PRO2040 reageert op artikel N-VA “Coalitie zonder PRO2040 in Polderdistrict?”

Meer dan twee maand na de verkiezingen van 14 oktober 2018, lijkt het erop dat de coalitiegesprekken in het District Berendrecht-Zandvliet-Lillo muurvast zitten.
De kaarten liggen nochtans niet moeilijk. Reeds op de verkiezingsavond van 14 oktober was het immers duidelijk dat PRO2040 (27,4%; 4 verkozenen), en N-VA (35,9%; 6 verkozenen) samen een ruime 2/3de meerderheid in de Districtsraad kunnen vertegenwoordigen, aangezien deze uit 15 raadsleden bestaat. PRO2040 betreurt dat er ruim twee maand na de verkiezingen, nog maar 1 keer een (éénzijdig) inhoudelijk gesprek is geweest met N-VA. De drie andere momenten waarop de twee grootste formaties hebben samengezeten, duurden – helaas – niet langer dan 10 minuten.

“PRO2040 is niet van plan om zich politiek te laten verzwakken. Een Districtsbestuur met twee partijen dat een ruime 2/3de meerderheid heeft, zou sterk en efficiënt de Polder kunnen besturen. Een derde partij is daarom niet nodig, en maakt besturen moeilijker.” aldus lijsttrekker Zander Vliegen. Dat is een van de redenen waarom PRO2040 het niet nodig acht om CD&V (7%; 1 verkozene) toch mee op te nemen in het Districtsbestuur.

Nathalie Aertssen en Karel Hendrickx zijn duidelijk: “Dit standpunt volgt de politieke logica en wetmatigheden, en is helemaal géén waardeoordeel over het politiek engagement en het programma van CD&V. Ons standpunt werd reeds op 12 november 2018 aan N-VA overgemaakt. Ook na 12 november hebben we meermaals, zowel mondeling als schriftelijk, dit standpunt moeten herhalen aan N-VA, aangezien deze na terugkoppeling met hun lokaal bestuur de vraag steeds bleven stellen.” “Wij deden dit, zoals afgesproken, discreet aan de onderhandelingstafel, en niet in de pers.”, vult Bart Goris aan.

Met een tweede persbericht op 16 december getiteld “Coalitie zonder PRO2040 in Polderdistrict?” wordt door N-VA de indruk gewekt dat PRO2040 de onderhandelingen in de Polderdorpen bemoeilijkt.
“Niets is minder waar: PRO2040 heeft van in het begin constructief meegewerkt aan de totstandkoming van een coalitie!” repliceert Vliegen. Tot op heden kregen we echter nog niet de mogelijkheid om ook het programma van N-VA Polder inhoudelijk met hen te bespreken, hoewel ons dat op 12 november beloofd werd.

“We betreuren ook dat er door N-VA gekeken wordt naar de precieze verdeling van de postjes, alvorens er dieper inhoudelijk gewerkt kan worden richting een oerdegelijk bestuursakkoord voor onze Polderdorpen. Dit leiden we af uit het voorstel dat N-VA Polder op zondagochtend 16 december plots onverwacht en tegen ons standpunt in op tafel gooide. Dat ging louter over de verdeling van het aantal schepenambten in een coalitie met N-VA, PRO2040 en alsnog CD&V, en lag helemaal niet in lijn met de verkiezingsuitslag.”

PRO2040 heeft op zondagnamiddag 16 december aan N-VA laten weten dat ze hopen snel te kunnen starten aan inhoudelijke gesprekken.

Coalitie zonder PRO2040 in Polderdistrict?

Op 16 december  heeft de afgevaardigde van de partij PRO2040 de besprekingen rond de formatie van een coalitie voor het district Berendrecht – Zandvliet – Lillo verlaten.
Nadat N-VA Polder-voorzitter Rudi Sempels zowel de plaatselijke CD&V onderhandelaars als een vertegenwoordiger van PRO2040 voor een gezamenlijk gesprek uitnodigde bleek één en ander niet zo evident.

