Stabroek maakt zich op voor kermis, koers- en loopwedstrijd


Op zondag 5 juni  is Stabroek weer “the place to be”. Er zullen  niet alleen kermisattracties opgesteld staan in de Dorpsstraat maar de sportievelingen komen zeker en vast ook weer aan hun trekken met de koerswedstrijd en de Stabroekse kermisloop.
2de Stabroekse Kermisloop
N.a.v. de kermis organiseert Atletiek Club Snelheid Stabroek (ACSS) de 2de kermisloop op zondag 5 juni.
Vertrek heeft plaats ter hoogte van de Abtsdreef, aankomst is voorzien ter hoogte van Café De Klok. Voor de Inschrijvingen en prijsuitreiking kan je terecht in de school Pito, Laageind. Inschrijven tot 12h45 voor de kinderloop en tot 13h15 voor de 5 en 10 km.
Om 13h00 starten de jongste deelnemertjes tot en met 9 jaar. Zij lopen 1 rondje via de Dorpsstraat naar de Kleine Molenweg, Begijnhof, Brouwersstraat en zo terug naar de Dorpsstraat. De jeugd van 10 tot 14 jaar lopen dit parcours 2 maal.
De eerste drie meisjes en jongens van elke reeks mogen plaatsnemen op het podium. Zij krijgen dan nog een extra attentie. Alle deelnemers krijgen een medaille en een verrassingspakket.
Om 13h30 starten de 5 km en de 10 km.
De 5km is een prestatieloop voor iedereen. Ook hier worden de eerste drie op het podium verwacht, zowel dames als heren. Iedereen mag starten op de 5km. Minimumleeftijd is wel 6 jaar. Hier worden 2 ronden afgelegd. Dorpsstraat, Smoutakker, Aalmoezenier Cuyperslaan, Kleine Molenweg, Begijnhof, Brouwersstraat en zo terug naar de Dorpsstraat.
De 10 km wedstrijd start gelijktijdig, maar zij moeten 4 ronden afleggen. Vanaf geboortejaar 1997 mag je starten op de 10km.
Iedereen krijgt na afloop een naturaprijs die je zelf kan kiezen.
Inschrijvingen kan je via de website www.acssvzw.be. of via de strooifolders die in de meeste winkels beschikbaar zijn.
Voor de jeugd zijn de inschrijvingen gratis. De anderen betalen 5 euro bij voorinschrijving. Op de dag zelf betaal je 7 euro. Uiterste datum van voorinschrijving 1 juni. Voor meer info: Tel. 03/568.64.78 of 03/568.09.38
Koers Vluchtheuvel
Na de stratenloop van ACSS maken de bewoners van de Vluchtheuvel zich op voor hun koers. Vorig jaar konden zij op veel bijval rekenen en dat zal dit jaar niet anders zijn. Vrijwilligers rijden samen met de residenten van de Vluchtheuvel het parcours af. Vertrek aan café de Klok om 14.40 uur
Polderkampioenschap
Wielerclub Stabroek i.s.m. het gemeentebestuur en de sportraden Edegem Bicycle Club richt voor de vierde keer een “Gentleman wedstrijd” in voor wielertoeristen. Start om 15.30 uur in de Dorpsstraat van Stabroek ter hoogte van café De Klok.  Het parcours vertrekt en komt aan aan café De Klok en loopt verder langs Dorpsstraat, Abtsdreef, Oud Broek, Danckerse weg en Hoogeind. De deelnemende clubs komen uit buurgemeentes Berendrecht, Zandvliet, Putte, kapellen en Ekeren.

