Defibrillator ingehuldigd te Stabroek


Op vrijdag 26 april vond de inhuldiging plaats van een AED-toestel (automatisch externe defibrillator) aan GO! Technisch Atheneum campus Stabroek in de Sint Catharinastraat te Stabroek. Het toestel is voor heel het domein (GOTAK en de Stappe) en voor alle buurtbewoners.
Het plaatsen van het AED-toestel werd mogelijk gemaakt door de vzw HeartSaver. Deze vzw probeert via fundraisingcampagnes AED-toestellen aan scholen te installeren, te onderhouden én leerkrachten en buurtbewoners op te leiden in het gebruik ervan. Het project wordt gesteund door het kabinet van het ministerie van onderwijs van minister Hilde Crevits en de bekende cardioloog Pedro Brugada is peter van de vzw. Samen met schooldirectie bepaalt HeartSaver of het opportuun is om aan de school een hartstarter te plaatsen.
“Vorig schooljaar hebben wij een workshop EHBO en reanimatie gehouden. Daarvoor ging ik op zoek naar lesmateriaal en kwam uit bij HeartSaver” legt Tinne Van Breda, leerkracht en leerlingenbegeleidster, uit. “Wij hebben in de school opleidingen zoals gezondheid- en personenzorg, waarin onze leerlingen in contact komen met verschillende leeftijdscategorieën en zijn dan ook heel blij dat HeartSaver voldoende sponsors heeft gevonden om bij ons een toestel te kunnen plaatsen” aldus Tinne.

Momenteel werden op 1,5 jaar tijd 70 Vlaamse scholen voorzien van een AED toestel. “Wij willen er dit jaar nog zeker 50 bijplaatsen. Dit kan alleen met de hulp van gulle sponsors, waarvoor onze dank” aldus Luc Ketele, oprichter van de vzw HeartSaver. “Het is nuttig dat er aan scholen dergelijke toestellen worden geplaatst. Er zijn veel leerlingen, er wordt gesport, je hebt het personeel, ouders, grootouders die aan de schoolpoort wachten. De sporthallen worden vaak na de schooluren extern gebruik. En daarnaast zijn de meeste scholen gelegen in woonwijken. Ook de buurtbewoners kunnen gebruik maken van het AED toestel. Alhoewel wij hopen dat het toestel niet hoeft gebruikt te worden. Met de investering van het AED toestel is de gemeente weer wat hartveiliger geworden” besluit Luc.

‘Moltalk’ in supporterscafé De Chalet te Stabroek

In Sportcafé De Chalet te Stabroek wordt elke week halsreikend uitgekeken naar de uitzendingen van De Mol op Vier. Het is namelijk hét supporterscafé van Axel, de deelnemer uit Kapellen. En dat Axel veel supporters en fans heeft dat blijkt telkens weer door de grote opkomst. Hij komt ook telkens na de aflevering een praatje maken en dat hebben de vele supporters zeker geapprecieerd. Iedereen is dan ook héél benieuwd naar de finale… is Axel de mol, of heeft hij de mol ontmaskerd en is hij de winnaar? We zien het allicht op 5 mei. Weerom op groot scherm, met gratis hapje én misschien wel een gratis vat, aangeboden door Rodenbach.

Aangezien Axel op 5 mei de finale in Kinepolis zal zien – samen met z’n medekandidaten – kan hij die avond niet aanwezig zijn in Stabroek. Daarom is er een grote “moltalk” gepland op 10 mei in z’n supporterscafé De Chalet, Sportweg te Stabroek.

Iedereen is welkom om met Axel na te praten over z’n belevenissen in Vietnam.

 

 

Laageind (N111) afgesloten op 1 mei voor afbraakwerken van Elia

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, verwijdert op dinsdag 30 april en woensdag 1 mei de geleiders van twee hoogspanningsmasten in Laageind (en Abtsdreef). De masten staan langs beide zijden van de gewestweg Laageind (N111) in Stabroek ter hoogte van het kruispunt met de Kommekensstraat. In een latere fase zullen ook de mastlichamen worden afgebroken. Alle werken worden uitgevoerd door aannemer Eqos Energie.

Laageind afgesloten

Op woensdag 01/05/2019 van 5u00 tot 15u00 wordt de N111 op Laageind 1 dag afgesloten om de bestaande hoogspanninggeleiders naar beneden te halen ter hoogte van de Kommekensstraat (vlak voor de brug). Geen doorgang voor het autoverkeer. Hierbij wordt begin mei 2019 ook nog 1 dag stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd in de Polderstraat (datum afhankelijk van de vorderingen in Kommekensstraat).

