Camera’s zorgen voor meer veiligheid in fietsenstallingen aan stations Essen en Wildert

 NMBS en de gemeente hebben vijf extra vaste camera’s geplaatst in de fietsenstallingen aan de stations van Essen en Wildert. De beelden van de camera’s komen toe in het Security Operations Center (SOC), de controlekamer van Securail, de veiligheidsdienst van NMBS. NMBS en de gemeente Essen willen dat reizigers die met de fiets naar het station komen, hun fiets veilig en comfortabel kunnen stallen. De gemeente betaalt de camera’s, een investering van ruim 30.000 euro en een jaarlijkse exploitatiekost van ongeveer 5.000 euro. NMBS zorgt voor de installatie en de monitoring.

Dynamische bewakingscamera
Naast de vaste camera’s heeft NMBS ook een dynamische bewakingscamera aan het station Essen geplaatst naar aanleiding van klachten van overlast. Deze duidelijke aanwezigheid van camerabewaking heeft een preventief effect. De dynamische bewakingscamera heeft een detectiebereik van 360° en wordt vanuit de controlekamer bediend.

Politie en Securail snel ter plaatse
Via de camera’s kunnen er virtuele patrouilles worden uitgevoerd. Als op de beelden iets verdachts te zien is, worden de veiligheidsagenten van Securail of de politie gewaarschuwd, die dan zo snel mogelijk ter plaatse gaan. Naast de camera’s is er ook een verhoogde aanwezigheid van Securail-agenten op het terrein. De politie kan de bewakingsbeelden in het kader van een onderzoek ook opvragen bij NMBS.

Preventiecampagne
De komende weken organiseert NMBS samen met de gemeente Essen een preventiecampagne tegen fietsdiefstallen. Er komen banners met daarop de boodschap ‘Hey fietsendief, je bent gezien’ en er worden folders uitgedeeld met preventietips.

Verdachte situaties kunnen ook steeds worden gemeld via het gratis noodnummer vanNMBS: 0800/30 230 dat 24u/24 en 7dagen/7 bereikbaar is. Reizigers kunnen er altijd terecht voor hulp of als ze iets verdachts opmerken. Zo draagt iedereen bij tot veiligere stations en treinen.

www.nmbs.be – www.essen.be

Opnieuw uitstel voor ontbrekende schakel van F14 fietsostrade Antwerpen-Essen

De ontbrekende schakel op de F14 fietsostrade ligt in het verlengde van deze fietsweg tussen Klein Heiken en Vloeiende in Kapellen

De provincie Antwerpen kreeg onlangs een nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de F14 fietsostrade Antwerpen-Essen over een afstand van 1,5 km tussen Vloeiende in Kapellen en Schriek in Ekeren. Helaas start 1 buurtbewoner opnieuw een gerechtelijke procedure op tegen de vergunning.

Op de laatste dag van de wettelijke termijn zette een buurtbewoner opnieuw een gerechtelijke procedure in gang waarin ze de schorsing en vernietiging van de net afgeleverde stedenbouwkundige vergunning vraagt. De provincie Antwerpen kan door het instellen van deze nieuwe juridische procedure andermaal niet starten met de aanleg van dit zeer belangrijke deel van de fietsostrade F14.

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor mobiliteit: ”Tot de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen een uitspraak doet over het verzoekschrift tot schorsing en vernietiging van de vergunning kunnen wij als overheid de werken niet laten aanvatten. Ik vind dat vooral jammer voor de honderden fietsers die door dit nieuwe uitstel moeten blijven wachten op een kwalitatieve fietsverbinding tussen Ekeren en Kapellen. De fietsende pendelaars zullen helaas nog een tijd moeten gebruik maken van de bestaande omweg van en naar de stad Antwerpen. Ik vind het onbegrijpelijk dat 1 persoon een project van een groot publiek belang zo lang kan tegenhouden, zeker als je ziet dat het draagvlak voor deze verbinding ontzettend groot is.”

De Vlaamse overheid (als vergunningverlenende overheid) en de buurtbewoner verdedigen later dit jaar hun zaak voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De provincie Antwerpen dient een verzoekschrift in als tussenkomende partij. Na de pleidooien zal de voorzitter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen een arrest vellen. Tot dat arrest rest de provincie Antwerpen niets anders dan afwachten.

