Werkgroep “Mama’s voor Mama’s” hield inzamelactie.

 

Op zaterdag 24 november organiseerde de werkgroep Mama’s voor Mama’s een inzamelactie voor kinderkleding en speelgoed.  Volle dozen en zakken met bruikbare kledij en speelgoed werden afgegeven in De Rekke te Hoevenen en in de Remise aan het Gemeentehuis te Stabroek.

De spulletjes van Hoevenen werden nadien naar de Remise in Stabroek overgebracht waar  vrijwilligers alles netjes sorteerden volgens leeftijd, jongens of meisjes.  

Na de middag kwamen gezinnen langs om een keuze te maken uit het ruime aanbod. De overgebleven spulletjes gaan naar andere liefdadigheidsinstellingen.

 

Inzamelactie mama’s voor mama’s

 

“Stabroekse mama’s voor mama’s” organiseert op zaterdag 24 november een inzamelactie van kinderkleding (0-18 jaar) en speelgoed! Je kan de kleding en speelgoed van 9 tot 12 uur brengen in de refter van de gemeentelijke basisschool De Rekke, P.J. Tijsmanslaan te Hoevenen en in de remise van het gemeentehuis te Stabroek.

Na de middag, van 14 tot 17 uur is iedereen welkom voor het uitzoeken van de benodigde kleding en speelgoed. Niet afgehaalde kleding en speelgoed wordt geschonken aan Moeders voor Moeders en het asielcentrum.

Jubileumviering 11 november te Stabroek

Leden van de werkgroep WOI

De voorbije 5 jaar werd door het Herdenkingscomité WO I  in de gemeente Stabroek extra aandacht besteed aan de herdenking van de Groote Oorlog in Stabroek, Putte en Hoevenen.  Met als doel de impact van de wereldoorlog op de gemeente en haar inwoners meer bekendheid te geven. En daar zijn zij zeker in geslaagd.  De jubileumviering van 11 november was de laatste activiteit van het herdenkingscomité.

“When the Battle is over”

De dag begon om 6 uur met doedelzakspeler Rudi Driesen uit Stabroek, die op het kerkhof Vossenveld aan het Elzenbos “When the Battle is over” speelde, net zoals dit op vele andere plaatsen werd gespeeld.  Jammer, dat weinigen hiervan op de hoogte waren en er maar een klein groepje mensen aanwezig was.

Na de huldigingen aan het oorlogsmonument in Putte en in Hoevenen, ontving Wendy van Egdom, voorzitster  van de Cultuurraad en van het Herdenkingscomite,  de belangstellenden in de Moorlandzaal. Burgemeester Rik Frans sprak in zijn toespraak de waardering uit voor allen die in de oorlogen, ergens ter wereld, hebben gestreden of geleden. Hij verwees ook naar het boek van Pieter Serrin “Het elfde uur”, waarin de auteur zo pijnlijk en schrijnend het verwoestend effect van oorlog op de mensheid beschrijft. Niet alleen soldaten, maar ook vrouwen en mannen, kinderen en grootouders die er niets mee te maken hadden, leden onder de gruwel.  Burgemeester Frans haalde ook het verhaal van dorpsgenoot Stan Lauwereyssens aan.

Eén dag voor het einde van de oorlog….

 

Exact 100 jaar geleden, op 10 november 1918, om 8.40 uur in de ochtend, overleed Stabroekenaar Constant ‘Stan’ Lauwereyssens, op 19 jarige leeftijd in het Belgisch militair hospitaal in Calais aan de gevolgen van de Spaanse griep en een longontsteking. Vijf dagen ervoor was hij van het front gehaald omwille van zijn ziekte. Stan werd op 11 juli geboren in het ouderlijk huis te Putte aan de grens met Nederland, waar nu het Douaneplein is.

