordt in het kasteel Ravenhof een infoavond ingericht. Van 17u00 tot 18u30 is er een infomarkt waar u kennis kan maken met het onderzoek dat het studiebureau Antea Group ontwikkelde voor de omgeving (en waar o.a. wordt gefocust op de inplanting van een nieuwe parking)
Om 19u00 kunnen geïnteresseerden meedoen aan een denk- en werksessie rond de studie van Anno architecten naar mogelijke ideeën voor de toekomstige bestemming van het kasteel. Deze sessie duurt tot 22u00 en wordt afgesloten met een drankje. Voor deze sessie vragen we in te schrijven via mail naar urbanisatie@stabroek.be
We kijken uit naar een grote opkomst vanuit de gemeente, want we vinden uw mening en inzicht uiterst belangrijk in functie van toekomstige keuzes.
Meer info bij de dienst Urbanisatie, T 03 210 11 30 of mail naar urbanisatie@stabroek.be

Scholenbeurs te Stabroek

De 4de editie van de scholenbeurs gaat door op 6 februari 2018 van 16 u t.e.m. 20 u in zaal Moorland te Stabroek.

Deelnemende scholen:
Brasschaat: Go! Technisch Atheneum Brasschaat; Ekeren: Moretus Ekeren, Go! Atheneum Ekeren; Essen: College Eucharistisch Hart, Don Bosco Mariaberginstituut,
Go! Erasmus campus Essen, Sint Jozefinstituut; Kapellen: Mater Salvatoris, Go! Tak Kapellen, Go! Middenschool Kapellen (Irishof); Kalmthout: Go! Erasmus campus Kalmthout, GITOK, Instituut Heilig Hart Kalmthout; Merksem: Sint Eduardusinstituut; Stabroek: PITO Stabroek, Go! Tak Kapellen, campus Stabroek.

Verjonging slaat aan bij CD&V

Op de druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van de Stabroekse CD&V, op vrijdag 1 februari waren opvallend veel jonge mensen aanwezig. Dat bewijst dat de recente verjongingsoperatie binnen de partij haar vruchten afwerpt en de plaatselijke CD&V klaar is op de volgende jaren probleemloos te overbruggen. Kersvers schepen Liesbeth Bardyn omschreef het kunnen meebouwen aan je eigen gemeente een droom is die werkelijkheid is geworden. “Met Herman Jongenelen hebben we een uitstekende tandem met een mix van ervaring en jongeren”. Gastspreker Marc Van Peel noemde de relatie van Stabroek met de Antwerpse haven een succesverhaal. “Stabroek telt de meeste inwoners die werken in het Antwerpse havengebied. Ondanks de huidige verkeersproblemen moeten we durven zeggen dat de echte mobiliteitsproblemen nog moeten beginnen. Dat zal zijn wanneer de werken voor de Oosterweelverbinding echt van start gaan en ongeveer tien jaar zullen duren. Als je leeft naast de grootste economische cluster van ons land moet je dat erbij nemen. Tegelijkertijd mogen we gerust beweren dat de broodwinning van heel wat Stabroekenaren, die in de haven werken, is verzekerd door de recente gigantische investeringen die in de haven gebeurden. En dat telt misschien ook wel voor de volgende generatie”.

Stabroekse Cultuurprijs 2018 voor Etienne Janssens

Wendy Van Egdom (voorzitster Cultuurraad) Corinne Claes, Hans Hermes (ontwerper penning), winnaar Etienne Janssens en Liesbeth Bardyn (schepen van cultuur)

 

Op 26 januari vond in het kasteel Ravenhof te Putte de nieuwjaarsontmoeting van het verenigingsleven plaats, ingericht door de Cultuurraad van Stabroek. Tijdens deze jaarlijkse ontmoeting wordt de cultuurprijs uitgereikt. Dit jaar was het de beurt aan een persoon. Twee kandidaten werden voorgedragen. Kunstschilder Corinne Claes en Etienne Janssens, stille kracht in het verenigingsleven.

De avond werd geopend door Wendy Van Egdom, voorzitster van de Cultuurraad. Zij meldde dat er dit jaar een nieuwe cultuurraad wordt verkozen. “Zelf heb ik al die met hart en ziel gewerkt, soms  met horten en stoten, maar altijd met de intentie om het culturele leven in Stabroek te laten heropleven”, aldus Wendy. “Ik ben bijzonder trots op wat wij de voorbije jaren hebben gerealiseerd. Ik dank alle vrijwilligers, die mij steunden en  waarop ik altijd kan rekenen”.

