Turn- en dansgala

Op 14 en 15 mei organiseert turnkring Deugd en Moed haar tweejaarlijks turn- en dansgala in sporthal ‘t Venneke, Den Geer te Ekeren.
Dit jaar werken we onder het thema ‘Kasteelgeheimen” en zullen de deelnemers een tocht maken doorheen een heus kasteel … Daar niet alle groepen 2 maal optreden zal de show er dus anders uitzien op de twee dagen. Zat. 14 mei gaan de deuren open om 17.45 uur, start om 18.30 uur. Zond. deuren open om 13.15 uur, start om 14 uur. Inkom: – 6 jaar gratis; 6-14 jaar: 4 euro vvk – 5 euro add.; +14 jaar: 8 euro vvk en 10 euro addd. (combitickets: 11 euro vvk en 13 euro add.)

Pinkerrock in Hagelkruispark

Op zaterdag 30 april is het Hagelkruispark in Ekeren-Centrum opnieuw the place to be voor jeugdige muziekliefhebbers en partyfreaks.  In een grote tent in het park geven verschillende bands en dj’s het beste van zichzelf.  The Parrot Brigade opent de festiviteiten te 19.30 uur, gevolgd door Sue Me Charlie te 20.30 uur.  The Greyhound Collective gooit vanaf 21.45 uur alle remmen los en Ixina palmt het podium in te 22.30 uur.
Vanaf 23 uur bedienen de dj’s de knoppen.  Discobar A Moeder is, voor zover dat nog nodig zou zijn, de opwarmer voor Gerrit De Cock die iedereen van 1 tot 3 uur op de knieën wil krijgen.  
Tijdens de namiddag wordt van 13 tot 18 uur een gratis kindernamiddag georganiseerd met een veelvoud aan animaties.  (jdh)

Poldermuseum in Lillo weer open

Het Poldermuseum in Lillo werd woensdagmiddag heropend door districtsschepen
Romain Rul die burgemeester Marcel Bartholomeeussen verving. Allen werden
verwelkomd door voorzitter Martin Braem en door Achilles Van der Donck van
het Landshuis. Er waren heel wat politieke vertegenwoordigers, en mensen van
culturele of heemkundige kringen present. Wie ook niet ontbrak was Kees Van der
Goten in gezelschap van erevoorzitter graaf Le Grelle. En er was zoals iedere keer
ook weer de gezellige boerenblaasmuziek van een half dozijn muzikanten in  kleder-
dracht.  Blikvanger dit jaar is een thematentoonstelling over oude cafés en café-
namen, bijeengebracht onder leiding van Hugo Vermeiren.

Schepen Philippe Heylen bracht het goede nieuws dat het Poldermuseum 5000 euro
steun krijgt van het erfgoedfonds van de Vlaamse overheid. Ook het volkskundemu-
seum Turninum in Deurne en het Stampe & Vertongemuseum op de Antwerpse
luchthaven krijgen een gelijkaardig bedrag.
 Burgemeester Alida De Bie van Stabroek hield een gesmaakte voordracht over
oude cafés. Zij zegde dat haar beide grootvaders langs moeders en langs vaders kant,
zowel boeren waren als cafébazen. Dat was onderscheidenlijk in Zandvliet in de
Dictushoeve en in Stabroek in ‘De Groene Swaen’, die allebei nog bestaan als boerderij.
Dat bracht meteen de aandacht op de thematentoonstelling die het hele seizoen zal
te zien zijn in het museum. Zij omvat liefst 150 foto’s van oude, meestal verdwenen
herbergen en tapperijen in de negen dorpen van de Polder. Opmerkelijk zijn deze van
de niet meer bestaande dorpen Oosterweel, Oorderen en Wilmardonk, zoals  ‘Spek en
Eieren’ . Merkwaardige cafénamen zijn hier en daar gebleven in straatnamen. Bij
voorbeeld ‘De Piep in ’t Riet’ in Berendrecht. Dat was een poldercafeetje waar boeren,
jagers en vissers een pint of een borrel kwamen drinken en waar uithing: ‘De Piep in
’t Riet, vandaag voor geld en morgen voorniet’.
Het Poldermuseum is tot einde september alle zondagen open van 13 tot 18 uur.
Info

Burgemeester De Bie achter de tapkast van het Poldercafeetje in het museum

: 03/664 30 98 of frans.yzermans@gmail.com. (sdl)