“PRO2040 liet duidelijk verstaan dat ze niet in een coalitie wensten te stappen waarin ook CD&V zou deelnemen. En PRO2040 kwam dan ook niet samen met CD&V aan de onderhandelingstafel,” aldus Rudi Sempels en Carl Geeraerts. “Nochtans was het de bedoeling om met de drie partijen het draagvlak te vergroten bij de plaatselijke bevolking.”

Na eerdere signalen van PRO2040 dat ze niet in deze tripartite wensten te participeren nodigden de onderhandelaars van N-VA Polder de plaatselijke partij, na informele gesprekken en mailverkeer andermaal uit voor een gesprek. “Al na 10 minuten verlieten de vertegenwoordigers van PRO2040 de onderhandelingstafel, en we betreuren dat ze niet akkoord konden gaan met ons voorstel,” legt Rudi Sempels uit.
“We blijven verder praten met CD&V – tegelijk gaan we ons beraden met ons bestuur,” vult Carl Geeraerts aan.

 

N-VA Polder nodigt CD&V en PRO2040 samen uit

voorzitter N-VA Polder Rudi Sempels

Na de verkennende gesprekken met zowel PRO2040 als CD&V, nodigde N-VA Polder voorzitter Rudi Sempels de twee partijen samen uit voor een volgend overleg.

“Op onze bestuursvergadering, vorige dinsdag,  werd de stand van zaken besproken rond de coalitievorming,” legt Rudi Sempels uit. “Daar kwam duidelijk een voorkeur naar buiten qua samenstelling van de nieuwe bestuursploeg. Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar een coalitie CD&V, PRO2040,  N-VA.”

Het N-VA bestuur nam kennis van de gesprekken met beide partijen en gaf aan voorzitter Sempels en drie bestuursleden het mandaat om de coalitiebesprekingen verder te zetten.

Rudi Sempels maakte een aantal mogelijke vergaderdata over aan de afgevaardigden van PRO2040 en CD&V – deze timing zou moeten toelaten om uiterlijk na zondag 9 december terug te koppelen naar de respectieve achterban.

 

 

Yachtclub herdenkt overleden leden

 

Naar jaarlijkse gewoonte werden bij de Yachtclub (YCS) in Lillo alle leden herdacht die het afgelopen jaar overleden. Gewoonlijk gebeurt dat met een mis in de plaatselijke Sint Benedictuskerk maar die is vorig jaar uit dienst genomen. “Dit mocht ons niet weerhouden om deze traditie verder te zetten” zegt Gladys Longueville van de Yachtclub. “We hebben ons clubhuis een beetje anders ingedeeld, een altaar gebouwd, en konden rekenen op inwoner Patrick Demeulenaere die de rol van lector op zich nam”. Alle voorgedragen teksten, en bijhorende muziek, stonden in het teken van de scheepvaart en werden door Patrick zelf geschreven of uitgekozen.

Na de herdenking werd in het haventje van Lillo nog een bloemenkrans neergelegd aan het anker. Nadien werden de aanwezigen getrakteerd op koffiekoeken met verse chocolademelk.

Evonik ontving personeel, Lillonaren en gasten in circustent

Op woensdag 21 november en in de dagen na de wapenstilstandsherdenking heeft Evonik n.a.v. de 50ste verjaardag zijn personeelsleden en gasten (waaronder de Adviesraad en de inwoners van Lillo) ontvangen in een spiegeltent op het Kazerneplein. Daarna werd een voorstelling gehouden in de tent van circus Renaldo. In de spiegeltent werd werd vanaf 18 u. een ontvangst gehouden met winterbarbecue en hapjes.
In de antieke tent “La Cucina dell’Arte” waarbij ook enkele oude woonwagens waren geplaatst, trad een tweetal artiesten op die de toeschouwers onthaalden op een humoristisch spektakel. Zij kregen herhaaldelijk een applaus van het publiek dat zelf betrokken werd in de vertoning. Een zogezegde meesterkok en een keukenhulpje maakten het bont met veel gebroken schotels en fragiele pizza’s waarvan uiteindelijk toch één eetbaar bleek te zijn, althans volgens twee inwoners van het dorp.(sdl)

