Gansrijders klaar voor nieuwe seizoen

In Ekeren hebben de gansrijders van “De Lustige Gans”  een kroegentocht gehouden. Bedoeling is de sponsors te bedanken voor hun steun tijdens het gansrijden. Dat de vereniging groeit was duidelijk te merken aan het groot aantal ,,witte kielen’’ die in de cafes te zien waren. Voorzitter Wim D’ hooge is dan ook een tevreden man. “We zullen nog nooit met zo veel ruiters aan het gansrijden hebben deelgenomen als dit jaar. Bovendien hebben we ook al enkele reserve-ruiters. Ook de plaatselijke horeca en middenstand is ons meer en meer gunstig gezind. Er is duidelijk nood aan een volksgebeuren in het centrum van Ekeren’’. De Ekers gansrijders gaan aan de slag op zondag 13 maart en de galg staat op het Kristus Koningplein in het centrum van Ekeren.

VTB-Kultuur scoort.

15 jaar sterk gedreven activiteit laat zich voelen in Ekeren. Vtb-Kultuur heeft sterk de wind in de zeilen. Raymond Broeckx en zijn ploeg medewerkers leveren er goed werk.
Voor 2011, we zullen ons beperken tot de zomermaanden, zijn 2 dia-voorstellingen gepland, 1 en 4 maart met Guido Vervoort.
Diverse stedelijke uitstapjes staan ingeschreven: 22 maart, een wandeling doorheen de Antwerpse Joodse Gemeenschap, 27 maart de ‘Knipoogdag’ in het Felix-pakhuis (Willemdok) en zondag 3 april bezoek aan ATV- Rijnkaai voor de live uitzending ‘wakker…’
Zondag 8 mei, uitstap naar Laken en het Atomium.
Aanvang juni staat een zesdaagse kunstreis geprogrammeerd naar Lombardia.
U verneemt meer via www.vtbkultuur.be/ekeren email: ekeren@vtbkultuur.be
Of kijk regelmatig op onze website. erjee.

Jef Van den Bergh wil garanties voor leefbaarheid Ekeren-Donk

CD&V volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh heeft woensdagmiddag in de commissie Infrastructuur bij minister Inge Vervotte (CD&V) gepeild naar de gevolgen van de  ontwikkelingen aan spoorlijnen 12 en 27A voor de leefbaarheid van de omwonenden. Infrabel voorziet een uitbreiding van de lijn 27A en een uitwijkbundel langsheen lijn 12, waardoor de capaciteit van deze lijnen zou worden verhoogd.
Jef Van den Bergh kaartte, op verzoek van CD&V-districtsschepen Koen Palinckx, de ongerustheid aan die onder de buurtbewoners leeft over het indammen van geluids- en andere vormen van overlast die deze uitbreiding met zich mee zou brengen. Hij gaf aan dat het gebied watergevoelig is en nu al een druk verkeersknooppunt vormt. Hij hoopt dan ook dat Infrabel de nodige compenserende maatregelen voor de wijk voorziet. Concreet denkt hij aan twee overwegen voor fietsers en voetgangers, een verlenging van de geluidsschermen ter hoogte van de woonwijk Oude Landen en het uitvoeren van trillingsmetingen met aangepaste preventieve maatregelen. Hiermee sluit hij zich aan bij de eisen van de Ekerse districtsraad.
Minister Vervotte antwoordde oor te hebben naar de verzuchtingen van de bewoners. Maar ze gaf ook aan Infrabel niet te kunnen dwingen deze maatregelen op zich te nemen. Ze beloofde wel de resterende knelpunten persoonlijk aan te kaarten bij de Belgische spoorinfrastructuurbeheerder. Infrabel liet alvast weten een nieuw infomoment voor de omwonenden te zullen organiseren wanneer de plannen verder zijn uitgewerkt.

Nieuwe districtssecretaris

In Ekeren is Karin Nauwelaerts (53) aan de slag gegaan als nieuwe districtssecretaris. Karin was vijf jaar personeelsdirecteur bij de stad Antwerpen en stond de afgelopen twee jaar in voor het Bell-project waarbij alle stadsdiensten werden samengebracht in het vroegere Bell-gebouw in Antwerpen. Ook was ze werkzaam op het kabinet van de Antwerpse schepen voor personeel Marc Van Peel. Karin is ongehuwd en woont in Boom maar een dagelijkse verplaatsing naar Ekeren schrikt haar zeker niet af. Zelfs bij ontvangsten op het districtshuis, ’s avond of tijdens het weekends, is zij present.