Wesley trekt zich tot Ekerse hanenkoning

Na twee jaar onderbreking reden zondag de haanrijders weer uit in Ekeren. Het meest zuidelijk Antwerpse Polderdorp. Het weer zat voor de deelnemers, én de talrijke kijklustigen, mee. Het geluk was echter maar voor eentje van de 14 deelnemers weggelegd. Wesley Lambrechts ging er al voor de tweede keer met de hanenkop vandoor en mag zich – nog maar eens – een jaar hanenkoning noemen. Wesley Lambrechts is een 31-jarige beenhouwer uit Ekeren en was ook al koning in 2005. De Ekerse carnavalsvereniging De Bierpruvers zette zondag het Kristus Koningplein op stelten met de 31ste editie van het haanrijden. Dit folkloristische spektakel vindt zijn oorsprong in de Middeleeuwen en werd zo’n 25 jaar geleden door De Bierpruvers vanonder het stof gehaald. Gansrijders in de polder proberen vanop een paard als eerste de kop van een dode gans af te rukken. Haanrijders doen hetzelfde, maar dan met fiets en haan. De zon was zondag alvast van de partij, het aantal deelnemers mocht er ook zijn. Na ruim drie uur spannende strijd trok Wesley Lambrechts rond 18.30u de hanenkop. De factor geluk is niet onbelangrijk bij haanrijden, maar is hoe langer hoe meer niet van toepassing op Wesley. Hij werd zondag al voor de tweede keer uitgeroepen tot hanenkoning. In de pot stak toen 800 euro. Een reden te meer om samen met vrienden en kennissen nog enkele cafés die als sponsor fungeerden te bezoeken.

Wellness anders bekeken: Metanoia opent deuren te Ekeren

De opening van het infrarood- en saunatherapiecentum Metanoia in hartje Ekeren voegt in onze regio een volstrekt nieuwe dimensie toe aan wellness. Daarvan kunnen alle buurtbewoners zich komen overtuigen op de opendeurdag van de nieuwe zaak op zondag 17 april tussen 10 en 17 uur. Zich beter voelen blijft niet langer het privilege van wie zich al goed in zijn vel voelt. Metanoia richt zich immers graag tot mensen die klassieke kuuroorden tot nog toe al te vaak vermeden.
Wie onder rugklachten gebukt gaat of lijdt aan ademhalingsproblemen kan voortaan in Metanoia terecht. In gezelschap van mama of papa zijn kinderen met chronische verkoudheden welkom voor een weldadige stoomkuur. Natuurlijk opent de nieuwe zaak maar wat graag ook zijn deuren voor wie zich eens helemaal wil laten ‘ontprikkelen’. Volledige ontspanning blijft geen loze belofte in het kleinschalige, familiale kader van Metanoia.
Gastvrouw, zaakvoerder en pedagoge Karijn Van Campen zal er zich op toeleggen om de verschillende essences en verzorgingsproducten ambachtelijk te bereiden. Metanoia beschikt over een Klaffs ® sauna, een infraroodhut met lange golf, een stoombad, regendouches, een buitendouche, verwarmde zitbank, warme en koude voetenbaden en nek- en rugontlastende zetels. Het spreekt voor zich dat de leden van de lokale pers bijzonder welkom zijn om Metanoia te ontdekken als unieke meerwaarde in het kuuraanbod in Polder, Voor- en Noorderkempen.
Graag tot 17 april.
Oosterlinckhoflaan 32,  te 2180 Ekeren – gsm 0484 10 42 30

Avondmarkt

Zoals gebruikelijk in het laatste weekeinde van april, zal de Vereniging der Markthandelaars ook dit jaar opnieuw een verlichte avondmarkt organiseren.  Op vrijdag 22 april kunnen kijk- en kooplustigen hun hart kunnen ophalen van 16 tot 22 uur op de markt die zoals de wekelijkse woensdagmarkt in de Driehoekstraat zal opgesteld staan.  Alleen zullen er natuurlijk veel meer marktkramers present zijn en loopt het parcours van aan de Dorpsstraat tot richting rondpunt aan Boerendijk en Jaak Van Haesendonckstraat.  De weermannen voorspellen mooi weer, dus dat wordt wellicht koppen lopen.  Bovendien staat ook de lentefoor op het Kristus-Koningplein (misschien een van de laatste edities van dit evenement op die plaats) zodat ook de kinderen aan hun trekken kunnen komen op de attracties en aan de kraampjes. (jdh)

Opnieuw haanrijden te Ekeren

Op zondag 17 april  zal, na twee jaar onderbreking, het 31e Haanrijden in Ekeren plaatsvinden op het Kristus Koningplein.

 Dit folkloristisch spektakel werd in 1979 door de Ekerse Karnavalvereniging de Bierpruvers terug nieuw leven ingeblazen. Het principe van het spel komt er op neer om de kop van een dode en in een net verpakte haan van het lijf te rukken. Bij het hanenrijden is het paard, dat nog steeds gebruikt wordt om onder de galg te rijden bij het ganzenrijden, echter vervangen door een bont versierde fiets. Het Haanrijden is dus een ludieke versie van het Gansrijden dat sedert 2007 door de Lustige Gans terug in Ekeren werd geïntroduceerd en in verschillende Polderdorpen gereden wordt.

 De vorige Koning, Jef Rombouts, zal vanaf 13.30u uitgehaald worden, waarna er omstreeks 15.00u op het Kristus Koningplein gestart wordt met het eigenlijke spel.

