30ste editie Scholencross onder stralende zon

De leerlingen van de Sint Catharinaschool wonnen de wisselbeker

 

De 30ste editie van de  Scholencross in Stabroek, die doorging op woensdag 26 september, kon op vele lopers en supporters rekenen. Aan de cross namen de kleuters, vanaf 5 jaar, en de leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar van al de Stabroekse scholen deel. De cross startte met de kleuterloop, gevolgd door de leerlingen van de lagere school, onderverdeeld in categorie meisjes en jongens. De 3 eerste mochten op het podium en kregen een medaille. De loopnamiddag werd afgesloten met de prestatieloop waar iedereen kon aan deelnemen. 88 sportievelingen liepen hun rondjes op de atletiekpiste achter het gemeentehuis in Stabroek. In totaal namen 720 lopers deel: 276 meisjes, 356 jongens en 88 deelnemers aan de prestatieloop. 
Na afloop werden de wisselbekers uitgereikt. Ook dit jaar mochten zowel de jongens als de meisjes van Sint Catharina de beker voor een jaartje mee naar hun school nemen. 

30 jaar
Omdat het dit jaar de 30ste editie was, werd er aan de loop een extra feestelijk tintje gegeven. Superheld Spiderman en enkele prinsessen kwamen de lopers aanmoedigen. Er was  voor de jongsten een wedstrijd, waarbij zij moesten raden hoeveel knikkers in de pot zaten. Amy gokte op 824 en zat het dichtst bij het juiste aantal van 1075 knikkers. Ze won de pot knikkers, een fles Celebrations chocolade en een peper- en zoutvat van Peugeot. Leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar moesten het aantal spekken raden. Er zaten 204 spekken in de pot.  Daan Meylaerts (de Stappe) had gegokt op 200 spekken en zat er samen met 4 anderen het dichtste bij. Een onschuldige hand trok echter Daan als winnaar. Hij won de pot spekken, een fles Celebrations en een handdoekenpakket.

Voor aanvang van de cross werd Louis Mertens gevierd  omdat hij voor de 30ste keer het startschot kwam geven.  Louis, 88 jaar, weet nog goed hoe er het in begin aan toe ging.  Nog altijd maakt hij gebruik van de houten palletjes waarmee hij het startsein geeft. Geen enkele scholencross heeft hij gemist. Dochter Lutgarde, die ondertussen ook al 30 jaar met haar klasje aanwezig is op de cross, zegt dat haar vader er elke jaar weer naar  uitkijkt. Namens de sportraad kreeg Louis een mooi aandenken. Zelf hoopt hij er volgend jaar terug bij te zijn.

De scholencross wordt georganiseerd door de gemeentelijke sportraad in samenwerking met het gemeentebestuur en ACSS.

 

 

Lina en Aaron stapten in het huwelijksbootje

Op woensdag 26 september bracht het 4de leerjaar van De Rekke uit Hoevenen een bezoek aan het gemeentehuis in Stabroek.  Per fiets kwamen 55 leerlingen en hun leerkrachten naar de Dorpsstraat afgezakt.

In de raadzaal maakten zij kennis met burgemeester Rik Frans, schepen Ludo Reyntjens en OCMW voorzitster Chris Van Haute.  Kinderburgemeester Julian Van Olffen kreeg eveneens een zitje in de raadzaal, waar een gemeenteraad werd gehouden. Nadien volgde een rondleiding doorheen het gebouw en maakten de leerlingen kennis met de verschillende gemeentelijke diensten.

Het bezoek werd afgesloten met een kinderhuwelijk. Zo gaven Lina Mommen en Aaron Eykens volmondig het ja-woord aan elkaar, nadat  kinderburgemeester Julian eerst enkele rechten en plichten van het huwelijk had voorgelezen. Na het aanschuiven van de trouwarmband werd het huwelijk bezegeld met een dikke knuffel. De kinderen konden nadien nog in 2 oude huwelijksregisters van de gemeente Stabroek kijken. Burgemeester Rik Frans had het oudste, dat dateerde van 1789 en het boek van 100 jaar geleden meegebracht.

De gemeente schonk aan al de leerlingen nog een fluohoesje voor over de boekentas en een balpen.

Na de traditionele foto op de trappen voor het gemeentehuis, keerden de leerlingen onder begeleiding van de politie, veilig terug naar Hoevenen.

