BIN-Z Kapellen uit de startblokken

Burgemeester Dirk Van Mechelen en commissaris Gert Verstraete van de lokale politie Noord zijn uitermate tevreden met de opstart van het BIN-Z Kapellen. BIN-Z staat buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen. Het BIN-Z Kapellen is actief sinds 1 februari 2011. Momenteel zijn 71 handelaars uit de centrumstraten aangesloten. De gemeente speelt een faciliterende en ondersteunende rol en stelt onder meer vergaderruimte ter beschikking, geeft een opstartpremie en neemt de telefoonkosten van het systeem voor haar rekening.
Na een aantal winkeldiefstallen bij zelfstandigen in het centrum van Kapellen eind 2009 stapte Marleen Hermans van Marie-Leen samen met enkele collega’s naar de lokale politie Noord. Ze vroegen of het niet mogelijk was om bij een winkeldiefstal sneller informatie door te geven aan winkeliers en hen zo te verwittigen. De politie wees op de mogelijkheid tot het opstarten van een BIN-Z. Dat werkt net zoals een gewoon buurtinformatienetwerk, maar is specifiek op zelfstandigen gericht. Als er in een winkel van het BIN-Z een misdrijf wordt gepleegd of er wordt een verdacht persoon in een winkel opgemerkt, is het de bedoeling dat de betrokken winkelier onmiddellijk de politie in kennis stelt en zoveel mogelijk informatie over de betrokken personen en hun eventuele voertuigen doorgeeft. Daarop spreekt de politie via het BIN-systeem van de provincie Antwerpen een bericht in en dat wordt vervolgens simultaan bezorgd aan alle aangesloten leden van het BIN-Z. Dat maakt niet alleen de BIN-Z-leden alerter, maar verhoogt ook de kansen om verdachten te vatten. Er is ook het preventieve karakter wanneer potentiële criminelen weten dat er in het centrum van Kapellen een BIN-Z actief is.
Geïnteresseerde winkeliers gevestigd in het centrum, kunnen nog steeds aansluiten bij het BIN-Z Kapellen en nemen best contact op met commissaris Gert Verstraete van de PZ Noord via 03 660 09 30.

Slib parkvijver wordt geruimd

De firma Van Raak bvba uit Weelde start op maandag 7 februari 2011 met het ruimen van zo’n 2.000 à 2.500 ton slib uit de vijver in het gemeentepark Beaulieu. Dat is nodig om de parkvijver levendiger te maken. Niet alleen voor de vissen en de eenden, maar ook voor de waterdoorstroming zodat bij een te hoog peil het water via de overloop wegstroomt naar de Kerkstraat en de Hoevensebaan. Verder worden in het zuidelijke deel van de parkvijver de oevers hersteld. Daarbij worden ook vier zogenaamde eendentrappen aangebracht.
Het slib wordt uit de vijver gehaald aan de zijde van de speeltuin. Op de vijver is ook een duwboot actief. De vrachtwagens die het slib afvoeren, verlaten het park via een vast traject langs de parktoegang aan de Kerkstraat (watertoren). Er worden stalen rijplaten gelegd waarover de vrachtwagens traag zullen rijden. Afgesproken werd ook dat er zich telkens maar één vrachtwagen per keer in het park mag begeven. De plaats van de werken en de speeltuin worden van elkaar afgescheiden met hekwerk.
De werkzaamheden aan de parkvijver duren tot half maart. Het gemeentepark blijft die hele periode toegankelijk voor het publiek. Het totale project heeft een kostenplaatje van € 70.000.
Burgers die vragen hebben, kunnen contact opnemen met de gemeentelijke milieu- en groendienst via milieudienst@kapellen.be of 03 660 66 07.