PolitieZone Noord wuift nog eens drie agenten uit te Kapellen

foto vlnr vooraan:   adjunct korpschef Henri Schryvers, wijkagent/hoofdinspecteurs  Luc Jongenelen,  interventieagent Danny De Vos, wijkagent/hoofdinspecteur Walter Ibens en hoofdcommissaris Luc Gers – achteraan burgemeesters Dirk van Mechelen uit Kapellen en Alida De Bie uit Stabroek


Vrijdag 1 juni werden nog eens drie agenten van  PolitieZone Noord door vrienden en collega’s uitgewuifd in het Beukenhof te Kapellen. Luc Jongenelen, Walter Ibens en Danny De Vos laten na een lange carrière bij het korps, het politieleven achter zich en gaan genieten van  hun  welverdiend pensioen.

Veel lachen en weinig schrijven

Hoofdinspecteur Luc Jongenelen is een rasechte Stabroekenaar. Van zijn geboorte tot nu woont hij in Stabroek en is gehuwd met Rita Huybrechts. In 1972 slaagde Luc bij het examen uitgeschreven door de politie en werd op 1 juni door wijlen burgemeester De Bie benoemd bij het Stabroekse korps.  Voordien werkte Luc enkele jaren bij Zwan te Schoten.

In 1974 behaalt hij zijn brevet schietmonitor en dit samen met zijn dierbare collega Alex Vennincx.

In 1979 wordt hij benoemd tot politie-inspecteur en volgde in 1977 de cursus “middenkader1” of GIB en slaagde voor het examen.  Luc wordt door zijn ‘oversten’ en collega’s omschreven als  ‘ne vlotte prater’ en beschikt over goede communicatieve vaardigheden, is steeds goedgemutst en is een plantrekker. Een evaluatie van een enigszins gefrustreerde baas meldde ooit “kon de afgelopen periode niet betrapt worden op ernstige beroepsfouten”.  Zijn persoonlijk dossier werd dikker dan andere dossiers en dat was te danken aan een hele hoop briefjes van Rode Kruis waar Luc vrijwillig bloed ging geven.  De Stabroekse bevolking typeert Luc als een goedlachse hoofdinspecteur die weinig schrijft!  Na 39 jaar dienst bij het korps gaat Luc nu genieten van zijn familie, zijn echtgenote Rita en zijn kinderen Christophe en Veronique.

Politiesportbond

Danny De Vos werd geboren te Antwerpen op 30 mei 1952. Na het behalen van het diploma elektriciteit en  het beëindigen van zijn legerdienst in 1973 ging Danny eerst aan de slag als elektronicus en als monteur van elektrische installaties, vooraleer hij in december 1983 deelneemt aan de lichamelijke proef voor politieagent en werd in1984 in die functie aangesteld. Na politieagent-politieagent-brigadier werd hij in 1977 politie-agent-hoofdbrigadier, de graad die in de eenheidstructuur  inspecteur van politie werd. Danny is iemand waarop je kan rekenen en zeer ordelijk zijn vak beoefende.  Danny was ook 15 jaar voorzitter van de politiesportbond in de tak wielertoeristen en werd er door zijn collega’s deelgenomen aan de Yellow City Trofee waar  schitterende resultaten werden behaald.  Nu hij ietwat ouder is  en de sportprestaties wat minder specialiseerde hij zich in de canicross en wordt de wekelijks donderdagse  fietstocht nu bompadag. Samen met zijn vrouw Vera en kinderen Ellen en Wim kan hij met de bijna 6 jarige kleindochter wat rondtoeren met de mobilhome of zich aan andere uitdagingen wagen.

Er hangt altijd wel iets scheef of eruit

Inspecteur Walter Ibens is zeker geen onbekende in Hoevenen, jarenlang was hij er tewerkgesteld.

Op 6 mei 1953 werd hij geboren in Kapellen. Tot zijn 16de woonde hij  er en verhuisde nadien naar de Puttestraat in Stabroek. In 1976 trouwde hij met Godelieve en ging wonen in de Smoutakker te Stabroek. 11 jaar later verhuist hij naar de Leopold Scheiperslaan te Kapellen. Wijlen burgemeester De Bie benoemde Walter in 1975 als politieagent waar hij  samen in het politieklasje zat met Ludo Claessens. In 1978 behaalde hij zijn diploma typen met maar liefst 178 aanslagen per minuut.

