Lokale bestuursverkiezingen N-VA Stabroek

v.l.n.r.  een glunderende Peter en Thomas, geflankeerd door Luk Lemmens (eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen) en een uiterst tevreden
burgemeester Rik Frans.

Op donderdag 21 februari, werden al onze leden uitgenodigd om hun stem uit te brengen voor de bestuursverkiezingen van de afdeling Stabroek-Hoevenen-Putte. Het zaaltje in het Ravenhof was nét niet te klein… Mooie opkomst dus. Bij pot en pint werden onze actuele voorzitter Thomas Meylaerts en ondervoorzitter Peter Van Horebeek én enkele nieuwe bestuursleden nagenoeg unaniem herverkozen. De voorzitter en ondervoorzitter worden herbevestigd in hun huidige functie.

 

 

Eerste Belgisch kampioenschap Escape Rooms in Fort van Stabroek

 

Stabroek – 72 teams van 4 streden op zondag 24 februari, in het fort van Stabroek voor de allereerste titel van Belgisch kampioen Escape Room. Deze eindspelers bleven over na de preselecties waaraan meer dan tweeduizend ploegen hebben deelgenomen.

Unieke locatie

Met Stafort heeft het kampioenschap een unieke locatie uitgekozen, die volledig past in de sfeer van de Eerste Wereldoorlog, het thema van het kampioenschap waaraan zowel Nederlands- als Franstalige teams deelnemen.
“In het fort bouwden we twee keer achttien identieke pop-up mini-escape rooms. Alle teams moeten in de loop van de dag binnen de tien minuten ontsnappen uit elk van die achttien rooms. De vier beste resultaten nemen het dan in de ultieme finale op tegen elkaar”, legt medeorganisator Emile Derache uit.
Alle escape rooms staan in het teken van de Eerste Wereldoorlog. De militaire keuken, de slaapzalen, de eetzaal zijn voor de hand liggende locaties in dit fort. Maar in andere kamers moesten we creatiever zijn. Soms wordt er geschoten, als de deelnemers eerst hun koffer kunnen openen waarin de geweren zitten. Twee escape ‘rooms’ liggen buiten en daar komt het erop neer om zo vlug en duidelijk mogelijk te communiceren”, aldus nog Emile Derache.

Tom Callens van Stafort ging graag in op de vraag om in het fort het eerste Belgische kampioenschap te organiseren. “Ben wel verbaasd over het professionalisme van Lychee Events, dat de organisatie op zich nam. Het fort is natuurlijk de ideale omkadering”, klinkt het uit de mond van Callens.

Escape room
Het komt overgewaaid uit Oost-Europa en bij onze noorderburen is het al veel meer ingeburgerd dan bij ons. In bijna alle steden en gemeentes in Nederland vind je wel escape rooms. Bij ons heb je er enkele in Antwerpen, Turnhout en ook in Kalmthout. Het is in de eerste plaats een groepsspel. De leden van de groep worden opgesloten in een kamer. Aan de hand van antwoorden op raadsels of vragen krijgen de leerlingen tips. Wie alle tips kan verzamelen heeft alles gegevens in handen om binnen een afgesproken tijd te ontsnappen uit de kamer.

Kalmthout
“Het leuke aan dit spel is, dat je eigenlijk helemaal geen voorkennis moet hebben. Het is geen quiz of het draait niet om kennis. Het belangrijkste aan dit spel is dat de spelers moet samenwerken, logisch moeten nadenken en duidelijk en open communiceren. Daar draait alles om. Wie komt spelen, wil natuurlijk plezier maken. Daarom kunnen we in het koffiehuis alles volgen via camera’s. Wanneer we vaststellen dat een groep vastloopt, krijgen ze van ons enkele tips om het spel opnieuw op gang te trekken. Ondertussen tikken de seconden wel weg en dat zorgt zeker naar het einde toe voor extra spanning. Maar dat hoort ook bij het spel”, vindt Tom Vercauteren van Clocks Ecape Room in Kalmthout.
“Escape rooms richten zich tot een doelgroep tussen 8 en 88. Onlangs speelde een groep en het te vinden antwoord was een datum. Op het einde verklapte het koppel dat op die datum hun eerst baby zou worden geboren. Ook bedrijven vinden hun weg naar escape rooms als vorm van teambuilding”, aldus nog Dave Vercauteren. Napraten bij een drankje en een hapje kan in het koffiehuis.
Info :  www.clocks-escaperoom.com en  www.stafort.be

Protest tegen uitbreidingsplannen Colruyt

Buurtbewoners vrezen extra lawaaihinder

Colruyt wil zijn vestiging aan de Abtsdreef te Stabroek vergroten. Dat kan omdat Colruyt een aanliggend pand kocht. De levering van goederen verhuist naar de straatkant. De buurt vreest veel lawaaihinder en verkeersoverlast. Er werden een tiental bezwaren ingediend.

