“Natuur in je Buurt: Essen en Lille provinciale laureaten”

 Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, maakte op 21 december de laureaten van de Vlaamse projectoproep Natuur in je Buurt bekend. De minister reserveerde in het kader van die projectoproep 750.000 euro voor duurzame groenprojecten in Vlaanderen: 250.000 euro voor één Vlaamse laureaat en 350.000 euro voor 7 provinciale laureaten. Het gaat daarbij steeds om projecten die zorgen voor meer en/of beter groen dicht bij de mensen.

In Antwerpen werden twee projecten uit Essen en Lille bekroond. Zij ontvangen elk 50.000 euro voor de concrete uitwerking ervan. Het project ‘Rangeersite – van industrieel restgebied tot grenspark’ in Essen beoogt de herinrichting, maar vooral de vergroening van een voormalige rangeersite van historisch belang. De site is eigendom van de gemeente Essen. Het project zal tevens de site verbinden met de omliggende natuur, de aanwezige groenelementen in de dorpskern en de sportterreinen. De heraanleg zal gebeuren met respect voor de aanwezige vegetatie. De professionele jury lauwert het project omdat het vernieuwend en sterk buurtgedragen is.

Het project ‘Wensbeeld Wechelderzande’ betreft de heraanleg van het dorpshart van Lille. Verschillende groenelementen worden hier tot één geheel gesmeed met aandacht voor het trage netwerk. Er komt een verbinding tussen het park en de pastorijtuin; parkeren maakt plaats voor een bloemenweide en het dorpshart wordt groen. Aan de indiening van het project ging een intensief participatieproces met de bewoners vooraf. De professionele jury is van mening dat de integrale en participatieve aanpak voor de hele dorpskern voorbeeldstellend kan zijn voor vele dorpskernen in Vlaanderen.

 

Inrichting van een ‘Stoerwoud’ aan de oude pastorij in Essen goedgekeurd

In januari start een aannemer met het beschoeien van de vest rond de Oude Pastorij te Essen. De walgracht is geërodeerd en op sommige plaatsen zelfs ingekalfd. Die werken zullen in twee fasen verlopen. Eerst wordt de vest hersteld langs de Essendonkstraat tot aan de brug naar het Jeugdheem. In een tweede fase wordt de rest aangepakt. Voor deze werken ontvangt de gemeente een subsidie van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De gemeenteraad kerude ook de aanleg van een avontuurlijke speeltuin goed. Die komt op de site aan de Oude Pastorij waar ook vroeger een speeltuin was.
Helmut Jaspers, schepen van jeugd (sp.a): “In opdracht van de gemeente werkte het Regionaal Landschap De Voorkempen een inrichtingsplan uit voor de aanleg van een avontuurlijke natuurspeeltuin. Het Regionaal Landschap heeft heel wat ervaring en expertise met de aanleg van natuurspeeltuinen. Het streven is om dit ‘Stoerwoud’ klaar te hebben tegen de Buitenspeeldag, die volgend jaar plaatsvindt op woensdag 18 april 2018”.
Het plan kwam tot stand na ruime inspraak. Zo werd van in het begin de kindergemeenteraad betrokken, was er een inspraakmoment voor zowel kinderen als ouders tijdens de Buitenspeeldag en konden ook de jeugdverenigingen en de jeugdraad hun inbreng doen.
“Ongetwijfeld denken vele Essenaren met nostalgie terug aan de leuke momenten, die ze beleefden in de voormalige speeltuin aan de Oude Pastorij. Dit ‘Stoerwoud’ wordt een nieuwe, leuke en uitdagende speelruimte met onder meer een hangbrug over de vest, een klimstam, een groot speelhuis en een nestschommel. Alles in natuurlijke en duurzame materialen. En binnenkomen… dat doe je via een wilgentunnel”.

Eerste nieuwe publieke laadpaal voor elektrische wagens in Essen in gebruik genomen

Op de parking van de Heuvelhal vind je sinds kort een laadpaal voor elektrische wagens. De paal staat naast de fietsenstalling en iedereen met een elektrische wagen kan er gebruik van maken. Het eerste exemplaar in Essen werd op 7 december ingehuldigd. Dit is de eerste publieke laadpaal, tegen 2020 worden er dat 3.