 

Volgende fase voor verkaveling Schoem

 

Terwijl de weg- en rioleringswerken aan de verkaveling Schoem in Hoevenen volop bezig zijn, publiceerde de intercommunale Igean en de gemeente Stabroek een “Oproep tot kandidaten” voor de aankoop van een projectgrond en het ontwikkelen van een kwalitatief woonproject op de projectsite Schoem. Het programma van eisen is een bundel van wel 53 bladzijden, en is in te zien op www.igean.be/schoem-projectzone .
De huidige fase bestaat uit de gronden die aansluiten op de straten van de bestaande verkaveling.
Het is dus de bedoeling dat deze gronden worden verkocht aan een privé-ontwikkelaar, die dan een eigen concept kan voorstellen voor de invulling van dit bouwproject.
Kandidaturen worden ingewacht ten laatste op dinsdag 16 oktober bij Igean.
Wordt vervolgd…
LW

Stabroek doet mee aan grootschalige opruimactie

De opruimploeg in Hoevenen

De opruimploeg in Putte/Stabroek

Ter gelegenheid van de wereldwijde Clean Up Day was op zaterdag 15 september in Hoevenen en Stabroek een ploeg vrijwilligers aan de slag om straten en pleintjes te zuiveren van allerlei afval.  De opruimactie werd georganiseerd onder begeleiding van de gemeentelijke milieudienst en de vrijwillige mooimakers van de gemeente.  In Hoevenen begonnen zij ’s morgens aan het speelpleintje aan de Seringenlaan en eindigden hun rondgang door Hoevenen met zakken vol met al wat mensen zomaar achteloos wegwerpen. In de namiddag werd het gedeelte van het Antitankkanaal in het Hoogeind richting Ertbrandstraat proper gemaakt.

Na de opruimactie werden er borden geplaatst met het opschrift “Deze plek is net opgeruimd. Bedankt om het zo te houden”. Hopelijk geeft de burger hieraan gevolg. 

Voordracht: “Naar een wereld zonder kanker”

De Stabroekse Welzijnsraad richt in samenwerking met OCMW Stabroek een boeiende avond in. In het Ravenhof te Stabroek nodigen zij gastspreker Filip Lardon uit.
Professor dokter en Hoevenaar Filip Lardon, is diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek aan de UA te Antwerpen en momenteel ook nog vice-rector aan diezelfde universiteit, een man met kennis van zaken.
In zijn voordracht “Naar een wereld zonder kanker?” licht hij toe, hoever men momenteel staat met de behandeling van kanker en voorspelt daarbij dat tussen dit en tien jaar 80% van de mensen met kanker kan genezen worden. Zowaar een mooie boodschap van hoop.

Praktisch: Woensdag 19 september 2018, in het Ravenhof te Putte (Oud Broek 4). De deuren openen om 19.00 uur, start is voorzien om 19u30. Inkom gratis. Iedereen welkom!

Sp.a-GROEN Stabroek terug in kartel naar de kiezer

Samenwerking voor een warmer Stabroek wordt verdergezet

Op 14 oktober trekken sp.a en GROEN Stabroek terug samen naar de kiezer met een kartellijst. De 25 plaatsen op de lijst zijn verdeeld in 13 plaatsen voor sp.a en 12 voor GROEN. Sp.a levert de lijsttrekker en lijstduwer. De plaatsen zijn om en om ingevuld tussen de twee partijen. De partijen ondertekenden op woensdag 12 september een akkoord. Opvallend is dat er meer vrouwen dan mannen op de lijst staan. Zeven kandidaten wonen in Hoevenen, 5 in Putte en 13 in Stabroek. De lijst is een mix van enthousiaste nieuwkomers en kandidaten met ervaring.

Lijsttrekkers zijn uittredende gemeenteraadsleden Kim Dorikens (44) en Corneel Keimes (31), respectievelijk op 1 en 2. Gemeenteraadsleden Lia Hendrickx (59) en Ingrid Kinders (65) volgen vervolgens voor sp.a op plaats 3 en 5. Bij Groen vinden we vervolgens eerste nieuwkomer Fred Clee (59) op de 4e plaats en partijvoorzitter Danny Bresseleers (56) op plaats 6. Het eerste deel van de lijst wordt vervolgens ingevuld door Evy Beniest (35), Ans Minnaard (62), Ruud Tiebos (41), Liesbeth Van Gils (58), Kevin Claes (37) en Karin Vandebroek (56) en Sonia Cools (74) die de plaatsen 7 tot en met 11 voor hun rekening nemen. 
Ellen Doorn (60) en Ruddy Mees (60) trekken de tweede helft van de lijst op respectievelijk plaats 14 op 15. Hierna volgen Lisette Sneyder (66) en Monique Maes (65) op de 16e en 17e plaats. Vervolgens vinden we Kathleen Kockx op de 18e plaats, met haar 19 jaar de jongste kandidaat van de lijst. Na haar komen Diane Van Hees (70), Rik Van Onsem (68), Freddy Van Daele (72), René Van Alsenoy (65) en ere-schepen Rudi Staes (65) aan de beurt, kandidaten die met hun levenservaring onze lijst en onze gemeente uitdrukkelijk willen steunen. Onze OCMW-raadsleden Herman Dorikens (68) en Jan Janssens (67) duwen ten slotte gezamenlijk de lijst en nemen respectievelijk plaats 25 en 24 voor hun rekening.

