Sp.a wil geen treintransport van nucleair kernafval

 

FANC volgt internationale veiligheidsregels

Heide Kalmthout – Een delegatie van sp.a Regio Noord protesteerde aan het station van Heide tegen het hoogradioactief afval dat vanuit Nederland per trein vervoerd wordt door dichtbevolkte gebieden in ons land.

“De kerncentrale in Borssele in Zeeland laat hoogradioactief afval per trein vervoeren naar La Hague in Normandië. Die nucleaire treinen rijden door dicht bevolkte gebieden in ons land. In Nederland is dat verboden. Maar in België rijdt dat gevaarlijke transport van Essen over de drukke lijn 12 naar Antwerpen en zo verder over Sint-Niklaas naar Gent en Kortrijk“. Wanneer het hoogradioactief afval in Frankrijk is “opgewerkt”, komt het weer langs dezelfde weg terug. Alleen is er dan méér transport nodig. Want de zogenaamde recyclage resulteert niet in minder radioactiviteit. Wel in méér massa middelradioactief afval”, legt Inga Verhaert uit.

“Langs de wanden van de speciale wagons is de straling verhoogd. Dat is vooral voor zwangere vrouwen en kinderen gevaarlijk. De sarcofagen zijn bestand tegen een brand van 800° Celsius gedurende 30 minuten. Bij een tunnelbrand loopt de temperatuur makkelijk zo hoog of hoger op. Een dergelijke brand binnen het halfuur geblust krijgen, is onwaarschijnlijk. De wagons kunnen een vrije val van 9 m weerstaan. Omgerekend: een botsing tegen 46,8 km/u. Het transport kruist op onze sporen regelmatig andere treinen die sneller rijden. Wij willen dat deze transporten stoppen. De overheid moet resoluut kiezen voor een energiesysteem dat gebaseerd is op veilige en schone hernieuwbare energiebronnen”, aldus partijgenoot Marc Van Den Broek.

“De levensduur van de kerncentrales van Doel, Tihange en Borssele mag niet nogmaals worden verlengd. Deze kerncentrales moeten uiterlijk op hun huidige wettelijk vastgelegde einddatum buiten dienst worden gesteld”, benadrukt Inga Verhaert.

Nucleaire controle
Ines Venneman, woordvoerder van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle: “Het klopt niet dat het vervoer van verbruikte splijtstof in Nederland verboden is in stedelijke gebieden, aangezien de spoorlijnen steden met elkaar verbinden. Het is dus niet mogelijk om de steden te vermijden die het spoorwegnet doorkruist. De verbruikte splijtstof van de kerncentrale van Borssele gaat eerst via de weg van Borssele naar Vlissingen, vanwaar ze verder met de trein wordt vervoerd.
Het is net de opdracht van het FANC om de werknemers, de bevolking en het leefmilieu te beschermen tegen de gevaren van ioniserende straling. Het FANC ziet er dan ook op toe dat de strikte veiligheidscriteria van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en de regelgeving omtrent het transport van radioactieve stoffen worden nageleefd.
In Europa worden er jaarlijks meer dan 2,5 miljoen colli met radioactieve stoffen vervoerd.
 In België worden er jaarlijks ongeveer 400.000 colli (40.000 transporten) met radioactieve stoffen vervoerd, waarvan het overgrote deel (35.000 transporten) bestemd is voor medische toepassingen.
Het grootste deel van de transporten gebeurt via de weg (meer dan 100 per dag). Luchtvervoer (meer dan 20 transporten per dag) wordt vooral gebruikt voor het langeafstandsvervoer van kortlevende radio farmaceutische producten, die moeten worden gebruikt in de eerstvolgende uren nadat ze werden vervaardigd. Het maritieme vervoer (ongeveer 10 transporten per maand) verloopt hoofdzakelijk via de haven van Antwerpen. Het spoor wordt prioritair gebruikt voor zware en omvangrijke colli. Er vinden maandelijks gemiddeld 3 transporten van radioactieve stoffen per spoor plaats. Wat het vervoer per spoor van verbruikte spijtstof of radioactief afval tussen Nederland en Frankrijk via België betreft, vinden er op jaarbasis 2 à 3 transporten plaats.
Omwille van de beveiliging en de openbare orde kan het FANC de data, tijdstippen en trajecten van de transporten niet gedetailleerd en nauwkeurig openbaar maken. Anderzijds worden de betrokken autoriteiten wel geïnformeerd om het transport zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen.