Twee auto’s tegelijk

Aan de laadpaal kunnen twee elektrische auto’s tegelijk opladen. Het opladen zelf is tegen betaling. Dat doe je met je laadpas of een app. Zo’n laadpas vraag je aan op de website van Plugsurfing: www.plugsurfing.com. Er zijn ook andere laadpassen die op deze paal werken. Je betaalt om en bij de 0,31 euro per kWh (kilowattuur). De oplaadtijd hangt af van het type batterij.

 

 

 

 

Vzw Kobie en Luc Stevens Producties werken samen aan musicalspektakel

Burgemeester Gaston Van Tichelt en  Luc Stevens

“Dit wordt de grootse happening uit de gemeentelijke geschiedenis ”

Naar aanleiding van 100 jaar Wereldoorlog I, zet Essen volgend jaar een massaspektakel op met ruim 300 figuranten en 6.000 toeschouwers. De gemeentelijke evenementen-vzw Kobie (Kom Bijeen in Essen) en Luc Stevens Producties, ondertekenden een overeenkomst om het project verder uit te werken. “Nog nooit eerder werd een dergelijk groot project in de lokale gemeenschap uitgevoerd” zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V).

Beide partijen gaan de uitdaging aan om een nooit geziene, en meeslepende, oorlogsmusical te brengen. Die kreeg als naam (N)iemandsland” met een duidelijke verwijzing naar de Doodendraad die de gemeente doorkruiste tijdens WOI. “Via professionele ondersteuning investeren we in een kwaliteitsvol artistiek product” zegt burgemeester Gaston Van Tichelt. “Daarnaast betrekken we de lokale gemeenschap bij alle aspecten van het project. Luc Stevens Producties werkte voor Essen een uniek scenario uit met de kloostertuin van het college Rouwmoer als historische decor op de achtergrond. Vanop een overdekte tribune, goed voor 850 plaatsen, kunnen toeschouwers van 20 tot 29 september 2018 het spektakel volgen. Indien er meer vraag is naar kaarten kunnen nog extra voorstellingen worden ingelast”.

Emotioneel verhaal
Luc Stevens noemt zijn musical een emotioneel verhaal dat nog lang zal nazinderen. “We zullen de toeschouwers gedurende twee uur onderdompelen in de wereld van het Essense notarisgezin Pelgrims en het kinderrijke landbouwersgezin Van Loon tijdens de oorlog. Het is een verhaal opgebouwd rond emoties, pijn, verdriet, geluk tegenslag en samenhorigheid. Het beschrijft de kracht en overlevingsdrang van gewone mensen die door nooit geziene oorlogssituaties willens nillens in de verdrukking worden gedreven en elke dag hun eigen overlevingsstrijd moeten leveren. Daarnaast toont het de vriend- en vijandschappen die ontstaan wanneer fundamentele waarden worden geschonden. Bovendien geeft het, als gevolg van de Doodendraad, absurde en onwezenlijke situaties weer waarmee Essenaren tijdens WOI werden geconfronteerd. Vooral het einde van de voorstelling zal iedereen met verstomming doen slaan”.

Honderden vrijwilligers
Voor de realisatie van het project zal samengewerkt worden met honderden vrijwilligers die zowel voor als achter de schermen hun handen uit de mouwen willen steken. “We werken bewust niet met BV’s maar gaan in onze lokale gemeenschap op zoek naar acteurs, dansers, decorbouwers, technici, naaiclubs, opruimers, cateraars, parkeerwachters enz. Het moet een project worden van heel de Essense bevolking” zegt burgemeester Gaston Van Tichelt. De organisatie nodigt iedereen, met interesse, uit op een infoavond op dinsdag 9 januari 2018 om 19.30u in zaal Rex aan de Spoorweglei 11. Tijdens dit startmoment wordt het project volledig toegelicht en worden er meer details van het verhaal verklapt. Bovendien krijgt iedereen een duidelijk beeld van de functies die ze als vrijwilliger kunnen opnemen.