Verkeerssituatie 1/05:

– De zone tussen Aertssen nv en de Kommekensstraat zal gedurende één dag afgesloten zijn voor het verkeer. Parkeren niet toegelaten in deze werfzone.
– De Dorpsstraat wordt vanaf het Piccoloplein in de richting van Laageind enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De woningen en bedrijven in deze zone zijn vlot bereikbaar. Enkel de werfzone tussen Aertssen nv en de Kommekensstraat is niet toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
– De fietspaden blijven te allen tijde beschikbaar, behalve wanneer Eqos Energie de geleiders verwijdert.
– Aertssen nv blijft bereikbaar komende van de afrit Stabroek (nr. 13) van de A12.

Ook afbraakwerken in Abtsdreef

Op vrijdag 03/05/2019 worden de bestaande hoogspanningsgeleiders naar beneden gehaald ter hoogte van Oud Broek/Abtsdreef.
Van vrijdag 03/05/2019 tot en met zondag 05/05/2019: worden door Elia alle materialen geleverd om de werken aan de hoogspanningsmast verder uit te voeren.
In Abtsdreef is er met uitzondering van het werfverkeer geen impact op de verkeerssituatie tijdens de werfperiode.

Aertssen Logistics kiest voor zero emission transport met Nikola Tre

Het Aertssen team tijdens het lanceringsmoment van Nikola Corporation

STABROEK – Vorige week werd de Nikola Tre, een truck op waterstof, voorgesteld aan het grote publiek in Phoenix (Arizona). Aertssen Group was aanwezig op het lanceringsevenement van Nikola Corporation en plaatste meteen tien waterstoftrucks in voorbestelling. Meer nog, het familiebedrijf onderzoekt intussen hoe het zelf waterstof kan produceren via eigen windmolens en zonnepanelen.

Duurzame groei
Duurzaamheid is voor Aertssen Group een belangrijk speerpunt. Zo zijn er tal van voorbeelden in de 60-jarige bedrijfsgeschiedenis, waaronder de investering in Terra Nova Solar, het grootste zonnepark in de Benelux. De voormalige gipsberg in Zelzate werd vanaf 2011 gesaneerd en kreeg een nieuwe groene bestemming met 55.500 zonnepanelen.

Het familiebedrijf integreert duurzaamheid als belangrijk aspect in de waardenketen. Het nieuwe logistieke distributiecentrum in Verrebroek staat hierbij centraal. “We investeren op onze site in hernieuwbare energie met zonnepanelen en er is ook plaats voor een windmolen. Het kantoorgebouw van de nieuwe logistieke site is tevens het eerste kantoorgebouw op Linkeroever dat het duurzame BREEAM-attest behaalt.” Aldus Greg Aertssen, CEO van Aertssen Group.

Investeren in Nikola Tre 2023
Tijdens het lanceringsevenement van de Nikola waterstoftrucks in Phoenix, Arizona, plaatste de Aertssen Group een voorbestelling van tien stuks. Aertssen was één van de ruim 2000 genodigden uit 49 andere landen die de demorit van het 2-assige en 3-assige model vanop de eerste rij aanschouwde. Ook het Europese model, de Nikola Tre, werd voorgesteld in Phoenix. Die zal leverbaar zijn vanaf 2023.

Eigen waterstoftankstation
Aertssen Group onderzoekt intussen de mogelijkheid om zelf waterstof te produceren uit eigen windmolens en zonnepanelen en zet maximaal in op deze hernieuwbare energievormen. De bevoorrading van waterstof op de Europese markt is echter nog beperkt. In de Verenigde Staten van Amerika wordt een netwerk van 700 tankstations opgezet door Nel, een partnerbedrijf van Nikola Corporations. Aertssen Group wil echter niet wachten op de Europese markt en wil zijn groene waterstof zelf gaan produceren. De eerste gesprekken voor de bouw van een waterstoftankstation op de nieuwe logistieke site in Verrebroek en op het zonnepark in Zelzate zijn lopende. De levertermijn van de Nikola Tre geeft Aertssen Group net voldoende tijd om de vergunningen en de bouw van een eigen waterstoftankstation rond te krijgen.

