“Een ganzenrijderke” op Nacht van de Geschiedenis te Putte

Dinsdag 22 maart had de negende editie van de Nacht van de Geschiedenis plaats in het Ravenhof te Putte.
Voor deze gelegenheid had Davidsfonds afdeling Putte , Hoevenaar Wim Van Look, gansrijder in hart en nieren,  uitgenodigd. Wim bracht een bondige historiek, aan de hand van een slideshow met oude en recente foto’s over het ontstaan van het gansrijden in de Polder.   
In 1898 werd in Oorderen de eerste gansrijdersmaatschappij opgericht, maar verdween in 1960 door de opslorping van het dorpje wegens havenuitbreiding. Ondertussen werd in de polderdorpen tal van verenigingen opgericht. De Oude Gans uit Berendrecht werd in 1923 gesticht en is  de oudste vereniging. De Nieuwe Gans Berendrecht startte in 1948, gansrijders Stabroek in 1924, Hoevenen in 1926, Zandvliet (Vermaak na arbeid)  in 1926 en in 1956. De Ware gans Lillo in 1946.  
De ruiters van de zeven maatschappijen strijden  elk jaar voor de koningskroon en dingen een plaatsje af voor het keizerschap. In Wilmarsdonk werd in 1948 het eerste keizerrijden ingericht.
Ondertussen heeft Ekeren ook zijn eigen gansrijdersmaatschappij. In 2006 werd de Lustige gans opgericht. Zij moeten nog wachten tot 2017 voor deelname aan het keizerschap.

Vrouwengans
Om het mannenbastion van gansrijders te doorbreken werd in 1994 de Vrouwengansrijdersmaatschappij de Vrije Gans opgericht.  Ook zij halen telkens een grote premie binnen. Anders dan hun mannelijke collega’s, die een ander bestedingspatroon hebben van de premie,  (zoals ze zelf zeggen werken van barmhartigheid uitvoeren,  de dorstigen laven en de hongeringen spijzen) schenken de vrouwen het bedrag aan het goede doel.

Buitenland
Tenslotte bracht Wim Van Look nog een overzicht van landen waar  de gans, weliswaar in andere vorm dan het kopje trekken van bij ons,  centraal staat in het folklorespel.

Het werd een gezellige avond en tal van herinneringen werden opgehaald. Zo wist een van de aanwezigen te vertellen hoe bang zij was wanneer Louis Carpentier in Hoevenen in het café van haar tante met een groot boerenpaard kwam binnengereden en zij angstig onder de biljarttafel kroop. Waarop Wim ludiek antwoordde: “Je moet van twee dingen bang zijn, van de achterkant van het paard en de voorkant van een vrouw”.
Tenslotte liet  doktoor Tom Van den Brempt de aanwezigen proeven van het befaamde Stabroekse “ganzenrijderke”. En dat het smaakte bleek algauw wanneer het laatste druppeltje uit de kruik werd geschonken.

Bijeenkomst “Samen op weg”

“ Samen op weg“ wil ook langs deze weg een warme oproep doen voor de tweede bijeenkomst van deze jonge werkgroep. Maandag 28 maart komen we om 20.00 uur samen in de achterzaal van de Rosmolen.
In opvolging van onze eerste bijeenkomst willen we enkele punten die naar voor kwamen toelichten. We zoeken ook een paar vrijwilligers om een nieuwe parochieraad op te starten.
Deze raad zal een adviesorgaan worden naar de parochiewerking toe. In samenwerking met het parochieteam is het dan de bedoeling om tegen september verkiezingen te organiseren voor uitbreiding en vernieuwing van het parochieteam.
Dus iedereen die in positieve zin wil meewerken aan de heropbouw van onze parochie, van harte welkom.
Eric Dingemans en Eric Van den Broeck