De betrokken gouverneurs en burgemeesters worden kort voor het transport geïnformeerd over de geplande datum, het tijdstip en het traject. Concreet informeert het Crisiscentrum de betrokken provincies, die op hun beurt de gemeenten informeren”, aldus Ines Venneman, woordvoerder FANC.

Info : https://fanc.fgov.be/nl/informatiedossiers/vervoer-van-radioactieve-stoffen  – www.inactie.s-p-a.be/radioactieve_trein
 

Twintigste vredesbeeld Jorg Van Daele komt in New York

 balance for peace in Aswan (Egypte)

Beeldhouwer Jorg Van Daele uit Nieuwmoer is bezig zich op de internationale kunstkaart te zetten met zijn project Sculptures for Peace. Op vraag van de Hollywood Sculpture Garden reist hij op het einde van de maand naar de States om daar te werken aan een nieuw vredesbeeld. “Ik ben uitgenodigd om in Palm Springs te werken. Wanneer het beeld klaar is, wordt er voor gezorgd dat het wordt getransporteerd naar Hollywood om daar een vaste plaats te krijgen”, legt de Nieuwmoerse kunstenaar uit.
Het project rond de vredesbeelden ontstond enkele jaren geleden. “Ik werd in Oostenrijk uitgenodigd om een beeld te maken in Wachauer marmer. Omdat ik veel met tekst werk, besloot ik daar een beeld te maken rond een nummer van de Franse rockgroep Aaron : “It’s not the wings that makes the angel”. Geïnspireerd door dezelfde tekst maakte ik andere beelden in Nieuw-Zeeland en Spanje. In de zomer van 2016 werkte ik op een symposium in Tabriz, een stad in Iran. Het beeld dat ontstond uit een steen van 6 kubieke meter kreeg de naam ‘Prayer for Peace”. In Iran werd ik getroffen door de armzalige leefomstandigheden van de mensen daar. Tegelijkertijd was ik verbaasd over de gastvrijheid en de warmte waarmee ik daar werd ontvangen. Daar kreeg het idee van vredesbeelden pas goed vorm. Ik wilde vanaf dan via mijn beelden het woord “vrede” promoten en met deze positieve boodschap de mensen daar een hart onder de riem steken”, aldus Jorg Van Daele. Ondertussen staan er al in 17 landen Sculpures for Peace. In het centrum van Azerbeidjan, voor het gemeentehuis van Harare in Zimbabwe en in de hoofdstad van Mongolië staan er bijvoorbeeld beelden van hem.
Het is voor Jorg Van Daele iedere keer opnieuw een avontuur wanneer hij vertrekt naar weer een ander land. “Ik vertrek nooit als toerist, maar wordt altijd uitgenodigd. Ter plaatse logeer ik bij mensen thuis en het beeld dat ik creëer wordt steeds gemaakt in plaatselijke steen. Lokale kunstenaars assisteren. De werkomstandigheden variëren van schitterend tot nauwelijks basic. Je moet altijd rekening houden met de mogelijkheden ter plaatse. Gezien het internationale karakter kan ik ook geregeld rekenen op belangstelling van regionale en nationale pers. Zo werden er tv-reportages gemaakt in Chili, Bolivië, Egypte en Azerbeidjan. In Nieuw-Zeeland, Indië en Zimbabwe was er heel wat krantenbelangstelling”, zegt Van Daele.
De beeldhouwer is nog maar net terug uit Zimbabwe. Daar creëerde hij het vredesbeeld ‘Balance for Peace’. “Dat beeld stelt de vijf werelddelen voor, die balanceren voor de vrede in de wereld. In Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, logeerde hij bij een familie met achttien volwassen kinderen. Elf van hen waren beeldhouwers. De dag dat ik terug naar België kwam, moest een van de kinderen bevallen. Wekelijks krijg ik nu nog foto’s doorgestuurd van baby Mikeala Aneniische, want voor hen ben ik nu officieel lid van het gezin”, legt Jorg Van Daele uit.
Begin dit jaar werkte de Nieuwmoerse beeldhouwer in Aswan In Egypte. Op de oevers van de Nijl creëerde hij ‘Dance for Peace”. “Omdat je met vele culturen in contact komt, is het belangrijk om daar respectvol mee om te gaan. Toen mijn beeld klaar was, wilde ik foto’s nemen van de mensen die me hielpen. Om de vredesboodschap te symboliseren had ik de veelkleurige vredesvlag meegebracht. Dat vonden ze provocerend. Niemand wilde op de foto omwille van die vlag, want die wordt ook wereldwijd gebruikt door de holebigemeenschap en dat was in Egypte zelfs voor kunstenaars niet mogelijk. In Indië daarentegen was het helemaal geen probleem”, aldus nog Van Daele.
Ook in Kalmthout
Op het eerste gezicht hebben Hollywood en Kalmthout niet meteen een link. Jorg Van Daele brengt daar verandering in. Zowel in de Amerikaanse filmstad als in Kalmthout prijkt binnenkort een vredesbeeld van Jorg Van Daele. Maar de beeldhouwer blijft ook internationaal actief. Er zijn plannen om ook in Bangla Desh, Servië en Libanon aan de slag te gaan.
Eigen expo
Voor Jorg Van Daele afreist naar de States organiseert hij in zijn New Yorg Gallery nog een internationale tentoonstelling met bevriende kunstenaars uit Roemenië, Luxemburg, Slovenië en eigen land. Op 2, 3, 4, 5 en 9, 10, 11 en 12 mei is de expor te bewonderen in de Spreeuwstraat 6 in Kalmthout Nieuwmoer. Info : ” www.newjorggallery.be

