Dreefbomen in Brasschaat aan vervanging toe


Omdat het gemeentebestuur van Brasschaat continu werkt om het Gemeentepark groen en gezond te houden, startten zij vorig jaar in oktober met de uitvoering van ons beheersplan om de dreefbomen in twee dreven in het park te vervangen waarbij het historische zicht van de dreven bewaard moet blijven.
In twee fases worden niet enkel zieke en versleten exemplaren geveld. Voor een nieuwe gelijkjarige en gelijkmatige dreef te bekomen, wordt de volledige dreef vervangen zoals opgelegd in het landschapsbeheerplan en door het Agentschap voor Onroerend erfgoed. Veel bomen hebben ook dode takken, schorsschade… en kunnen dus een gevaar vormen voor bezoekers bij hevige wind of een zware storm.

In een eerste fase werden de bomen in de Hemeldreef in oktober-november 2017 gerooid. Nu staat fase 2 voor de deur. Op maandag 12 november start men met het rooien van de bomen in de Graaf Reussensdreef. Deze werken duren ongeveer 2 à 3 weken.
Eind november – begin december start Eandis dan met het leggen van gas- en elektriciteitsleidingen. Ook dit zal ongeveer 2 à 3 weken duren. Tijdens de kerstvakantie liggen de werken stil.
Op maandag 7 januari hervatten de werken en worden nieuwe bomen aangeplant. Zo krijgt het park maar liefst 436 nieuwe bomen bij. Bovenstaande timing is uiteraard afhankelijk van weersomstandigheden.

Info: dienst Groen en Natuur, T 03 650 02 96, groenennatuur@brasschaat.be.

Wandel eens door een dikke darm

De opblaasbare reuzendarm strijkt in AZ Klina (Brasschaat) neer in het kader van een 3-daagse sensibiliseringscampagne rond darmkanker.

Van woensdag 7 tot vrijdag 9 november kan je in AZ Klina te Brasschaat een wandeling maken door een reuze, opblaasbare dikke darm. Een ideale manier om op speelse en visuele wijze kennis te maken met poliepen, de voorlopers van darmkanker. Want hoe vroeger darmkanker wordt opgespoord, hoe groter de genezingskans.Alle bezoekers en geïnteresseerden zijn welkom om een wandeling te maken doorheen het darmstelsel.

1 persoon op 20 wordt in zijn leven geconfronteerd met darmkanker. Wanneer de ziekte tijdig wordt opgespoord is de kans op genezing nochtans 95 %. Een Amerikaanse studie heeft aangetoond dat mensen na een bezoek aan de reuzendarm sneller een thuistest overwegen. Tijdens de 3-daagse zullen er dan ook gratis testen worden uitgedeeld aan mensen uit de doelgroep.

Woensdag 7 november t.e.m vrijdag 9 november 2018, in de inkomhal AZ Klina, Augustijnslei 10 te Brasschaat.  De infostand zal bemand zijn door een arts van 10 tot 12u & 14 tot 16u

Nieuwe 112 ambulance AZ Klina pakt ‘blinde vlek’ ten Noorden van Antwerpen aan

Vanaf 2 november heeft AZ Klina (Brasschaat) een eigen 112-ziekenwagen die zal vertrekken vanop campus De Mick. Die standplaats, vlakbij het verkeerscomplex Sint-Job, is niet toevallig gekozen. De regio Brecht vormt nu een zogenaamde ‘blinde vlek’ omdat de ziekenwagen er vaak noodgedwongen langer op zich laat wachten.

De nieuwe 112-ziekenwagen staat vanaf nu klaar om uit te rukken vanaf Campus De Mick, vlakbij het op- en afrittencomplex aan de E19. Een strategische keuze legt projectleider Pieter Van Turnhout uit: “Op dit moment verzorgt het bedrijf Ambuce het dringend ziekenvervoer vanaf Campus Klina, in het centrum van Brasschaat. Er is echter grote nood aan een 112-ambulance die sneller in de regio St-Job-in-‘t-Goor / Brecht kan raken. De dichtstbijzijnde post was daar tot nu toe de civiele bescherming in Brasschaat, maar die ambulancedienst bestaat sinds kort niet meer. Toen er een nieuwe licentie voor een eigen ambulance vrijkwam hebben we niet getwijfeld, we kunnen er als ziekenhuis nu zelf voor zorgen dat de regio Brecht sneller eerste hulp krijgt.”

Vrijwillige én beroepsambulanciers
AZ Klina is volop bezig met de aanwerving van vrijwillige ambulanciers. Er is ook een samenwerking met het Rode- en Vlaamse Kruis. Daarnaast neemt het ziekenhuis eigen beroepspersoneel in dienst. En ook daar maakt het ziekenhuis het verschil met andere ambulancediensten die in onderaanneming werken.