Henri Bastiaens winnaar van 3de editie Wisselbeker Ludo Dielis

Het voorbije weekend werd er weer druk gebiljart in zaal Molenhoek te Stabroek. Daar had voor de 3de keer het biljarttornooi wisselbeker Ludo Dielis plaats.  Dit jaar kwamen  32 biljarters uit zeven voorzieningen voor mindervaliden. De Steiger uit Antwerpen, De Wingerd uit Westmalle, Ludentia uit Brasschaat, De Vluchtheuvel uit Stabroek, Zwart Goor uit Merksplas, Albe uit Kapellen en Sterrenhuis uit Brasschaat stuurden een delegatie biljarters naar Stabroek.  Op zaterdag werden de voorrondes gespeeld.
Zondag steeg de spanning ten top. Rond 15 uur werd de troosting gespeeld tussen Van de Perre Bart van Zwart Goor en Steven Tops van de Vluchtheuvel. Steven versloeg Bart en werd daardoor derde. De finale werd betwist door Bastiaens Henri van De Wingerd en Wim Sterkens van Ludentia. Na een spannende strijd mocht Henri de wisselbeker mee naar Westmalle nemen.
Meervoudig wereldkampioen Dielis was erg tevreden over het verloop van het tornooi en liet weten dat er volgend jaar een vierde editie wordt gespeeld. “Het is dankzij de steun van het “Jeugdsportfonds Camille Paulus”, de gemeente Stabroek en Rotonde vzw en een hele ploeg enthousiaste vrijwilligers dat we dit initiatief tot een knaller kunnen maken”, aldus nog Dielis.
Iedere speler kreeg een trofee en de gemeente Stabroek schonk aan iedere biljarter een gepersonaliseerde sleutelhanger.

Broer en zus
Aan dit tornooi namen Henri Wens en zijn zus José deel.  Zij wonen elk in een verschillend home, Henri in De Wingerd en José in Albe. Het was jaren geleden dat zij nog contact met elkaar hadden, en nu op het biljarttornooi vonden zij elkaar terug.

Speciale trofees
Dit jaar reikten de organisatoren twee extra trofees uit met name de trofee voor Pechvogel en de trofee voor beste club.
De pechvogel was Dirk Dils van de Vluchtheuvel. Bij de eerst editie werd hij kampioen nu strandde Dirk op een  18de plaats. Dirk is een uitstekend biljarter maar als je iemand tegenover je krijgt die moet spelen naar 5 en jij naar tien, wordt het soms wel moeilijk. Maar wij hebben het volste vertrouwen dat Dirk er volgend jaar weer zal staan. De clubtrofee ging naar Albe uit Kapellen.

Jongeren houden eerste tentoonstelling


Jongeren, tussen 6 en 11 jaar, die les volgen aan de Academie Noord hebben in Brasschaat hun eerste groepstentoonstelling gehouden. In totaal volgen er 270 jongeren les creatieve bezigheden. Met 77 jongeren is Stabroek de best vertegenwoordigde gemeente. De andere gemeenten die aangesloten zijn bij de Academie zijn Brasschaat, Schilde, Essen en Wuustwezel. De leerlingen volgen les op woensdag en zaterdag. Op een echte openingsreceptie, met toespraak veel frisdrank en chips, waren er niets anders dan tevreden gezichten te zien bij fiere ouders, grootouders en leerlingen. Volgens de Stabroekse schepen voor onderwijs Raf Engels (Open Vld) is de Stabroekse afdeling van de Academie toe aan uitbreiding. ,,We merken dat steeds meer jongeren zich creatief willen uitleven en deze kans mogen we hen niet ontzeggen’’.

