Suske en Wiske-Kindermuseum te huur

Kalmthout – De provincieraad keurde zopas de vernieuwde algemene voorwaarden en het huisreglement van het Suske en Wiske-Kindermuseum goed. Dat maakt het mogelijk om het museum te huren.

Een gezellig familie- of kinderfeestje, een bedrijfshappening in een uniek kader of een nocturne organiseren in het Suske en Wiske Kindermuseum wordt mogelijk. Dat kan omdat de provincieraad zopas de algemene voorwaarden en het huisreglement van het museum heeft aangepast. Alleen een vergaderruimte huren, behoort ook tot de nieuwe mogelijkheden.

Wanneer de renovatiewerken zijn afgelopen, wordt ook bekend gemaakt wat de nieuwe naam van het Suske en Wiske Kindermuseum wordt. Alle ingediende voorstellen zijn herleid tot een shortlist van vijf.

Kalmthout ondersteunt winkeliers via subsidies

12.000 euro: zoveel budget werd er in 2018 geïnvesteerd in de lokale handelaars in Kalmthout. Het gemeentebestuur geeft hiermee lokale ondernemers een financieel duwtje in de rug, zodat de winkelkernen in de vijf dorpskernen bevolkt blijven. Het subsidieplan trad vorig jaar in voege en blijkt een groot succes. Ook voor 2019 werden de eerste premies reeds toegekend.

“Dat lokale handelaars onder druk staan en af te rekenen krijgen met stevige concurrentie van webshops, is een fenomeen dat zich in heel Vlaanderen manifesteert”, vertelt burgemeester Lukas Jacobs. “Om een leegstand van winkels in Kalmthout te vermijden, stelde de gemeente vorig jaar in samenspraak met lokale handelaars het zogenaamde detailhandelsplan op. Hierin verzamelden we concrete acties om detailhandel te ondersteunen. Ook het uitreiken van subsidies is een maatregel om kleinhandelaars naar de vijf winkelkernen in onze gemeente te krijgen. We zijn nu een jaar verder en we stellen tevreden vast dat onze aanpak werkt. Kalmthout is een bruisend dorp, en dat willen we uiteraard graag zo houden.”

Via de gemeenten kunnen lokale ondernemers drie soorten subsidies aanvragen. Zo is er de vestigingssubsidie van 2.000 euro voor ondernemers die zich vestigen in een pand dat minimum 1 jaar leegstaat. Hiermee strijdt de gemeente tegen de leegstand van commerciële panden. Daarnaast is er ook een starterssubsidie van 1.500 euro beschikbaar voor startende ondernemers die zich vestigen in een winkelgebied in Kalmthout. De gemeente reikte deze reeds uit aan handelszaken in Heide en Achterbroek.

Wie graag de look & feel van zijn gevel wil veranderen, kan dan weer een gevelrenovatiesubsidie aanvragen. Met de toelage van 2.000 euro konden alvast enkele handelaars in Heide hun gevel opfrissen. Via de Vlaamse overheid kan je trouwens eveneens een bijkomende tegemoetkoming ontvangen.

Ook in 2019 kunnen de winkeliers rekenen op de steun van de gemeente Kalmthout. Handelaars die zelf ook aanspraak willen maken op een subsidie, kunnen zich registreren via de gemeente.

Info:an.loos@kalmthout.be, 03 620 22 03

Vier minderjarige brandstichters Kalmthoutse Heide opgepakt

Daders brand Kalmthoutse Heide krijgen rekening thuisbezorgd

Eind vorige maand brak brand uit op de heide vlak bij de parking Zuid aan de Verbindingsstraat. Ongeveer een hectare van het natuurgebied ging in vlammen op. Al vlug rees het vermoeden dat het niet ging om een accidentele brand, maar dat de vuurzee het werk was van een of meer brandstichters.

Zes brandweerwagens en een twintigtal brandweerlieden van brandweerzone Rand reden uit en hadden de brand vrij vlug onder controle. Een vrijwilliger van Natuurpunt die per ongeluk in de buurt aan het wandelen was, zag een viertal jongeren die zich verdacht gedroegen. Mee dankzij zijn alertheid en het adequaat en vlug optreden van de brandweer kon een grote natuurramp worden voorkomen.