Probleem met slotbrug kasteel Veltwijck

Na het strenge winterweer hing de leuning van de slotbrug in het Ekerse Veltwijckpark naar buiten. Experten onderwierpen de brug aan een uitgebreid onderzoek en zowel de brug als de leuning bleek stabiel en veilig te zijn.  Er waren ook verschillende scheuren in het wegdek van de brug over de slotvijver van het Ekerse districthuis. Volgens de experten is de draagkracht van de brug absoluut niet verminderd. Toch wordt normaal autoverkeer over de brug verboden. Enkel voor ceremoniewagens en bijzonder vervoer wordt een uitzondering gemaakt. De noodzakelijke herstellingswerken vallen samen met de geplande restauratie van het kasteel.

Waardevol erfgoed wordt geïnventariseerd

Het district laat een volledige en actuele inventaris opstellen van het waardevol onroerend erfgoed op Ekers grondgebied.  Daartoe werd prijs gevraagd aan zes firma’s en werd een bedrag van 25000 euro voorzien.
Deze inventaris dient zowel op papier als digitaal opgesteld te worden en kan dienen om nadien een beschermingsdossier samen te stellen.
Overigens zijn er momenteel in Ekeren (slechts) twee beschermde monumenten te weten het kasteel Veltwijck en zijn toegangsbrug èn de Sint-Lambertuskerk. Er zijn ook twee beschermende landschappen: de gronden rond het districtshuis en de Oude Landen. Daarnaast zijn er nog waardevolle maar niet-beschermde monumenten zoals de pastorie van Donk, het Hof van Mertens (huidig politiekantoor), de oude Rijkswachtkazerne (jeugddienst in Veltwijcklaan) en kasteel Hof de Bist. (jdh)

Fietspad Laar, een happy end

‘Eindelijk’ is een zwaar understatement om de evolutie in het dossier ‘fietspad Laar’ te omschrijven.  Na een lijdensweg van niet minder dan vijf jaar zijn dan toch alle gronden ter onteigening verworven zodat er uiteindelijk schot komt in een dossier dat begon te lijken op een ‘never ending story’.
Zoals bekend wil het district de missing link in het fietspad langs De Oude Landen en het Laar aanvullen met een gedeeltelijk zwevend fietspad over de slotgracht langs het domein van Hof van Delft, een primeur voor Vlaanderen.  Wellicht zullen de werken in de loop van 2011uitgevoerd kunnen worden. (jdh)

Sint-Theresiakerk heeft glasramen terug

Na er enkele maanden raamloos te hebben bijgestaan, heeft de Buntse Sint-Theresiakerk haar glas-in-loodramen terug.  Zowel ramen als kaders werden grondig gerestaureerd en/of vernieuwd en zijn zopas opnieuw geplaatst.
De hele restauratie van de glasramen, door de firma Renotec, kostte 44000 euro waarvan de parochie 4400 euro betaalt en de resterende 90 % door subsidies van de hogere overheden wordt gedekt.  (jdh)

Davidsfondstalent

Het Ekerse Davidsfonds nodigt U uit op  de kunsttentoonstelling met werken van Ekerse Davidsfondsleden. De tentoonstelling gaat door op 19  en 20 februari in de Akerzaal van het Ekers hof. Vernissage op 18 februari om 20 uur met opening door districtschepen van cultuur Koen Palinckx. Openingsuren: zat. 19 februari van 13 tot 18 uur en op zon. 20 februari van 11 tot 17 uur. Tijdens de tentoonstelling zal op zaterdag om half vier de plaatselijke winnaars van de junior-wedstrijd bekend worden gemaakt.

Brunch Oxfam

Oxfam Wereldwinkel Ekeren organiseert een (h)eerlijke brunch op zondag 27 februari in de Nobele Donk tussen 11 en 14 uur. Voor de brunch betaal je 15 euro, een brunch met bubbels en verwenkoffie kost 20 euro en voor kinderen betaal je 7 euro. Telkens 2 consumpties inbegrepen. Info: in de winkel.

1 128 129 130 131