Rekenen troef op 10de finaleavond Heidelandprijs

Op woensdag 14 september was er heel wat belangstelling voor de jubileumeditie van de Heidelandprijs, een initiatief van Rotary Heideland in samenwerking met secundaire scholen uit Brasschaat, Stabroek, Kalmthout, Ekeren, Essen, Wuustwezel en Kapellen. In gastschool  Mater Salvatorisinstituut  toonden laatstejaarsleerlingen uit een zestal scholen hun door een professionele jury geselecteerde eindwerken. Het werd een gevarieerde en hoogstaande presentatie die het publiek in de ban hield over het schakelen van hoogspanning (PITO Stabroek), de cascadeschakeling (GITOK Kalmthout), Rekenen met Math IT (Mater Salvatoris Kapellen), wiskunde achter gezelschapsspelen (Stella Matutina Wuustwezel), de begeleiding van personen met een niet-aangeboren hersenletsel (KTA Brasschaat) en het socio-seksuele systeem in Athene (College Essen). Geen gemakkelijke klus voor de jury die er na wijs beraad in slaagde de winnaars aan te duiden. In de categorie praktische werken mocht het MATH IT-team van 6 Boekhouden-informatica van het Mater Salvatorisinstituut de hoofdprijs ontvangen uit handen van burgemeester Van Mechelen en schepen voor onderwijs Luc Janssens. De makers van de rekenCD-rom voor lagere scholen bereikten na presentaties in finales in Antwerpen, Brussel en Oslo (Noorwegen) nu ook het podium in hun eigenste Kapellen. In de categorie theoretische werken schitterde Tess Aernouts van het 6de jaar Techniek – wetenschappen (Stella Matutina Wuustwezel). Haar vlotte  interactieve presentatie over de wiskunde achter gezelschapsspelen leverde haar naast een verdiende eerste plaats ook de publieksprijs op.
Dit unieke initiatief van Rotary Heideland richt zich zonder onderscheid naar leerlingen uit diverse studierichtingen in ASO, TSO en BSO en nodigt scholen uit alle onderwijsnetten uit. De jaarlijkse finaleavond is intussen een mooie traditie en een vaste afspraak voor alle deelnemende scholen. 


Pannenkoeken eten voor de Kalmthoutse heide

Onnodig terug te komen op de verwoestende brand van de Kalmthoutse heide die velen tot ver buiten Kalmthout beroerden. Een van de opmerkelijke acties die de bewoners ondernamen voor de redding van hun heide, vond op zondag 11 september plaats in de Seniorenresidentie Beukenhof te Heide. Van 13.30 tot 17 u. kon men daar twee lekkere pannenkoeken met een koffie of thee komen nuttigen – en/of een heideplantje kopen – alles telkens aan 4 €. De opbrengst komt ten goede van de actie “Red de hei”. Het werd dan ook werkelijk een begankenis, want allen wilden wel het nuttige aan het aangename paren. Het was een komen en gaan van pannenkoeken- en heideliefhebbers. De verzorgde bediening en presentatie verhoogde nog de aantrekkelijkheid van deze wel geslaagde actie. Met plaggen en begrazing hoopt men de snel de overwoekerende begroeiing in te dijken, zodat de hei zelf weer kan opschieten zonder verdrongen te worden – wat echter een vrij kostbare onderneming is. Als toemaatje kon men nog een kleine maar interessante documentaire tentoonstelling bekijken over “Gemarteld Kalmthout”, of hoe de verwoestende V1 en V2 bommen met liefst 115 inslagen te Kalmthout, op het einde van de oorlog nog dood en vernieling in de gemeente wisten te zaaien. Een erg gewaardeerd initiatief dat kaderde in de Open Monumentendag Vlaanderen met als thema “conflict”.
L.Gorissen

