Kapelse schepen Sabine Van Dooren voorzitter VVSG


Op de foto rechts Sabine Van Dooren in de Kapelse bibliotheek

De raad van bestuur van de Vlaamse vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) heeft de Kapelse schepen Sabine Van Dooren (Open Vld) verkozen tot voorzitter. Een mooie bekroning voor onze 33-jarige Kapelse schepen die reeds 10 jaar actief is binnen VVSG en daarmee Vlaams Parlementslid Sas Van Rouveroij opvolgt. VVSG is een belangrijke gesprekspartner voor de Vlaamse en federale overheid bij de opmaak van decreten en wetten. De organisatie verdedigt de belangen van 308 gemeenten en OCMW’s, die samen zo’n  200.000 werknemers vertegenwoordigen. De laatste jaren zijn ook  politiezones en verschillende intercommunales toegetreden tot de VVSG.

Viering mantelzorgers te KapellenIn het kader van het jaar van de vrijwilliger wilde vooral het OCMW-Kapellen de “mantelzorgers” speciaal danken voor hun onverdroten dagdagelijkse inzet. Stagiaire Wendy Dirven organiseerde een heerlijk ontspannende namiddag als finalisatie voor haar opleiding seniorenconsulente. Op dinsdag 31 mei zongen Rudy en Alex niet alleen voor hen in het Bruggeske, maar brachten ook heel wat amusement. Koffie en gebak, speciaal vers gebakken door Victoria, aangeboden door OCMW en gemeentebestuur, vervolledigden beslist de sfeer die niet stuk kon. Burgemeester Dirk Van Mechelen kwam met enkele schepenen persoonlijk zijn waardering uitdrukken in talrijke persoonlijke ontmoetingen. Officiëler bracht OCMW-voorzitter An Stokmans hulde aan al die onbaatzuchtige inzet die zo verscheiden en divers is dat zij er enkele voorbeelden van gaf – onbetaalde hulp aan ouder, partner, kind, familie of kennissen. Het is niet steeds een keuze, maar vaak iets dat op je pad komt en waar je uw verantwoordelijkheid voor opneemt! En daarmee vormen deze mantelzorgers juist zulk onschatbaar kapitaal voor een betrokken, zorgloze samenleving. En de vraag blijft toenemen want “Oost-West, thuis best” blijft een waarheid als een koe! Het deed An dan ook veel genoegen publiekelijk haar dank en die van de burgemeester en schepenen te mogen verwoorden. De zorgsector kan nu eenmaal niet overal en altijd alle problemen oplossen. Op verschillende standjes kon men dan ook alle documentatie en info bekomen: Nachtzorg Antwerpen; Liberale Mutualiteiten; Onafhankelijk Ziekenfonds; Christelijke Mutualiteiten; Mutualiteiten De Voorzorg; Dienst Ergotherapie Kapels OCMW; en Woon- en Zorgcentrum Zonnewende.   
Lieven Gorissen

Jerommeke en de fietsen…!

Woensdagmorgen 1 juni, daags voor het verlengde Hemelvaartweek-end, zijn 2 robuuste arbeiders druk in de weer in de Korte Vredestraat in Kapellen.  Er moeten 4 zware  “bollen” de grond in. Die wegen per stuk zowat 250 kg. Deze ‘parkeer-ontraders’ komen er trouwens niks te vroeg. Argeloze klanten  van het winkelcentrum en andere bezoekers van enkele bankfilialen, deinzen er niet voor terug hun ‘tufferke’ er pardoes efkes  achter te laten. Dat zal niet meer gaan:  gedaan!  En maar goed ook: er is toch parkeergelegenheid voldoende in centrum Kapellen?
Wat blijkt verder?  Ook fietsen mogen er sedert zondag 29 mei niet meer gestald of achtergelaten worden. Op een 5-tal borden wordt  dat maar al te duidelijk aangegeven. Wat zagen wij ter plekke?  Een 15-tal tweewielers her en der verspreid en in een hoekje een serie supermarktwinkelkarren die er voorzeker ook niet thuishoren!  Het is op en rond het pleintje echt niet zo netjes. ook de nabijheid van de bushalte heeft daar eveneens mee te maken. De drukke plek mist de nodige netheid en daar kunnen we  allemaal  wel aan verhelpen.
Zowat 20 minutjes later hebben 2 sterke ‘Jerommekes’ hun 4 bollen steevast geplaatst. De zon begint duidelijk te priemen.
Het parkeren in het Vredestraatje is verleden tijd…
Of wij deze 2 stoere binken in ons verslag bij naam mochten vernoemen?
‘Jazeker’, aldus nummer 1. ‘Ik heet Julle,  van Julien.’ De Polder: ‘enne….uw maat?’ Die heet….Jerome…’ Inderdaad…dacht ik…zeker familie van sterk Jerommeke….!               erjee.