In 1916 steekt hij de fel bewaakte grens met Nederland over om als vrijwilliger te gaan vechten. Via Nederland en Engeland komt hij in Frankrijk terecht. Vanaf 15 mei 1917 zit hij aan het front tot hij 5 november 1918, wegens zijn ziekte van het front wordt gehaald. Volgens Pieter Serrien zou Stan geweten hebben dat er in die dagen gesprekken bezig waren van een mogelijk einde van de oorlog. Maar dat het echt zo ver was, wist hij waarschijnlijk niet. Bovendien was de eindstrijd bij griep zo pijnlijk dat hij waarschijnlijk buiten zinnen was. Stan was de zoon van Frans en Anna van Lauweryessens – Van Dunnegem en  ligt begraven op de Belgisch militaire begraafplaats van Calais.  

 

 

 

Livestreaming

Tijdens de jubileumviering in de Moorlandzaal werd via livestreaming de plechtigheid aan het Oorlogsmonument van de onbekende soldaat in Brussel, uitgezonden. Nadien ging het in stoet, met de Koninklijke Fanfare Verbroedering op kop, naar de Sint Catharinakerk in Stabroek, waar  deken Jef Barzin de mis opdroeg.  Na de bloemenkranslegging aan het monument, bood de gemeente Stabroek nog een receptie aan.

In de Moorlandzaal had heemkring Molengalm een tentoonstelling op gesteld over de oorlog en zijn slachtoffers. Tevens lagen er speciale uitgaven die de Heemkring uitgaf over de oorlog in onze streek en waarin je het verhaal van o.a. Stan Lauwereyssens, één van onze helden, gesneuveld voor hun vaderland, terugvindt.

Jubileumviering 11 november te Stabroek

De voorbije 5 jaar is er extra aandacht besteed aan de herdenking WO I in Stabroek, Hoevenen en Putte. Uitgangspunt van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog was de geschiedenis zo veel mogelijk te respecteren en aandacht te besteden aan de impact van de wereldoorlog op de gemeente en haar inwoners. Het herdenkingscomité is daar met grote voldoening in geslaagd. De jubileumviering van 11 november is de laatste prestatie van het herdenkingscomité WO I Stabroek – Hoevenen – Putte.

Programma
-8u45: Huldiging oorlogsmonument Putte (Albert-Louisastraat)
-9u30: Huldiging oorlogsmonument Hoevenen (Molenstraat)
-10u45 :Moorland, speech burgemeester Rik Frans met aansluitend live uitzending, geprojecteerd op een scherm, van de plechtigheid aan de Menenpoort in Ieper.
-11u30: speech voorzitter Herdenkingscomité, Wendy Van Egdom, gevolgd door de misviering, om 12 uur in de Sint Catharinakerk en huldiging oorlogsmonument Stabroek (Kerkplein) rond 12.45 uur.  Aansluitend biedt de gemeente een receptie aan in zaal Moorland waar eveneens een tentoonstelling van Heemkring Molengalm staat opgesteld.

 

Regen was de spelbederver op “Dag van de markt”

Alles was geregeld voor een “feestelijke” dag van de markt in Hoevenen en Stabroek op dinsdag 30 oktober. Maar het weer kan men niet regelen en dat was voor een groot deel de tegenslag. Degenen die er toch waren lieten het niet aan hun hart komen, de kramen zagen er feestelijk uit en er waren overal versnaperingen voor de bezoekers. Midden op het plein in Hoevenen stond een standje van de gemeente en de marktleider deelde er paraplu’s of boodschappentassen uit.
De paraplu’s waren natuurlijk eerst uitgedeeld met zo’n regenweer, maar de boodschappentassen waren ook de moeite waard en de versnaperingen waren heerlijk. Daar ging iedereen mee akkoord.

“Toch zijn we tevreden met de opkomst” zegt initiatiefneemster Sandra Degenaers. “In Hoevenen hebben wij toch zo’n 270 tassen uitgedeeld. In Stabroek was het wat minder maar daar was het dan ook barslecht weer”.  De standhouders waren erg tevreden met de opkomst. Als dank voor hun medewerking kregen zij een verrassingszak namens het gemeentebestuur van Stabroek aangeboden.