 

NEOS Kalmthout-Essen zoekt actieve senioren

De bestuursploeg

Heeft u als (jong) gepensioneerde tijd en zin om met leeftijdsgenoten uit de buurt boeiende activiteiten te ondernemen? Dan moet u zeker het gevarieerde aanbod van NEtwerk Ondernemende Senioren – NEOS Kalmthout-Essen eens bekijken.

Iedereen ondernemer
“Ondernemende senioren geeft aan dat wij niet stilzitten na onze actieve loopbaan, maar samen nog van alles willen ondernemen. Soms denken mensen wel eens dat NEOS alleen toegankelijk is voor voormalige ondernemers, maar dat klopt niet. Iedereen met een open geest en een brede interesse is bij ons van harte welkom. In die zin zien we iedereen die mee wil doen met NEOS een beetje als ondernemer”, verduidelijkt Adri Mathijssen, voorzitter van NEOS Kalmthout-Essen.
Op weg naar jubileum
NEOS vzw is met meer dan 36.000 leden één van de grootste seniorenverenigingen in Vlaanderen. “Onze lokale afdeling van Kalmthout-Essen bestaat bijna 25 jaar. Dat jubileum vieren wij in 2019. Momenteel telt onze NEOS-afdeling 233 leden, maar we merken dat onze werking nog niet altijd bekend is bij de gepensioneerden in Kalmthout en Essen”, zegt voorzitter Adri Mathijssen. “Daarom nodigen we iedereen uit om ons jaarprogramma eens te bekijken en één of meerdere activiteiten bij te wonen. U zal in ons gevarieerde aanbod zeker uw gading vinden. Via onze nieuwsbrief blijft u steeds op de hoogte van wat er op de agenda staat.”
Van voordracht tot culturele reis
“Als NEOS bieden wij een heel uiteenlopend programma aan. We verwelkomen interessante sprekers die tijdens een voordracht een actueel thema belichten of we gaan eens wandelen. We organiseren daguitstappen waarbij we bedrijven of bijzondere gebouwen zoals het nieuwe Havenhuis in Antwerpen bezoeken. Onze leden kijken ook steeds uit naar de meerdaagse reis die we maken naar een culturele bestemming in Europa. Met ons bestuur bereiden we alles tot in de puntjes voor zodat iedereen optimaal kan genieten van onze activiteiten die we steeds aan een aanvaardbare prijs aanbieden”, geeft voorzitter Adri Mathijssen nog mee.
www.neosvzw.be

Gemeentepersoneel geeft startschot fluoactie “SchitterendEssen”

Het gemeentepersoneel geeft alvast het goede voorbeeld

Het gemeentepersoneel zet zich alvast in om naar het werk te fietsen of te wandelen in fluokleuren. Essen vraagt aan haar inwoners om mee te doen door een foto van zichzelf in fluo te posten op Facebook, Twitter of Instagram met de hashtag #SchitterendEssen. Elke week maakt de gemeente drie winnaars gelukkig met een waardebon van 15 euro. De actie loopt van de herfst- tot aan de krokusvakantie.
Om de actie kracht bij te zetten, nodigde het gemeentebestuur alle partijen (scholen, verenigingen, leerlingenraden …) uit om een engagementsverklaring te ondertekenen. Met deze verklaring gaan alle partijen akkoord om samen te werken voor meer fluo in het straatbeeld. Naast het gemeentebestuur en de Politiezone Grens tekenden maar liefst 34 verenigingen, scholen en leerlingenraden de engagementsverklaring.

De Essense kleuter-, lagere én secundaire scholen doen al voor de derde keer mee met de fluoactie. Ook zij kunnen heel wat prijzen winnen. De voorbije jaren bleek dat de leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs het minst geneigd zijn om fluo te dragen. Jammer! Toch wil de gemeente ook hen extra zichtbaar maken door hen een zakje met spaakreflectoren te geven.

Prijzen
Verenigingen die de verklaring ondertekenden kunnen meedingen naar een prijs door een fluogroepsfoto te posten met de hashtag #SchitterendEssen. In totaal ontvangen 10 clubs of afdelingen een bon van 100 euro.
Maar ook jij kan dus in de prijzen vallen door een foto te posten op Facebook, Twitter of Instagram met de hashtag #SchitterendEssen. Doen!
De actie loopt van 30/10/2017 tot en met 18/02/2018

 

Marin Menu van Karrenmuseum genomineerd voor Erfgoedprijs 2017

Marin Menu

Medewerkers en vrijwilligers van Karrenmuseum Essen, Kazerne Dossin Mechelen en Archief en Erfgoedwerking Bornem maken kans op bekroning. De drie genomineerden voor de Erfgoedprijs 2017 van de provincie Antwerpen zijn bekend. De Erfgoedprijs wordt uitgereikt op 18 oktober in het Bernarduscentrum.

