Drie keer Elf november in Polderdistrict

 

In het Polderdistrict werd als naar gewoonte in drie dorpen Elf november herdacht. Burgemeester Carl Geeraerts, omringd door de schepenen Bartholomeeussen, Sempels en Aertssen, inspireerde zich klaarblijkelijk op het artikel dat in het jongste nummer van De Polder Magazine verscheen.
Hij verwees in zijn tekst naar de velen die zich opofferden en die naamloos bleven. Zoals Wiske De Vos die afkomstig was uit Ossendrecht en die zich vrijwillig inzette om mensen, brieven en boodschappen door de “draad” te smokkelen. Zij werd gesnapt door de Duitsers en twee jaar gevangen gezet. Zij kreeg geen enkele vermelding omdat zij de Nederlandse nationaliteit had. Geeraerts plaatste haar als symbool voor de vele onbekenden die vergeten geraakten. Hij sprak ook over het dramatische epos van de Vlaamse frontsoldaten aan de IJzer. Dat was niet enkel het verhaal van een verbeten strijd tegen de zwaarbewapende en machtige Duitse oorlogsmachine maar eerder het epos van een strijd tegen sociaal onrecht, tegen de miskenning en achteruitstelling van het Nederlands, tegen de toenmalige blijvende en schrijnende uitsluiting zowel sociaal als politiek van de Vlamingen als tweederangsburgers, als goedkoop kanonnenvlees.

“Deze laatste strijd was nog eens zo zwaar en dubbel zo hard omdat de tegenstander in het eigen kamp moest worden gezocht: het Belgische politieke en militaire establishment op kop”, aldus de districtsburgemeester.
“De talloze herdenkingen, waaronder ook deze in onze gemeente,verhogen de interesse in en voor de geschiedenis. “Wij zijn fier op al die verenigingen en raden die deze gedachte van 14-18, van de vrede levend houden!”
In Zandvliet begon de plechtigheid om 10 uur aan het monument der gesneuvelden. Daar speelde een gezamenlijke muziekmaatschappij van Verbroedering en Vooruit (onder leiding van Rudi Versweyveld) de Vlaamse Leeuw en de Brabançonne. Dat zou ook in Berendrecht gebeuren waar Willen is Kunnen optrad en waar Karin Stark de Last Post blies. Zij deed dat in vervanging van Miguel Machiels (15) die ingevolge een ongevalletje niet aanwezig kon zijn. Wie er deze keer ook niet bij was, was graaf Daniël Le Grelle (96). Volgens zijn zoon Roland verblijft die in het ziekenhuis. Ook nu weer waren drie soldaten wél present. Zij brengen steeds de kransen van het district aan en deden dit voor de 19de keer. In Lillo was er veel volk op de plechtigheid, waar Willen is Kunnen optrad en die aansloot op een cavaconcert in de kerk.

Nostalgische Kermis in Lillo

In Lillo vond zaterdag 10 november een nostalgische kermis plaats met alles er op en eraan: een spiegeltent met clown en harmonicaspeler,  verder een draaiorgel, een houten wentelmolen, een waarzegster, een ballenkraam en in de kerk een demo papiervouwen. Spijtig genoeg viel de regen bij bakken uit de hemel.

Vandaag 11 november wordt daar het feit herdacht dat honderd jaar geleden WO I eindigde. In de kerk vindt een cava-concert plaats vanaf 10 u. De hulde aan het monument is om 13 uur.   (sdl)

Lillo viert bevrijding Wereldoorlog I met historisch volksfeest

Net als 100 jaar geleden viert district Berendrecht-Zandvliet-Lillo op volkse wijze de bevrijding. Het pittoreske Lillo houdt een heel weekend lang een historisch volksfeest voor de hele familie.

Op zaterdag 10 november ontdekken bezoekers er vanaf 14 uur tal van nostalgische kermisattracties zoals een draaimolen, een spiegeltent en een waarzegster. In de prachtige Sint-Benedictuskerk genieten kinderen van het papiertheater ‘Bruno’. Zondag 11 november staat in het teken van de herdenking. Om 10 uur bezingt het ‘Paul Rans Ensemble’ tijdens het cavaconcert in de kerk het woelige verleden van de Lage Landen als geliefd slagveld van de buurlanden. Na het concert vindt om 13 uur de officiële herdenkingsplechtigheid plaats aan het oorlogsmonument voor de kerk.