Laat ons hopen dat het volgend jaar terug plaats heeft maar dan bij beter weer.
LVR

 

Twee jaar Oude Brouwerij in Hoevenen

Volgende maand viert ‘De Oude Brouwerij’ in Hoevenen, haar tweejarig bestaan. En dat laten ze niet zomaar onopgemerkt voorbijgaan.
“Wij gaan twee dagen vieren, nl. op 24 en 25 november”, legt uitbater Tijs Van Langenhove uit. Vooreerst werd op zaterdag Discobar ‘A Moeder’ uitgenodigd. Hier hoeft zeker geen uitleg over, de avond was weer in een recordtempo uitverkocht.

T- dansant
Op zondag 25 november wordt er voor de eerste keer een t-dansant ingericht.  “Ik geloof heel sterk in dit concept”, zegt Tijs. “Het is de bedoeling om mensen samen te brengen en te verbinden met elkaar, in dit geval door dans. En dit gaan we het hele weekend doen: terug naar de basis van wat we allemaal vooral vergeten te doen de laatste tijd. Even vertragen, ongeacht rang of stand, de tijd even vergeten, met de pintjes van weleer.”, gaat Tijs verder. Men gelooft dat er veel mensen zijn die op zondag willen komen om samen met radio Minerva deejay te dansen van 14 tot 18u.  

De inkom bedraagt 5 euro, sfeer en gezelligheid troef. En je krijgt er gratis een kop koffie of thee bij en een grootmoeders cake van Sofie Bakt uit Hoevenen, die zorgt voor de diezelfde beleving, maar dan in de buik, wij in het hart!

Info: www.deoudebrouwerij.be – Kerkstraat 18 te Hoevenen

Nieuwe kindergemeenteraad kan van start

Ook dit jaar werd in Stabroek opnieuw een kindergemeenteraad geïnstalleerd. Op de officiële installatievergadering waren 15 raadsleden present. Die zijn afkomstig uit vier Stabroekse scholen. Tijdens de vergadering leggen de kindergemeenteraadsleden hun eed af en werd een kinderburgemeester verkozen. Hiervoor waren vijf kandidaten; vier meisjes en één jongen. Nadat ze de kans kregen om zich voor te stellen kwam, na een geheime stemronde, Rosie Minnebach uit de bus. De leerling uit het zesde leerjaar van de Sint Catharinaschool wordt op 21 november 11 jaar. De kindergemeenteraad komt viermaal per jaar samen en de raadsleden krijgen vooraf de gelegenheid om agendapunten eerst te bespreken in de school. Alle verkozen raadsleden mochten ook een keuze maken van de, volgens hen, drie belangrijkste onderwerpen die aan bod moeten komen. Als eerste kwam een kinderparty uit de bus gevolgd door sporten in de gemeente en het bestrijden van zwerfvuil. Na de installatievergadering werd er een receptie georganiseerd om te klinken op de oprichting van de Stabroekse kindergemeenteraad.

Nieuwe tinnen schotel voor Keizer Rob op keizersfeest in Zandvliet

Frans De Schutter, Rob De Vree, Stanny Gabriëls, Kris Van De Corput, Tom Leyten en Pieter Aendekerk

 

 

Keizer Rob De Vree, van Vermaak Na Arbeid – Jonge ruiters, werd op zaterdag 29 september uitvoerig gevierd in Zandvliet. De leden van alle gansrijdersmaatschappijen verzamelden aan het Vredehof, om van daaruit  in stoet naar de Evenementenhal te trekken.  De gansrijders werden er verwelkomd door keizer Rob, voorzitter Stanny Gabriëls en Frans De Schutter, voorzitter van de Polderbond.