Start aanleg gescheiden rioleringsstelsel

De gemeente Kalmthout startte ism RI-ANT met de aanleg van een volledig gescheiden rioleringsstelsel in de Koninglaan, Paridantlei en Berkendreef. Met dit project willen zij het afvalwater via de verzamelriool in de Kapellensteenweg aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Kalmthout, waardoor binnenkort het afvalwater van alle inwoners in de Paridantlei en de Berkendreef eerst gezuiverd wordt vooraleer het in de Kleine Aa geloosd wordt. Het regenwater wordt via een gracht en infiltratieleiding opgevangen en afgevoerd.
In de Berkendreef zal de nieuwe rioolbuis zo veel mogelijk in de berm gelegd worden. In de Koninglaan en Paridantlei wordt de nieuwe leiding in de wegenis gelegd, aangezien er door de aanwezigheid van nutsleidingen enerzijds en grote bomen anderzijds te weinig plaats is in de berm. De gemeente Kalmthout maakt van de rioleringswerken ook ineens gebruik om aansluitend de wegenis te vernieuwen en verkeersremmende maatregelen te voorzien door de aanleg van enkele verhoogde kruispunten.”
Ook de huisaansluitingen langs het traject dienen op het nieuwe gescheiden stelsel aangesloten te worden. Om het nieuw aangelegde stelsel optimaal te laten functioneren, is het nu belangrijk dat deze werken uitgevoerd worden vóór het beëindigen van de rioleringswerken in de straat.”

Bedreigde Synagoge te Heide is pure Kafka

Open Monumentendag Vlaanderen rond “conflict”, kreeg zondag 11 september te Kalmthout wel een heel eigen invulling. Geen oorlogsconflict in de klassieke betekenis van het woord, maar toch een eerder administratief conflict dat zelfs Kafkaiaanse vormen aanneemt. Het doet me spontaan denken aan de actie die ik in de jaren ’70 zelf voerde tot het behoud van de molen te St.-Mariaburg, die de gemeente wilde afbreken, en die niet gerestaureerd kon worden omdat hij niet geklasseerd was – en niet geklasseerd kon worden omdat hij niet gerestaureerd was! Herstel zou toen 10 miljoen BF gekost hebben, wat te duur was. Een molenbouwer wilde echter de molen met wieken en al herstellen voor 4 miljoen BF, zodat hij niet afgebroken werd. De gemeente herstelde hem echter zonder kap of wieken, maar met bijbouwing van cafetaria, voor 30 miljoen BF.!
De Synagoge uit de Leopoldstraat 38 te Heide werd in 1929 officieel in gebruik genomen en werd gebouwd volgens de plannen van architect Beirens die zelf in de Heidestatiestraat 66 woonde. Het opmerkelijke is dat zij de enige plattelandssynagoge is van België. Zij ontstond door de grote joodse aanwezigheid te Heide in het interbellum, vooral tijdens de week-ends – maar geraakte snel in verval nadat zij in 1990 volledig in ongebruik geraakte en vijf jaar later ook de niet-joodse conciërge overleed. Tijdens de Open Monumentendag 2002 kon het brede publiek zeer talrijk er kennis mee maken en zien hoe het gebouw in neomoorse stijl in een erbarmelijke toestand verkeerde. Alarm werd geslagen en een werkgroep opgericht. Burgelijkestandambtenaar Jean Bastiaensen kon 61 van de 62 afstammelingen van de oorspronkelijke eigenaars terug vinden. Na een voorlopige bescherming op 3.10.2006, volgde de definitieve bescherming op 31.5.2007 door toenmalig minister Van Mechelen. Dringende instandhoudingswerken gebeurden door de gemeente, zoals het dichten van gaten in het dak, om verder snel verval te voorkomen. Thans verschuilt de Vlaamse Dienst Ruimte en Erfgoed zich achter het feit dat het gebouw er thans niet slechter uitziet dan voor die snelle dringende beperkte instandhoudingswerken! Daarom kan geen PV van verwaarlozing opgemaakt worden om tot onteigening over te gaan en de impasse rond de meer dan ingewikkelde eigenaarsstructuur, verspreid over de ganse wereld, met wisselende belangstelling, op te lossen. Er kan dus enkel beweging in de redding van dit beschermd gebouw komen, als het nog meer vervalt – wat bijna niet mogelijk is zonder volledig in te storten. In dat geval kan dan een koperen herdenkingsplaat misschien volstaan – tenzij men tot een wederopbouw van op de grond zou besluiten? Groot was dan ook nu weer de publieke belangstelling die kwam kijken naar de benarde toestand van dit “beschermd” gebouw. In tegenstelling tot 2002 moest men nu vanuit de inkomhal naar binnen kijken omdat het niet meer verantwoord was om de gebedsruimte nog te betreden. Duidelijk zag zelfs een blinde het totale verval door verwaarlozing en de gaten in de houten vloer. De mooie tentoonstelling in site zoals in 2002, was dan ook niet meer mogelijk. Zij week uit naar een zaal van ’t Centrum waar specialist terzake, Frans Van den Brande de vele bezoekers bezield een professionele uitleg gaf over de joodse religie en hun gebedshuis, de synagoge van Heide.
L.Gorissen