Copyright: provincie Antwerpen

 

Scholenbeurs op 7 februari 2018 in Essen

De gemeenten Kalmthout en Essen organiseren op woensdag 7 februari een scholenbeurs. Jongeren van het 5de en 6de leerjaar kunnen er, samen met hun ouders, kennismaken met de secundaire scholen uit de regio. Elke school heeft een stand waar je de werking, visie en de studierichtingen leert kennen.
De scholen komen uit Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Hoogstraten, Ekeren, Kapellen, Brasschaat, Stabroek en Antwerpen. Later kan je de scholen bezoeken tijdens hun opendeurdagen. De scholenbeurs vindt plaats op woensdag 7 februari 2018 in de Heuvelhal, Kapelstraat 7 in Essen. Je kan er terecht van 16 tot 20 uur.

Info: an.loos@kalmthout.be, 03 620 22 03

Burgemeesters in dialoog met burgers

Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 januari beantwoorden 280 Vlaamse burgemeesters vragen van hun inwoners tijdens een unieke Burgemeestersmarathon op de Facebook-pagina’s van Radio 2. De burgemeesters van de provincie Antwerpen bijten de spits af op maandag 22 januari.

De grootste familie van Vlaanderen nodigde alle Vlaamse burgemeesters uit om in dialoog te gaan met hun inwoners en geeft alle Vlamingen de kans om hun burgemeester te confronteren met hun prangende vragen. Wat kunnen en willen de burgemeesters nog doen in het laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen? En welke vragen leven er écht in elke gemeente?

Luisteraars kunnen tijdens de marathon live vragen stellen via de regionale Facebook-pagina’s van Radio 2.

 

Het optreden van burgemeester Rik Frans (N-VA) is gepland tussen 6u en 7u.

Burgemeester van Brasschaat Koen Verberck (N-VA) is aan de beurt iets over 8u.

Burgemeester Dieter Wouters van Wuustwezel staat op de rol net voor het nieuws van 10u.

Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) en zijn Kapelse collega Dirk Van Mechelen (Open VLD) zitten voor de micro tussen 10u en 11u.

Gaston Van Tichelt (CD&V), burgemeester van Essen, staat op de rol tussen 16u en 17u.

https://www.facebook.com/Radio2antwerpen

 

Massaspektakel Niemandsland zoekt honderden vrijwilligers

Essen – Voor het project (N)iemandsland zoeken we honderden vrijwilligers die zowel voor als achter de schermen hun handen uit de mouwen steken.

In september 2018 staat er een groot muzikaal- en theaterspektakel op het programma in Essen. Aanleiding is de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Organisator vzw Kobie is op zoek naar honderden vrijwilligers. Heb je interesse of ben jij een potentiële vrijwilliger, kom dan op dinsdag 9 januari om 19.30 uur naar zaal Rex (Spoorwegstraat 11). Je wordt dan ingelicht over het project (N)iemandsland.

Van zangers tot decorbouwers

Met dit unieke project in onze lokale gemeenschap steken we met honderden vrijwilligers uit Essen en omstreken de handen uit de mouwen en geven we een show voor en door Essenaren. We zijn op zoek naar acteurs, zangers, dansers, decorbouwers, technici, naaiclubs, opruimers, tappers …

Op 9 januari wordt het volledige project uit de doeken gedaan en krijg je al enkele details van het verhaal te horen. Iedereen krijgt een duidelijk beeld van de functies die ze kunnen opnemen binnen dit project

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Na 9 januari kan je je online inschrijven als vrijwilliger via de website www.essen.be/niemandsland. Wil je op de hoogte blijven van (N)iemandsland? Schrijf je in voor de nieuwsbrief via www.essen.be/nieuwsbrief

“Natuur in je Buurt: Essen en Lille provinciale laureaten”

 Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, maakte op 21 december de laureaten van de Vlaamse projectoproep Natuur in je Buurt bekend. De minister reserveerde in het kader van die projectoproep 750.000 euro voor duurzame groenprojecten in Vlaanderen: 250.000 euro voor één Vlaamse laureaat en 350.000 euro voor 7 provinciale laureaten. Het gaat daarbij steeds om projecten die zorgen voor meer en/of beter groen dicht bij de mensen.

In Antwerpen werden twee projecten uit Essen en Lille bekroond. Zij ontvangen elk 50.000 euro voor de concrete uitwerking ervan. Het project ‘Rangeersite – van industrieel restgebied tot grenspark’ in Essen beoogt de herinrichting, maar vooral de vergroening van een voormalige rangeersite van historisch belang. De site is eigendom van de gemeente Essen. Het project zal tevens de site verbinden met de omliggende natuur, de aanwezige groenelementen in de dorpskern en de sportterreinen. De heraanleg zal gebeuren met respect voor de aanwezige vegetatie. De professionele jury lauwert het project omdat het vernieuwend en sterk buurtgedragen is.

