Inzamelactie mama’s voor mama’s

 

“Stabroekse mama’s voor mama’s” organiseert op zaterdag 24 november een inzamelactie van kinderkleding (0-18 jaar) en speelgoed! Je kan de kleding en speelgoed van 9 tot 12 uur brengen in de refter van de gemeentelijke basisschool De Rekke, P.J. Tijsmanslaan te Hoevenen en in de remise van het gemeentehuis te Stabroek.

Na de middag, van 14 tot 17 uur is iedereen welkom voor het uitzoeken van de benodigde kleding en speelgoed. Niet afgehaalde kleding en speelgoed wordt geschonken aan Moeders voor Moeders en het asielcentrum.

Jubileumviering 11 november te Stabroek

Leden van de werkgroep WOI

De voorbije 5 jaar werd door het Herdenkingscomité WO I  in de gemeente Stabroek extra aandacht besteed aan de herdenking van de Groote Oorlog in Stabroek, Putte en Hoevenen.  Met als doel de impact van de wereldoorlog op de gemeente en haar inwoners meer bekendheid te geven. En daar zijn zij zeker in geslaagd.  De jubileumviering van 11 november was de laatste activiteit van het herdenkingscomité.

“When the Battle is over”

De dag begon om 6 uur met doedelzakspeler Rudi Driesen uit Stabroek, die op het kerkhof Vossenveld aan het Elzenbos “When the Battle is over” speelde, net zoals dit op vele andere plaatsen werd gespeeld.  Jammer, dat weinigen hiervan op de hoogte waren en er maar een klein groepje mensen aanwezig was.

Na de huldigingen aan het oorlogsmonument in Putte en in Hoevenen, ontving Wendy van Egdom, voorzitster  van de Cultuurraad en van het Herdenkingscomite,  de belangstellenden in de Moorlandzaal. Burgemeester Rik Frans sprak in zijn toespraak de waardering uit voor allen die in de oorlogen, ergens ter wereld, hebben gestreden of geleden. Hij verwees ook naar het boek van Pieter Serrin “Het elfde uur”, waarin de auteur zo pijnlijk en schrijnend het verwoestend effect van oorlog op de mensheid beschrijft. Niet alleen soldaten, maar ook vrouwen en mannen, kinderen en grootouders die er niets mee te maken hadden, leden onder de gruwel.  Burgemeester Frans haalde ook het verhaal van dorpsgenoot Stan Lauwereyssens aan.

Eén dag voor het einde van de oorlog….

 

Exact 100 jaar geleden, op 10 november 1918, om 8.40 uur in de ochtend, overleed Stabroekenaar Constant ‘Stan’ Lauwereyssens, op 19 jarige leeftijd in het Belgisch militair hospitaal in Calais aan de gevolgen van de Spaanse griep en een longontsteking. Vijf dagen ervoor was hij van het front gehaald omwille van zijn ziekte. Stan werd op 11 juli geboren in het ouderlijk huis te Putte aan de grens met Nederland, waar nu het Douaneplein is.

In 1916 steekt hij de fel bewaakte grens met Nederland over om als vrijwilliger te gaan vechten. Via Nederland en Engeland komt hij in Frankrijk terecht. Vanaf 15 mei 1917 zit hij aan het front tot hij 5 november 1918, wegens zijn ziekte van het front wordt gehaald. Volgens Pieter Serrien zou Stan geweten hebben dat er in die dagen gesprekken bezig waren van een mogelijk einde van de oorlog. Maar dat het echt zo ver was, wist hij waarschijnlijk niet. Bovendien was de eindstrijd bij griep zo pijnlijk dat hij waarschijnlijk buiten zinnen was. Stan was de zoon van Frans en Anna van Lauweryessens – Van Dunnegem en  ligt begraven op de Belgisch militaire begraafplaats van Calais.  

 

 

 

Livestreaming

Tijdens de jubileumviering in de Moorlandzaal werd via livestreaming de plechtigheid aan het Oorlogsmonument van de onbekende soldaat in Brussel, uitgezonden. Nadien ging het in stoet, met de Koninklijke Fanfare Verbroedering op kop, naar de Sint Catharinakerk in Stabroek, waar  deken Jef Barzin de mis opdroeg.  Na de bloemenkranslegging aan het monument, bood de gemeente Stabroek nog een receptie aan.

In de Moorlandzaal had heemkring Molengalm een tentoonstelling op gesteld over de oorlog en zijn slachtoffers. Tevens lagen er speciale uitgaven die de Heemkring uitgaf over de oorlog in onze streek en waarin je het verhaal van o.a. Stan Lauwereyssens, één van onze helden, gesneuveld voor hun vaderland, terugvindt.

Jubileumviering 11 november te Stabroek

De voorbije 5 jaar is er extra aandacht besteed aan de herdenking WO I in Stabroek, Hoevenen en Putte. Uitgangspunt van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog was de geschiedenis zo veel mogelijk te respecteren en aandacht te besteden aan de impact van de wereldoorlog op de gemeente en haar inwoners. Het herdenkingscomité is daar met grote voldoening in geslaagd. De jubileumviering van 11 november is de laatste prestatie van het herdenkingscomité WO I Stabroek – Hoevenen – Putte.