“De Erfgoedprijs van de provincie Antwerpen staat in 2017 open voor kandidaten die actief zijn in het brede scala aan erfgoed: roerend of onroerend, materieel of immaterieel, fysiek of digitaal. Dat leverde heel uiteenlopende en interessante nominaties op. Op de brede oproep in het huidige erfgoedveld voor een opmerkelijke carrière of een uitzonderlijk project in erfgoed, reageerden maar liefst 24 kandidaten. Omwille van het sterke deelnemersveld, stelde de vierkoppige Vlaams-Nederlandse jury voor om naast de winnaar, ook de twee overige genomineerden een prijs uit te reiken. De uiteindelijke winnaar maak ik tijdens de prijsuitreiking op 18 oktober bekend.”, aldus gedeputeerde voor Erfgoed Luk Lemmens.

Karrenmuseum

Marin Menu was van 2006 tot 2016 als restaurator–conservator–onderzoeker–projectleider een drijvende kracht van het Karrenmuseum in Essen. Ondertussen nam hij een nieuwe uitdaging aan. Zijn onderzoeken over de historische land- & tuinbouwkarren, handels- en dienstvoertuigen en rijtuigen in gans Vlaanderen, maakte een dergelijk indruk op de jury, dat hij met zijn carrière zonder twijfel een van de erfgoedhelden bij uitstek is. Zijn vier diepgaande onderzoeken op vele plaatsen in Vlaanderen uitgevoerd, met gedetailleerde beschrijvingen van de voertuigen, hun beschilderingen en de ontwikkelde typologieën, zijn ongezien. Voor altijd vormen ze samen een mijlpaal en zijn ze hét referentiepunt voor dit uiterst bedreigde erfgoed van Vlaanderen.

Copyright: Karrenmuseum – Essen

 

Nieuwe hondenspeelzone in Essens Hemelrijkpark

Het Hemelrijkpark  in Essen is voor velen een oase van rust en een ideale ontmoetings-plaats om te onthaasten en te genieten.  Om na een drukke werkdag te gaan wandelen en er te genieten van de natuur.  Of om te picknicken op de weide, te sporten in groep of individueel of met de kinderen naar het speeltuintje te gaan.  In dit park kan en moet iedereen z’n plaats kunnen hebben. Met de aanleg van een hondenspeelzone willen we het probleem van loslopende honden aanpakken, maar hen ook een plaats geven om zich uit te leven en te ravotten.
De voorbije maanden werden in dit park de paden werden gerenoveerd en toegankelijker gemaakt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Ook gebeurden er in het voorjaar al belangrijke snoeiwerken en werden enkele nieuwe plantsoenen aangeplant.
In de nabije toekomst staat er op deze mooie site nog heel wat te gebeuren. Zo zullen in samenwerking met het Regionaal Landschap De Voorkempen de volgende drie jaar de prachtige monumentale dreven in ere hersteld worden. De kostprijs hiervan wordt geraamd op € 100.000.  In het eerstvolgend plantseizoen zullen bovendien ook enkele mooie solitaire parkbomen worden aangeplant, die op termijn het park nog meer elan zullen moeten geven.
Een ander deel van de puzzel werd zaterdag 9 september gelegd.  De opening van een hondenspeelzone. 
Onlangs startte de gemeente ook met een diervriendelijke aanpak van het zwerfkattenprobleem.  Samen met de aanleg van deze en andere hondenspeelzones wordt Essen ook stap voor stap op de kaart gezet als diervriendelijke gemeente.
Op 4 oktober is het Werelddierendag.  Laat ons hopen dat deze hondenloopzone voor de vele trouwe Essense viervoeters een gedroomd geschenk is.