CO2-neutrale transporten
Op die manier wenst de Aertssen Group groene energie te gebruiken voor transporten om zo een trendsetter te worden voor het vervoer binnen en buiten de havens. “De Nikola Tre heeft een rijbereik van 800 tot 1200km. Dat betekent een vergroening van ons transport. We zullen ook in staat zijn om duurzame verbindingen op te zetten tussen de belangrijkste Belgische havens in Antwerpen, Gent en Zeebrugge.” vertelt Sam Aertssen, Business Unit Manager Aertssen Transport & Logistics.

 www.aertssen.be.

Herstellingswerken betonvakken Abtsdreef

De Abtsdreef (verbindingsweg tussen Stabroek en Berendrecht/Zandvliet) is gedurende 5 dagen af afgesloten voor herstellingswerken aan de betonvakken.
Op maandag  6 mei wordt de Abtsdreef aan Dorpsstraat en aan het fort van Stabroek afgesloten tot en met vrijdag 10 mei 2019 om de betonvakken te stabiliseren. De aannemer gaat 15 betonvakken stabiliseren of oppersen met een gebonden mortelspecies en de voegen vernieuwen. Eenmaal gestabiliseerd moet deze minimaal 3 dagen uitharden zo niet is de herstelling mislukt. Om deze reden ontstaat er gedurende 5 dagen grote hinder.

Deze werken kunnen enkel onder droge omstandigheden uitgevoerd. Bij vorst schuiven de werken op naar de volgende dag. Handelszaken op de site Colruyt zijn bereikbaar via Esdoornlaan. Stafort Outdoor activiteiten en Cubanatie blijven bereikbaar via afrit 12 Berendrecht.
Vanaf 10/05/2019, late namiddag, wordt systematisch lokaal verkeer toegelaten in Abtsdreef voor bewoners, de site Colruyt en andere bedrijven. Doorgaand verkeer tussen Stabroek en Berendrecht blijft tot vrijdag 17/05/2019 aangewezen op een omleiding, die in beide richtingen via de A12 zal verlopen. Ook de bussen van de Lijn worden tot 20/05/2019 omgeleid via A12.
Fietsers en bromfietsers hebben tijdens de werken doorgang in de Abtsdreef.

Planning
Van maandag 6 mei 7u00 tot vrijdag 10 mei 17u00: Abtsdreef (+ Werfken) verboden toegang voor al het autoverkeer, met uitzondering van fietsers/bromfietsers. Omleiding voor doorgaand verkeer en de Lijn via A12.
Van vrijdag 10 mei 2019 17u00 tot vrijdag 17 mei2019: Abtsdreef (Werfken) lokaal verkeer toegelaten (ook voor de handelszaken en diensten, inclusief leveringen). Omleiding voor doorgaand verkeer en de Lijn tussen Stabroek en Berendrecht/Zandvliet blijft verlopen tot maandag 20/05/2019 via A12.

Hinder
Maandag 6 mei 7u00 tot vrijdag 10/05/2019 17u00 geen verkeer, geen toegang mogelijk in Abtsdreef. Bewoners kunnen niet met hun voertuig aan hun woning, ondernemingen idem. Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Handelszaken op de site Colruyt zijn bereikbaar via Esdoornlaan.
Vrijdag 10/05/2019 17u00 tot vrijdag 17/05/2019: lokaal verkeer toegelaten in Abtsdreef. De rijweg wordt gedeeltelijk terug vrijgegeven, de aannemer zal met een mobiele werf de voegen van de 15 betonvakken herstellen en opvullen.
Omleiding voor doorstromingsverkeer tot 17/05/2019 via A12.

De omleidingen zijn: Komende van Berendrecht, Zandvliet naar Stabroek –  Via afrit 12 Berendrecht tot aan afrit 11 Stabroek via de N111.
Komende van Stabroek naar Berendrecht, Zandvliet –  Via afrit 11 Stabroek tot aan afrit 12 Berendrecht.

Jos Eysackers met pensioen

Op paaszondag 21 april, was het voor Jos Eysackers, na 41 jaar, de laatste werkdag op het  Pito. De collega’s hadden op deze laatste werkmomenten de poort afgesloten en stonden Jos op te wachten met enkele manden met lekkernijen. 