Daarna konden de aanwezigen kennismaken met de nieuwe schepen voor cultuur, Liesbeth Bardyn.  “In deze legislatuur willen wij niet alleen de culturele maar ook sportieve en jeugdverenigingen, naar een hoger niveau tillen. We gaan bakens uitzetten voor een jeugdbeleid waarbij het welzijn van het kind centraal staat en jongeren betrokken worden bij elke beleidsbeslissing”, aldus Liesbeth.  “Wij gaan trachten een antwoord te zoeken op de noden van onze sportclubs. Ook op het nijpende culturele infrastructuurtekort proberen wij een antwoord te formuleren”.  Daarnaast had zij lovende woorden voor de sportclubs, jeugdverenigingen en culturele gezelschappen die zich met overgave inzetten voor hun leden.

Sinds dit jaar valt de bevoegdheid voor toerisme onder het culturele luik. Schepen Veerle Nonneman, bevoegd voor toerisme heeft ambitieuze plannen. “Ik wil dat iedere inwoner van Stabroek de troeven van onze gemeente leert kennen, zodat zij een beetje toerist in eigen dorp kunnen zijn”, aldus Veerle.

Na een muzikaal intermezzo gebracht door het jong Nederlands talent Mascha Gladdines, maakte Wendy de winnaar bekend.  Het werd Etienne Janssens die de cultuurprijs, een penning van kunstenaar Hans Hermes, in ontvangst mocht nemen. 

Etienne is in het Stabroekse verenigingsleven bekend als vrijwilliger bij tal van activiteiten. Hij was jarenlang een gedreven voorzitter van de Cultuurraad. Zeven jaar geleden gaf hij de fakkel door aan Wendy Van Egdom. Daarnaast is hij een zeer gewaardeerd voorzitter van de beheerraad van de bibliotheek van Stabroek en een alom geprezen literatuurkenner.  Hij steekt quizzen in elkaar voor o.m. de KWB. Negen jaar was Etienne actief bij “Stabroek Zingt” en tal van andere verenigingen. Daarnaast is hij een stille kracht bij de activiteiten van zijn vrouw Hannie, zoals het beheer van de cafetaria van het Ravenhof. 

De Cultuurprijs Stabroek werd voor de dertigste keer uitgereikt. Volgend jaar is het de beurt aan verenigingen om de prijs in de wacht te slepen.

 

 

 

N-VA wil krachtdadig beleid doortrekken

In zijn toespraak, naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 25 januari, sprak Stabroeks burgemeester Rik Frans de wil uit om het krachtdadige beleid ook de volgende zes jaar verder te zetten. “We hebben een super degelijke dossierkennis opgebouwd en zeer actief deelgenomen aan het beleid. Onze N-VA verkozenen hebben hard gewerkt en zich elke dag opnieuw ingezet voor een beter, een warmer en een mooier Stabroek. De komende zes jaar willen we dat nog krachtiger doorzetten op de voor ons bekende positieve manier en het financieel beleid van onze gemeente zullen we beheren als een goede huisvader”.

Dit jaar start de gemeente met de werken in de Beukenlaan. “Halverwege het jaar komt de Platanenlaan aan de beurt. Uit het rioleringsrapport bleek dat dit dringend nodig is. Samen met andere wegenwerken spreken we over gigantische bedragen” zei de burgemeester. Voor Rik Frans moet het kasteel Ravenhof één van de toegangspoorten worden tot het Grenspark De Kalmthoutse Heide. “We willen het de uitstraling geven dat het verdient. Het dossier omtrent een nieuwe parking is terug in beweging en maakt vorderingen. We blijven de ambitie hebben om het domein, en de gebouwen, ruimer in te zetten en het een bredere gemeenschapsfunctie te geven. Ook gaan we dit jaar over tot het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling voorzien van elektrische laadpunten. Daarnaast starten we stelselmatige met de vernieuwing van de ramen”.