Het weekend van 10 en 11 november biedt ook de laatste kans om de tentoonstelling ‘Pad naar bevrijding’ te bewonderen. De panelen vertellen de verhalen van districtsbewoners tijdens de oorlog.

Bloemenhulde 11 november Berendrecht-Zandvliet-Lillo
· Zandvliet: 10.00 uur: bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden, begraafplaats Zandvliet onder begeleiding van de koninklijke fanfare ‘De Verbroedering’ van Zandvliet en ‘Harmonie Vooruit’.
· Berendrecht: 11.30 uur: bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden, begraafplaats Berendrecht onder begeleiding van de koninklijke fanfare ‘Willen is Kunnen’.
· Lillo: 13 uur: bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden, Havenmarkt Lillo onder begeleiding van de koninklijke fanfare ‘Willen is Kunnen’.

Het volledige programma staat op www.vrijetijdscentrumdeschelde.be

Brouwerij d’Oude Caert in Poldermuseum Lillo

Op zondag 21 oktober komen de medewerkers van brouwerij d’Oude Caert uit Brasschaat de bezoekers in het Poldermuseum uitleggen hoe bier wordt gebrouwen. Meesterbrouwer Denis Vinken geeft vanaf 13 uur een woordje uitleg hoe bier 100 jaar geleden werd gebrouwen en hoe brouwers dit heden ten dagen doen. Ook is er mogelijkheid om de bieren van de Brasschaatse brouwerij te degusteren.

Brouwerij d’Oude Caert is ondertussen al meer dan vijf jaar actief en mocht voor hun bieren al verschillende (internationale) awards in ontvangst nemen. Zeker de moeite om op 21 oktober af te zakken naar het Poldermuseum in Lillo.

Garageverkoop in Berendrecht, Zandvliet en Lillo

Nu het einde van de zomer nadert mag er hier en daar wat opgeruimd worden in huis en tuin en de garage. Daarom de laatste garageverkoop van dit jaar in onze Polderdorpen en dit op zondag 14 oktober!
Startpunt bij de familie Van Iersel, Zandvlietse Dorpstraat 194 te Zandvliet , vanaf 09h00 tot 17h00. Koffie of thee staat klaar met een koekje erbij! Hier kan u een lijst met kleurenplannetje bekomen.
We verwachten méér dan 100 pop up winkeltjes voor één dag in onze polderdorpjes.
U vind hier de meest uiteenlopende zaken, gaande van boeken tot oud speelgoed. Maar ook meubeltjes, fietsen, lp’s en singeltjes en tuingerief!
We verwelkomen u graag in onze polderdorpen!
Info: 03 568 80 77 – philippe.van.iersel@telenet.be

Kris Dockx neemt Derde Jeugd op sleeptouw

Als verrassingsreis trokken de Kapelse senioren van de Derde Jeugd op zaterdag 29 september naar Lillo. Daar werden ze opgewacht door Kris Dockx die hen onder begeleiding van accordeonmuziek naar zijn theaterzaal in het kruitmagazijn bracht. Op het programma stond een terugblik naar de gruwelijke herkomst van bekende sprookjes. Nadien werden de toeschouwers ondergedompeld in het verleden en de behandeling van allerlei kwaaltjes door kwakzalvers. Het theaterzaaltje Kruitmagazijn viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Het magazijn werd opgetrokken in de tijd van Napoleon en geraakte in verval toen het Belgische leger het overnam in 1839. Na een grondige renovatie kocht theatergezelschap De Laetste Stuyver in 2008 het oude Kruitmagazijn. Sindsdien is het de vaste stek van het theatergezelschap De Laetste Stuyver van Kris Dockx en zijn vrouw Elisabeth Debra.