Start to Mountainbike

De gemeente Kalmthout en Sport Vlaanderen organiseren een nieuwe lessenreeks “Start to Mountainbike”. Een lesgever van Sport Vlaanderen neemt deelnemers vijf weken mee op pad in de omliggende bossen. Zo wordt onder andere geleerd om op verschillende ondergronden te rijden en hoe bochten af te snijden. De lessen starten op 1 mei en vinden plaats op vijf woensdagavonden van 18u tot 21u. Plaats van afspraak is telkens de Zwarte Hond in de Heikantstraat 169. Van daaruit gaat het verder naar het Klein Schietveld. Meedoen kost 25 euro voor de vijf lessen. Iedereen zorgt zelf voor mountainbike, fietshelm én sportieve kledij. Inschrijven kan door een mail te sturen met naam, adres, gsmnummer en geboortedatum naar Gert Dirven :  gert.dirven@icloud.com, 0476 87 98 62   (evdw)

72 ploegen op 5de editie van voetbaltornooijeugdbewegingen in Kalmthout


J-CUP brengt 53 jeugdverenigingen uit 12 gemeenten samen op Domein Diesterweg,
die zo geld inzamelen voor 5 lokale goede doelen. Enkele gesjorde doelen, wat lokale jeugdbewegingen en hoge dosis sfeer en gezelligheid, zo begon de J-CUP vier jaar geleden. Intussen is het voetbaltornooi uitgegroeid tot een evenement waar niet minder dan 48 mannen- en 24 vrouwenploegen aan deelnemen.

Op woensdag 1 mei 2019 bekampen de jongens en meisjes van scouts, chiro’s en andere jeugdbewegingen uit heel de provincie Antwerpen elkaar op Domein Diesterweg in  Kalmthout. Ze zamelen zo geld in voor 5 goede doelen.