“Al snel werd duidelijk dat het hier om brandstichting ging. Gelukkig stond er die dag bijna geen wind en gebeurde alles niet in een brandgevaarlijke periode. Maar de droge vegetatie en heel wat bomen werden een makkelijke prooi voor de vlammen”, aldus Kalmthouts burgemeester Lucas Jakobs.

“Er werden vier minderjarigen uit Antwerpen opgepakt en gearresteerd. Zij maakten deel uit van een begeleide uitstap naar de Kalmthoutse heide. Het viertal was ook al gekend bij de jeugdrechter. De procureur werd verwittigd en de vier jongeren werden voorgeleid voor de jeugdrechter, die de zaak verder opvolgt. Ze legden ook bekentenissen af”, aldus nog de Kalmthoutse burgemeester.

Het is de eerste keer dat daders van een heidebrand werden opgepakt. Dit zijn geen kwajongensstreken, maar ernstige feiten. De betrokkenen riskeren strafvervolging door het gerecht. De gemeente Kalmthout en brandweerzone Rand wensen de kosten van de bluswerken vergoed zien. Die worden geraamd op 2000 euro. “Dat is geen astronomisch hoog bedrag, maar het is wel een principekwestie. We willen duidelijk maken dat dergelijke feiten niet onbestraft blijven en dat de gemeenschap niet moet opdraaien voor de kosten”, aldus nog Lucas Jakobs.

Johannespassie van Bach in de St. Jozefkerk te Heide-Kalmthout


De Johannespassie is één van de mooiste en indrukwekkendste werken, die Johann Sebastian Bach heeft geschreven.
Van het magistrale openingskoor “Herr, unser Herrscher” tot het zo mooie, troostende “Ruht Wohl”, het is één en al barokpracht.
Dit meesterwerk van de barokmuziek wordt op zaterdag 30 maart 2019 om 20u00 uitgevoerd in de St-Jozefskerk van Heide-Kalmthout.
Het vierstemmig koor Aidomen uit Kalmthout, onder leiding van dirigente Kristin Roland. De veertig zangers van het Kalmthoutse koor voeren deze passie uit samen met een topensemble met als concertmeester An Van Laethem.
Aidomen kan samenwerken met enkele uitstekende solisten. Deze zijn Adriaan De Koster, Danny Van Hoof, Aina Callaert, Lieven Deroo,  Gert-Jan Verbueken en Dries De Crom.

Dit unieke concert heeft plaats op zaterdag 30 maart 2019 in de St. Jozefkerk in Heide-Kalmthout aan het Heidestatieplein, en duurt van 20 tot 22 uur. 
Tickets kosten 16 euro en kunnen eenvoudig gereserveerd worden via een email aan Aidomenkoor@gmail.com.

Unieke kleimuur moet veen De Nol nat houden

KALMTHOUT – Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten in Vlaanderen. “Met deze financiële steun maken we 80 heel concrete lokale klimaatprojecten mogelijk”, zegt Koen Van den Heuvel. 

In 2018 werden gemeenten en lokale verenigingen opgeroepen om projecten uit te werken die de klimaatuitdaging op het terrein concreet aanpakken. Een jury van selecteerde 80 projectvoorstellen die een subsidie ontvangen van 75 procent van het investeringsbedrag. Het gaat om projecten tussen de 10.000 en 250.000 euro. 

Minister Van den Heuvel zelf kwam een kijkje nemen in Kalmthout, waar de actie “Veenherstel” van Natuurpunt kan rekenen op 187.500 euro subsidie.

 Natuur is een van de krachtigste wapens in ons arsenaal tegen klimaatverandering. Het Grenspark Kalmthoutse Heide is een van de laatste relicten van het ooit zo uitgestrekte heidelandschap van de Kempen. Een bijzonder deelgebied van het Grenspark is de Nol, een voormalig hoogveengebied van 60 ha dat sinds 2009 door Natuurpunt wordt beheerd.  