In 1987 wordt hij benoemd tot politie-agent-hoofdbrigadier en startte net als Luc Jongenelen  de opleiding GIP.  In 1991haalt hij ook nog een attest “voorkoming van misdrijven” . Bij de hervorming van de politiediensten wordt hij  inspecteur. De evaluaties over Walter spreken over iemand met een goed inlevingsvermogen, man van de praktijk, bijt zich vast in de zaak.  Walter bleef niet gespaard van arbeidsongevallen  en heeft zo wel het één en ander meegemaakt. Korpchef Politiezone Noord, Luc Gers, haalde nog een typerend zinsnede uit de evaluatie “Er is altijd wel iets dat scheef hangt of eruit hangt”. Gelukkig ging het  hier wel over het dragen van het uniform, aldus Gers.  Na 36 jaar dienst kan deze goedlachse beer, met twinkelende oogjes van deugnieterij zijn energie nu steken in zijn familie, vrouw Godelieve, de kinderen Steven, Wim en An en de kleinkinderen Sam en Witse.  Ook  de  Kon. Voetbalclub Putte zal op zijn veteraan Walter kunnen rekenen.

Bij ieder afscheid van een collega blijft er altijd wel een leemte over, maar de namen Luc, Walter en Danny zullen nog vaak in de politiekringen van het Politiekorpszone Noord  worden vernoemd.
Sint Catharinaschool nam afscheid van ‘haar politieman’ Luc JongenelenDinsdag  31 mei namen de leerlingen van de Sint Catharinaschool te Stabroek afscheid van Luc Jongenelen, bij zijn laatste werkdag als politieman.

Luc is de politieman die jarenlang zorgde voor een verkeersveilige omgeving rond de school. De man die de kinderen hielp bij het oversteken, die zich steeds inzette voor de veiligheid van de kleuters en leerlingen van de lagere school.  Die de leerlingen, samen met zijn collega’s, begeleidde op fietsuitstappen of te voet wanneer een bont gezelschap in de carnavalsstoet door de Stabroekse straten trok.   Hoelang hij precies aan de schoolpoort heeft gestaan, weet hij niet te zeggen.  Wel dat hij bijna iedereen  kent. De kleuters en leerlingen van toen zijn nu de jonge ouders en zelfs de grootouders, die alsmaar jonger zijn, herinnert hij zich als schoolgaande jeugd.

De leerlingen en kleuters, vergezeld van hun ouders, namen dinsdag dan ook massaal afscheid van hun favoriete agent.  Er werd gezongen en gedanst en Luc plaatste zich als een  jonge gast tussen het jeugdig geweld. De danspasjes had hij de avond tevoren al ingestudeerd van de dvd die hij daags voordien had gekregen bij de uitreiking van de verkeersdiploma’s.


Verkeersdiploma’s


Maandag werden in de school de verkeersdiploma’s aan de leerlingen van het zesde leerjaar uitgereikt.  Een gans jaar fietsten zij wekelijks door het dorp, onder begeleiding van verkeersouders, om leren om te gaan met het soms  zo gevaarlijke een drukke verkeer.  Vorig week werd dan een zeer strenge evaluatie gemaakt met turnkracht Lieve Bervoets, verantwoordelijke voor het verkeersbeleid van de school,  de fietsouders en Politiezone Noord.  26 leerlingen behaalden het diploma. De anderen leerlingen kregen een superbrevette. Ook de klas waarvan de leerlingen het meest met een fluovestje naar school kwamen werden beloond. Het vijfde leerjaar van juf. Inge mag een dagje gaan mini-golfen.