Metropole Brass Band concerteert in Merksplas.

De bekende Metropole Brass Band onder leiding van hun dirigent Kapellenaar Guy Audenaert trekt op 25 juni naar Merksplas, met als laatste concert van het seizoen een afsluiter van formaat.
SOLOISTS SHOW CASE, een niet te missen concert met eigen solisten.  U zal zowat elk instrument uit het specifieke brassband instrumentarium in al zijn glorie horen, bespeelt door onze eigen solisten die een aantrekkelijke performance kunnen brengen.  Deze solisten worden aangevuld met muziek voor full band, waarbij de unieke brassbandsound wordt gepromoot.
Wij hopen U talrijk te mogen ontmoeten op zaterdag 25 juni
om 20h in zaal MARc/kT te Merksplas, Markt 1.
Kaarten:  aan de kassa 12 euro – in voorverkoop 10 euro  bij dirigent Guy Audenaert  0495 45 99 24 –  via info@metropolebrass.be

Gespreksavond met Siegfried Bracke

Op woensdag 8 juni organiseert N-VA Kapellen een gespreksavond met N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke. Siegfried zal zijn kijk geven op het reilen en zeilen in de nationale politiek. Dit is dan ook de ideale kans om hem ‘live’ aan het werk te zien en hem al uw vragen te stellen. U kan tevens kennismaken met de nieuwe N-VA-bestuursleden van Kapellen. U bent allen welkom vanaf 19.30 uur in Jeugdcentrum ‘Den Biz’, Eikendreef 3 te Kapellen.
Gratis toegang!
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wilfried Van Wesenbeeck op het nummer 0475 91 95 36 of via willemvw@telenet.be.

PolitieZone Noord wuift nog eens drie agenten uit te Kapellen

foto vlnr vooraan:   adjunct korpschef Henri Schryvers, wijkagent/hoofdinspecteurs  Luc Jongenelen,  interventieagent Danny De Vos, wijkagent/hoofdinspecteur Walter Ibens en hoofdcommissaris Luc Gers – achteraan burgemeesters Dirk van Mechelen uit Kapellen en Alida De Bie uit Stabroek


Vrijdag 1 juni werden nog eens drie agenten van  PolitieZone Noord door vrienden en collega’s uitgewuifd in het Beukenhof te Kapellen. Luc Jongenelen, Walter Ibens en Danny De Vos laten na een lange carrière bij het korps, het politieleven achter zich en gaan genieten van  hun  welverdiend pensioen.

Veel lachen en weinig schrijven

Hoofdinspecteur Luc Jongenelen is een rasechte Stabroekenaar. Van zijn geboorte tot nu woont hij in Stabroek en is gehuwd met Rita Huybrechts. In 1972 slaagde Luc bij het examen uitgeschreven door de politie en werd op 1 juni door wijlen burgemeester De Bie benoemd bij het Stabroekse korps.  Voordien werkte Luc enkele jaren bij Zwan te Schoten.