Een drainagegracht zorgt nog voor een sterke verdroging van het gebied, met veenafbraak tot gevolg waarbij grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. Omdat deze gracht niet kan gedempt worden, wil Natuurpunt het gebied hydrologisch isoleren met een kleischerm. Dat zal het water houden en zo een positief effect hebben op de veen- en natuurontwikkeling en de C02-conservering.

“Door het veen natter te maken, houden we de oude C02 in de grond én capteren we jaarlijks 356 ton C02 extra. Het gebied fungeert zo als een spons die water vasthoudt. Dat is van belang voor infiltratie in de diepere grondwaterlagen wat gevolgen heeft voor onze drinkwatervoorziening, om uitdroging van de natuur in de ruime regio te voorkomen en dus ook om de klimaatverandering af te remmen door koolstof op te slaan”, aldus Koen Van den Heuvel. 

Daarnaast worden nog een aantal kleinschalige maatregelen genomen om de veengroei terug op te starten. Deze manier van werken zal zorgen voor het behoud en herstel van de veenbasis en meer soortenrijke heide- en veenvegetaties met Europees beschermde soorten. Het is de eerste keer dat er een kleischerm in Vlaanderen aangelegd wordt. Alle fasen van het project worden goed gedocumenteerd. Bij een positieve evaluatie van deze methodiek kan deze ook toegepast worden in andere gebieden met problemen met het waterregime.

 

Expo lente#beelden te Kalmthout


Op vrijdag 22 maart  stellen wij voor “lente#beelden”. In het prachtige domein Boterberg kunnen jullie vanaf vrijdag genieten van buitenbeelden en objecten.

7 artiesten stellen er hun werk voor: Werner Paenen, Jan Verschueren, Patricia Hiele, Marleen Vansteenvoort, Intter, Pjez Unik en Jorg Van Daele .

Enkele beelden zullen uiterst sfeervol verlicht worden, de ander kun je ontdekken met een ter plaatse verkrijgbare zaklamp.
Andere openingsdagen zijn 23-24 en 30-31 maart. Telkens van 11 – 17 uur . Op andere momenten na afspraak .
Adres: Noordeind 97 te Kalmthout

Jeugdverenigingen houden grote schoonmaak in Kalmthoutse straten

Afgelopen weekend gingen verschillende jeugdverenigingen op pad om de Kalmthoutse straten en pleinen zwerfvuilvrij te maken. De actie kadert binnen de grote lenteschoonmaak van ‘Mooimakers’, een initiatief waarmee duizenden vrijwilligers over heel Vlaanderen het zwerfvuil in hun buurt opruimen. Ook in Kalmthout is die boodschap luid en duidelijk aangekomen.
Chiro Sloepi Nieuwmoer, Chiro Si-Jo Heide, Chiro Myin Kalmthout, Scouts en Gidsen Heuvel en KLJ Achterbroek: ze kunnen zich terecht de helden van het weekend noemen. Zij verzamelden namelijk heel wat afval in verschillende Kalmthoutse wijken. De gemeente nam het ophalen van het verzamelde afval voor haar rekening en voerde alles af naar het containerpark.
De actie kan op veel sympathie van het gemeentebestuur rekenen. “Onze gemeente staat gekend om de prachtige natuur en dat willen we uiteraard graag zo houden”, vertelt burgemeester Lukas Jacobs. “Het is dan ook mooi om te zien hoe ook onze jongeren zorg dragen voor de omgeving met acties zoals deze. Vanuit de gemeente leveren we al heel wat inspanningen voor het milieu. Zo reiken we bijvoorbeeld groene subsidies uit en organiseren we groepsaankopen voor milieuvriendelijke toepassingen zoals elektrische fietsen. Met zulke acties schieten we al een heel eind op, maar we roepen alle Kalmthoutenaren op om een handje toe te steken. Per slot van rekening wonen we allemaal graag in een propere omgeving.”