Stabroek – “Voor alle duidelijkheid, wij hebben geen bezwaar tegen de huidige situatie. Als je hier woont, weet je dat een warenhuis hinder met zich meebrengt. We zijn wel tegen de uitbreiding en tegen het verplaatsen van de loskade naar de straatkant en tegen het afsluiten van de parking na winkeltijd. Veel schoolkinderen gebruiken nu de parking als veilige doorsteek naar hun school in de achterliggende wijk. Dat recht van doorgang over wat nu de parking is, bestaat al decennialang. Omdat het verkeer op de parking toe zal nemen, komt de veiligheid van kinderen en zwakke weggebruikers in het gedrang”, vreest buurtbewoner Swa Van Wijk.

“We vragen ons trouwens af of een warenhuis van die grootte wel thuis hoort in de dichtbebouwde dorpskern van Stabroek. Het vlakbij gelegen kruispunt Abtsdreef-Dorpsstraat zorgt dagelijks voor hinder en stilstaand verkeer. Uitbreiding zorgt voor meer auto’s en extra aanvoer van goederen. Nu zijn er minstens zes vrachtwagenleveringen per dag, die tussen 5u en 23u hun ladingen brengen. Het achteruit rijden zorgt voor een hinderlijk gepiep van het veiligheidssysteem. Maar omdat de leveringen nu achteraan gebeuren, heeft de buurt daar weinig last van. In de nieuwe plannen wordt er aan de straatkant gelost, op amper enkele meters van de huizen”, haalt Swa Van Wijk aan.  

“De vergunningsaanvraag voorziet een schuifpoort, die de parking afsluit tussen 19u en 7u. Enkele jaren geleden werd het verboden om je wagen op straat te parkeren, omdat het de doorgang van het drukke verkeer hinderde. Tot nu mochten buurbewoners na de openingsuren hun wagen kwijt op de warenhuisparking. Buurtbewoners die geen oprit hebben zijn nu de dupe, want in de buurt is er al een parkeergebrek”, aldus nog Swa Van Wijk.

Burgemeester Rik Frans (N-VA) : “Als gemeente moeten we de procedures strikt volgen. Het is niet omdat Colruyt een uitbreidingsplan indient, dat het ook zo wordt toegestaan. We gaan nu na of alle (milieu)regels zijn gerespecteerd. Zo voorziet de wet bijvoorbeeld dat er een minimumafstand moet zijn tussen loskades en omliggende woningen. We zijn geen voorstander om de parking af te sluiten gezien de parkeerdruk in de buurt. Als gemeente vinden we het ook belangrijk dat er een veilige doorgang blijft naar de achterliggende wijk en basisschool”, laat de burgemeester weten. “De overburen kregen inderdaad geen brief van de gemeente, omdat de procedure dat niet voorschrijft. Maar als burgemeester ben ik altijd bereikbaar en werden de plannen bekend gemaakt via de geijkte kanalen. Half april wordt een beslissing verwacht”, geeft Rik Frans nog mee.

De bestaande Colruyt-winkel in Stabroek wordt vergroot met ongeveer 200m2 netto-verkoopsoppervlakte en vernieuwd naar een winkel van de ‘vierde generatie’. Bedoeling is om onze klanten in Stabroek beter te kunnen bedienen in een moderner kader. Het assortiment wordt licht uitgebreid, de kassa’s zijn lager en meer overzichtelijk en in de inkom wordt er met glas gewerkt”, zegt Yana Morren van Colruyt.

De inkom van de winkel wordt meer naar achteren geplaatst, vlakbij de grotere parking en verder van de drukke straat. Zo is het veiliger voor onze klanten. In de nieuwe situatie zijn er 92 parkeerplaatsen.  Hierdoor leveren de vrachtwagens meer vooraan en hinderen ze winkelende klanten minder. De leveringen zullen uitsluitend overdag gebeuren om de hinder voor buurtbewoners te beperken”, aldus nog Yana Morren. Volgens haar blijft een doorgang naar de woonwijk verzekerd voor voetgangers en fietsers.