Yachtclub Scaldis herdenkt overledenen


De kerk is gesloten voor de eredienst, maar Scaldis houdt een herdenkingsmis in eigen lokaal

LILLO – Naar jaarlijkse gewoonte gaat er een mis voor de overledenen door van yzchtclub Scaldis en dit volgende zondag 25 november om 10u30 in het clublokaal Toplicht. “De kerk van Lillo, Sint Benedictus, is vorig jaar “uit dienst” genomen maar dat mag ons niet tegenhouden om de leden die ons de afgelopen jaren zijn ontvallen te herdenken”, aldus een mededeling van yachtclub Scaldis.

Het lokaal wordt een beetje anders ingedeeld en Patrick zal deze mis leiden. Na de viering gaan we een rouwkrans te water laten ter nagedachtenis aan alle overledenen van YCS. (SDL)

Lillo, Halloweendorp!

De kinderen van Lillo bliezen een nieuwe traditie in het dorp tot leven: samen Halloween vieren!Het is een feest dat op veel plaatsen in de wereld wordt gevierd op de vooravond van Allerheiligen. De kinderen verzamelden in de vroegere ruilbibliotheek en knutselden een hele Halloweensfeer bij elkaar met herfstbladeren, uitgeholde pompoenen, versierde mandarijnen en okkernoten die tot oogballen werden omgetoverd. Rond een grote tafel werden de balletjes voor de tomatensoep tot spinnetjes gekneed en de cheddarkaas tot kleine gezichtjes voor op de hamburgers.
Ook de griezelige vingerhotdogs mochten niet ontbreken, net zoals de speciaal in het thema versierde cupcakes! Na een zeer sfeervol avondmaal trokken de kinderen (onder begeleiding van de volwassenen die er ook veel plezier aan hadden) verkleed door het dorp voor een echte “trick or treat-tocht”.
De bedoeling is om diegene die opendoet een beetje bang te maken, maar het ging hen natuurlijk vooral om samen “1,2,3: snoep of je leven!” te kunnen roepen! Waarna ze aan elke deur erg verwend werden en in koor een grote dankjewel door het dorp lieten schallen! Een paar bewoners haalden een goede grap uit en lieten de kinderen zelf ook eens goed schrikken. Dat maakte de tocht alleen maar spannender! Uitgeteld maar zielsgelukkig met het mooie halloweenfeest werden de snoepjes vakkundig verdeeld.
Deze eerste editie was alvast een succes. We zullen niet moeten vragen of ze het volgend jaar graag terug opnieuw willen doen !

Win vrijkaarten voor Circus Ronaldo te Lillo

 

Van kinds af bespelen de broers David en Danny Ronaldo de komedie der menselijke zwakheden ‘de clown’. Hun clownerie toont de maatschappij door een vergrootglas, afwisselend zijn ze de meester of de knecht, de kleine of de grote. Deze machtsverhoudingen gebracht met spitsvondige circuskunsten vormen het hoofdthema van de voorstelling. De broers vonden hun inspiratie bij de professionele culinaire wereld, bij Fellini, én het feit dat iedereen wel eens de drang voelt om het tafelkleed vanonder het feestservies te trekken…

De XIXde-eeuwse keukenkar op karwielen werd gevuld met porseleinen serviezen en de nodige eetbare en jongleerbare voedingsstoffen. Eens de fragiele keukenkastjes opengaan, begint een accordeon zijn eigen leven te leiden, spelen de lepels een tarantella op de wijnflessen en kan het breekbare spektakel beginnen.

Op vrijdag 23 november treedt Circus Ronaldo met La cucina Dell’Arte op in Lillo.  De circustent staat opgesteld in de Vestingstraat te Lillo. De voorstelling start om 20 uur.  De tent opent om 19.45 uur. Geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.
 