“Start to run” te Kapellen

Wie droomt er niet van om 5 km of 10 km aan één stuk te lopen ? Dit doel kan u bereiken in het voorjaar van 2011. In maart start de Koninklijke Atletiekclub Kapellen immers met een nieuwe reeks van het project “Start to Run”. In Kapellen wordt met de cursus “Joggen voor beginners” de aanzet gegeven om iedereen na 10 weken zonder problemen 5 kilometer te laten joggen, in Stabroek is “Joggen voor gevorderden” voorbehouden aan joggers die reeds een basis hebben gelegd.
De officiële start in Kapellen wordt gegeven op dinsdag 15 maart om 20.30 uur op de atletiekpiste in het gemeentepark. Het project loopt over 10 weken, telkens met begeleide trainingen op dinsdag in Kapellen, om 20.30 uur.
Elke begeleide training duurt ongeveer 1 uur (info + training + stretchen inbegrepen). Naast de groepstraining op dinsdag kan je nog twee dagen terecht voor een vrije training in groep of kan je het trainingsschema individueel afwerken op je eigen tempo. Doel is alvast om 3 dagen in de week aan het schema te werken. Einde van de reeks is voorzien midden mei. Na deze laatste training wordt er een test afgenomen over 5 of 10 km. Indien geslaagd ontvangen de deelnemers een “Start to Run”-diploma, een medaille van de organisatoren en een geschenkje van Atletiekclub Kapellen.
De deelnemingsprijs bedraagt 20 € (verzekering inbegrepen). Omwille van een optimale begeleiding wordt het maximaal aantal deelnemers beperkt tot 60.
Voor inschrijvingen voor de cursus te Kapellen kan u terecht op de Gemeentelijke Sportdienst te Kapellen (Christiaan Pallemansstraat 84 – 2950 Kapellen – tel. 03.660.67.60).

Restaurant Kapelse dienstencentra krijgt kwaliteitsprijs

De centrale keuken van de dienstencentra ’t Bruggeske en ’t Ertbrandje, in Kapellen, kregen onlangs een anonieme kwaliteitscontroleur over de vloer. Hij onderzocht alles op het vlak van kwaliteit, hygiëne en HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). “Het resultaat van de audit was verbluffend’’ zegt OCMW-voorzitter An Stokmans (Open Vld). “We behaalden zelfs een score van 100%. Een score die maar zelden wordt toegekend door de controleurs van Food Safety’’. Als onderscheiding ontvingen beide keukens het Smily-symbool dat aan de ingang van het restaurant zal opgehangen worden. Het OCMW bedacht het keukenpersoneel met een bloemetje en de gasten kregen een extra stuk taart. De keuken van beide restaurant wordt uitgebaat door Sodexo. Inwoners van Kapellen kunnen dagelijks in beide dienstencentra terecht voor een voortreffelijke maaltijd in kwaliteitsvolle omstandigheden. Prijzen van de maaltijden variëren van 6,50 tot 3 euro afhankelijk van het inkomen. Voor deze prijs krijg je een soep, een hoofdmaaltijd en een dessert. Voor meer informatie of bestellen van maaltijd kan je terecht op het nummer 03 660 68 20 (’t Bruggeske) of 03 605 40 27 (’t Ertbrandje).

250 Kapellenaren op nieuwjaarsrecepties OCMW

Charly Pelsmakers van de muziekgroep Off Limits wist als geen ander op woensdag 19 en vrijdag 21 januari, respectievelijk in het dienstencentrum ’t Ertbrandje en ’t Bruggeske, de talrijke aanwezigen uit de bol te krijgen. En dan mag men dat bijna letterlijk nemen als men ziet hoe de dansvloer steeds bezet was en de polonaise zich uitbundig door de zaal kronkelde.

2930 ritjes Minder Mobielen Centrale

OCMW-voorzitter An Stokmans verwelkomde telkens de aanwezigen en keek trots terug op 2010 en wist te vertellen dat er liefst 18.660 maaltijden geserveerd werden in ’t Bruggeske en 7.045 in ’t Ertbrandje, naast 15.340 die aan huis besteld werden. Liefst 950 en 250 mensen kwamen langs de pedicure en de Minder Mobielen Centrale reed 2.930 maal uit, terwijl de handicar zelfs dagelijks door de gemeente bolde. Dank aan het personeelsteam en de vele vrijwilligers. Naar de toekomst toe komt er een financiëel loket en een power-point presentatie gaf de resultaten van een equete. In februari komt er een Andalusische week en een modeshow; in maart de week van de vrijwilliger; er komen dansnamiddagen en er is de cursus line-dance; er zijn de cursussen en voordrachten; het is weer een uitkijken naar de seniorensportweek en seniorenweek in september, en de cultuurweek in oktober, enz. Schepen voor sociale en senioren zaken en gezondheidszorg, Ria Van Oncen, liet zich niet pramen en gaf zich samen met An Stokmans ten volle over aan de feestvreugde en samen sloten zij zich aan bij de wervelende polonaise. Burgemeester en schepen kwamen een kijkje nemen en zagen hoe allen zich best vermaakten. Centrumleider dienstencentra en communicatieverantwoordelijke OCMW Tim Engels stond achter de toog en zorgde dat niemand om een natje verlegen bleef, en zag dat het heel goed was.
L.G.