 

Ravenhof biedt geen plaats voor hotel, wel voor verenigingen

Putte – Het gemeentebestuur van Stabroek nodigde op dinsdag 19 februari de bevolking uit om kennis te nemen van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ravenhof. Veel belangstellenden gingen in op deze uitnodiging. Daarna bogen diverse werkgroepen zich over het onderwerp en brainstormden over mogelijke nieuwe bestemmingen voor het kasteel en de omgeving. De resultaten van die werkgroepen waren die avond nog niet beschikbaar.

Veel bezoekers kwamen om de voorstellen te bekijken voor het oplossen van parkeerprobleem. Studiebureau Antea Group, dat in opdracht van de gemeente het RUP opstelde, zag verschillende mogelijkheden om de parkeerdruk weg te werken.

“Er wordt gezocht naar een nieuwe parking om het tekort aan parkeerplaatsen op te vangen. Vandaag zijn er twee parkings rondom kasteel Ravenhof: parking Moretusbos met 50 parkeerplaatsen en parking Koetshuis met 24 plaatsen. Deze situatie leidt tot een onveilige verkeerssituatie omdat auto’s, voetgangers en fietsers mekaar kruisen. Bovendien tast de parking in het bos de landschaps- en natuurwaarde van het domein aan. Aan het Koetshuis kan een beperkte parkeergelegenheid behouden blijven voor mindervaliden en dienstvoertuigen”, laat het RUP weten. Er wordt voorgesteld om die 24 parkeerplaatsen in het weekend en op feestdagen betalend te maken.

Gratis voor 160 wagens

“Om de impact van de parking op het bosgebied te beperken wordt gekozen voor het principe van een permanente landschapsparking, dat wil zeggen dat op de parking  zoveel mogelijk bomen worden behouden. De parking wordt eveneens voorzien van een groenbuffer. In totaal komt er aan het begin van het Oudbroek aan de Belgische kant een gratis parking voor 160 wagens. Er wordt ook over nagedacht om bij grote drukte de auto’s naar de gratis parking te leiden via het Oudbroek en om ze te laten vertrekken via de Kasteeldreef.

Wel verenigingen, geen hotel

Wat de toekomst van het kasteel betreft, is het voor burgemeester Frans duidelijk dat het Ravenhof de thuisbasis blijft voor heel wat verenigingen. “We moeten wel nagaan of het gebruik van het kasteel niet op een meer efficiënte manier kan verlopen. In de toekomst moet er wel werk gemaakt worden van een visie en een meer helder afsprakenkader. Ook moeten we overwegen en nagaan of ook commerciële uitbating mogelijk is. Ik denk bijvoorbeeld aan conferentieruimtes. Maar laten we wel duidelijk zijn : van een hotel in het kasteel is geen sprake”, benadrukt Rik Frans.

 

Duik onder in de wereld van techniek en wetenschap op doe-dag Pito

Welke opleiding of welke school ga je kiezen? Als je in het 5de of 6de leerjaar zit, is dit een veelgestelde vraag. Het antwoord is echter niet zo eenvoudig voor de meeste kinderen en hun ouders. Een overvloed aan opleidingen, vakken en nieuwe regelgeving in het secundair onderwijs maken de keuze er niet makkelijker op.
Daarom organiseert het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (PITO), Laageind 19  te Stabroek op 23 februari van 13.30 u. tot 16.00 u. een DOE-dag. Zo kunnen leerlingen van het 5de en 6de leerjaar eens proeven van wetenschappen, techniek en land- en tuinbouw.
De kinderen kunnen er zelf aan de slag gaan in een tiental workshops, zoals werken met de lasercutter, eenvoudig programmeren, 3D-printen, wetenschappen, boerderijdieren, … Daarnaast kunnen zij in de Technotrailer hun technische talenten ontdekken.
Ondertussen kunnen de ouders een fietstocht maken over het domein van de school of zich laten informeren over de vernieuwing van het secundair onderwijs. Wij geven hen ook graag de nodige uitleg over de mogelijkheden en het aanbod van PITO.

Info workshops: https://www.pitostabroek.be/activiteiten/doe-dag-23-02-2019—overzicht-workshops.html

Kapel Heuvels mengt bier en kunst

Degusteer nieuw bier ‘Positievke’

In de Kapel van de Heuvels kunnen dit weekend zowel kunst- als bierliefhebbers hun hart ophalen. Amateurbrouwer Giovanni Christis en kunstenares Martine De Clercq, beiden uit Brasschaat, zakken af naar de kapel van de Heuvels om samen een tentoonstelling aan te bieden, waar kunst en bier vlekkeloos samen gaan.