Het project ‘Wensbeeld Wechelderzande’ betreft de heraanleg van het dorpshart van Lille. Verschillende groenelementen worden hier tot één geheel gesmeed met aandacht voor het trage netwerk. Er komt een verbinding tussen het park en de pastorijtuin; parkeren maakt plaats voor een bloemenweide en het dorpshart wordt groen. Aan de indiening van het project ging een intensief participatieproces met de bewoners vooraf. De professionele jury is van mening dat de integrale en participatieve aanpak voor de hele dorpskern voorbeeldstellend kan zijn voor vele dorpskernen in Vlaanderen.

 

Inrichting van een ‘Stoerwoud’ aan de oude pastorij in Essen goedgekeurd

In januari start een aannemer met het beschoeien van de vest rond de Oude Pastorij te Essen. De walgracht is geërodeerd en op sommige plaatsen zelfs ingekalfd. Die werken zullen in twee fasen verlopen. Eerst wordt de vest hersteld langs de Essendonkstraat tot aan de brug naar het Jeugdheem. In een tweede fase wordt de rest aangepakt. Voor deze werken ontvangt de gemeente een subsidie van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De gemeenteraad kerude ook de aanleg van een avontuurlijke speeltuin goed. Die komt op de site aan de Oude Pastorij waar ook vroeger een speeltuin was.
Helmut Jaspers, schepen van jeugd (sp.a): “In opdracht van de gemeente werkte het Regionaal Landschap De Voorkempen een inrichtingsplan uit voor de aanleg van een avontuurlijke natuurspeeltuin. Het Regionaal Landschap heeft heel wat ervaring en expertise met de aanleg van natuurspeeltuinen. Het streven is om dit ‘Stoerwoud’ klaar te hebben tegen de Buitenspeeldag, die volgend jaar plaatsvindt op woensdag 18 april 2018”.
Het plan kwam tot stand na ruime inspraak. Zo werd van in het begin de kindergemeenteraad betrokken, was er een inspraakmoment voor zowel kinderen als ouders tijdens de Buitenspeeldag en konden ook de jeugdverenigingen en de jeugdraad hun inbreng doen.
“Ongetwijfeld denken vele Essenaren met nostalgie terug aan de leuke momenten, die ze beleefden in de voormalige speeltuin aan de Oude Pastorij. Dit ‘Stoerwoud’ wordt een nieuwe, leuke en uitdagende speelruimte met onder meer een hangbrug over de vest, een klimstam, een groot speelhuis en een nestschommel. Alles in natuurlijke en duurzame materialen. En binnenkomen… dat doe je via een wilgentunnel”.

Eerste nieuwe publieke laadpaal voor elektrische wagens in Essen in gebruik genomen

Op de parking van de Heuvelhal vind je sinds kort een laadpaal voor elektrische wagens. De paal staat naast de fietsenstalling en iedereen met een elektrische wagen kan er gebruik van maken. Het eerste exemplaar in Essen werd op 7 december ingehuldigd. Dit is de eerste publieke laadpaal, tegen 2020 worden er dat 3.

Twee auto’s tegelijk

Aan de laadpaal kunnen twee elektrische auto’s tegelijk opladen. Het opladen zelf is tegen betaling. Dat doe je met je laadpas of een app. Zo’n laadpas vraag je aan op de website van Plugsurfing: www.plugsurfing.com. Er zijn ook andere laadpassen die op deze paal werken. Je betaalt om en bij de 0,31 euro per kWh (kilowattuur). De oplaadtijd hangt af van het type batterij.

 

 

 

 

Vzw Kobie en Luc Stevens Producties werken samen aan musicalspektakel

Burgemeester Gaston Van Tichelt en  Luc Stevens

“Dit wordt de grootse happening uit de gemeentelijke geschiedenis ”

Naar aanleiding van 100 jaar Wereldoorlog I, zet Essen volgend jaar een massaspektakel op met ruim 300 figuranten en 6.000 toeschouwers. De gemeentelijke evenementen-vzw Kobie (Kom Bijeen in Essen) en Luc Stevens Producties, ondertekenden een overeenkomst om het project verder uit te werken. “Nog nooit eerder werd een dergelijk groot project in de lokale gemeenschap uitgevoerd” zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V).

Beide partijen gaan de uitdaging aan om een nooit geziene, en meeslepende, oorlogsmusical te brengen. Die kreeg als naam (N)iemandsland” met een duidelijke verwijzing naar de Doodendraad die de gemeente doorkruiste tijdens WOI. “Via professionele ondersteuning investeren we in een kwaliteitsvol artistiek product” zegt burgemeester Gaston Van Tichelt. “Daarnaast betrekken we de lokale gemeenschap bij alle aspecten van het project. Luc Stevens Producties werkte voor Essen een uniek scenario uit met de kloostertuin van het college Rouwmoer als historische decor op de achtergrond. Vanop een overdekte tribune, goed voor 850 plaatsen, kunnen toeschouwers van 20 tot 29 september 2018 het spektakel volgen. Indien er meer vraag is naar kaarten kunnen nog extra voorstellingen worden ingelast”.