Voor de 5de keer organiseren de leiding en oud-leiding van scouts 44ste St-Maarten een voetbaltornooi voor jeugdbewegingen uit Kalmthout en omliggende gemeenten. Hoewel het concept eenvoudig is – een bal, een heleboel jeugdbewegingen en voetballen maar – is de J-CUP toch net ietsje anders dan een doorsnee voetbaltornooi. Sfeer en gezelligheid komen op de eerste plaats. Hoofddoel van het evenement is immers jeugdbewegingen op een leuke manier dichter bij elkaar brengen. En het concept slaat aan, met maar liefst 72 ploegen dit jaar, een record!
Jeugdbewegingen uit 12 gemeenten komen naar Kalmthout afgezakt, van scouts uit Essen-Heikant tot Chiro Wijnegem. Door te voetballen zamelen ze ook geld in voor het goede doel. Ieder team koos één van deze 5 goede doelen om voor te voetballen: Gekkoo fonds vzw, Hulpfonds Chilumba vzw, het We Love Marie fonds vzw, Casa Di Mauro vzw en of Vonkel vzw. De Gemeente Kalmthout ondersteunt het project.

Iedereen welkom om te supporteren voor de jeugdbewegingen uit de buurt.
J-CUP // Voetbaltornooi Jeugdbewegingen // 1 mei 2019 // Domein Diesterweg, Acacialaan, Kalmthout
Tijdschema: Start tornooi 9u40 – Finale vrouwen 17u30; Finale mannen 18u00

Laura Tesoro in Mimuze op woensdag 24 april

Laura Tesoro gaat een hete zomer tegemoet. Haar single ‘Up’ werd enthousiast onthaald in Vlaanderen en haar passage in Liefde voor Muziek gaf de populariteit van Vlaanderens publiekslieveling nog een ferme boost. Voor ze de festivalpodia bestormt, speelt ze samen met haar favoriete muzikanten nog een laatste try-out in Mimuze in Kalmthout.

Woensdag 24 april 2019, in Mimuze,Brasschaatsteenweg 268B – 2920 Kalmthout.

Aanvang : 20.30 uur (deuren open vanaf 20 uur) – Tickets : 18 euro VVK – 20 euro kassa Dit is een staand concert.

 

Tickets: //mimuze.be/agenda/laura-tesoro-try-out
Info: www.mimuze.be

Paasmarkt op zaterdag 20 april

KALMTHOUT – Op zaterdag 20 april vindt er een wel heel bijzondere editie van de markt plaats. De paashaas komt namelijk langs om alle kinderen op lekkers te trakteren. Uiteraard mogen ook mama en papa een paaseitje mee snoepen. Tot begin mei loopt er trouwens ook nog een leuke spaaractie waarbij je mooie prijzen kan winnen. Breng je volle spaarkaart ten laatste op 4 mei binnen op de markt en wie weet, behoor jij tot een van de gelukkige winnaars…

Info: marktleider@kalmthout.be, 0474 94 61 47

 

Plantjesdag in Arboretum Kalmthout

Zondag 14 april wordt het opnieuw gezellig druk in Arboretum Kalmthout. Als oudste plantenbeurs in België, lokt de plantendag er tweemaal per jaar, in de lente en in de herfst, duizenden tuinliefhebbers. Op één dag kun je dan ook de allerbeste kwekerijen van de lage landen bezoeken. De plantendag van Arboretum Kalmthout is een niet te missen evenement voor elke bloem- en plantenliefhebber.

De allerbeste kwekers en professionele verzamelaars verkopen tijdens de plantendag van Arboretum Kalmthout hun mooiste planten, bollen en zaden. Je vindt er een grote variatie aan voorjaarsbloeiers, plantgoed voor je moestuin en andere bijzondere, nieuwe of zeldzame tuinplanten. Standhouders geven je tips en delen hun kennis over de verzorging van planten.
Arboretum Kalmthout wil helpen de plastic afvalberg te verminderen en vraagt bezoekers om een eigen draagtas of plantenbakje mee te brengen. Bezoekers kunnen hun aankopen in bewaring laten in de plantenparking en ondertussen genieten van een wandeling in de tuin of van een streekbiertje op het terras van de cafetaria.

Hele dag gratis rondleidingen met gids

Op dit moment bloeien de Japanse kerselaars, magnolia’s en rododendrons. Samen met vele andere lentebloeiers brengen ze kleur in de tuin. Bezoekers kunnen tussen 11 en 16 uur elk uur aansluiten voor een gratis rondleiding met een gids. Om 14 uur is er ook een Franstalige wandeling voorzien.