 Verwacht wordt dat er tussen 17.30u en 18.00u geweten is wie de nieuwe Koning van de Ekerse Haanrijders wordt en kan deze met de sponsorpremie die aan de kop hangt zijn mederuiters gaan trakteren.


Bouwaanvraag spoorweginfrastructuur kan vetrekken

De Vlaamse regering heeft het gewestelijk RUP “Spoorweginfrastructuur en natuurpark Ouden landen’’ principieel goedgekeurd. Dit RUP zal Infrabel toelaten een bouwaanvraag in te dienen voor de geplande aanleg van een ongelijkvloerse spoorvertakking ter hoogte van de huidige spoorlijn 27a aan de Oude Landen in Ekeren. Het RUP creëert ook het wettelijk kader voor de infrastructuurwerken, het Sportpark Oude Landen en het natuurpark dat zal aangelegd worden tussen de bestaande lijn 12 en het nieuwe complex. Omwonenden, en verschillende Ekerse politieke partijen, waren steeds bezorgd over de impact van deze geplande grootschalige spoorontwikkelingen op mens en milieu en meer in het bijzonder op de impact van mogelijke geluids-en visuele overlast voor de wijkbewoners van Ekeren-Donk. Heel wat van de verzuchtingen en bemerkingen werden onderzocht en opgenomen in het plan. Dat is ondermeer een voldoende inpassing van de spoorwegen in het landschap met geluidswerende maatregelen langsheen het ongelijkvloers vertakkingscomplex. Ook komen er kruisende doorgangen langsheen de lijn 12 voor fietsers en voetgangers.

Leerlingen poetsen grafkelder te Ekeren

In Ekeren hebben drie leerlingen van het Moretus-instituut de grafkelder van de adellijke familie Moretus opgepoetst. Marijke, Ann en Lore, van de 5de wetenschappen-wiskunde, gingen aan de slag met borstels, emmers en reinigingsproducten. Hun activiteit kadert in de “dag van de vrijwilliger”. De school wil die dag leerlingen actief laten kennismaken met vrijwilligerswerk. ’s Morgens deden de drie jongeren ook al vrijwilligerswerk in het Brasschaatse Klinaziekenhuis. De grafkelder van de adellijke familie opkuisen is niet toevallig. De grafkelder is al meer dan 200 jaar in gebruik en werd ook al tweemaal vergroot. Hij ligt in het drukke centrum van Ekeren op een plantsoentje naast de Sint-Lambertuskerk. Een twintigtal leden van de familie Moretus zijn er al bijgezet. Na 23 jaar vond er dit jaar de bijzetting plaats van Gravin Antoinette van de Walle de Ghelcke en Barones Nelly Dessant. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst nog bijzettingen plaatsvinden. Moretus-instituut is de naam van de school die ontstond na de fusie van het Sint-Lambertusinstituut en het O.L.V. Lourdesinstituut. De schoolgebouwen staan op gronden nog geschonken door de Moretussen. Een grafkelder opkuisen vonden de jongeren maar een lugubere bezigheid maar toch deden ze hun taak voortreffelijk. “Het geeft wel een vreemd gevoel dat hieronder mensen begraven liggen. Er niet te veel aan denken maar voortdoen. Dat hebben we ons voorgenomen’’ zeggen de jongeren.

Ekerse Parkfeesten

Zondag 8 mei 2011 hebben weer de Ekerse Parkfeesten, in het  Hagelkruispark te Ekeren plaats.

Programma

Begeleide wandeling op domein Muisbroek
–          Aanvang 10u – Einde voorzien rond: 11u
–          Deelname = gratis
–          Begeleiding door gids Natuurpunt
–          Samenkomst: inkom feesttent in het Hagelkruispark, Groot Hagelkruis, Ekeren.
–          Wandelaars ontvangen na aankomst een leuk aandenken en een gratis glaasje cava!
Brunchconcert met ‘Labore et Constantia’
–          Aanvang 10u
–          Aanvang optreden labore et constantia 11u – einde voorzien rond 13u
–          Inkom 7 euro
–     Reserveren via ontbijt@chiroekerendonk.be of ccekeren@stad.antwerpen.be
‘Radio Minerva Dansnamiddag’ met gastoptredens van Will Ferdy & Bart Van den Bossche
–          Aanvang: 14.30u – Einde voorzien rond: 17.30u
–          Inkom: 4 euro – taart en koffie inbegrepen.
–          Inschrijven: ccekeren@stad.antwerpen.be of  03/292 67 30
–          Actie: 10 personen inschrijven, 11de persoon gratis

Praktisch: De Parkfeesten gaan door op 7 en 8 mei in het Hagelkruispark (Groot Hagelkruis). Voor informatie over de wandeling van zondag 8 mei kan u bij de sportantenne terecht: 03 338 29 00 – sportantenne.ekeren@stad.antwerpen.be

1 128 129 130 131 132 134