In 1974 behaalt hij zijn brevet schietmonitor en dit samen met zijn dierbare collega Alex Vennincx.

In 1979 wordt hij benoemd tot politie-inspecteur en volgde in 1977 de cursus “middenkader1” of GIB en slaagde voor het examen.  Luc wordt door zijn ‘oversten’ en collega’s omschreven als  ‘ne vlotte prater’ en beschikt over goede communicatieve vaardigheden, is steeds goedgemutst en is een plantrekker. Een evaluatie van een enigszins gefrustreerde baas meldde ooit “kon de afgelopen periode niet betrapt worden op ernstige beroepsfouten”.  Zijn persoonlijk dossier werd dikker dan andere dossiers en dat was te danken aan een hele hoop briefjes van Rode Kruis waar Luc vrijwillig bloed ging geven.  De Stabroekse bevolking typeert Luc als een goedlachse hoofdinspecteur die weinig schrijft!  Na 39 jaar dienst bij het korps gaat Luc nu genieten van zijn familie, zijn echtgenote Rita en zijn kinderen Christophe en Veronique.

Politiesportbond

Danny De Vos werd geboren te Antwerpen op 30 mei 1952. Na het behalen van het diploma elektriciteit en  het beëindigen van zijn legerdienst in 1973 ging Danny eerst aan de slag als elektronicus en als monteur van elektrische installaties, vooraleer hij in december 1983 deelneemt aan de lichamelijke proef voor politieagent en werd in1984 in die functie aangesteld. Na politieagent-politieagent-brigadier werd hij in 1977 politie-agent-hoofdbrigadier, de graad die in de eenheidstructuur  inspecteur van politie werd. Danny is iemand waarop je kan rekenen en zeer ordelijk zijn vak beoefende.  Danny was ook 15 jaar voorzitter van de politiesportbond in de tak wielertoeristen en werd er door zijn collega’s deelgenomen aan de Yellow City Trofee waar  schitterende resultaten werden behaald.  Nu hij ietwat ouder is  en de sportprestaties wat minder specialiseerde hij zich in de canicross en wordt de wekelijks donderdagse  fietstocht nu bompadag. Samen met zijn vrouw Vera en kinderen Ellen en Wim kan hij met de bijna 6 jarige kleindochter wat rondtoeren met de mobilhome of zich aan andere uitdagingen wagen.

Er hangt altijd wel iets scheef of eruit

Inspecteur Walter Ibens is zeker geen onbekende in Hoevenen, jarenlang was hij er tewerkgesteld.

Op 6 mei 1953 werd hij geboren in Kapellen. Tot zijn 16de woonde hij  er en verhuisde nadien naar de Puttestraat in Stabroek. In 1976 trouwde hij met Godelieve en ging wonen in de Smoutakker te Stabroek. 11 jaar later verhuist hij naar de Leopold Scheiperslaan te Kapellen. Wijlen burgemeester De Bie benoemde Walter in 1975 als politieagent waar hij  samen in het politieklasje zat met Ludo Claessens. In 1978 behaalde hij zijn diploma typen met maar liefst 178 aanslagen per minuut.

In 1987 wordt hij benoemd tot politie-agent-hoofdbrigadier en startte net als Luc Jongenelen  de opleiding GIP.  In 1991haalt hij ook nog een attest “voorkoming van misdrijven” . Bij de hervorming van de politiediensten wordt hij  inspecteur. De evaluaties over Walter spreken over iemand met een goed inlevingsvermogen, man van de praktijk, bijt zich vast in de zaak.  Walter bleef niet gespaard van arbeidsongevallen  en heeft zo wel het één en ander meegemaakt. Korpchef Politiezone Noord, Luc Gers, haalde nog een typerend zinsnede uit de evaluatie “Er is altijd wel iets dat scheef hangt of eruit hangt”. Gelukkig ging het  hier wel over het dragen van het uniform, aldus Gers.  Na 36 jaar dienst kan deze goedlachse beer, met twinkelende oogjes van deugnieterij zijn energie nu steken in zijn familie, vrouw Godelieve, de kinderen Steven, Wim en An en de kleinkinderen Sam en Witse.  Ook  de  Kon. Voetbalclub Putte zal op zijn veteraan Walter kunnen rekenen.