Programma
-8u45: Huldiging oorlogsmonument Putte (Albert-Louisastraat)
-9u30: Huldiging oorlogsmonument Hoevenen (Molenstraat)
-10u45 :Moorland, speech burgemeester Rik Frans met aansluitend live uitzending, geprojecteerd op een scherm, van de plechtigheid aan de Menenpoort in Ieper.
-11u30: speech voorzitter Herdenkingscomité, Wendy Van Egdom, gevolgd door de misviering, om 12 uur in de Sint Catharinakerk en huldiging oorlogsmonument Stabroek (Kerkplein) rond 12.45 uur.  Aansluitend biedt de gemeente een receptie aan in zaal Moorland waar eveneens een tentoonstelling van Heemkring Molengalm staat opgesteld.

 

Sinterklaasfeest in Ravenhof te Putte

Op 25 november wordt er tussen 14.00 en 17.00 uur een heuse Sinterklaasfeest ingericht in het kasteel Ravenhof, Oud broek te Putte.

Het Sinterklaasfeest start met een inleidend kinderspektakel met als thema ‘Sinterklaas’. Op het einde van dit spektakel worden Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomd in de show. Sinterklaas wordt vergezeld door zijn Hoofdpiet Primo en Tijdpiet Presto.Daarbovenop brengt hij 2 van zijn meest artistieke pieten mee, namelijk Grimepiet Picasso en Ballonnenpiet Balino. Deze zorgen tijdens het bezoek van Sinterklaas voor de randanimatie. Alle kinderen kunnen zich laten grimeren naar keuze en krijgen van Balino een ballonfiguurtje. De kinderen zullen evenwel verrast worden door 4 sprookjesfiguren waarmee ze kunnen knutselen en tekenen terwijl ze wachten om tot bij de Sint te kunnen.
Sinterklaas zal rustig de tijd nemen om alle kinderen tot bij hem te laten komen, elk kind krijgt een lekkere verrassing mee naar huis. start : 14 uur – het einde is voorzien rond 17 uur

De show is voorzien voor kinderen van 4 tot 10 jaar.

Inkom is 10 € / kind. Daarvoor hebben ze een leuke kindershow met bijhorende grime, ballon en knutselen én de lekkere verrassing die ze krijgen van Sinterklaas.
voor de wachtende ouders is zowel de cafetaria als de eerste verdieping geopend om tijdens een drankje de show mee te volgen. In de cafetaria kan op beeld mee gevolgd worden wat bij de kinderen gebeurt.
Er zal een fotograaf aanwezig zijn om de kindjes te fotograferen als ze bij de Sint zijn, nadien kunnen de foto’s digitaal gratis verkregen worden (via Facebook of op vraag via mail).
Aan de deur zullen lakeien staan om te zien of kinderen niet alleen naar buiten gaan.

Er is een beperkt aantal plaatsen, dus inschrijven vooraf is verplicht en kan tot 15 november of tot wanneer het volzet is. Info en tickets: info@stayevents.be

Info avond voor ouders over sociale media

Wil jij als ouder mee kunnen praten met je kind als het gaat over Messenger, Snapchat, Instagram, Swarm, Skype, chatten, liken, taggen en swipen? KWB Putte-Ertbrand organiseert samen met Gezinsbond vzw, Child Focus en de Putse Knipoog een infoavond voor ouders over sociale media! De info-avond vindt plaats in de turnzaal van de school Putse Knipoog Partizanenstraat 5 te Kapellen op donderdag 8 november 2018 om 20.00 uur. Gratis.

Inschrijven kan je via: bart.huybrechts@gmail.com

36ste Groepstentoontelling in Ravenhof

Het kasteel Ravenhof in Putte is voor de 36ste keer “Het Huis voor Beeldende Kunst”. In dit prachtig gebouw verblijven gedurende 4 dagen de kunstwerken van meer dan 60 exposanten. De Groepstentoonstelling is een ontmoetingsplaats voor de meest uiteenlopende stijlen en vormen, een positieve confrontatie tussen amateurs en semi-professionelen. Op vrijdag 31 oktober werd de tentoonstelling, na de toespraken van Wendy Van Egdom, voorzitster cultuurraad, Edgard Baert, voorzitter IKIM en schepen voor cultuur Herman Jongenelen, officieel geopend. 

Hellemonden

Tijdens de 36ste Groepstentoonstelling kan je in het kader van de herdenking van WOI kennis maken met ‘Hellemonden’. Een ingetogen tentoonstelling met een literair statement over de waanzin van de oorlog.  De bezoekers kunnen aan de 20 grafzerken naar ingelezen gedichten van een oorlogsdichter luisteren.

De Groepstentoonstelling loopt van 1 tot 4 november in kasteel Ravenhof te Putte, telkens van 11 tot 17 uur. Op vrijdag 2 november van 14 tot 21 uur. Gratis toegang.

Een organisatie van het gemeentebestuur en de cultuurraad Stabroek met de steun van IKIM vzw. 