Emotioneel verhaal
Luc Stevens noemt zijn musical een emotioneel verhaal dat nog lang zal nazinderen. “We zullen de toeschouwers gedurende twee uur onderdompelen in de wereld van het Essense notarisgezin Pelgrims en het kinderrijke landbouwersgezin Van Loon tijdens de oorlog. Het is een verhaal opgebouwd rond emoties, pijn, verdriet, geluk tegenslag en samenhorigheid. Het beschrijft de kracht en overlevingsdrang van gewone mensen die door nooit geziene oorlogssituaties willens nillens in de verdrukking worden gedreven en elke dag hun eigen overlevingsstrijd moeten leveren. Daarnaast toont het de vriend- en vijandschappen die ontstaan wanneer fundamentele waarden worden geschonden. Bovendien geeft het, als gevolg van de Doodendraad, absurde en onwezenlijke situaties weer waarmee Essenaren tijdens WOI werden geconfronteerd. Vooral het einde van de voorstelling zal iedereen met verstomming doen slaan”.

Honderden vrijwilligers
Voor de realisatie van het project zal samengewerkt worden met honderden vrijwilligers die zowel voor als achter de schermen hun handen uit de mouwen willen steken. “We werken bewust niet met BV’s maar gaan in onze lokale gemeenschap op zoek naar acteurs, dansers, decorbouwers, technici, naaiclubs, opruimers, cateraars, parkeerwachters enz. Het moet een project worden van heel de Essense bevolking” zegt burgemeester Gaston Van Tichelt. De organisatie nodigt iedereen, met interesse, uit op een infoavond op dinsdag 9 januari 2018 om 19.30u in zaal Rex aan de Spoorweglei 11. Tijdens dit startmoment wordt het project volledig toegelicht en worden er meer details van het verhaal verklapt. Bovendien krijgt iedereen een duidelijk beeld van de functies die ze als vrijwilliger kunnen opnemen.

 

NEOS Kalmthout-Essen zoekt actieve senioren

De bestuursploeg

Heeft u als (jong) gepensioneerde tijd en zin om met leeftijdsgenoten uit de buurt boeiende activiteiten te ondernemen? Dan moet u zeker het gevarieerde aanbod van NEtwerk Ondernemende Senioren – NEOS Kalmthout-Essen eens bekijken.

Iedereen ondernemer
“Ondernemende senioren geeft aan dat wij niet stilzitten na onze actieve loopbaan, maar samen nog van alles willen ondernemen. Soms denken mensen wel eens dat NEOS alleen toegankelijk is voor voormalige ondernemers, maar dat klopt niet. Iedereen met een open geest en een brede interesse is bij ons van harte welkom. In die zin zien we iedereen die mee wil doen met NEOS een beetje als ondernemer”, verduidelijkt Adri Mathijssen, voorzitter van NEOS Kalmthout-Essen.
Op weg naar jubileum
NEOS vzw is met meer dan 36.000 leden één van de grootste seniorenverenigingen in Vlaanderen. “Onze lokale afdeling van Kalmthout-Essen bestaat bijna 25 jaar. Dat jubileum vieren wij in 2019. Momenteel telt onze NEOS-afdeling 233 leden, maar we merken dat onze werking nog niet altijd bekend is bij de gepensioneerden in Kalmthout en Essen”, zegt voorzitter Adri Mathijssen. “Daarom nodigen we iedereen uit om ons jaarprogramma eens te bekijken en één of meerdere activiteiten bij te wonen. U zal in ons gevarieerde aanbod zeker uw gading vinden. Via onze nieuwsbrief blijft u steeds op de hoogte van wat er op de agenda staat.”
Van voordracht tot culturele reis
“Als NEOS bieden wij een heel uiteenlopend programma aan. We verwelkomen interessante sprekers die tijdens een voordracht een actueel thema belichten of we gaan eens wandelen. We organiseren daguitstappen waarbij we bedrijven of bijzondere gebouwen zoals het nieuwe Havenhuis in Antwerpen bezoeken. Onze leden kijken ook steeds uit naar de meerdaagse reis die we maken naar een culturele bestemming in Europa. Met ons bestuur bereiden we alles tot in de puntjes voor zodat iedereen optimaal kan genieten van onze activiteiten die we steeds aan een aanvaardbare prijs aanbieden”, geeft voorzitter Adri Mathijssen nog mee.
www.neosvzw.be

1 2 3 4 5 30