Bij ieder afscheid van een collega blijft er altijd wel een leemte over, maar de namen Luc, Walter en Danny zullen nog vaak in de politiekringen van het Politiekorpszone Noord  worden vernoemd.
“In den Kersentuin” ontvangt eerste bewoners te Kapellen


Aan de Frans De Peuterstraat in Kapellen is het geïntegreerd woonproject ,,In den Kersentuin’’ geopend. Na het Krauwelenhof, Hoveberg en het ambachtelijke atelier Haleakala is dit het vierde project van Vera Verschaeren. Beroepshalve kwam Vera terecht in het Katrinahof, als onderwijzeres buitengewoon lager onderwijs en vanaf dan nam ze kinderen, of mensen die op de een of andere manier anders waren, in bescherming. Ze volgde bijscholing en in 1972 werd het centrum voor jongens en meisjes met individuele begeleiding gesticht. Twee jaar later renoveerde ze het godshuis Krauwelenhof in Antwerpen om er een levensschooltje van te maken. Haar school wordt in 1975 erkend als dagcentrum voor 25 matig tot zwaar verstandelijk gehandicapten. De gedreven Vera zocht opnieuw financiële middelen en in 1988 restaureerde ze het kasteel Hoveberg in Hove om er een gezinsvervangend tehuis van te maken, erkend als tehuis voor niet-werkenden matig tot zwaar gehandicapten. Haar nieuwe project is ,,In den Kersentuin’’ waar acht bewoners een eigen studio hebben en een gezamenlijke leefruimte en keuken. Met ondersteuning leiden zij er een zelfstandig leven.

27ste Toeristische autopedtocht

Op zondag 12 juni trekken de trottinetters van VZW Trottinettepret erop uit voor de 27ste toeristiche autopedtocht.  Dit jaar wordt er gereden van Baarle-Hertog naar Kapellen.
Inschrijven kan in café Verli, Hoevensebaan te Kapellen tot uiterlijk 4 juni 2011. Deelnemers van voorgaande jaren krijgen voorrang bij het bedelen van een autoped van het bestuur als ze inschrijven voor 29 mei 2011.
Er wordt in groep gereden en het tempo wordt aangepast aan de zwaksten. Volgwagens of moto’s zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan.
Het comité is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen. Het is verplicht de T-shirt te dragen die je van het bestuur krijgt. De afgesloten verzekering geldt tegenover derden, maar je eeemt deel op eigen risico. Meer info:  J. Ketelaars (voorzitter) tel. 03 664 20 58 – jan.ketelaars@skynet.be of Will De Decker (ondervoorzitter) tel. 0476 90 58 23

Spinningwheels op Dorpsdag

Aanstaande zondag 29 mei is het opnieuw dorpsdag in Kapellen, een evenement dag mensen uit de hele regio aantrekt. Rotary Club Antwerpen Heideland-Kapellen is zeer actief aanwezig met de tweede spinningwheels event ten voordele van de goede werken van de Club. Verleden jaar konden wij dank zij dit evenement 20.000€ verzamelen, waarvan het grootste deel geschonken werd aan het zwaar getroffen Haïti. Dit jaar gaat onze aandacht vooral naar het project SASEL in El Salvador, dat Rotary Heideland al vele jaren steunt en er een goede introductie heeft om zeker te zijn dat de giften goed worden besteed.
Wij zouden het zeer op prijs stellen u of een afgevaardigde te mogen begroeten of/en een melding in uw publicatie te zien opnemen. ( wij staan aan het postgebouw)
Hierbij een korte informatie over het project SASEL. Zondag kunt u ter plaatse ruimere informatie bekomen over dit project en ook over Rotary Heideland en de belangrijkste activiteiten van deze service-club.