 

Geen veldritten meer aan Ravenhof

Op donderdag 25 oktober 2018 besliste ‘Wielerclub Stabroek’ onder leiding van Eddy Vingerhoed om de veldritten aan het Ravenhof niet verder te organiseren. Na twaalf succesvolle edities, waar de organisatie fier op mag zijn, houden ze ermee op.
“Ik heb dit graag en met veel enthousiasme gedaan, maar om gezondheidsredenen moet ik een stapje terugzetten, vandaar mijn beslissing” aldus Eddy.
Binnen de kleine kring van het organisatiecomité was niet direct iemand te vinden die de nodige contacten heeft binnen de Wielerbond en die echt wel nodig zijn om een veldrit van dergelijke omvang te kunnen organiseren.

Kermiskoers blijft!
De leden van de Stabroekse Wielerclub blijven zich wel inzetten voor de organisatie van de wielerwedstrijd met Stabroekse Kermis. Eddy en zijn team zijn bereid om deze koers wat meer invulling te geven of uit te breiden. Een eerste brainstorm had reeds plaats en de komende maanden wil men hierover uitsluitsel hebben.

Voordracht: Het pad van de radicalisering en terug.

Op donderdag 8 november om 20.00 uur wordt door Davidsfonds Putte-grens in het Ravenhof, Christophe Busch uitgenodigd voor een zeer interessante lezing over het thema: Het pad van de radicalisering en terug.
De spreker, Christophe Busch, is directeur van de Dossin Kazerne in Mechelen. Hij studeerde criminologie aan de Ugent, Holocaust en genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam en Terrorismestudies aan St. Andrews University.
Op 11 september 2001 werd de westerse wereld plots wakker geschud door een terroristische aanslag uitgevoerd door geradicaliseerde moslims. De wereld zou nooit meer dezelfde zijn. Aanslagen in onder andere Parijs, Brussel, Madrid, Manchester,… maakten ons ongerust. De IS richtte het kalifaat op. Zowat overal ter wereld steekt radicalisering en extremisme de kop. Sedert de aanslagen in 2004 (Madrid) en 2005 (London) is ook het Europese continent meer betrokken op het fenomeen van radicalisering. Maar wat wordt juist bedoeld met termen zoals radicalisme, extremisme en terrorisme? Is het werkelijk zo’n bedreiging voor onze rechtsstaat en hoe kunnen we het terrorisme zelf en de maatschappelijke angst ervoor het beste aanpakken. Tijdens de lezing neemt Christophe Busch ons mee om een duidelijk beeld te krijgen op de fenomenen van radicalisering-disengagement-deradicalisering en hoe verschillende ketenpartners zoals veiligheidsdiensten, politie, justitie en sociale partners samenwerken om zowel de effectieve veiligheid als het veiligheidsgevoel te verhogen. 
Een lezing die sterk aanbevolen is voor iedereen die leeft in de wereld van vandaag en denkt aan deze van morgen.
Info: dfputtegrens@hotmail.be of tel: 03 664 01 69

Brand preventie bij KWB Putte

Op zaterdag 27 oktober organiseert KWB Putte een namiddag rond brandpreventie in het Gildehuis, Partizanenstraat te Putte. Er wordt gestart om 14:00 uur stipt.
Eerst wordt er door professionelen een preventieles gegeven aan de volledige groep, dat als het ware als inleiding gebruikt wordt. Deze preventieles zal ongeveer een klein uurtje duren. Vervolgens komen de workshops aanbod.
Er is een Fire safety truck met de evacuatieoefening, men leert blussen met een blusdeken.
Daarnaast is er een tentoonstelling van patiënten met littekens en wij hopen hierbij ook een getuigenis te kunnen brengen.

Tevens zullen wij ook een hoekje voorzien waar kinderen kunnen kleuren, lezen en een puzzel kunnen maken rond rookmelders. Wij proberen ook om de workshops kindvriendelijk te maken zodat ook de kinderen hier iets aan hebben.
Einde is voorzien rond 16:30 uur, Voor leden kost dit 2 euro per persoon, met een maximum van 5 euro per gezin. Voor niet leden 3 euro pp met een max. van 8 euro per gezin. Inschrijven bij Ludo Bocken, Eggenlaan 28, 2950 Putte Kapellen
Tel : 03 665 06 35 email: ludo.bocken@telenet.be

Boekenverkoop vlot van start

 

 

De Stabroekse bibliotheek houdt haar jaarlijkse grote herfstschoonmaak tijdens de Kasteeldagen op zaterdag 20 en zondag 21 oktober. Wegens de omvang van de zichzelf steeds vernieuwende collectie moet er regelmatig plaats worden gemaakt in de rekken. Hetgeen wordt afgevoerd bevat heel wat interessante koopjes. De opbrengst van de verkoop gaat naar het goede doel. Een interessante gelegenheid om je boeken- en cd-rek aan te vullen.

Zaterdag kwamen er al veel boekenliefhebbers naar het Ravenhof om te snuffelen in het royale aanbod van boeken van allerlei genres.

Zondag 21 oktober kan men er nog terecht van 10 tot 17 uur.                  

 

1 2 3 4 74