Sneeuwruimen….

Gelukkig zijn we (voorlopig) van die witte ellende verlost. Akkoord, sneeuw is mooi, maar na verloop van tijd vloek je de stenen uit de grond, zeker als het gaat over…sneeuwruimen… Een klus waaraan velen een broertje dood hebben. Ja ook in Brasschaat. Nu wilden wij wel eens weten hoe dat zat met dat “verplicht sneeuwruimen…” Inderdaad: dat is verplicht!   Auw zeker!  Bij velen bleef het witte tapijt er goed aangevroren als dikke koek bijliggen. Conclusie: de gemeentewet door velen overtreden! Dus trokken we naar politiekorpschef Bart Van Cleuvenbergen met de vraag : hoeveel p.v.’s werden er uitgeschreven of wat is het aantal overtredingen van de GAS ( gemeentelijke administratieve sanctie. Die kan oplopen tot 250 euro.
De korpschef : ‘chapeau! Ik heb het met eigen ogen gezien hoe 65-plussers voor dag en dauw bezig waren, de witte vacht te verwijderen voor hun stoep. En ja, ik weet het, bij jonge mensen hebben we wel wat verwittigingen in de brievenbus gestopt of persoonlijk afgegeven. Maar echte boetes? Bij mijn weten niet…!’
Arme, arme donder die ik ben… die dacht dat iedereen gelijk was voor de gemeentewet… niet dus! Maar wees eens even eerlijk: zou het echt niet beter zijn dat ieder veegt, kuist, veegt en ruimt voor de eigen stoep??
Of droom ik hier weer eens luidop?           erjee.

Pure armoede

2010  wàs het Europees jaar ter bestrijding van armoede. Zulk iets is niet in cijfers te vatten, ook niet in Brasschaat. Velen denken aan ‘die al té rijke gemeente en haar inwoners’ maar dat slaat nergens op! Ook hier: armoe troef!
Hoevelen in Brasschaat onder de armoedegrens leven is moeilijk in te schatten. Er zijn hooguit enkele indicaties.
Laatst spraken we met een bankdirecteur. De man blijft liever anoniem en dat begrijpen we volkomen. Zijn zienswijze?  ‘Achter gesloten deuren zijn bijzonder pijnlijke financiële problemen te noteren. Sorry, maar meer wens en kan ik daarover niet te zeggen…’
Volgens OCMW-voorzitter  Bart Brughmans is vooral de groep jongeren (18 tot 25 jaar)  doorslaggevend wat leefloners betreft.  In enkele jaartjes tijd zag de dienst schuldbemiddeling de dossierlast aangroeien met circa 40%.  Een tachtigtal dossiers waren er laatst van huurachterstal en zelfs  uithuiszetting. Bijna 100 gezinnen krijgen regelmatig een zo broodnodig voedselpakket ter beschikking. De 7 noodstudio’s voor acute crisisopvang zijn op jaarbasis voor 65% in gebruik…
Rijk Brasschaat?… Een fameuze fabel ja!         erjee.

1 59 60 61