Heemkring van Antwerpse Polder stelt nieuwe uitgave “Wereldoorlog I in de Antwerpse Polder” voor

Vlnr.: Johnny Driesen, Koen Palinckx (districtsburgemeester Ekeren), Frans Yzermans, Carl Geeraerts (districtsburgemeester Berendrecht/Zandvliet/Lillo), Herman Jongenelen (schepen van Stabroek), Hugo Vermeiren, Ludo Aertssen en Philippe Beaujean.

Ludo Aertssen, Hugo Vermeiren, Frans Yzermans en Philippe Beaujean

Na de publicatie van het eerste WO I-boek in 2000 verzamelde de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder nog veel meer kennis over die periode. Het eindresultaat is een  nieuw boek, als afsluiter van de herdenking aan Wereldoorlog I. Het is een blijvend eresaluut aan hen die een eeuw geleden voor onze vrijheid vochten en stierven. Elk gezin, elke buurt had trouwens destijds een soldaat aan het front. Dat zorgde voor veel miserie voor die families. Kunnen wij ons dat nu nog wel voorstellen?
Dit boek is grotendeels het werk van Hugo Vermeiren. Het is het resultaat van intense samenwerking van de redactieraad met verscheidene externe medewerkers. Het werk telt 142 bladzijden, is verrijkt met documenten, foto’s en zelfs illustraties in kleur.
Het boek bevat een algemene inleiding over het begin van de oorlog, een overzicht van de gevolgen voor elk dorp en de belevenissen van de soldaten per dorp. Thema’s die aan bod komen zijn de toestanden aan het thuisfront, de sterke Duitse verdedigingswerken langs de Schelde, de elektrische ‘doodendraad’ aan de grens met Nederland, de langverwachte wapenstilstand op 11 november 1918 en de vredessymboliek. Het boek wordt afgesloten met de verleende onderscheidingstekens, bijhorende documenten en passende citaten.

Op woensdag 26 september werd het boek in de gemeentehuis van Zandvliet officieel voorgesteld. Voorzitter van de heemkring Frans Yzermans verwelkomde iedereen en wist te vertellen dat ze een heel druk jaar hebben gehad. Ze brachten het boek uit van Marten Melsen met daaraan gekoppeld een thematentoonstelling in het Poldermuseum die nog loopt tot 11 november. En nu dit tweede boek op een jaar tijd, doe het hen maar eens na. Frans dankte in het bijzonder Hugo Vermeiren die grotendeels het de redactionele op zich nam, Ludo Aertssen voor de lay-out, Philippe Beaujean die zorgde voor de bijpassende afbeeldingen en externe medewerker Johnny Driesen die meermaals naar Brussel trok om archieven te gaan raadplegen. En Hugo dankte op zijn beurt Frans die met zijn goede taalkennis de laatste onvolmaaktheden uit de tekst wist te halen. “Dit boek is het resultaat van een intense samenwerking van onze redactie”, aldus Hugo.  

Het boek is te verkrijgen:
Door storting van €16 ( aangevuld met €4 verzendingskosten buiten de Antwerpse Polder en Kapellen) op bankrekeningnr BE91 9730 1394 3176 van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder, Antwerpsesteenweg 49, 2940 Hoevenen, met vermelding van “Boek WOI in de Polder” en het gewenste leveradres.
Of rechtstreeks te koop bij:
– drukkerij Publi-Polder, Laageind 30, 2940 Stabroek (tijdens de openingsuren).
– Ludo Aertssen, Kalmthoutsebaan 23, 2040 Zandvliet. Tel. 03/568 94 90
– Frans Yzermans: Antwerpsesteenweg 49, 2940 Hoevenen. Tel. 03/664 30 98

 

 

 

Waterbus vaart Lillo-Liefkenshoek vanaf volgend jaar

Tijdens de vergadering van de stuurgroep Waterbus van 12 september 2018 heeft het Havenbedrijf Antwerpen zich geëngageerd om ook het traject Lillo-Liefkenshoek mee te nemen in het nieuwe noordelijke traject van de Waterbus. Dat heeft volksvertegenwoordiger Annick De Ridder zopas bekend gemaakt en is bevestigd door burgemeester Carl Geeraerts