Luc Jongenelen en collega Patrick  D’Haen mochten  de diploma’s uitreiken. Alle leerlingen kregen nog een sleutelhanger van de politie. En omdat het Luc zijn laatste activiteit was voor de school werd hij zelf door de verkeersouders bedacht met een verkeersdiploma en hadden de leerlingen nog enkele zelfgemaakte geschenkjes voor hem.

Directeur Guy Devries, dankte Luc voor zijn inzet en had van gans de school nog een superverrassing voor hem. Op dvd brachten zij via dans en een lied nog een ode aan ‘hun politieman Luc Jongenelen’.   De dvd die hij ’s avonds tot driemaal toe had bekeken, wist hij te vertellen. En het kwam hem  goed van pas. Zo kon hij op zijn laatste werkdag , bij zijn afscheid op de speelplaats zijn danskunsten tonen.

Excursie met een extraatje in Moretusbos te Putte


In mei en juni is het Moretusbos op z’n mooist: de rododendrons staan in bloei! De rechte lanen, mooie doorkijkjes, bijzondere elementen, grote rododendrons en natuurlijk het theehuis De Gloriëtte maken van het Moretusbos één grote cultuurhistorische parel.
Wandel samen met de natuurgids van Staatsbosbeheer door het bos en luister naar de verhalen van weleer. Ook is er aandacht voor de natuurwaarden van het Moretusbos.
De wandeling eindigt bij theehuis de Gloriëtte, waar Henk Nolten uit Putte een expositie houdt. Hij maakt beelden en objecten in steen en presenteert deze op 5 juni aan het publiek.
De Gloriëtte leent zich uitstekend voor een expositie! De beelden zijn de hele middag te  bezichtigen, van 12 tot 18 uur.
De excursie en de expositie zijn beiden gratis toegankelijk.

Excursie door het romantische Moretusbos te Putte met een extraatje op zondag 5 juni 14.00 uur – 16.00 uur – Start op de Parkeerplaats Kasteel Ravenhof, Putte Stabroek

Thomas Vermaelen aanwezig bij Damiaanactie in Stabroek


Zaterdag 28 mei had er een festiviteit van de Damiaanactie in Stabroek. Stabroekenaar Thomas Vermaelen, ambassadeur van de Damiaanactie, was er zoveel mogelijk aanwezig. Er was een fiets- en wandeltocht en in de voormiddag was er een matchke van de allerkleinsten. Na een verplichte oefenmatch met de Rode Duivels arriveerde Thomas rond half twee achter het gemeentehuis aan zaal Moorland waar alles plaatsvond. Hij gaf meteen de aftrap van de match van dames van SK Nieuw Stabroek tegen VES, die de dames van Nieuw Stabroek glansrijk wonnen met 11-0. Ondertussen startten de laatsten voor de fietstocht met als sympathisanten Jan Jansen en Marc Herremans. Er was in de zaal ook een verkoop van speelgoed dat leerlingen van de scholen hadden ingezameld en dat ook verkocht werd met opbrengst voor de Damiaanactie. Rond 16 uur werd de aftrap gegeven voor de match tussen de gansrijders van Hoevenen en Stabroek. Dit jaar was het Stabroek die de Wisselbeker Martha Wynants mee naar huis mocht nemen. Het was Filip Verhoeven die in de laatste minuut de winning goal maakte en de stand op 3-2 bracht.

Verkoop per opbod

Rond 18 uur was er een verkoop per opbod van shirts, voetballen en allerhande voetbalgerief van Vermaelen zelf en andere Arsenalspelers waarvan de opbrengst ook naar de Damiaanactie gaat. Shoes van Persy en Whilshere werden geveild maar natuurlijk ook een paar van Thomas Vermaelen zelf. Het was Roel Bruyninckx, echtgenoot van de Stabroekse schepen Liesbeth Verhaert, die 150 euro over had voor die voetbalschoenen waar zoontje Jef (1,5 jaar) zich van niets bewust mee rond trippelde. Twee rode duiveltruitjes van Thomas gingen ook vlot van de hand. Maar als gegeerd item was er de bal van Arsenal met alle handtekeningen op van de spelers. Daarvoor werd maar liefst 250 euro geboden.  Een leuk initiatief dat toch weer de nodige euro’s opbracht.