Jos is gehuwd met Beatrix van Gogh en runt samen met haar het melkveebedrijf ‘Den Boerenzuivel’ in het Hoogeind te Stabroek. Vervelen zal Jos zich zeker niet doen, want op het bedrijf staan de koeien te wachten om tweemaal per dag gemolken te worden. Daarnaast kweekt Jos nog koeien van het Wit Blauw vleesras. 

Een uitgebreider artikel vindt u in ons magazine van vrijdag 3 mei.

 

Win vrijkaarten voor optreden Lady Linn bij KAS


Lady Linn (echte naam: Lien De Greef) studeerde jazz en lichte muziek aan het Conservatorium van Gent. Toen ze in 2004 afstudeerde, werd ze leadzangeres van de Gentse Bolchi, en van de hiphop band Skeemz. Als achtergrondzangeres is Lien te horen op cd’s van Eva De Roovere en Marjan Debaene en verzorgde ze ook zanglijnen voor DJ Red D waardoor ze veel te zien was in de Belgische en internationale housescene.
Door haar voorliefde voor jazz omringde ze zich met zeven muzikanten (The Magnificent Seven) en toerde ze twee jaar met covers van jazz- en swingnummers uit de jaren 1930 tot 1950. Vanaf 2006 kwamen er ook eigen nummers en dat resulteerde in februari 2008 in de met goud bekroonde debuut-cd “Here we go again”. Lady Linn heeft ondertussen vijf albums op haar naam staan. Voor het intieme KAS-concert neemt ze enkel pianist Joris Caluwaerts mee. Een duo dat garant staat voor kwaliteit, passie, fantastische zang en bovenal plezier.​

Lady Linn intiem duo concert in Zilverenhoekkerk, Zilverenhoeklaan 1, Kapellen op zaterdag 4 mei om 20.20 u – deuren 19.45 u. Tickets 18 € voorverkoop (tot 1 uur voor aanvang), 21 € kassa – info@kasattenhoven.be – + 32 0495 28 10 08

 

Wij mogen van KAS 2 x 2 vrijkaarten wegschenken aan onze lezers. Stuur een mailtje voor 26 april naar redactie@publipolder.be

Belgian By Bike goes Classic

In de Sint Catharinakerk, Kerkepad te Stabroek wordt u op vrijdag 26 april, vanaf 20 uur verwend met een mooi klassiek concert.
De opbrengst van het concert is ten voordele van “Belgian By Bike” een team van wielrenners, dat rijdt voor de 1000 km voor Kom op tegen Kanker” Hiervoor moet het team 5000 euro inzamelen voor hun deelname.
Kaarten kosten: 15 euro te verkrijgen via www. belgiumbybike.be

Fort Fiësta: avontuurlijk evenement met 600 tieners

 

 

Het Fort van Stabroek werd op woensdag 17 april ingenomen door de jeugd. Zeshonderd jongeren, tussen 12 en 17 jaar namen deel aan de tweede editie van Fort Fiësta.  Fort Fiësta is een organisatie van de jeugddiensten van Stabroek, Kapellen, Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo, in samenwerking met Stafort, dat het fort van Stabroek uitbaat.  De eerste editie van vorig jaar lokte zo’n 400 jongeren naar het tienerevenement. “Dit jaar noteerden wij 600 inschrijvingen”, zegt Marlies Gabriëls van de jeugddienst van het  district Berendrecht/Zandvliet/Lillo. “De voorinschrijvingen liepen vlotjes, maar we weten dat er de dag zelf nog deelnemers op af komen”

De organisatie had een uitgebreid en  gevarieerd programma samengesteld. Bij sommige activiteiten stonden de jongeren geduldig aan te schuiven. Vooral  de avontuurlijke activiteiten, die onder begeleiding van ervaren medewerkers van Stafort werden uitgevoerd, kenden een groot succes. Zo had men onder meer  paintball, lasershoten,  target shooting, meerijden met een amfibiewagen, death ride, touwenbrug en abseil. Voor spelletjes was, bumperball, broekhangen, freerunning en glow in de the dark een echte aanrader.  Men kon meedoen aan  allerlei workshops, zoals airbrushen, een zonnebril pimpen, of je haar laten doen in het  kapsalon, …. Wie een aandenken mee naar huis wilde nemen kon zich laten vereeuwigen bij een professionele karikaturist.

De tweede editie was een groot succes en de organisatie sluit zeker niet uit dat er volgend jaar een derde editie van het tienerevenement Fort Fiësta gaat komen.

1 2 3 4 220