Werkgroep “Samen Onderweg” doet oproep

Tijdens de bijeenkomst van de pas opgerichte werkgroep “Samen Onderweg” van 20 januari ll. werden door de verschillende gesprekgroepjes een aantal aandachtspunten aangehaald.
Er moet gewerkt worden aan de toekomst op een basis van vertrouwen en openheid, met een duidelijke en zo breed mogelijke communicatie, niet alleen naar de kerkgangers toe, maar ook naar de ganse gemeenschap. Op die wijze wordt de kerk en het geloof terug in een positief daglicht geplaatst.  Er kwam ook een vraag naar het organiseren van een parochiedag en het heroprichten van een parochieraad.
De wekelijkse eucharistievieringen blijven een hoofdpunt, hoewel gebedsvieringen uitzonderlijk kunnen in de plaats komen. Er dient voldoende aandacht te gaan naar de vorm en inhoud van beide, zonder dat de gebedsviering een afkooksel mag worden van een eucharistieviering. Is het noodzakelijk dat de kerk of kapel de enige plaatas is waar deze vieringen mogen gebeuren?
De jeugd en de jonge ouders hebben voeling verloren met de kerk. Wellicht zijn het doopsel, eerste communie en Vormsel gelegenheden om de draad terug op te pikken. Het godsdienstonderricht in de school zou eveneens de kinderen moeten laten kennismaken met de bijbel en de kerk. En ook de jeugdbeweging en de verschillende parochiale verenigingen dienen meer betrokken te worden in het parochieleven.
Er werd eveneens gesuggereerd om het parochieteam via verkiezingen uit te breiden en/of te vernieuwen, vermits de huidige (drie) leden ervan onmogelijk het uitgebreide takenpakket kunnen uitvoeren.
Het Bisdom gaat niet vrijuit in de aanpak van de voorbije gebeurtenissen.
Het geloof wordt soms te veel als een abstract gegeven bekeken. Hoe vertalen we de inspiratie van het Evangelie in ons dagelijks leven? Wat betekent de parochiek nog in de grotere gemeenschap.
Tijdens een volgende bijeenkomst op 28 maart 2011 om 20 uur in de leeszaal van de Rosmolen, zouden we volgende thema’s verder kunnen uitwerken: openheid en communicatie, liturgie en sacramenten, parochieraad, betrokkenheid.
Namens de werkgroep “samen onderweg” – Eric Dingemans en Eric Van den Broeck.

Stabroek verwelkomt nieuwe inwoners


Vrijdag 11 maart nodigden de burgemeester en schepenen de nieuwe inwoners van de gemeente Stabroek uit op een gezellig samenzijn in zaal Moorland te Stabroek.

 Er werden 350 uitnodigingen verstuurd, naar de inwoners die in het jaar 2010 in de gemeentes Stabroek, Hoevenen en Putte zijn komen wonen. Op deze ontmoetingsavond konden ze kennis maken met de verschillende diensten van de gemeente. Dit jaar waren opvallend vele jonge koppeltjes aanwezig.

Burgemeester Alida De Bie verwelkomde de nieuwe burgers en schetste de geschiedenis van de gemeente.  Ontstaan  uit het gehucht Lillo werd het dorp in de loop ter tijden meer en meer een boerengemeente. De landbouwindustrie breidde uit en tal van brouwerijen, een melkerij en mouterij en zelfs een conservenfabriek zorgden voor werkgelegenheid in de Polder. Tot de onteigeningen van velden en weilanden, voor de havenuitbreiding moesten opgeofferd worden.  Maar de wereldhaven in de achtertuin van de gemeente Stabroek biedt dan ook weer veel werkgelegenheid voor onze inwoners, aldus nog Alida De Bie

Verder gaf de burgemeester nog uitleg over de diensten van de gemeente. De talrijke aanwezigen konden achteraf een bezoekje brengen aan de verschillende info-standen en een babbeltje slaan met schepenen en gemeentesecretaris, ondertussen genietend van een hapje en een drankje.


Tangomuziek in Stabroekse parochiekerk


Het Katharinakoor in Stabroek bestaat veertig jaar en dat wil het bestuur en de leden niet onopgemerkt laten voorbijgaan.

Er worden in de loop van het jaar verschillende activiteiten gepland om het jubileumjaar een extra feestelijk tintje te geven, met al zeker een jubileumconcert in het najaar.

Trio Dobrev en Christa Biesemans

Op vrijdag 4 maart kon de muziekliefhebber van het lichte klassieke genre genieten van een uniek concert van sopraan Christa Biesemans met het trio Dobrev in de Sint Catharinakerk te Stabroek, ingericht door het koor.