KAS ruilt kapelletje voor drie grote kerken

Dayna Kurtz treedt op in ’t Kerkske, Kapelsestraat te Kapellen

 

“Minder concerten per jaar om meer mensen te bereiken”

Kapellen, Stabroek – Kunstencentrum Attenhoven Stichting, kortweg KAS, ruilt het kleine kapelletje van de Heuvels voor drie grote kerken in Kapellen. Door minder concerten per jaar te brengen, wil de vzw door deze verhuis toch een groter publiek bereiken.
Het lijkt wel of KAS iets heeft met kapelletjes, oude en nieuwe kerken. Voormalige gebedshuizen en kerken waar nog erediensten worden gehouden lopen als een rode draad doorheen de geschiedenis van KAS. Wat begon in het oude kerkje Attenhoven in Hoevenen, verkaste daarna naar het kapelletje van de Heuvels op de grens Kapellen-Stabroek. Nu gebruikt KAS ’t Kerkske, de St.-Jacobuskerk en de Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk Zilverenhoek in Kapellen om concerten allerlei te organiseren.

De eerste tien jaar organiseerde KAS zijn concerten en tentoonstellingen vanuit het oude kerkje Attenhoven in Hoevenen. “We organiseerden in dat voormalige gebedshuis tentoonstellingen van plastische en beeldende kunsten, voordrachten, muziek en zang en nog een waaier andere culturele manifestaties. Het werden boeiende culturele jaren. Op het programma stonden niet altijd de grote publiekstrekkers, maar dat was niet erg. Veel jonge kunstenaars kregen in het kerkje de kans om hun werk tentoon te stellen”, aldus KAS-voorzitter Erik Simons (68). Toen de gemeente het oude gebedshuis sloot omwille van onder meer veiligheidsredenen, ging KAS op zoek naar een alternatief.

“Na onderhandelingen met het Stabroekse parochieteam organiseerde KAS dan vanuit de kapel van de Heuvels opnieuw tal van concerten en tentoonstellingen. Maar de kapel werd dit jaar verkocht en kwam in handen van Erik Verschooren, zaakvoerder van de bvba Picotec en overbuur van de kapel. Ook met deze eigenaar kwam KAS tot een overeenkomst en bleef de kapel van de Heuvels de thuisbasis van de vzw.
“De vaste kern van KAS wordt stilaan een dagje ouder. Omdat we zowel tentoonstellingen als concerten brengen, moeten we telkens de kapel helemaal anders inrichten. Dat begon te wegen. De kapel is een intieme culturele locatie, maar dat wil tegelijkertijd zeggen dat er maar een beperkt publiek binnen kan. Na enkele gesprekken met de gemeente Kapellen kwamen we tot een akkoord dat we voor ons programma een beroep kunnen doen op drie grote kerken in Kapellen. Er is ’ t Kerkske, een theaterzaal met een vaste tribune waarop plaats is voor 124 personen en waar ook een vaste licht- en geluidsinstallatie, en een vaste beamer. Hier brengen we op zaterdag 2 februari onze eerste voorstellingen. Om 14u30 staat veelzijdig gitarist Kris Doms op de bühne. Komen luisteren is gratis. ’s Avonds is het de beurt aan de Amerikaanse Dayna Kurtz. Kaarten in vvk kosten 14€, aan de kassa 17€”, legt Erik Simons uit.

Op zaterdag 23 maart trekt KAS dan voor het eerst naar de Sint-Jacobuskerk voor een klassiek concert met Terra Nova Collective met Clari d’Amore. Dat is een project dat een revivel brengt van speciale klarinetten. In januari speelt dat gezelschap in New York, in februari in Japan en dan in Kapellen. Info en kaarten : www.kasattenhoven.be en info@kasattenhoven.be
Erik Vandewalle

Tennisclub TC Stabroek opent het jaar met kampioenenviering en Millennium tornooi.

Bestuursleden en vooral voorzitter Jaak Bergmans waren in hun nopjes bij de viering en het tornooi. Een grote opkomst bij de receptie en een halt moeten invoeren wegens teveel inschrijvingen, 178 ploegen, voor het tornooi. De tennishal was alle avonden goed gevuld en sloot geregeld na middernacht. Het bestuur heeft een enorme inspanning geleverd om alles goed te laten verlopen en daarin waren ze ook met brio geslaagd. Vele lachende gezichten van tevreden spelers en speelsters op de afsluitavond van het tornooi.
Niet alleen de hapjes aangeboden door de Chalet zorgde daarvoor maar zeker de mooie prijzen van de sponsors, waarvoor Jaak herhaaldelijk zijn dank voor uitspraak.
TC Stabroek is een club die tennissport aanbied voor jong, oud en competitie.
Beginners zijn altijd welkom, TC Stabroek beschikt over tal van lesgevers voor iedereen.
Interesse, je kan alles terugvinden op de website en Facebookpagina van de club.