Inkom:  vvk: 15 euro – Kassa: 17 euro – kansentarief: 2 euro  – https://www.vrijetijdscentrumdeschelde.be/circusronaldo
 
Wij mogen van Vrijetijdscentrum De Schelde 2 x 2 tickets wegschenken aan onze lezers. Stuur voor 19 november een mailtje naar redactie@publipolder.be
 
(foto: Jos van Aerde)

Landshuis en kerk staan te koop in Lillo

Wie 400.000 euro op tafel legt kan eigenaar worden van het Landhuis op de Havenmarkt in Lillo. Het Landhuis bestaat uit het vroegere gemeentehuis en het Commandeurshuis. Ook de Sint-Benedictuskerk aan de overkant van de Havenmarkt staat eveneens te koop maar daarvan is de vraagprijs niet bekend.

De twee panden werden volledig gerestaureerd in de jaren negentig, en ingericht voor tentoonstellingen, voordrachten, concerten, toeristische evenementen, bedrijfsfeesten en seminaries. Met de nodige aanpassingen is het pand ook geschikt als woning. Het oud-gemeentehuis van Lillo werd gebouwd in 1877 en bleef in gebruik tot het dorp, in 1960, moest verdwijnen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. In 1993 werd het oud-gemeentehuis gerestaureerd en tegelijkertijd kreeg het aanpalende Commandeurshuis een opfrisbeurt. Samen vormen zij “Het Landshuis” dat sinds 2007 door Temple-Group werd uitgebaat als seminarie- en vergadercentrum met restaurantfaciliteiten. Kort daarop kregen ook particulieren kans om er in de brasserie iets te gaan drinken of eten. Begin dit jaar zette uitbater Achilles Van der Donck er, wegens gezondheidsredenen, een punt achter en bleef het gebouw gesloten. Voor wie grote plannen heeft, is het misschien handig om weten dat de kerk aan de Havenmarkt eveneens te koop staat. Vraagprijs voor het Landhuis en Commandeurshuis is vastgelegd op 400.000 euro. Elke zaterdagnamiddag is het pand open van 14 tot 18 uur. Meer info via info@vipestate.be of 0476-31.30.56

Sinterklaas komt naar district

De goedheiligman is weer aangekomen in het land en dat vieren we samen! In het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo kunnen kinderen op zondag 18 november gaan kijken naar een knotsgekke en spannende film en kan je de sint en zijn pieten ontmoeten in de foyer. Geef hem je mooiste tekening en fluister in zijn oor wat je graag in je schoentje vinden wil.

De eerste filmvoorstelling ” Trippel Trappel Dierensinterklaas” start om 10.30 uur.  In deze avontuurlijke en ontroerende animatiefilm willen de huisdieren ook Sinterklaas vieren. Waarom krijgen zij eigenlijk geen cadeaus op pakjesavond? Zij zijn toch ook altijd braaf?

Om 14:30 wordt de film “Geblaf op de pakjesboot” gespeeld. De slechte dokter Vleugelaer heeft een plan bedacht om zo veel mogelijk geld te verdienen. Iedereen die met de ‘Blafspray’ in aanraking komt, kan alleen nog maar blaffen. Zo wil de slechte dokter alle kinderen de ‘Blafhoest’ bezorgen, zodat hij daarna voor veel geld het tegenmedicijn kan verkopen. En ja, hoe bereik je zoveel mogelijk kinderen? Via Sinterklaas!

Wandel mee-dag
Gezinnen kunnen die dag deelnemen aan de Wandel Mee-dag. Deelnemers kunnen kiezen voor verschillende afstanden en er is bovendien een leuke Sinterklaaswandeling. Tijdens deze 3 kilometer lange wandeling komen de kinderen te weten wat de Sint moet ondernemen om in België te geraken. Wie weet ontmoeten ze de Sint op het einde van de wandeling. Deze Sinterklaaswandeling is geschikt voor buggy’s en rolstoelen.

De Sinterklaasfilm gaat door in de concertzaal vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, Zandvliet om 10.30 en om 14.30 uur – Inkom:  4/6 euro

Voor de Sinterklaaswandeling kan men doorlopend vertrekken van 9 tot 14 uur, start concertzaal vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, Zandvliet. Deelname:  3 euro.

Info:  www.vrijetijdscentrumdeschelde.be

1 2 3 4 136