“Dag vol conflicten” Openmonumentendag in onze regio

 

Essen

Essen benadert het thema ‘Conflict’ op een aantrekkelijke manier. Verschillende locaties geven steeds een andere insteek aan het thema.
Spoorwegloods in conflict
Door de jarenlange leegstand van de unieke spoorwegloods aan de Essense stationsomgeving krijgt de site stilaan een ander uitzicht. De specifieke vervuiling door de jaren heen zorgt voor een ideale habitat voor de groei van enkele plantensoorten. Gids Joris Pinseel neemt je mee op ontdekkingstocht op het terrein.
Maak eveneens van de gelegenheid gebruik een blik te werpen in het grote gebouw. Foto’s en filmfragmenten geven een beeld van het verleden van de loods.
-Rondleidingen om 13.45, 14.45, 15.45 en 16.45 uur
-Ingang ter hoogte van Hemelrijk nummer 45
Levende muur
Aan GC de Oude Pastorij staat een stuk muur van de vest, waarop enkele planten groeien. Door het bevorderen van de spontane plantengroei creëert de werkgroep Leefmilieu een levende muur. Zondag 11 september is het tijd om de muur te onthullen.
– Onthulling om 11.00 uur – -GC de Oude Pastorij, Essendonk 3
“Door deze dubbele inquisitie wordt een extra oponthoud in Esschen uitgespaard” uit het filmfragment ‘doauneposten Roosendaal – Essen samengevoegd’ uit 1948
Grensconflict
Het oude douanekantoor aan het einde van de Nieuwstraat heeft een rijke geschiedenis. Het gebouw ligt aan de grens en kan door zijn functie de typische conflicten uit het verleden tonen als gevolg van strenge wetten en oorlogssituaties. Eén van de voornaamste functies van een douanier is de smokkel tegengaan. Van tabak, margarine en fietslampjes tot citroenjenever en het in veiligheid brengen van joden.
Aan de hand van een tentoonstelling leer je meer over de smokkel in onze grensgemeente.
– Van 11.00 tot 17.00 uur, Kerkeneind 1
Douaniers bepaalden jarenlang het straatbeeld van Essen. Tijdens Open Monumentendag is ook Mercurius, de vriendenkring van de toenmalige Essense douaniers, paraat. Zij tonen, naast persoonlijke foto’s, ook een overzicht van de rijke geschiedenis van de E
Meer informatie:     Cultuurdienst Essen, cultuur@essen.be, 03 670 01 41

Kalmthout

Op zondag 11 september 2011 bulkt de 23ste editie van Open Monumentendag Vlaanderen van de conflicten. Een werkgroep van de Kalmthoutse cultuurraad stak i.s.m. het gemeentebestuur een boeiend programma in elkaar dat waardevol Kalmthouts patrimonium in de schijnwerpers zet.
Parochiezaal ‘t Centrum in Heide is het infopunt waar een expositie over de huidige impasse rond de Kalmthoutse synagoge staat opgesteld. Hoewel het gebouw in 2007 als beschermd monument werd opgelijst, vertoeft het vandaag in bouwvallige staat. Bekijk aan de synagoge in de Leopoldstraat een diaprojectie om te beseffen hoe mooi dit gebouw ooit was. Tussen deze bedreigde synagoge en het infopunt weten cultuurhistorische gidsen je te boeien omtrent de joodse geschiedenis van Heide.
Om 10u kunnen kinderen en jongeren vanaf 9 jaar samen met hun ouders of grootouders deelnemen aan de interactieve, educatieve rondleiding ‘Tussen Dodendraad en V-bommen’. De gids brengt je aan de hand van spel, verhalen en oorlogsrelicten in contact met ons oorlogsverleden. Inschrijven kan tot 9 september 2011 bij de cultuurdienst. Neem tot slot ook een kijkje in seniorenresidentie Beukenhof waar via enkele panelen wordt herinnerd aan de succesvolle strijd die hier tegen de Duitse V-wapens gevoerd werd. Bovendien kan je hier smullen van lekkere pannenkoeken t.v.v. ‘Red de Hei’.
foto: Synagoge Heide-Kalmthout        