Hoofdwerken werken N 111 starten vermoedelijk na Pasen

In de vorige nieuwsbrief van Agentschap wegen en verkeer, gaf deze mee dat de hoofdaannemer voor de werken op de N111 in de loop van januari bekend zou worden. Dat is echter nog niet het geval. De aanstellingsprocedure is momenteel nog lopende. Ten vroegste in februari wordt de aanstelling van een aannemer verwacht. Eens de aannemer bekend is, komt er snel meer duidelijkheid over de planning en de timing van de werken.
 
Ook de start van de voorbereidende nutswerken is afhankelijk van de precieze planning van de hoofdaannemer. Zo moet de hoofdaannemer eerst het terrein ‘bouwrijp’ maken alvorens de nutsmaatschappijen kunnen beginnen. Momenteel wordt er verwacht dat de hoofdwerken pas na de paasvakantie (9 – 22 april) zullen starten. De nutswerken kunnen mogelijk wel al voor Pasen beginnen.

Van zodra er meer details bekend zijn over planning en timing wordt er een infosessie ingericht. Tijdens dit infomoment komen zowel de nutswerken als de eigenlijke herinrichting uitvoerig aan bod.

(bron Agentschap wegen en verkeer)

Koperdieven gevat dankzij alerte burger en goede samenwerking met Nederlandse politie

In de nacht van woensdag op donderdag 17-1-2019 werd een bewoner van Stabroek wakker van het geluid van het zijpoortje van zijn woning. Op camerabeelden kon hij zien hoe twee mannen elektriciteitsdraden naast zijn woning meenamen. De man belde de politie, maar de dieven gingen er zonder buit te voet vandoor op het moment dat een ploeg van Politie Zone Noord arriveerde. Ze lieten een wagen met Nederlandse nummerplaat achter in de straat, waarin er restanten van kopendraden werden aangetroffen.

Politie Zone Noord kreeg versterking van de collega’s van Politiezone Grens en de Nederlandse politie. Even later kruist deze laatste in Stabroek een voertuig met Nederlandse nummerplaat en drie inzittenden. Bij controle bleek dat twee van hen voldeden aan de beschrijving van de dieven op de camerabeelden. De personen en de bestuurster van het voertuig werden gearresteerd

De wagen die in de straat van de diefstal achtergelaten werd, is in beslag genomen. De verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Alle drie zijn ze gekend bij de Nederlandse politie, een ervan was ook al gekend bij onze zone.

Voor een politiezone zo dicht bij de grens blijkt nog maar eens hoe belangrijk een goede samenwerking over de landsgrenzen heen nodig is. Dankzij de goede banden met de Nederlandse politie kon deze snel mee inspringen en de dieven staande houden. Een mooi voorbeeld van internationale samenwerking

Elk jaar zien we een stijging van het aantal inbraken tijdens de “donkere maanden”. Politiezone Noord zet in deze periode extra in op participatie met de buurtbewoners om verdachte toestanden te melden. Ons project “Horen? Zien? Bellen!” en de Buurtinformatienetwerken (BIN’s) zijn daarin krachtige troeven.

bron: Politie Zone Noord

Heemkring Molengalm viert 20 – jarig bestaan

vlnr.: Eduard Mous, Swa Lenaertrs, Willy Struys, Louis Metzger,
Herman Janssens en Linda Cleiren

Swa Elseviers

De Heemkring Molengalm Stabroek – Hoevenen – Putte viert haar 20 jaar en daarom organiseert de vereniging op zondag 20 januari een tentoonstelling met veel verschillende thema’s. Rond een centrale ruimte op de 2de verdieping van het kasteel Ravenhof, Oud Broek te Putte (er is een lift), komen in de verschillende zalen uiteenlopende zaken aan bod: oude foto’s uit onze 3 deelgemeenten, één zaal herbergt een bloemlezing van onze voorbije 4 jaar werking rond WO I, de verdwenen beelden uit de oude Hoevense kerk, één lokaal is voorbehouden aan de collectie Picolo met veel herkenbare voorwerpen, oude posters en schilderijen, documenten en voorwerpen uit vroegere tijden, enz.
Open van 10 tot 17 uur.
Inkom gratis.

1 2 3 4 5 217