De exploitatietijden zullen inspelen op de ploegenwissels van de naburige bedrijven waardoor de veerdienst Lillo-Liefkenshoek zal verzekerd worden van 4:45 tot 23 uur. De overtocht zal om het half uur gebeuren waarbij er momenteel nog een onderzoek loopt om de frequentie tijdens de daluren (tussen 9-11 ’s morgens en in de namiddag rond 15 uur) terug te brengen tot 1 uur.
Het Havenbedrijf Antwerpen stelt klaar te zijn voor het opnemen van dit bijkomende traject in het voorjaar van 2019. Voor bijkomende informatie betreffende de exploitant van dit traject wordt verwezen naar het Havenbedrijf Antwerpen. (sdl)

 

 

PRO2040 onthult volgorde verkiezingslijst en ‘PolderPrincipes’

De nieuwe burgervereniging PRO2040 heeft de lijst voor de districtsraadverkiezingen in Berendrecht, Zandvliet en Lillo bekend gemaakt. Lijsttrekker en kandidaat-districtsburgemeester Zander Vliegen (31, Zandvliet) trekt met een opvallende ploeg naar de kiezer: de lijst is een mix van partij-onafhankelijke vernieuwing en politieke ervaring. Daarnaast onthulde PRO2040 ook haar lijst met PolderPrincipes: vijf richtingaanwijzers die de toekomst van de Polderdorpen vormgeven zie www.PRO2040.be. Volgende week volgen dan een realistisch aantal realiseerbare PolderPlannen.

PRO2040 komt met een lijst van 15 bekwame en geëngageerde Polderbewoners, aangevoerd door kandidaat-Districtsburgemeester Zander Vliegen.

1) Zander Vliegen (31, Zandvliet): Met twaalf jaar politieke ervaring op de teller als actief sp.a-lid heeft Zander Vliegen zijn politieke strepen al ruimschoots verdiend. Nu is hij trotse aanvoerder van de partij-onafhankelijke burgerbeweging PRO2040. In zijn vrije tijd steekt Zander graag de handen uit de mouwen bij talrijke verenigingen. Als kandidaat-Districtsburgemeester wil hij zijn stijl van politiek engagement (hard en kwalitatief (samen)werken in Districtsraad en OCMW-raad) verder uitrollen. De Polder is immers meer gebaat wanneer we allen aan dezelfde Polderkar trekken, en constructief aan politiek doen.

2) Nathalie Aertssen (37, Berendrecht): Ook Nathalie Aertsen heeft al twaalf jaar politieke ervaring in de Districtsraad op zak. Als huidig Districtsschepen van Jeugd hoopt ze dat haar jeugdbeleid wordt verder gezet: verder vernieuwen en onderhouden van de speeltuinen, de uitbouw van het nieuwe Jeugdhuis, enzovoort. Ook sociale topics staan hoog op de agenda. Denk maar aan het blijvend aanbieden van gratis activiteiten met de A-kaart.

3) Bart Goris (30, Berendrecht): Slimme kerel van ’t Solft, teamverantwoordelijke bij SD Worx, begaan met duurzaamheid, efficiëntie en milieu. Sportieve klimmer, fietser bij de Polderklievers en garçon in zijn vrije tijd. Wilt er voor zorgen dat mensen in ons poldergroen aangenaam kunnen vertoeven, door o.a. sportinfrastructuur verder uit te breiden. Denk aan een trailrun-parcours en een klimmuur aan de Sporthal.

4) Lisse Smets (22, Zandvliet): Studente Rechten, hardloopster en tennisster bij TC Raffic II, ervaringsdeskundige jeugd, die veel belang hecht aan verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Lisse is een echte dossiervreter.

5) Annick Kersten (44, Berendrecht): Gouden mens met warm hart, bekend van ‘Ruilwinkel Polderhart’, maar vooral bekend met de armoede en sociale problematiek die zich helaas ook in onze dorpen verbergt. Wilt nu in de Polder haar expertise inzetten om deze vierde wereld-armoede te bestrijden.

6) Joeri Puttevils (42, Berendrecht): Informaticus van beroep en geëngageerd comitélid bij scouts De Reigers. Joeri houdt van de natuur en wil aan de slag gaan om het beleven van de Polder te verbeteren.