Kapellen
Fort van Kapellen, Fortsteenweg 47
Het fort van Kapellen (1893-1897) is een onderdeel van de Antwerpse verdedigingsgordel. Het moest de spoorlijn van Antwerpen naar Roosendaal beschermen,net als de verbindingsweg die naar het kwartier van Brasschaat leidt. Het fort zou in latere oorlogen ook nog dienen, zoals de restanten van muurschilderingen door Canadese soldaten laten zien. Het fort is eigendom van het Belgische leger, werd als depot van het Koninklijk Legermuseum gebruikt en is in principe niet meer toegankelijk.
Voor Open Monumentendag 2011 zwaaien de deuren voor iedereen open.
Rondleidingen met gids om 11.00 uur, 13.30 uur en 15.30 uur. Je hoeft niet op voorhand te reserveren. Gratis.
Kapellen in conflict. De Kapelse fotoclub DIKA beschikt over uniek beeldmateriaal van de fortengordel en het oorlogsverleden van Kapellen. Deze multimediavoorstelling wordt doorlopend geprojecteerd in het fort zelf. Zo reis je als het ware door een stukje militaire geschiedenis. Gratis.
De toekomst van het fort. Het eigenlijke fort en een deel van de militaire hangars en de spoorlijn blijven sowieso bewaard. Ook de habitat van de vleermuizen blijft behouden. Kids kunnen ravotten op de fortsite, maar zich ook uitleven op een hindernissenparcours en in een grimestand. Voor hen wordt ook een soldatenzoektocht uitgestippeld. Gratis.
Deze locatie is toegankelijk van 11.00 tot 17.00 uur.

Ossendrecht
Open Monumentendag: De zomerexpositie in museum ‘den Aanwas’.
Op 11 september a.s. opent streekheemmuseum “den Aanwas” wederom haar deuren tijdens de Open Monumentendag. Omdat het ook Open Monumentendag is zijn we deze dag al vanaf 12:00 uur geopend. Sluiting is om 16:30 uur en U bent weer van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.
Het museum bevat verschillende vertrekken, waar een aspect uit de samenleving van rond 1900 wordt uitgebeeld. In het cafeetje anno 1900 kan men even wat te drinken nemen. Het ademt de sfeer van een oud bruin café. Hierin bevindt zich een Mechelse toog van 1900, geschonken door de gezusters Rijk. Tevens zijn er enkele herinneringen aan de boogschutterij en is er een oude spaarkas. Enkele plakkaten en schilderijen aan de wanden completeren het interieur.
Naast de permanente tentoonstelling in de diverse kamers, met onder andere het verhaal over prinses Paulientje, archeologische vondsten en verschillende stijlkamers uit een vervlogen tijd, kan de bezoeker er ook kennismaken met de nieuwe thematentoonstelling “Het leven in de polders en dorpen van de Zuidwesthoek”.
De kunstzinnige composities van de schilderijen brengen de tijden van weleer weer tot leven. Karakteristieke gebouwen (al dan niet al gesloopt), het leven hier rondom èn het verhaal van de mensen zelf worden uitgebeeld. Even bij het uitgebeelde stilstaan, een stapje achteruit zetten, nog eens achterom kijken en zijn/haar opmerkingen plaatsen. Het creatieve in de mens naar boven laten komen, iets dat ieder mens in meerdere of mindere mate in zich draagt. Dat kan zo maar gebeuren in museum “Den Aanwas”!
Het tentoongestelde bij de thematentoonstelling bestaat uit werken op doek/paneel/planken of jute. Tevens zijn er aquarellen en etsen te bewonderen. Het geheel wordt gecompleteerd met keramische kunst.
De schilderijen / aquarellen zijn ook een uitnodiging voor de jeugd om hen een breder historisch perspectief bij te brengen. Ouders kunnen bij de schilderwerken verhalen over vroeger en bijvoorbeeld aanwijzen hoe men vroeger langs een paadje liep naar de polders of naar de kerk. Zo kan het ook uitnodigen tot het maken van fiets- en/of wandelroutes over deze pittoreske wegen.
Verder zijn ook werken over prinses Paulientje / Tiest den Schijter / Peer èn de nonnetjes van de Rijzendeweg te bewonderen. Voor velen wellicht een kreet van herkenning.
Völckerdorp heet het nu, maar vóór de inpoldering van de bijbehorende polder is dit gebied vastgelegd in olieverf: strooien huizen en houten kruiwagens. Dat is waar de mensen het vroeger mee moesten doen. De volgende stap was dat daarna “Achttienhuizen” werd gebouwd met een schooltje en een bovenmeester erbij wonend. Het edele ambacht zegevierde en de paardenkrachten waren letterlijk voorhanden.
De Kapucijnen uit Rilland kwamen op blote voeten in sandalen langs de spoorlijn om in ’t kapelletje geestelijke bijstand te verlenen. De dorpssmid in Woensdrecht fungeerde als psycholoog-pedagoog. Immers, hier kwam men even “op verhaal”.
Alle werken zijn voorzien van begeleidende teksten. Op deze manier kan men zich beter inleven in de plaatsen die op de doeken zijn vastgelegd.
Heemkundekring het Zuidkwartier nodigt iedereen uit om op 11 september a.s. de zomerexpositie èn het streekheemmuseum te komen ontdekken tijdens de Open Monumentendag. Tel (+31) (0)164 – 672 854 of info@hkk-zuidkwartier.nl.
Locatie: Streekheemmuseum Den Aanwas, Aanwas 29 te Ossendrecht (NL).
De toegang tot het museum en de zomerexpositie is gratis.