Thomas Vermaelen ontvangt Gulden Garve van gemeente Stabroek

Vrijdagavond ontving de gekende stervoetballer Thomas Vermaelen van zijn geboortedorp Stabroek een Gulden Garve. Dit ereteken werd voor de derde keer uitgereikt aan een verdienstelijke Stabroekenaar. Hiermee volgt Thomas De Fixkes op en Tim Meulenaere chef-kok van sterrenrestaurant De Koopvaardij. Schepen van sport Kim Dorikens overliep de carrière van Thomas en dat is voor een 25-jarige gast niet min. Als 6-jarige ging hij mee met zijn nonkel Walter en begon te spelen bij Germinal-Ekeren. Bij  de fusie kwam hij dan terecht bij Germinal Beerschot. Vervolgens werd hij opgemerkt door Ajax en de bal ging aan het rollen met als super resultaat dat hij nu bij Arsenal speelt. Seizoen 2008-2009 werd hij daar zelfs aanvoerder. In het begin stond het publiek van Arsenal zeer sceptisch t.o.v. Vermaelen maar als snel kreeg hij de naam Verminator en zit hij in vele harten van de supporters. In 2010 ontving hij een trofee voor de beste Belg in het Buitenland. Hij was al aanvoerder van onze Rode Duivels en werd ook geselecteerd bij het droomelftal van de premier league.

Burgemeester Alida De Bie  had het over de persoon Thomas en waarom hij de Gulden Garve mag ontvangen. “De Gulden Garve wordt uitgereikt aan iemand die de naam van de gemeente positief uitdraagt, voor mensen met een prachtige prestatie”, aldus Alida. Naast zijn sportieve prestaties waar we niet naast kunnen kijken, engageert hij zich nu ook als ambassadeur van de Damiaanactie. Weinig sportlui vragen aandacht voor de sociaal zwakkeren, ze zijn meestal bezig met zichzelf. Dat is zo knap aan Thomas. Zijn familie omschreef hem als zeer gewoon maar een echte doorzetter die weet wat hij wil. Roger Torremans die les gaf aan Thomas in de St. Catharinaschool kwam ook even aan het woord. Hij herinnerde zich Thomas als een goede en brave leerling maar als de bel ging dan was hij niet meer te houden dan moest hij gaan sjotten. Roger gaat al verschillende jaren enkele weken per jaar mee op bouwkamp naar Congo voor de Damiaan actie. Het was zijn idee om Thomas aan te trekken als ambassadeur.

De viering zat zeer mooi in mekaar. Ze werd muzikaal opgeluisterd door jongerenkoor Canteclaer en een combo uit Herne ‘Noot a bene’ waarvan de zangeres Sarah ook actief is bij de Damiaanactie. Alles werd aan mekaar gepraat door Ellen Wauters, presentatrice van ATV. Op het einde van de avond was er nog een verrassing voor Thomas waar o.a. zijn vroeger trainer van Ajax Danny Blind en kamergenoot (Rode Duivels) en makker Jan Vertonghe (nog speler bij Ajax) hem toespraken in een filmpje. Niets dan lof trouwens. We zouden zo zeggen, dit ereteken van de gemeente Stabroek is meer dan verdiend.

Pito Stabroek vierde 85-jarig bestaan met Pito Morgana


Vrijdag 27 mei vierde het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs, kortweg Pito, haar 85-jarig bestaan. Voor deze gelegenheid werden ze door de broers Arrandell, tevens oud-leerlingen, uitgedaagd om 5 opdrachten tot een goed einde te brengen tijdens de Pito Morgana. Het slotmoment was een dans met alle leerlingen en personeel.