Bruno Heirman N-VA schepen van financiën te Brasschaat

Bruno Heirman met Jan Jambon
 
 
De bestuursploeg van N-VA Brasschaat
 
 
 
In Brasschaat werd op vrijdag 26 oktober de nieuwe bestuursploeg voorgesteld voor de komende zes jaar. Als nieuwe schepen van financiën krijgen we een bekende polderfiguur, Bruno Heirman, gepassioneerd lid van ‘De Nief Gans’.
De dierenarts werd geboren te Stabroek waar zijn vader, kleermaker Louis, in de Kleine Molenweg een eigen zaak had. Zijn moeder, Yvonne De Schutter, was vele tientallen jaren directrice van het rusthuis aalmoezenier Cuypers in het Laageind. Na zijn lagere school in Stabroek verhuisde het gezin naar Mariaburg. Daar begon Bruno later de bekende dierenkliniek Sint-Jan op de Kapelsesteenweg.
Hij kwam voor de eerste keer op voor de N-VA in Brasschaat en haalde meteen 468 voorkeurstemmen.
Het vertrouwen dat minister Jan Jambon in hem heeft is zo groot dat hij meteen de zware post van financiën in zijn schoenen geschoven krijgt.

Brasschaat schakelt versnelling hoger in strijd tegen leegstaande handelspanden

V.l.n.r.: Marie-Laure Koyen (centrum manager), Philip Cools (waarnemend burgemeester), Goele Fonteyn (schepen voor Lokale Economie)

De gemeente Brasschaat zet hard in op de aanpak en inkrimping van de leegstand. Dankzij een goede samenwerking met de eigenaars van handelspanden start de gemeente volgende maand met een pop-upproject dat ondernemers moet overtuigen om in Brasschaat een zaak te openen. “Leegstaande winkelpanden zijn niet goed voor het imago van een winkelcentrum”, zegt kersvers schepen voor Lokale Economie Goele Fonteyn. De gemeente doet daarom een oproep aan ondernemers om zich kandidaat te stellen en mikt op pop-upprojecten met een kwaliteitsvol en onderscheidend karakter.

Ontzorging
“Met CityCubes hebben we dan weer een ervaren partner gevonden voor de administratieve en praktische ontzorging die komt kijken bij de pop-up(ver)huur. De eigenaars hebben één aanspreekpunt – CityCubes – die als tussenpersoon fungeert tussen eigenaar en ondernemer. De eigenaars hoeven zich dus niet druk te maken om het papierwerk en dergelijke én de pop-upkandidaten moeten zich alleen maar bezig houden met het succesvol maken van hun winkel en dit tegen voordelige voorwaarden op vlak van prijs en duurtijd. CityCubes bekommert zich om alle andere beslommeringen.”

Als de pop-up-projecten een aanvullend, versterkend en origineel karakter hebben, zullen zij een meerwaarde bieden voor het ganse en bestaande winkelapparaat en zullen zij meer bezoekers in de winkelstraat brengen. Een jury zal hierover waken en voor een kwaliteitsbewaking zorgen.

‘Brasschaat Poptup’ loopt van november tot en met januari op de Bredabaan. Na een evaluatie zal bekeken worden of het initiatief opnieuw en misschien ook kan uitgerold worden in de andere winkelclusters zoals Donk, Mariaburg en Maria-ter-Heide.

Meer info op www.BrasschaatPoptUp.be

Goed Nieuws! Een nieuw warme thuis voor 18 personen met een beperking

Rotonde en Van Laerhoven realiseren met architect De Beenhouwer nieuwe woningen voor beschermd wonen in Brasschaat.
Binnenkort start aannemer Van Laerhoven in opdracht van Inclusie Invest (waarvan Rotonde aandeelhouder is) met de bouwwerken van een nieuw warm nest gelegen in de Kaartse Bossen 6 (zijstraat van de Lage Kaart).

In dit project zullen 2 leefgroepen van 9 personen een onderkomen vinden. Einde 2019 zullen de bewoners hun intrek nemen in hun nieuwe thuis. Fantastisch nieuws.

Er werd door Rotonde al een hele weg afgelegd om een betaalbare huisvestingsformule uit te werken. Dit project werd mogelijk door een overeenkomst met Inclusie Invest en Rotonde, maar vooral de inbreng van ouders, sponsors, enz… In het kader van het plan 2020 van minister Vandeurzen zijn er veel veranderingen in de sociale sector. Er moet creatief worden gedacht om de zorgkwaliteit te waarborgen. Deze samenwerking met Van Laerhoven, die als grondeigenaar de woningen zal realiseren en nadien verhuren, past hierin. De nieuwe indeling van kosten, met de zogenaamde ‘woon en leefkosten’ als aparte categorie, maakt dit mogelijk.