Putte

Staatsbosbeheer opent de deuren van de Gloriëtte
Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag, dit jaar op zondag 11 september, opent Staatsbosbeheer de deuren van de Gloriëtte. Tussen 12:00 en 17:00 uur kunt u een kijkje komen nemen in het gebouw, wat in het verleden mogelijk als theehuis werd gebruikt. De  Gloriëtte ligt in het prachtige Moretusbos in Putte. Jonkheer Moretus liet de Gloriëtte in 1768 bouwen als pronkstuk, behorend bij zijn kasteel Ravenhof.
De Gloriëtte is het fraaie middelpunt van het parkbos rond kasteel Ravenhof. Toen België zich in 1830 afscheidde van Nederland, kwam de landsgrens midden door het landgoed te liggen. Kasteel Ravenhof ligt nu in België en de Gloriëtte ligt in Nederland.
De Gloriëtte is benoemd tot Rijksmonument vanwege de ouderdom, vormgeving en situering. In combinatie met de zeldzaamheid en gaafheid is de Gloriëtte van zowel cultuurhistorische als architectuurhistorische waarde. De Gloriëtte en het omliggende Moretusbos zijn in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer.
Combineer uw bezoek aan de Gloriëtte met een wandeling door het Moretusbos en beleef de cultuurhistorie van dichtbij. Tijdens de wandeling door de kaarsrechte lanen, komt u langs verschillende historische bouwwerken en kunt u genieten van prachtige vergezichten. De boswachter van Staatsbosbeheer is op de Monumentendag aanwezig bij de Gloriëtte om u te informeren over de geschiedenis, het beheer en de recreatiemogelijkheden in het Moretusbos.
Woensdrecht
In de gemeente Woensdrecht zijn meerdere Rijksmonumenten geopend. Een nieuwe fietsroute verbindt de verschillende locaties met elkaar. Kijk op www.woensdrecht.nl voor het hele programma.
Bezoek www.staatsbosbeheer.nl voor meer informatie
over het Moretusbos en om te zien welke Rijksmonumenten Staatsbosbeheer nog meer openstelt tijdens de Monumentendag.
Onderschrift foto:  De Gloriette is geopend voor publiek op zondag 11 september.  Foto: Staatsbosbeheer.  

 

Stabroek

Openstelling Fort
Dit betonnen pantserfort werd gebouwd in de jaren 1905-1907 als onderdeel van de verdedigingsgordel, meer bepaald de buitenlinie, rond Antwerpen. Van grote militaire betekenis is het nooit geweest: zo werden de geschutskoepels wel, maar de kanonnen niet geplaatst. Het fort is een goed bewaard relict van de vestingbouw.
Sinds de laatste openstelling van het fort voor het publiek is er weer heel wat veranderd. Er zal doorlopend worden gegidst in en aan het fort. Een ideale gelegenheid om eens kennis te maken met dit historische gebouw en z’n omgeving. De eerste 150 bezoekers die zich per fiets aanbieden aan het Fort kunnen een gratis dagpas van De Lijn krijgen zodat ze ook nog andere monumenten kunnen bezoeken.
Uitvoerders:Cultuurraad Stabroek, heemkring Molengalm en Stafort vzw. Fort van Stabroek [meer info]
Abtsdreef , 2940 Stabroek
Wanneer: zo 11/09/11 van 10:00 tot 17:00. Inkom gratis.