Het Provinciaal Instituut voor Technische Onderwijs in Stabroek werd opgericht in 1926. 85 jaar later wordt de school gerund door 267 personeelsleden die meer dan 1358 leerlingen opleiden in tal van opleidingen.

Via een youtube filmpje kregen de leerlingen naar voorbeeld van het programma Fata Morgana vijf uitdagingen van oud-leerlingen George en Vinni Arrendell.  De gebroeders houden goede herinneringen over aan hun schooljaren op het Pito. George volgde richting scheikunde. Vinnie liep er drie jaar school en schakelde over naar de sportschool.  Met plezier verleenden zij dan ook hun medewerking aan de Pito Morgana.

Per graad werden de uitdagingen opgemaakt. Zo moesten de leerlingen van de eerste graad verkeerskegels maken die moesten dienen voor het parcours van de estafetteloop. De tweede  graad moest koperen muntjes verzamelen die op puzzelstukjes moesten gekleefd worden.  Het  bijeen gespaarde bedrag zal overgemaakt worden aan het project Jongeren voor Jongeren.

De studenten van de derde graad moesten de school onderdompelen in een kerstsfeer, met markt, versierde bomen, Kerstmannen en een zangkoor.  De PitoPlussers  werden uitgedaagd om door middel van een powerpoint presentatie de geschiedenis van de school  weer te geven.  Tenslotte moesten zowel de 2de als de 3de graad een Pito85 crazy go carts organiseren met zelfgemaakte karretjes.

Als apotheose dansten jongens, meisjes, leerkrachten en personeel, kortom zo’n klein 1600 man op de hit Dynamite van Taoi Cruz.

Het moest een feestelijke viering worden door en vooral voor de leerlingen, en dat is het zeker geworden. Het werd een knotsgekke dag!


Volksfeest Damiaanactie met ambassadeur van de actie stervoetballer Thomas Vermaelen te Stabroek

Stabroekenaar Thomas Vermaelen is topsporter (‘best defender’ vorig seizoen, verkozen door voetballers zelf),  oud-leerling St. Catharinaschool en een waardig ‘uithangbord’ voor de gemeente Stabroek
Thomas heeft de Damiaan-werking in Congo gezien en zich bereid verklaard de actie te promoten en te ondersteunen in de mate van zijn mogelijkheden. Thomas en zijn ouders zijn zeer vereerd daarmee en wensen dit heuglijk feit van erkenning zeker te combineren met een getuigenis- en fondsenwervende activiteit ten bate van de Damiaanactie.

Damiaanactie dorp
In 2010 werd Thomas ambassadeur van de Damiaanactie. Thomas draagt hier, in Stabroek, zijn steentje bij op zaterdag 28 mei met  een groots volksfeest in en rond zaal Moorland. Deze actie, volksfeest kreeg de naam ‘Damiaanactie dorp’.  Thomas zal hierbij aanwezig zijn. Er wordt door verschillende Stabroekse verenigingen samengewerkt om een totaal programma te brengen, vanaf 10u00: voetbal (tornooi met Thomas Vermaelen, damesvoetbalmatch, wedstrijd tussen de ganzenrijders Hoevenen en die van Stabroek), gezinswandeltocht, gezinsfietstocht, speelgoedbeurs, kindergrime, tentoonstelling over de Damiaanactie in Congo. Meer info kan altijd op gevraagd worden tel 0495 527  526 of via mail campagne@damiaanactie.be

Programma

Alles wordt georganiseerd door tientallen verenigingen, clubs en bewegingen die actief zijn in groot-Stabroek.  U bent van harte welkom voor een babbel, een hapje en drankje. De feestelijke happening begint om 10 uur in en rond zaal Moorland te Stabroek. Naast de vele activiteiten is er kindergrime, de Wereldwinkel zet zijn beste beentje voor met drankjes en hapjes en de fanfare zorgt in de namiddag voor de sfeer.