Met vriendelijke groeten,

Kapelse dorpsdag krijgt meer kwaliteit en overzicht

Na 25 jaar was de Kapelse dorpsdag, nu zondag 29 mei, aan een facelift toe. “We hebben het initiatief een nieuwe look gegeven en alle thema’s samengebracht’’ zegt burgemeester Dirk Van Mechelen. “Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met tien thema’s. Een beetje vergelijkbaar met een beurs in een zalencomplex. Op elke straat van het traditionele dorpsdagparcours, in het centrum van Kapellen, wordt een thema uitgewerkt’’.
Tien thema’s
In totaal kozen de inrichters voor tien verschillende thema’s zoals folklorestraat (Stationsstraat), sportplaza (C. Pallemansstraat), cultuurplein (Dorpsplein), mobiliteitssalon (Dorpsstraat plus Kapelsestraat), rommelmarkt (Gasstraat plus Hofstraat), modeboulevard (Dorpsstraat), ecolaan (Hoevensebaan), Promenade (winkelcentrum), kermis (Guyotlei en stationsomgeving) en scholenbeurs (pleintje Promenade). Centraal punt is het Dorpsplein waar vanaf 12 uur zes verschillende optredens plaats hebben. Opvallende artiesten zijn Laura Omloop (14u15) en “Soulbrothers’’ (16u30). Het rijtje optredens wordt vanaf 18u30 afgesloten en de groep “Casserole Fermer” die tot 20 uur op het podium staan.
Record deelnemers
Dit jaar kregen maar liefst 177 standhouders een plaatsje op de Kapelse Dorpsdag. Het gaat om handelaars, verenigingen, marktkramers en instellingen en organisaties. Tel daarbij 65 deelnemers aan de 1,5km lange rommelmarkt, 40 deelnemende handelszaken in het winkelcentrum Promenade en 17 kermiskramen. Dat heeft de totale som van 299 deelnemers een absoluut record. Op de modeboulevard, in de Dorpsstraat, komt er nabij het Mater Salvatorisinstituut ook een professionele catwalk met een lengte van 15 meter. Er zijn shows om 14, 15u30 en 17 uur. Heel de dag wandelen op het Dorpsdag-parcours muziekverenigingen en verschillende andere opvallende gasten zoals “Crazy Frog’’. Een kikker op springstelten die hoog boven de massa steekt.

Gratis parking en fietsenstalling

De ondergrondse parkeergarage van het winkelcentrum Promenade is zondag 29 mei uitzonderlijk open. Parkeren kan er gratis vanaf 9u30 tot 19u30. In- en uitrijden kan enkel via de Antwerpsesteenweg. Alle andere Kapelse parkings blijven bereikbaar. Dat geldt ook voor parking Spoor langs de Koolkaai, hoewel die uitsluitend bereikbaar is via de C. Pallemansstraat. Wie met de fiets komt vindt extra fietsenstallingen aan het station, op het Kerkplein, nabij De Post in de C. Pallemansstraat en in de Streepstraat aan het Koninklijk Atheneum.
Omleidingen
Het dorpscentrum van Kapellen is zondag 29 mei van 6 tot 22 uur volledig verkeersvrij. Het gaat om volgende zone: Antwerpsesteenweg (tot aan Bevrijdingslei), C. Pallemansstraat (tot aan De Post), Dorpsstraat, Kapelsestraat (tot aan het kruispunt met de Streepstraat en de Philippe Spethstraat) Essenhoutstraat (tot aan het Dorpsplein), Hoevensebaan (tot aan de Kerkstraat), Stationsstraat, Gasstraat en Guyotlei. De politiediensten zullen de noodzakelijke omleidingen signaleren. Ook de trajecten van buslijnen 65.0, 67.0, 72.0 en 78.0 wijzigen lichtjes om dat het centrum volledig is afgesloten.

1 171 172 173 174 175 179