Paasspeurtocht
Kleine en grote speurneuzen kunnen tijdens de paasvakantie eitjes tellen in de arboretumtuin. Tussen de bomen en de planten hangen 99 kleurrijke afbeeldingen van paaseieren, onderweg zijn er leuke verrassingen. Wie meedoet aan de speurtocht, mag nadien een lekker chocolaatje in ontvangst nemen. In de cafetaria liggen grote postkaarten om in te kleuren en op te sturen. Deelname € 2,5. De paasspeurtocht is een activiteit in het kader van de Week van de provinciedomeinen, die loopt van 14 tot en met 22 april.

Zondag 14 april 2019 van 10 tot 17 uur – Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, 2920 Kalmthout, België

Kassa van 9.30 tot 16.45 uur – Tickets: € 8,5 (jaarkaarthouders en kinderen -12 jaar gratis, museumpas € 1,5) – Voorverkoop t/m 12 april aan de balie.

www.arboretumkalmthout.be

Copyright: Arboretum Kalmthout


Kruispunt Achterbroek tot begin juni open in alle richtingen

Werken aan het Pluspunt voor op schema
De werken aan het Pluspunt in Achterbroek zijn al enkele maanden bezig. De werkzaamheden verlopen als gepland. Meer zelfs: de werken zitten voor op de vooropgestelde planning. De derde fase werd afgerond op 5 april. Het kruispunt is nu tot begin juni open voor alle verkeer.
“In de volgende fase stonden de huisaansluitingen op de vernieuwde leidingen gepland”, vertelt burgemeester Lukas Jacobs. “Ook de aanleg van een stuk van de gasleiding op de Kalmthoutsesteenweg moest in die fase gebeuren. De aannemer kon die werken al mee uitvoeren in fase 3. Daardoor is het kruispunt tijdens fase 4 opnieuw open voor het verkeer en dat in alle richtingen. En dat is goed nieuws.”

De grote omleiding voor doorgaand verkeer blijft wel gelden. De bussen van de Lijn rijden tijdens opnieuw volgens de gewone dienstregeling en route.
Op maandag 3 juni start fase 5. De Roosendaalsebaan wordt dan een maand lang enkelrichting vanuit Essen.
Voor de meest recente informatie over de werken kan je altijd terecht op www.hetpluspunt.be. – info: info@hetpluspunt.be, 03 620 22 40

Tweede biomarkt op zondag 7 april

Op zondag 7 april strijkt de streek- en biomarkt opnieuw neer in Kalmthout. Ook de tweede editie vindt plaats op het pleintje aan de Bib, dit keer van 9 tot 13 uur. Bezoekers kunnen er niet alleen verse groenten of fruit kopen; ook ambachtelijke streekproducten en leuke hebbedingetjes worden aangeboden.

De eerste editie, die in maart plaatsvond, was alvast een overweldigend succes. Zowel particulieren als professionele marktkramers verwelkomden de Kalmthoutenaren met open armen. Kraakverse biologische croissants, geurige boeketten bloemen, verse soep of kaarsen: het aanbod was enorm. Ook voor deze editie halen de marktkramers alles uit de kast om er een unieke beleving van te maken. Tot dan!

Info: marktleider@kalmthout.be of via Facebook.

(foto gemeente kalmthout)

Paasspeurtocht in Arboretum Kalmthout

De paasvakantie kondigt het begin van de lente aan en dan is de tuin op z’n paasbest. Dat zie je aan de eerste bloesems, de vrolijke madeliefjes in het gras en de eieren in de bomen. Eieren?! Jawel, de tuiniers hebben tussen de planten 99 kleurrijke afbeeldingen van paaseieren verstopt. Doe mee met de paasspeurtocht en verzamel zoveel mogelijk eieren op je speurkaart. Vind je ze allemaal? Dan ben je een uitstekende speurneus! Wie zoekt die vindt, en wordt beloond met een chocolade verrassing. Onderweg kun je kiekjes maken bij oude postkaarten, schaapjes tellen in de wei of een geel konijn knuffelen.

Van 6 april 2019 tot 22 april 2019 in Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, 2920 Kalmthout.

Prijs: € 2,5 (toegang tot de tuin niet inbegrepen in de prijs) Toegankelijk voor mensen met een handicap
 
 
1 2 3 4 107