Een ruim repertoire van verschillende muziekgenres toverde het trio, bestaande uit Ivo Dobrev op de viool, Kristina Dobreva op contrabas en Ivo Venkov op de piano, uit hun instrumenten. Eén voor één topmuzikanten die harmonieus het licht klassieke genre, tango, zigeuner en folkmuziek brachten.  Christa Biesemans fungeerde als het ware als gastvrouw, gaf een streepje uitleg over de verschillende stukken en liet de aanwezigen kennis maken met het wereldje van de operettemuziek. Begeleid door het trio Dobrev bracht sopraan Christa enkele aria’s o.a.  uit La Bohème van Puccini en Rosalinda’s Csardas uit “Die Fledermaus” van J. Straus.

Het optreden werd erg gewaardeerd door de aanwezigen. Achteraf kon in de leeszaal van de Rosmolen nog wat nagepraat worden over het indrukwekkend optreden van het internationale trio Dobrev en Christa Biesemans.


Kleurrijke stoet in Stabroek

carnaval-sint-catharina

Image 1 of 5

Vrijdag 4 maart trok weer een bont gezelschap van de Sint Catharinaschool door de Stabroekse nieuwe wijk.   
Traditiegetrouw maken de leerlingen en kleutertjes zich op voor het carnavalsfeestje de laatste vrijdag voor de Krokusvakantie. Het is elk jaar weer een uitdaging voor de leerkrachten om een nieuw kostuumpje in elkaar te knutselen. Dit jaar zagen we bij de kleutertjes massa’s Mega Mindy’s vergezeld van Toby’s, prinsessen, beren en olifanten. De leerlingen van de lagere school hielden het bij lieveheersbeestjes, bijtjes, een delegatie noodnummers, heksen, vampieren en skeletjes en dit onder  toeziend oog van havenarbeider, (directeur)  Guy. De politie zorgde voor veilige ondersteuning.  Tijdens de middagpauze konden alle leerlingen smullen van de lekkere pannenkoeken, gebakken door vrijwillige ouders.

Tweedehandsbeurs voor kinderartikelen

De ouderraad van de Sint-Catharina-school te Stabroek organiseert op 19 maart voor de vijfde maal een tweedehandsbeurs voor baby- en kinderartikelen. 
Tussen 10.30 en 13.00 uur kunnen aanstaande en nieuwe moeders er terecht voor het aanvullen van hun babyuitzet, gaande van rompertjes tot buggy’s.   Ook ouders van snel opgroeiende kleuters en tieners kunnen hier zeker iets naar hun gading vinden.

Een ideale gelegenheid bovendien om voor de Paasvakantie wat nieuw spelmateriaal, kinderboeken, strips of dvd’s aan te kopen.   Misschien vind je er wel een grotere fiets aan een spotprijsje !

De toegang is gratis en ben je moe van het shoppen, dan kan je gezellig iets drinken in ons Paascafé.   (ingang via de Meidoornlaan)

Wil je zelf ook verkopen op deze beurs ?   Reserveer dan snel een staanplaats à 10 euro (8 euro voor lln Sint-Catharina-school) door een mailtje te sturen naar  info@st-catharina.be  of  geef je inschrijvingsformulier af in de Sint-Catharinaschool, Dorpsstraat 61.
Inschrijvingsformulier en verkoopsvoorwaarden vind je op www.sint-catharina.be  .  Meer info : info@st-catharina.be

v.u. Ouderraad GVBS Sint-Catharina, Dorpsstraat 61, 2940 Stabroek

Oud leerlingenfuif GO! Stabroek

Vrijdag 25 maart zijn al de oud leerlingen van het gemeenschapsonderwijs Stabroek welkom op de oud leerlingenfuif. De fuif gaat door in der refter van de school, Geelvinckstraat te Stabroek en start om 21 uur. De inkom is gratis en de dranken zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen. Oud-leerkrachten zullen ook aanwezig zijn.

1 213 214 215 216 217 218