7) Bob Fransen (53, Zandvliet): Rasechte Polderpatat uit wijk Den Hoek, fietser/Polderkliever, en ook heel bekend als ‘den Bob van Magda’. Wilt zich inzetten voor een sportieve Polder, en een karaktervolle wijk ‘Den Hoek’.

8) Petra Van Wijck (48, Zandvliet): Geboren en getogen in Zandvliet en kinderverzorgster bij ‘Neuze neuze’ in Berendrecht. Petra beklemtoont hoe belangrijk het is om vanaf het begin in te zetten op onze kinderen.

9) Dirk Vanhemelrijck (48, Berendrecht): Gemachtigd opzichter (‘klaar-over’) aan de Berenschool en vrijwilliger in Dienstencentrum Molengeest in Berendrecht. Wil zich inzetten voor verkeersveiligheid en houdt vinger aan de pols bij onze senioren.

10) Nathalie Van Gemert (26, Zandvliet): Verkeersleider in spé bij Infrabel, bekend van ‘café De Spreeuw’ en softbalspeelster bij Berendrecht Bears. Ze hecht veel belang aan de netheid van onze straten en ergert zich blauw aan woekerend onkruid.

11) Jitte Willems (21, Berendrecht): Handbalspeelster bij Dames HC ’t Noorden en verpleegster Intensieve Zorgen in ZNA Stuivenbergziekenhuis. Voorstander van een positief lokaal project zoals PRO2040, waarbij samenwerken en no-nonsense aanpak primeren op partijbelangen.

12) Stephan ‘Stef’ Sleymer (51, Zandvliet): Voormalig cafébaas van ‘Chez Stef’ en muzikant bij zowel de Koninklijke Fanfare de Verbroedering, als bij Harmonie Vooruit. Wil met zijn kandidatuur vooral het belang van het dorpsleven en onze talrijke (muziek-) verenigingen onderstrepen.

13) Astrid Hermans (25, Berendrecht): Vroedvrouw in het Middelheimziekenhuis, voormalig serveuse in ‘De Leeuw van Vlaanderen’. Meer dan 20 jaar actief in de scouts in Deurne. Astrid hecht veel belang aan een zinvolle en leerrijke tijdsbesteding voor jongeren, en aan een goed aanbod Nederlandse taallessen.

14 – co-lijstduwer) Maarten Gabriëls (32, Zandvliet): Planner grondwerk bij Aertssen in Stabroek met Keizerlijk Polderbloed in de aderen. Bekend van zijn engagement bij allerlei verenigingen zoals Chiro De Kievitjes, het WK Buikschuiven, de voormalige Oud Oep Nief fuif, enzovoort. Is van mening dat we het sociale weefsel in de Polder moeten bewaren en versterken.

15 – co-lijstduwer) Karel Hendrickx (65, Berendrecht): Hardwerkend Districtraadslid sinds 2001, een brok verstand en politieke ervaring dus. Karel wil zich focussen op de (her)inrichting van het openbaar domein met bijzondere zorg voor voetgangers (al dan niet met rollator of kinderwagen) en fietsers.

 

450 toehoorders voor Willy Sommers

In de Evenementenhal ’t Noorden in Zandvliet vond donderdag 20 september een optreden plaats van de gekende zanger Willy Sommers, de koning van het Vlaams lied. Liefst 450 aanwezigen woonden de show bij. De ‘die hard’ fans stonden al vanaf 11 uur te wachten, tot de deuren opengingen. Buiten heel wat bewoners van het district waren er ook echt fans van Willy bij die o.a. uit  Zottegem, Beerse en Lokeren kwamen.  Het voorprogramma werd verzorgd door Alex en Rudi. Nadien bracht Sommers zijn bekende hits. De trouwe fans van Willy konden niet blijven zitten en namen een plaatsje in vlak voor het podium.  Er werd uitbundig meegezongen en af en toe een dansje geplaatst.

De organisatie, Vrijetijdscentrum De Schelde, trakteerde de aanwezigen op twee drankjes en een gebakje.

 

1 2 3 4 5 136