Pasar Kapellen met een baksteen in de maag.

Op zondag 27 februari 2011 brengen we met Pasar Kapellen een bezoek aan EMABB: het EcoMuseum en Archief van de Boomse Baksteen. Tijdens dit bezoek maken we kennis met de kleiontginning en baksteenproduktie in de 19de en begin 20ste eeuw. Een film, een maquette, een bezoek aan en in een ringoven, een huisbezoek bij een steenbakker: dit alles geeft ons een prachtig beeld van de uitzonderlijke  leef- en werkomstandigheden van de Boomse steenbakker.
Wanneer: zondag 27 februari 2011.
Afspraak: om 13.15 uur aan het EMABB, EcoMuseum en Archief van de Boomse Baksteen, Noeveren 67, Boom. (Noeveren is de geklasseerde woonwijk, rechts van de A12 Antwerpen – Brussel). Opgelet: auto’s zijn niet toegelaten op de terreinen van EMABB, dus parkeren buiten de site. (carpoolen kan, contacteer hiervoor het bestuur).
Deelnameprijs (gids, inkom, verzekering, …): € 4,50; leden van Pasar betalen slechts € 4,00.
Inschrijven: zo snel mogelijk en alleszins vóór 18.02.2011 door storting van het deelnamebedrag op rekening BE04 7331 1709 8531 van Pasar Kapellen. Het aantal deelnemers is beperkt.
Info: fam. Van Bouwel – Reusens, tel 03 664 19 98, fam. Jaspers, tel 03 665 34 80 of via de webstek  www.pasar.be/kapellen

Verdienstelijke brandweerlieden krijgen onderscheiding te Kapellen

In Kapellen zijn de brandweerlieden, met een jarenlange staat van dienst, in de bloemen gezet. Zowel Jan De Block, Marc Beyers, Eddy Calluy als Gino Cleiren kreeg de burgerlijke medaille 2de klas voor 25 jaar dienst. Een zilveren medaille kroonorde voor brandweerman, 20 jaar dienst en ouder dan 50 jaar was voor Roger De Zitter, Patrick Hertogs en Constant Pauwels. Sergeant Benny Billen kreeg een gouden medaille kroonorde voor sergeant, 20 jaar dienst en ouder dan 50 jaar. Tijdens de uitreiking van de eretekens benadrukte burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) het belang van een goed werkende brandweer. Bovendien liet de burgemeester weten dat er een samenwerking is tot stand gekomen met buurgemeente Kalmthout. Het korps van Kalmthout zal als eerste uitrukken bij een brand in de industriezone Bosduin en Kapellen zal eerste hulp bieden in de wijk Kapellenbos.

Concert “Romantische muziek”

Op 11 februari 2011 te 20u15 organiseert het Davidsfonds het concert
“Romantische Muziek” in het GC Kadans, Achter d’Hoven 15 te Wuustwezel. Dit is een  dubbelconcert van het Mannenkoor van het Sint Norbertus College uit Antwerpen en de piano-soliste Albina Skvirskaya. Zij brengen muziek van Schubert, Mozart, Chopin, Beethoven, e.a.
Inkomkaarten in vvk 8.00 euro, 10,00 euro aan de kassa. Reservatie Paul  Bastiaensens Spoorstraat 20, Kapellen 0474/667335 – df.kapellen@telenet.be   413-7148651-02 van DF Kapellen.

1 173 174 175 176