 

Erfgoedpremie voor douaneloods in Essen

Bestuur en gedeputeerde Inga Verhaert aan de douaneloods

Vrijdag 25 augustus kende Vlaams minister-president Geert Bourgeois een erfgoedpremie van 3.338.789,25 euro toe voor de restauratie van de als monument beschermde douaneloods in Essen.

Het station van Essen speelde vroeger een belangrijke rol als grensstation tussen België en Nederland. De douane controleerde er goederen en dieren die over de grens werden getransporteerd. In 1902 werd daarom op de rangeersite een monumentale loods gebouwd. Treinen reden langs en door het gebouw om goederen te kunnen overladen. Grote schuifpoorten en twee perrons in de loods vergemakkelijkten deze opdracht. De loods verloor echter haar functie en staat al enkele jaren leeg. In 2003 werd de loods beschermd als monument. De gemeente kocht het gebouw in 2010 aan met de ambitie om het nieuw leven in te blazen.
De gemeente deed een beroep op Kempens Landschap om de revalorisatie van de douaneloods en omgeving te begeleiden. Van bij het begin stond vast dat de loods van zo’n 2.000 m2 een nieuwe bestemming zou krijgen in samenwerking met een private partner.

Copyright: gemeente Essen

Tieners sluiten de zomer in stijl af op de 10de editie van T-DAY

Woensdag 30 augustus 2017 komen er meer dan 2000 tieners naar T-DAY, het tweejaarlijkse festival exclusief voor tieners van 12 t.e.m. 16 jaar. Vanaf dit jaar verandert T-DAY van locatie; deze editie gaat door in het Gemeentepark van Brecht en het GC Jan Van der Noot er vlak naast (Mudaeusstraat 9).
Tieners hoeven vooraf niet in te schrijven en bijna alles is gratis. T-DAY loopt van 10u tot 17u.

Nieuw dit jaar is ons podium vol lokaal en ander talent. Als special guest verwachten we de Nederlandse hiphop-ster JEBROER, maar op hetzelfde podium staan de hele dag verschillende lokale DJ’s, dance acts en zelfs slam poetry. Je kan zelf deelnemen aan verschillende creatieve workshops: maak je eigen tote bag, beatbox, handlettering, animatietekenen … Wil je de vetste dancemoves laten zien op een feestje? Doe dan zeker mee aan de danceworkshops: afro dance, house dance, zelfs cheerleaden komt aan bod. Voor de avonturiers zijn er lasershooting, een climbing cube en verschillende opblaasbare attracties. Skaters nemen best hun plank mee, want er is een miniramp en een streetparcours. Nog niet genoeg gehad? Wat dacht je van katapult- en boogschieten of henna en airbrush tattoos? De gamers kunnen zich laten gaan op onze retrogames en je kan deelnemen aan echte fotoshoots, met of zonder lichtgraffiti. Jongereninformatie is natuurlijk onmisbaar deze dag. O.a. het JACpunt, Awel, de Kinderrechtswinkel en Wel Jong Niet Hetero tekenen present.

Maar dit is allemaal maar het tipje van de sluier. Neem zeker eens een kijkje op www.tday.be of de Facebookpagina. Niemand zegt op T-DAY wat je moet doen; je kan dus ook gewoon de hele dag wat rondhangen. Er wordt drank en eten verkocht aan ‘binnen het zakgeld budget’-prijzen. Ouders en kleinere broertjes of zusjes zijn niet welkom! Er zijn genoeg animatoren die alles in goede banen leiden. Er worden ook begeleide fiets- en buspools vanuit verschillende gemeenten georganiseerd. Inschrijven hiervoor is verplicht.

Ben je ondertussen te oud voor T-DAY, maar wil je het festival toch nog meemaken? Dat kan als medewerker. Je krijgt lekker eten en drinken, veel liefde en het enige echte T-DAY t-shirt. Mail als de bliksem naar medewerkers@tday.be of kijk eens op onze website www.tday.be.

T-DAY 2017 is een intergemeentelijk tienerfestival dat ontspringt uit een samenwerking tussen de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Essen, Stabroek en Wuustwezel (samen Interlokale Vereniging JoNK), het District Ekeren en het JACpunt Essen-Kalmthout-Wuustwezel.

 

 

 

1 2 3 4 5 30