“Met deze enthousiaste en geëngageerde ploeg gaan we voluit voor een goed resultaat en hopen om mee te kunnen besturen in 2019 zodat we kunnen wegen op het beleid. Ik denk dat we een evenwichtige lijst hebben waarop kandidaten met bestuurservaring worden aangevuld met enthousiaste nieuwkomers ,” vertelt Kim Dorikens. “Het is niet eenvoudig om een goede evenwichtige lijst samen te stellen daarom zijn we extra tevreden dat dit gelukt is en dat we van alle deelgemeentes en van zowat alle leeftijdscategorieën geëngageerde kandidaten hebben,” vult Corneel Keimes aan.

“Samen gaan we voor een warmer en socialer beleid, een beleid waarin de mensen centraal staan en niet enkel de middelen. Wij willen leefbare aangename woonkernen met behoud van open ruimtes en groen. Een dorp voor iedereen en niet alleen voor de begoeden die zich een nieuw appartement kunnen kopen in een van de vele bouwprojecten. Nee, wij willen ook woningen creëren voor senioren, voor eenoudergezinnen en voor alle inkomensklassen zodat iedereen hier kan wonen,” vertelt GROEN-voorzitter Danny Bresseleers. Sp.a-voorzitter Herman Dorikens vult aan: “De vergrijzing is een feit en onze voorzieningen zijn pover, ondanks het extra woon-zorgcentrum in onze gemeente, dat tonen verschillende vergelijkende studies aan. Ook zijn er meer mensen die het moeilijk hebben. Wij vinden het hoog tijd dat de gemeente op die welzijnsdomeinen haar verantwoordelijkheid neemt en zorg draagt voor al haar burgers. Zorgen voor iedereen, iedereen mee op de boot van Stabroek, dat is wat we voor ogen hebben.”

“Voorts vinden wij belangrijk dat de inwoners beter op de hoogte worden gehouden en dat het bestuur meer verantwoordelijkheid neemt om problemen te voorkomen. De grote werken waar we voor staan, zullen veel geduld vragen van de burger en het is dus van het grootste belang dat ze zo snel en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd en dat er uitgebreid en correct wordt rond gecommuniceerd,” geeft lijsttrekker Kim Dorikens nog mee.

CD&V Stabroek maakt kandidatenlijst kenbaar

 
 
Een trotse lijsttrekker Herman Jongenelen (50) stelde op zaterdag 25 augustus zijn medekandidaten voor aan de pers. Tal van kandidaten waren aanwezig bij deze voorstelling.
 
Opmerkelijke nummer twee
De Hoevense Liesbeth Bardyn (30), gehuwd met Tim Timmermans en mama van dochtertje Lenthe, wordt als nieuwkomer op de tweede plaats gezet. Liesbeth, public relations manager binnen de Belgische Defensie, volgt al wat jaren vanop de zijlijn de lokale politiek en acht nu de tijd rijp om er actief aan deel te nemen.

De politiek zit bij Liesbeth wel wat in de genen. Haar tante Lutgarde Matthysen was jarenlang schepen voor Idee (Lutgarde vinden we deze verkiezing op de N-VA lijst), ook haar grootoom Gust Huybrechts, de laatste burgemeester van Hoevenen en na de fusie in 1976 nog jaren actief als schepen in de Stabroekse politiek.

Alle huidige CD&V mandatarissen komen terug op
Met schepenen Herman Jongenelen en Tom Van Der Brempt (42), gemeenteraadsleden Eric Dingemans (62) en Nico Van Bouwel (42), OCMW raadsleden Sonja Janssens (42) en Marc Eysackers (57) en huidig ondervoorzitter OCMW Bart Lietaer (52), staan alle actieve CD&V fractieleden op de lijst.