Het idee om kunst en bier samen te brengen komt van Martine De Clercq. Zij ontwierp al heel wat kunstwerken en werkjes waarbij ze gebruik maakt van bijenwas. Zo kwam ze op het idee om een kaartje te ontwerpen voor een bierflesje. Haar wegen kruisten die van Giovanni en het duo ging aan de slag. Het resultaat, Positievke, kan u zaterdag en zondag degusteren. Honingmout, duizendblad … niet meteen ingrediënten die u verwacht van een bierbrouwer. Toch geven ze dit amberkleurige biertje een eigen smaak.

Martine stelt er haar werk voor en Giovanni zijn bieren. De hobbybrouwer heeft ondertussen al negen verschillende bieren op de markt gebracht.

Zaterdag van 14u tot 20u en zondag van 12u tot 18u. Info : www.galeacraftbeers.be  en www.makingartinnewenergy.be

Meer dan 1000 zonnepanelen op het dak van Albert Heijn

Stabroekse schepenen Veerle Nonneman, Sarah De Maertelaere, Herman Jongenelen, burgemeester  Rik Frans,  Marco Van Ende, zaakvoerder Albert Heijn; Jan Viroux, ceo Helexia Flanders en Nathalie Van Ende, zaakvoerster Albert Heijn.

Een zee aan zonnepanelen op het warenhuis Albert Heijn

Op het dak van supermarkt Albert Heijn, gevestigd op het Picoloplein in Stabroek werden 1.084 zonnepanelen geplaatst. Dit project werd opgeleverd in samenwerking met Helexia. Helexia heeft als missie maximaal energie te besparen bij KMO’s en doet dit door zelf te investeren in duurzame systemen. De investering van het project bedraagt zo’n 300.000 euro.

Albert Heijn Stabroek bouwt hiermee aan de toekomst. Bovenop de enorme lokale energiebesparing, zal Albert Heijn dankzij deze ingreep jaarlijks 132 ton CO2 uitsparen. Het systeem zelf zal op jaarbasis ongeveer 300.000 KWh produceren, wat overeenkomt met een stroomverbruik van 86 gezinnen.

Albert Heijn investeert niet zelf in dit systeem, de investering wordt gedragen door Helexia. De opgewekte stroom wordt verkocht aan Albert Heijn aan een vast tarief over een vooraf vastgelegde periode van 10 jaar. Na tien jaar worden de zonnepanelen eigendom van de KMO. Aangezien de levensduur van zonnepanelen berekend wordt op 25 jaar, kan Albert Heijn er nog 15 jaar lang kosteloos van genieten.

De officiële inhuldiging vond plaats op donderdag 14 februari in aanwezigheid van burgemeester Rik Frans, enkele leden van het schepencollege, Marco en Nathalie Van Ende, zaakvoerders van Albert Heijn en een delegatie van Helexia Flanders.

Gemeente 

Op haar eigen gemeentelijke gebouwen heeft Stabroek momenteel 870 zonnepanelen liggen, goed voor een jaarlijkse productie van 200.000 KWh.  Als je rekent dat een gemiddeld gezin 3500 KWh verbruikt op jaarbasis voorziet de gemeente dus jaarlijks 54 gezinnen van elektriciteit. Tevens geeft dit 90 ton CO2 per jaar minder. Burgemeester Frans hoopt dat veel Stabroekse gezinnen het voorbeeld zullen volgen en kiezen voor zonne-energie. De kostprijs van een fotovoltaïsche installaties is de laatste tien jaar met 75 procent gedaald. Om te weten of het leggen van zonnepanelen op je dak rendeert kan je altijd de zonnekaart raadplegen op energiesparen.be/zonnekaart.

Dikke truiendag in Stabroekse scholen

De Dikke truiendag vond dit jaar plaats op 12 februari, met als thema ‘klimaatflandriens’. Bedoeling was om zoveel mogelijk leerlingen met de fiets naar school te laten komen.
Drie Stabroekse scholen namen deel. Het startschot werd gegeven in basisschool De Stappe te Stabroek. Daar hielden de leerlingen van de lagere school een fluo-run. Vanaf 9 uur startten alle klassen op een bepaalde plaats in de school en renden in fluo in en rond de school om op te warmen. Daarbij werd duidelijk gemaakt dat ‘gezien’ worden belangrijk is.  Om 10.30 uur vond de officiële inhuldiging plaats van een wilgenhut. In het bijzijn van burgemeester Rik Frans en schepenen Veerle Nonneman en Sarah De Maertelaere en leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar werd het lintje doorgeknipt. Voordien legde leerlinge Ella uit wat de school allemaal doet voor het milieu, Joppe gaf een woordje uitleg hoe zij zelf de wilgenhut hadden gebouwd. Vorig jaar kreeg de school van de gemeente het nodige materiaal voor een eerste hut te bouwen. De gemeente Stabroek schonk een waardebon van 250 euro, die kan gebruikt worden voor klimaat- en milieuvriendelijke doeleinden.