Ook volgend weekend wordt er nog een zwerfvuilactie georganiseerd in Kalmthout. Wie zelf ook zijn steentje wil bijdragen, kan op het gemeentehuis gratis een afvalgrijper, vuilzakken en handschoenen afhalen. Daarvoor kan je terecht bij de milieudienst.
Info: milieu@kalmthout.be, 03 620 22 60

PVDA stelt verkiezingsprogramma voor

Tijdens de komende verkiezingen van 26 mei is Jos D’Haese lijsttrekker voor het Vlaams Parlement voor PVDA. Hij is nu ook districtsraadslid in Borgerhout en de klimaatspecialist voor PVDA. Zaterdag 30 maart komt Jos D’Haese het programma van zijn partij voorstellen in de kleine zaal van het Centrum, Heidestatieplein 8 in Heide Kalmthout.
“Uit de jongste gemeenteraadsverkiezingen blijkt duidelijk dat onze partij in de lift zit. In mei willen we voor het eerst ook vanuit Vlaanderen naar het parlement. Klimaat wordt dan een belangrijk item. Mijn programma was al klaar toen de jongeren op straat begonnen te komen. Hoe dan ook is het aan de multinationals om maatregelen te nemen. In het Vlaams Parlement moeten we het debat rond klimaatbeleid openbreken. Een klimaatrevolutie moet sociaal zijn”, vindt Jos D’Haese.

Wie meer wil weten is welkom zaterdag 30 maart vanaf 13u30.

Syrische pianist Sliman Aldahra concerteert in Kunsthuis Ernest Albert

Kalmthout – Twee jaar geleden kwam een einde aan de vlucht van Sliman Aldahra(31) , zijn vader Kareem Aldahra (70) en moeder Majida Basha (64). Uit vrees voor hun leven vluchtte het gezin uit Syrië en kwam uiteindelijk terecht in Kalmthout, waar ze met behulp van het OCMW al vrij aardig zijn geïntegreerd. Zondag 24 maart om 15u geeft Sliman Aldahra opnieuw een concert in Kunsthuis Ernest Albert, Hortensiadreef 31. Tickets kosten 10 € en 8€ voor -14-jarigen. Te koop via www.kalmthout.be/tickets, in de chalet achter het gemeentehuis of in de Bib Kalmthout.

Info : Sliman Aldahra, slimandahra2@gmail.com en 0465.605.669

Lees het hele verhaal vanaf vrijdag in ons magazine de Polder.

 

 

 

Hart Boven Hard organiseert infoavond eerlijke en rechtvaardige belastingen

Kalmthout – Op donderdag 21 maart om 19u30 organiseert Hart Boven Hard Voorkempen in de bib van Kalmthout een infoavond rond eerlijke en rechtvaardige belastingen. Spreker is Guido Deckers van het Financieel Actie Netwerk (FAN). Hart Boven Hard wil op deze avond inzicht bieden in het huidig belastingsysteem, vragen stellen over de rechtvaardigheid ervan en op zoek gaan naar alternatieven.
Wat is het belang van belastingen? Hoeveel procent belastingen betaalt ieder op z’n loon of uitkering en hoeveel betalen grote aandeelhouders? Hoeveel bezitten de vijf rijkste families in ons land samen? Zorgen de belastingen in ons land voor een herverdeling van de inkomens en zijn ze een instrument om de armoede te bestrijden? Een antwoord op deze vragen krijgen de deelnemers van Guido Deckers. Met korte inleidingen op enkele pittige vragen en stellingen, zoeken spreker en publiek ook samen hoe de belastingen rechtvaardiger kunnen. Guido Deckers is één van de drijvende krachten van het Financieel Actie Netwerk (FAN). FAN is een netwerk van verschillende organisaties dat zich bezighoudt met studie, vorming en actie in verband met belastingen.
De organisator van de avond is Hart Boven Hard Voorkempen, een lokale afdeling van de brede en onafhankelijke burgerbeweging Hart Boven Hard. Hart Boven Hard streeft naar een solidaire en rechtvaardige maatschappij. Deelname aan de avond is gratis.
Infoavond eerlijke en rechtvaardige belastingen: Donderdag 21 maart 2019 om 19u30 – Bib Kalmthout, Kerkeneind 23

Info: hartbovenhard.voorkemp@gmail.com – tel: 03 666 83 85

1 2 3 4 5 107