Hoevenen en Putte blijven niet achter
“Met Liesbeth Bardyn, Nathalie Van Der Jonckheyd (33), Marleen Mortelmans (43), Stefan Johnson (55) en Nele Vlaeminck (41) is Hoevenen mooi aanwezig binnen de CD&V-lijst. In Putte hebben we Tom Van Der Brempt, Joy Wezenbeek (44) en ere-burgemeester Alida De Bie (66). Met haar 18 jaar ervaring als burgemeester is zij voor onze partij nog steeds een goede mentor.”  volgens voorzitter en lijstduwer Nico Van Bouwel die zelf ook wel zeer gekend is in Hoevenen.

Jeugd komt eraan
“Niet minder dan 7 kandidaten zijn jonger dan 35. Hiermee toont deze CD&V lijst dat ook aan onze toekomst wordt gewerkt en de continuïteit van de Stabroekse CD&V verzekerd is” geeft lijsttrekker Herman nog mee. Jongste telgen zijn Dorien Dombrecht (21) en Marthe Jongenelen (22).

Wat zijn de ambities?
“Onze ambitie is om met deze sterke ploeg vooruit te gaan en een ruime meerderheid te realiseren, waar wij onze stempel op kunnen drukken”, aldus schepen Herman Jongenelen. Voorzitter Nico voegt er aan toe: “Zoals je al in het straatbeeld hebt gezien, gaan we 100% voor ons dorp. Iedereen telt: senioren, maar ook cultuur, mobiliteit, duurzaamheid en sociale zaken. “Vooral dat laatste willen we uitspelen, zo denk ik al luidop aan een schepen van armoedebestrijding”, zegt Herman Jongenelen.  

 
1) Herman Jongenelen
2) Liesbeth Bardyn
3) Tom Van Der Brempt
4) Josée Lens
5) Bart Lietaer
6) Thomas Eysackers
7) Marleen Mortelmans
8) Eric Dingemans
9) Nathalie Van Der Jonckheyd
10) Ludo Claessens
11) Joy Wezenbeek
12) Dorien Dombrecht
13) Rune Bastiaenssens
14) Stefan Johnson
15) Nele Vlaeminck
16) Marc Eysackers
17) Christel Berghmans
18) Omar Hadjou
19) Lise De Hert
20) Ivo Van Wassenhove
21) Marthe Jongenelen
22) Arne Jonkers
23) Sonja Janssens
24) Alida De Bie
25) Nico Van Bouwel
 

Koningskronen voor Jef en Ruben

 

Jef Hendrickx werd koning bij de jongste groep

Zondag 19 augustus werd aan lokaal de Witven in Hoevenen het minigansrijden ingericht.

Er werd verzameld aan het lokaal waar de deelnemertjes eerst een stevig middagmaal kregen geserveerd. Om 14 uur startte de eerste groep minigansrijdertjes. Tot de leeftijd van 8 jaar mocht hiervoor ingeschreven worden. 19 kleine ruiters ging de strijd met de ganzenkop aan.  Er werd door sommige met sterke hand getrokken.

Uittredend koning Damien Breuer trok het net van de kop. Nog 2 ruiters waagden hun kans maar het was uiteindelijk Jef Hendrickx die met een verbeten blik en een forse ruk de kop er af trok. Voor de 7 jarige Jef is het de eerste keer dat hij de koningskroon en mantel mocht aandoen. Jef is het zoontje van Tom en Christel Hendrickx – Gommers uit de Rijstraat in Hoevenen. Jef zijn zusje Louise streed eveneens mee.

 

Koning Ruben De Doncker midden  al de ruiters

Zo vader zo zoon

Omstreeks 16 uur was het de beurt aan de grotere (8-16 jaar). Hiervoor schreven 15 kinderen in. Na de lottrekking van het volgnummer werd de strijd aangevat. Uittredend koning Cis Van Linden, mocht nog een keer onder de galg door en daar maakte hij gretig gebruik van om nog eens een flinke snok aan de kop te geven. Toen hij vorig jaar koning werd, was Cis 16 jaar en kan dus niet meer deelnemen aan het minigansrijden. Misschien wacht hem wel een mooie toekomst bij de gansrijdersmaatschappij van Hoevenen.  