Sint Calasanz

Ook in Hoevenen was het Dikke Truiendag in de twee scholen.
 Eerst in Sint-Calasanz verzamelden alle kleuters en lagere schoolkinderen op de speelplaats om burgemeester Rik Frans en enkele schepenen te verwelkomen.
 Directrice mevrouw Sonja legde voor de kinderen nog eens de betekenis van deze dag uit: de verwarming ging een beetje lager, ten bate van het milieu! Vervolgens kwamen de kinderen van de milieuwerkgroep hun project voorstellen: zij plannen allerlei acties, zo willen zij bijvoorbeeld het carpoolen naar de school gaan promoten! Ten slotte kwam de burgemeester aan het woord, die feliciteerde de leerlingen van de werkgroep voor hun initiatief, en hij had ook een cadeau mee vanwege de gemeente: vier zitbanken in hardhout, die zeker een plaatsje gaan krijgen op de speelplaats.

Basisschool De Rekke

In gemeentelijke basisschool De Rekke vormden alle kinderen een lange haag, want de burgemeester en zijn gevolg gingen aankomen per fiets! Die werd onthaald op gejoel en applaus. Vervolgens werden de resultaten van de milieuacties bekend gemaakt: daarbij werden alle doelstellingen behaald! Zo werd onder andere aan de ouders gevraagd om te parkeren aan de Blokwegvelden; en dan een stukje naar school te wandelen. Ook kwamen meer kinderen met de fiets naar school.
Ook hier had de burgemeester alleen maar lof voor alle initiatieven, en was er ook een geschenk voor de school: een prachtig vogelvoederhuisje met een grote zak vogelzaad als toemaatje. Dat vonden de kinderen prachtig, en als dank werd afgesloten met het milieulied, dat ze allemaal uit volle borst meezongen.

Succesvolle scholenbeurs in Stabroek


Op 6 februari ging in de Moorlandzaal te Stabroek voor de vierde keer de scholenbeurs door. De scholenbeurs heeft als doel om leerlingen van de lagere school, en hun ouders, goede informatie te geven, zodat zij een gerichte en gemotiveerde schoolkeuze naar het secundair onderwijs kunnen maken. Het gemeentebestuur en de onderwijsraad van Stabroek helpen hier mee door de scholenbeurs te organiseren.
Op de beurs stelden secundaire scholen uit de nabije omgeving van Stabroek zichzelf voor. Elke school had een stand waar informatie over de werking, visie en de studierichtingen en mogelijkheden van de school werden aangeboden.

Stabroeks Herdenkingscomité klaar voor 75 jaar bevrijding

V.l.n.r. Thomas Delbaele (cultuurdienst), burgemeester Rik Frans,
Wendy Van Egdom
 (herdenkingscomité/voorzitter cultuurraad), Tom Callens (Stafort), Cois Elseviers (Molengalm/herdenkingscomité), Erik Jongenelen (Molengalm),
vooraan Petra Degryse (cultuurdienst)

Vrijdagavond 8 februari kondigde Wendy Van Egdom in het fort van Stabroek aan dat het ‘Herdenkingscomité WOI’ een doorstart zal maken voor het herdenken van WO II. 5 jaar heeft het comité samen met heemkring Molengalm en de cultuurraad allerlei activiteiten georganiseerd. Nu zijn ze in voorbereiding voor een doorstart want op 3 oktober 1944 werd Stabroek bevrijd door de Canadezen en dat willen ze niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Op het Frans Oomsplein, in het centrum van Hoevenen, komt al zeker een infobord dat verwijst naar de bominslag waardoor het plein ontstaan is. Daarnaast denken we aan infoborden op andere locaties die verwijzen naar gebeurtenissen tijdens WO II, en een theateropvoering. “Graag willen we afsluiten met een re-enactment met militaire voertuigen die in optocht door de gemeente trekken”, aldus Wendy. Het volledige programma zal binnenkort bekend gemaakt worden. 

1 2 3 4 217