 

30ste editie Scholencross onder stralende zon

De leerlingen van de Sint Catharinaschool wonnen de wisselbeker

 

De 30ste editie van de  Scholencross in Stabroek, die doorging op woensdag 26 september, kon op vele lopers en supporters rekenen. Aan de cross namen de kleuters, vanaf 5 jaar, en de leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar van al de Stabroekse scholen deel. De cross startte met de kleuterloop, gevolgd door de leerlingen van de lagere school, onderverdeeld in categorie meisjes en jongens. De 3 eerste mochten op het podium en kregen een medaille. De loopnamiddag werd afgesloten met de prestatieloop waar iedereen kon aan deelnemen. 88 sportievelingen liepen hun rondjes op de atletiekpiste achter het gemeentehuis in Stabroek. In totaal namen 720 lopers deel: 276 meisjes, 356 jongens en 88 deelnemers aan de prestatieloop. 
Na afloop werden de wisselbekers uitgereikt. Ook dit jaar mochten zowel de jongens als de meisjes van Sint Catharina de beker voor een jaartje mee naar hun school nemen. 

30 jaar
Omdat het dit jaar de 30ste editie was, werd er aan de loop een extra feestelijk tintje gegeven. Superheld Spiderman en enkele prinsessen kwamen de lopers aanmoedigen. Er was  voor de jongsten een wedstrijd, waarbij zij moesten raden hoeveel knikkers in de pot zaten. Amy gokte op 824 en zat het dichtst bij het juiste aantal van 1075 knikkers. Ze won de pot knikkers, een fles Celebrations chocolade en een peper- en zoutvat van Peugeot. Leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar moesten het aantal spekken raden. Er zaten 204 spekken in de pot.  Daan Meylaerts (de Stappe) had gegokt op 200 spekken en zat er samen met 4 anderen het dichtste bij. Een onschuldige hand trok echter Daan als winnaar. Hij won de pot spekken, een fles Celebrations en een handdoekenpakket.

Voor aanvang van de cross werd Louis Mertens gevierd  omdat hij voor de 30ste keer het startschot kwam geven.  Louis, 88 jaar, weet nog goed hoe er het in begin aan toe ging.  Nog altijd maakt hij gebruik van de houten palletjes waarmee hij het startsein geeft. Geen enkele scholencross heeft hij gemist. Dochter Lutgarde, die ondertussen ook al 30 jaar met haar klasje aanwezig is op de cross, zegt dat haar vader er elke jaar weer naar  uitkijkt. Namens de sportraad kreeg Louis een mooi aandenken. Zelf hoopt hij er volgend jaar terug bij te zijn.

De scholencross wordt georganiseerd door de gemeentelijke sportraad in samenwerking met het gemeentebestuur en ACSS.

 

 

Lina en Aaron stapten in het huwelijksbootje

Op woensdag 26 september bracht het 4de leerjaar van De Rekke uit Hoevenen een bezoek aan het gemeentehuis in Stabroek.  Per fiets kwamen 55 leerlingen en hun leerkrachten naar de Dorpsstraat afgezakt.

In de raadzaal maakten zij kennis met burgemeester Rik Frans, schepen Ludo Reyntjens en OCMW voorzitster Chris Van Haute.  Kinderburgemeester Julian Van Olffen kreeg eveneens een zitje in de raadzaal, waar een gemeenteraad werd gehouden. Nadien volgde een rondleiding doorheen het gebouw en maakten de leerlingen kennis met de verschillende gemeentelijke diensten.

Het bezoek werd afgesloten met een kinderhuwelijk. Zo gaven Lina Mommen en Aaron Eykens volmondig het ja-woord aan elkaar, nadat  kinderburgemeester Julian eerst enkele rechten en plichten van het huwelijk had voorgelezen. Na het aanschuiven van de trouwarmband werd het huwelijk bezegeld met een dikke knuffel. De kinderen konden nadien nog in 2 oude huwelijksregisters van de gemeente Stabroek kijken. Burgemeester Rik Frans had het oudste, dat dateerde van 1789 en het boek van 100 jaar geleden meegebracht.

De gemeente schonk aan al de leerlingen nog een fluohoesje voor over de boekentas en een balpen.

Na de traditionele foto op de trappen voor het gemeentehuis, keerden de leerlingen onder begeleiding van de politie, veilig terug naar Hoevenen.

 

1 2 3 4 5 85