In deze groep kwam er al meer kracht en tactiek bij te pas. Na een strijd van bijna 2 uur was het de beurt aan Ruben De Doncker om zijn kans te wagen. En die liet hij niet liggen.  Met enige trots stak hij het kopje in de lucht en werd tot koning van het minigansrijden gekroond.  Ruben is de zoon van Jimmy De Doncker en Karolien Wouters.  Papa Jimmy werd in 2012 koning bij de Hoevense gansrijdersmaatschappij. Nu kan Ruben eveneens met een kopje pronken! Zo vader, zo zoon!

 

Neem ook eens een kijkje op de website https://sites.google.com/view/miniganshoevenen

 

OCMW-voorzitter Chris Van Haute ruilt N-VA en gaat verder als onafhankelijke

v.l.n.r. Raf Engels, Chris Van Haute en Pierre Bels

“Ik wil nog een politieke rol van betekenis spelen”
In Stabroek keert Chris Van Haute (49), huidig OCMW-voorzitter en schepen van sociale zaken, senioren en huisvesting, haar partij de N-VA de rug toe en zal op de Open VLD kieslijst opkomen als onafhankelijke. Daar krijgt ze de vijfde plaats op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Binnen de N-VA heb ik ondervonden dat ze op mij uitgekeken waren en mij niet langer een politieke rol van betekenis gunnen. Nu kom ik terecht bij een team waar ik aanvaard word” zegt ze.
Toen twee maanden geleden de Stabroekse N-VA haar kandidatenlijst bekend maakte werd het al snel duidelijk dat ervaring plaats moet ruimen voor nieuwkomers. Onder het motto “wij kiezen voor vernieuwing” stonden dertien nieuwkomers op de lijst. Voor uittredend schepen Veerle Nuyts, de enige die zes jaar op post bleef en nog ambitie had, was er geen plaats meer en OCMW-voorzitter Chris Van Haute kreeg een teleurstellende zestiende plaats. “Ik was uiteraard teleurgesteld maar niemand had blijkbaar zin om hierover met mij een ernstig gesprek te hebben. Ook nu nog niet” zegt Chris. “Ik weet dat mijn visie, op het beheer van een gemeente, niet door iedereen binnen de N-VA werd gedeeld. Voor mij moet een gemeente gerund worden als een bedrijf met veel aandacht voor dienstverlening en hulp aan de zwakkere in onze gemeente. Deze visie kan ik wel terugvinden in Kapellen en daar is de Open Vld al jaren de grootste partij. Daarom zie ik mijn overstap als een mogelijkheid om mijn visie in praktijk te kunnen brengen. Voor diegenen die eraan zouden twijfelen. Er is mij geen uitvoerend mandaat beloofd. Enkel een betere plaats op de kandidatenlijst”. Voor de laatste maanden van deze legislatuur zal Chris, met onmiddellijke ingang zetelen als onafhankelijke. Ze benadrukte ook dat zij geen partijkaart nastreeft, niet van N-VA noch van Open VLD.

Met Chris haar nieuw statuut als onafhankelijke, verliest N-VA haar derde OCMW voorzitter binnen deze legislatuur.

Lange besprekingen
De Stabroekse Open Vld oud-schepen Pierre Bels was op de hoogte van haar teleurstelling en zocht contact met Chris Van Haute om te polsen naar een eventuele overstap. “Ze heeft geen problemen met sommige mensen binnen de Stabroekse N-VA en heeft daarom zeker niet onmiddellijk ja gezegd. Bovendien wilde ze alles netjes afhandelen en daarom heeft het weken, en vele gesprekken, geduurd vooraleer we van haar groen licht kregen. De volgende weken zullen we werken aan haar integratie binnen de Open Vld en nadien onze definitieve kandidatenlijst bekend maken. Daarop hadden we, zoals gebruikelijk, enkele plaatsen open gelaten bestemd voor verruimingskandidaten”. Lijsttrekker Raf Engels is tevreden met de komst van Chris Van Haute. “Het is een ervaren, en sterke, politica die zeker kan bijdragen om de Stabroekse Open Vld verder te laten groeien zodat we opnieuw kunnen deelnemen aan het beleid”. In 2016 zorgde Chris Van Haute voor een Vlaamse primeur toen ze voor de N-VA, bij gebrek aan andere valabele kandidaten, werd aangesteld als nieuwe OCMW-voorzitster en schepen voor Sociale Zaken, zonder dat ze zich in 2012 kandidaat had gesteld bij de gemeenteraadsverkiezingen. Van opleiding is Chris programmeur analist en startte in 1988 bij de Generale Bank NV. Nadien was ze werkzaam als adviseur bij verschillende ondernemingen.

1 2 3 4 5 84