Start aanleg gescheiden rioleringsstelsel

Aanstaande maandag start de gemeente Kalmthout in samenwerking met RI-ANT met de aanleg van een volledig gescheiden rioleringsstelsel in de Koninglaan, Paridantlei en Berkendreef. Met dit project willen de gemeente en RI-ANT het afvalwater via de verzamelriool in de Kapellensteenweg aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Kalmthout, waardoor binnenkort het afvalwater van alle inwoners in de Paridantlei en de Berkendreef eerst gezuiverd wordt vooraleer het in de Kleine Aa geloosd wordt. Het regenwater wordt via een gracht en infiltratieleiding opgevangen en afgevoerd.
“In de Berkendreef zal de nieuwe rioolbuis zo veel mogelijk in de berm gelegd worden”, weet Xenia Luxem, projectleider van RI-ANT. “In de Koninglaan en Paridantlei wordt de nieuwe leiding in de wegenis gelegd, aangezien er door de aanwezigheid van nutsleidingen enerzijds en grote bomen anderzijds te weinig plaats is in de berm. De gemeente Kalmthout maakt van de rioleringswerken ook ineens gebruik om aansluitend de wegenis te vernieuwen en verkeersremmende maatregelen te voorzien door de aanleg van enkele verhoogde kruispunten.”

Ook de huisaansluitingen langs het traject dienen op het nieuwe gescheiden stelsel aangesloten te worden. “Met elke bewoner werd samen bekeken hoe dit zo efficiënt mogelijk gerealiseerd kan worden”, zegt afkoppelingsdeskundige Aki Jungbluth. “Op die manier hebben we alle werken die op privéterrein uitgevoerd moeten worden, in kaart kunnen brengen. Om het nieuw aangelegde stelsel optimaal te laten functioneren, is het nu belangrijk dat deze werken uitgevoerd worden vóór het beëindigen van de rioleringswerken in de straat.”

infovergadering

Om alle omwonenden verder te informeren over deze werken, organiseren de gemeente Kalmthout, RI-ANT en de betrokken partners een infoavond op dinsdag 6 september 2011 om 20u in Parochiezaal Zonnedauw (Kapellensteenweg 170, 2920 Kalmthout). Naast informatie over de concrete timing en fasering van de werken, zal ook het aangepaste ontwerp toegelicht worden op deze infoavond.