Wandelingen: Onder impuls van de KWB zijn twee mooie wandelingen van 7 of 14 km uitgestippeld. Inschrijven kan vanaf 8 tot 14 uur in zaal Moorland. Voor de vroege wandelaars is er een kopje koffie of thee van de Wereldwinkel voorzien. Inschrijving 1 euro.

Fietstocht met Jan Janssen en Marc Herremans: Wielerclubs ‘De Klok’ en ‘Hamburg’ sloegen de handen in elkaar om een fietstocht van 30 km door het Stabroekse achterland naar Nederland (Woendsdrecht) uit te stippelen Inschrijven kan van 10 tot 14 uur. Deelname 1 euro. Om 14 uur is er een speciale tocht: Jan Janssen, bekend wielrenner van weleer en gewezen triatleet Marc Herremans vertrekken met een groep wielertoeristen.

Speelgoedbeurs: In de lagere scholen van Stabroek, Hoevenen en Putte is elk kind zo genereus geweest om één stuk speelgoed af te staan. Dat speelgoed wordt door de de Bond van Grote en Jonge Gezinnen correct geprijs. Van 10 tot 15 uur is er in zaal Moorland een heuse speelgoedbeurs.

Tentoonstelling: sinds begin mei staat in de bibliotheek van Stabroek een tentoonstelling van Damiaanactie met foto’s van Tim Dirven over Congo. Thomas bezocht Damiaanactie in Kinshasa in 2010. Op 28 mei is de tentoonstelling op de bekijken in zaal Moorland.

Voetbal: Op het voetbalterrein aan zaal Moorland kan, met Thomas als speciale gast, voetbal niet ontbreken. Drie voetbalclubs werkten samen een tornooi uit voor de kleinsten onder ons. Vanaf 10 uur zetten pupillen en miniemen hun beste beentje voor. De aftrap wordt elke keer gegeven door Thomas zelf. Om 14 uur nemen de vrouwenteams van SKNS en VES het tegen elkaar op in een ware Cup-match. Om 16 uur staat de traditionele ganzenrijdersvoetbalmatch op het programma.

Fanfare: De Koninklijke Fanfare Verbroedering zal de feestelijkheden muzikaal opluisteren met een optreden om 15.30 uur (tussen de voetbalmatch) en omstreeks 17.45 tot 18 uur. om de mensen de mobiliseren voor de opbodverkoop.

Opbod: Op het einde van de dag (rond 18 uur) zullen allerlei attributen per opbod verkocht worden. Naargelang het weer zal het buiten of in zaal Moorland gebeuren.


Gulden Garve
Thomas Vermaelen wordt door het gemeentebestuur bedacht met de gulden garve omwille van zijn sportieve carrière en maatschappelijk engagement voor de Damiaanactie. Als Stabroekenaar brengt hij onze gemeente in positieve zin onder de aandacht. Deze viering gebeurt op vrijdag 27 mei in zaal Moorland.

Jong N-VA opgericht te Stabroek


In de gemeente Stabroek hebben enkele jongeren de handen in elkaar geslagen en  “Jong N-VA Stabroek” opgericht.
Dit vond plaats op maandag 16 mei. De aanwezige Stabroekse jongeren hebben tijdens een opstartvergadering, onder het goedkeurend oog van Koen Huysmans (Jong N-VA Nationaal), een kersvers bestuur verkozen met Levi Van Hees, voorzitter  (tel: 0494119394) e-mail: levi.vanhees@n-va.be; Gregory Demartelaere, secretaris   (tel: 0486737032);  Bart Balemans, penningmeester en Caïn Van Ravenstijn, bestuurslid.

Foto: v.l.n.r. Levi Van Hees, Caïn Van Ravenstijn, Bart Balemans en Gregory Demartelaere.

1 211 212 213 214 215 220