Inwijding nieuwe schoolgebouwen Heide

Woensdag 31 augustus waren er met reden, enkel blije gezichten te Heide aan de nieuwe gebouwen van de kleuterafdeling van de Vrije Basischool Sint Jozef. Terwijl ouders en kinderen de speelplaats vulden, keek een glunderende architect Jef Boden naar het toch tijdig klaargekomen nieuwe gebouw. In 1998 was hij begonnen met de planning, voorontwerpen en principiële bouwaanvragen, die regelmatig aangepast moesten worden aan de steeds evoluerende en wijzigende regels inzake isolatie en bouwvoorschriften. En dan was het wachten op het samenbrengen van de nodige fondsen waarvan 70% door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd werd. Daar werkte schooldirecteur Eddy Nouws zich de naad voor uit de broek met allerhande activiteiten. Uiteindelijk kon op 1.7.2010 gestart met de afbraak van de oude klaslokalen van architect De Jongh en een maand later begonnen met de nieuwbouw. Het weer zat helemaal tegen zodat aanvankelijk heel wat vertraging opgelopen werd. Geholpen door alle kleuters, kon burgemeester Lukas Jacobs op 15 oktober toch de eerste steen leggen. Dank zij de inzet van aannemer Dirk Moonen zag men de gebouwen groeien en heel de strook tussen Heidestatieplein,  Vredelaan en St.Jozeflaan, bijna opvullen. Koortsachtig werkte men deze zomer om alles klaar te krijgen, met de aanleg van de speelplaats als sluitstuk. De leerkrachten werkten vier dagen aan de inrichting van hun klassen, zodat alles er nu prachtig uitziet, en uitnodigend om zo weer naar school te gaan! Dit 81ste schooljaar gaat dan ook in met, 50 jaar na de ingebruikname van de oude lokalen, een gloednieuwe kleuterschool waar de opvoeding centraal staat. Een nieuw tijdperk breekt aan. Filip De Bie sprak als voorzitter van het schoolcomité, waarna uittredend directeur Eddy Nouws op zijn laatste dag enkele “gevoelsplaten” van de kleuters boven toverde en ze uitlegde: “bang” voor alle werk; “boos” voor de regen als spelbreker; “verdrietig” voor alle facturen; maar “blij” voor het resultaat van de nieuwbouw. Hij dankte ook Marleen Pelckmans voor de fraaie binneninrichting. Pastoor pater Jos Verhaegen SVD verklaarde zin en zijn van de zegening van de kruisjes voor de klaslokalen: opdat de school meer dan een gebouw, net de basis legt van de vorming van jongeren voor de maatschappij van morgen, en dat in een vrije school met christelijke inspiratie. Burgemeester Jacobs sprak zijn bewondering uit voor de realisatie die bijna 2 miljoen gekost heeft, en loofde de inzet van directeur Eddy Nouws die in 1973 vanuit Nieuwmoer 20 jaar les kwam geven om dan 18 jaar directeur te zijn met heel veel overgave. De school groeide met zijn 450 leerlingen, 30 leerkrachten en 10 medewerkers, uit tot wellicht de grootste basisschool van Kalmthout, en met een degelijk onderwijs. Nu kan Eddy al zijn tijd gaan besteden aan het gras afrijden van het voetbalveld van Nieuwmoer en er achter de tapkast gaan staan. Tenslotte sprak minister Pascal Smet en kon het lint geknipt en de rondgang begonnen. Daarbij groeide de bewondering voor de acht klaslokalen voor de vier ontdubbelde leerjaren, waarvan de meeste met houten tussenverdiep, ingericht als speellokaal, winkeltje, enz. Twee polyvalente ruimten; afzonderlijke bergruimten voor fietsjes, schoolgerief; refter en sanitair. Alles even luchtig en met grote ramen. Leuk is ook de aankleding met overal rond en rond langs de wanden een aansluitende reeks kleurige schilderijtjes die de kleuters maakten. Zandbak en speeltuigen op de speelplaats ontbreken uiteraard niet. Onder de aanwezigen zagen wij ook een aantal oud leerlingen, zelfs van het eerste uur als Frank Franken, oud-leerkrachten als zuster Mia die 25 jaar les gaf, schepen voor onderwijs Gust Van Loon, kamerlid Jan Van Esbroeck, député Inge Verhaert, uiteraard de nieuwe directeur Linda Van Oevelen, en bovenal de vele ouders en leerlingen. De scouts verzorgden na de rondgang een receptie op de speelplaats.
L.Gorissen

Opleiding Jeugdadviseurs

Woon je in Essen, Kalmthout of Wuustwezel? Zit je in het 4de, 5de of 6de middelbaar? Heb je het hart op de juiste plaats en wil je jezelf wat beter leren kennen? Praat je graag en zie je wat leeft bij je vrienden? Wil je ze tenslotte op een goede manier verder helpen? Dan ben jij degene die wij zoeken!
Het JACpunt in Kalmthout organiseert een opleiding tot jeugdadviseur! Geen saaie theoretische cursus, maar door actieve oefeningen, spelletjes, quiz, toneel en gezellige babbels leer je heel wat over communiceren, doorverwijzen, info geven… Je leert het JACpunt beter kennen en ook thema’s zoals relaties en seks, verslaving, geld, lichaam en geest, vrije tijd, rechten en plichten komen aan bod. Uiteraard is er ook ruimte voor ontspanning en lekkere snacks!
We komen een aantal keer samen in het JACpunt en gaan ook wel eens op uitstap. Daarnaast heb je de kans om andere toffe jeugdadviseurs te leren kennen. De eerste bijeenkomst is midden november gepland. Heb jij interesse? Stuur dan zeker een mailtje voor 31 oktober naar info@jacpunt.be!
Voor meer informatie over de opleiding, check zeker www.jacpunt.be .

Tieners sluiten zomer af op T-DayTijdens de 6de editie van T-Day hebben gisteren ongeveer 3.000 tieners, van 12 tot 16 jaar, hun zomervakantie op actieve en leuke wijze afgesloten op het militair domein van Brasschaat. T-Day is een intergemeentelijk tienerfestival en een samenwerking tussen de gemeenten Berendrecht, Zandvliet, Lillo, Brasschaat, Brecht, Ekeren, Kalmthout, Kapellen, Essen, Stabroek, Wuustwezel, het JACpunt, de provincie Antwerpen, het militair kamp Brasschaat, Yiehaa vzw, Ludentia Vrije Tijd en MSC Ahlan. Om de tieners veilig ter plaatse te krijgen waren er begeleide fiets- en buspools vanuit de verschillende gemeentes georganiseerd en voor dove tieners, en jongeren met een handicap, konden rekenen op extra begeleiding. Voor de tieners die houden van gamen was er een gamehall met o. a. flipperkasten, games op groot scherm en een lanparty. Door de miezerige regen was het er een drukte van jewelste. Nieuwigheid was het Belgisch Kampioenschap Kunstlaptopslingeren voor Junioren gewonnen door Zeno De Rooy (15) uit Zoersel. Hij kreeg niet enkel punten op de afstand maar ook op elegantie en precisie bij zijn worp. Ouders op het terrein was absoluut verboden. Dit jaar werden ze gewoonweg niet meer binnen gelaten.

Tieners sluiten zomer af op T-DAY

Op woensdag 24 augustus 2011 is het weer zo ver! Dan verwachten we meer dan 3500 tieners op de intussen 6de editie van T-DAY, hét tienerfestival.  Het militair domein van Brasschaat zal weer vol tieners stromen voor een dag vol gratis fun en avontuur.
Het festival is voor alle tieners van 12 tot 16 jaar, je vooraf inschrijven hoeft niet!
Tussen 10u en 17u kan je er gratis deelnemen aan tal van workshops zoals graffiti spuiten, airbrushtattoos, henna, beatbox, photoshoppen, animatiefilmpjes maken…
Wil je de vetste dancemoves laten zien op een feestje, doe dan zeker mee aan de dansworkshops! Poppin’ & lockin’, breakdance, modern ballet,clipdance… zelfs capoeira kan je leren!
Voor de avonturiers  is er een klimmuur, een hindernissenparcours over water, een dirtbikeparcours, bungee trampolines en zelfs zweefvliegen!
Skaters nemen best hun plank mee, er zal speciaal voor hen een skatepark op T-DAY staan!
Voel je het dan nog steeds kriebelen dan kan je leren worstelen, boogschieten of een trikke uitproberen.
Voor de tieners die houden van gamen is er opnieuw een gamehall voorzien met o. a. flipperkasten, games op groot scherm en een lanparty. Al die computers beu gezien? Schrijf je dan ter plekke in voor het Belgisch Kampioenschap Kunstlaptopslingeren voor Junioren! Je kan er mooie prijzen winnen!
Niemand die zegt wat je moet doen, alles kies jezelf. Je kan ook gewoon de hele dag rondhangen op bv. de chill-outs. Ook de honger wordt gestild, er zal drank en eten aan binnen-het-zakgeld-budget-prijzen verkocht worden.
Ouders zijn absoluut verboden, dit jaar laten we ze gewoonweg niet meer binnen! Zo kunnen de tieners ongestoord hun gangen gaan op T-DAY. Er zijn medewerkers die alles in goed banen leiden.
Natuurlijk is er nog massa’s meer te vinden op T-DAY, dit is slechts een tipje van de sluier.

Wil je graag alles weten over T-DAY, check dan zeker de website: www.t-day.be  of volgens ons via Facebook
Er worden begeleide fiets- en buspools vanuit de verschillende gemeentes georganiseerd. Meer info hierover vind je eveneens op de website. T-day belooft opnieuw een leuke dag te worden voor iedereen. Voor dove tieners en jongeren met een handicap wordt extra begeleiding voorzien. De ingang zal, ondanks de vermelding op de flyer, niet via de Ploegsebaan zijn, maar via de Verbindingsweg! Gelieve de wegwijzers te volgen! Een plannetje vind je op onze website.

T-Day 2011 is een intergemeentelijk tienerfestival. Het is een samenwerking tussen de gemeenten Berendrecht, Zandvliet, Lillo, Brasschaat, Brecht, Ekeren, Kalmthout, Kapellen, Essen, Stabroek, Wuustwezel, het JACpunt, de provincie Antwerpen, het militair kamp Brasschaat, Yiehaa vzw, Ludentia Vrije Tijd en MSC Ahlan.

1 99 100 101 102 103 108