“Rotonde is al sinds 1974 ondernemend in zorg. We zijn erg blij nu deze aankondiging te kunnen doen”, zegt Dirk de Kort, voorzitter van Rotonde vzw. “Nieuwe woningen in Brasschaat voor wie wonen niet evident is. Een goede zet en innovatieve strategische samenwerking van onze vzw.”

Wijk Centrum krijgt eerste mobipunt

Het eerste mobipunt van Brasschaat is al even een feit met de komst van de elektrische deelwagen aan het oude gemeentehuis. De eerste mobipuntzuil wordt dan ook weldra geïnstalleerd om deze locatie herkenbaar te maken als mobipunt.

Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende mobiliteitsfuncties elkaar ontmoeten: autodelen, nabij openbaar vervoer, fietsenstalling, oplaadpaal voor elektrische wagens, …
De bedoeling is dat elke wijk in Brasschaat minimaal één mobipunt krijgt in de toekomst.

De volgende 2 mobipunten komen waarschijnlijk in de wijk Driehoek (kruispunt Bredabaan/Rerum Novarumlei) en in de wijk Kaart (thv Kaartseplein).

Tussen 28 augustus en 7 oktober kon men stemmen om een elektrische deelwagen in zijn/haar wijk te krijgen. 327 stemmen kwamen er in totaal binnen. De wijken Kaart en Driehoek kregen de meeste stemmen met 115 voor de Lage Kaart en 49 voor wijk Driehoek. Hierdoor krijgen we nu van Stroomversnellers de nodige subsidies van 37 792 euro om in deze wijken een elektrische deelwagen te voorzien. Zodra er een deelwagen beschikbaar is op deze locaties mogen we spreken van een volwaardig mobipunt en zullen ook deze wijken een mobipuntzuil krijgen om dit aan te duiden als mobiliteitshub.

Brasschaat gaat resoluut voor schonere lucht met het project stroomversnellers.
We voorzien daarvoor duurzame mobiliteit in elke wijk met deelwagens en deelfietsen, stelt schepen van milieu Dirk de Kort.

1 000 lopers op scholenveldloop

 iedereen krijgt een medaille van de oudste vrijwilliger van het sportpromotieteam Mon Gruythuysen

Woensdagmiddag 26 september was het Brasschaatse Park gevuld met meer dan 1 000 kinderen voor de Vlaamse scholenveldloop. Een organisatie van Moev in samenwerking met vzw Sport Plus Brasschaat, het Sportpromotieteam, Sport Vlaanderen en Atletiekclub Break.
Deze veldloopdag is de symbolische startdag voor de school- en jeugdsport. Het is tevens een ideaal moment om de fysieke conditie van de Brasschaatse jongeren na te gaan. Deelnemen is belangrijker dan winnen, dat is het motto. Het is de bedoeling om veel kinderen en jongeren op een gezonde manier te doen sporten!
Omdat het dit jaar de 30ste editie was van de scholenveldloop kreeg elk kind van de lagere school een medaille. Deze werd uitgereikt door Mon Gruythuysen, de oudste vrijwilliger van het sportpromotieteam.

Voor het secundair onderwijs waren volgende scholen paraat: GIB, Koninklijk Atheneum, Koninklijk Technisch Atheneum en Mater Dei Instituut.De deelnemende scholen van het lager onderwijs waren: Wonderwijs, Het Toverbos, Gibo Mariaburg, Gibo Driehoek, Gibo Heide, Gilo de Kaart, Mater Dei Bethanie, Mater Dei Centrum, Mater Dei Driehoek, Mater Dei Maria-ter-Heide, Mater Dei Zegersdreef, Triolo, Basisschool De Vlinder en St. Ludgardis.

Met de zon van de partij en dankzij de inzet van vele vrijwilligers, de leerkrachten, ouders en grootouders was het een zeer geslaagde editie van de Vlaamse Scholenveldloop. De vele lopers bereikten met veel enthousiasme de eindmeet. Nogmaals een dikke proficiat aan alle deelnemers!

Foto“© sportdienst gemeente Brasschaat”

Oogstfeest op Mikerf lokt meer dan 2.000 bezoekers

Op zondag 16 september brachten meer dan 2.000 mensen een bezoek aan het oogstfeest dat naar jaarlijkse traditie georganiseerd werd op Kinderboerderij Mikerf. Jong en oud konden er niet alleen kennismaken met de verse boerderijproducten, maar ook met ambachten en volksdans. De kinderen konden hun hart ophalen bij de mooie vertellingen en bij de natuurverenigingen.
Op het oogstfeest wordt elk jaar de oogst uit de moestuin en de boomgaard binnengehaald en verkocht. De bezoeker kon er kennismaken met producten die gemaakt worden van het fruit en de groenten van de boerderij, zoals vers appelsap en gelei, maar ook met de vele verse koemelkproducten die op de boerderij gemaakt worden, zoals het verse hoeve-ijs, maar ook platte kaas, boter en yoghurt. Het paradepaardje van Mikerf is de verse hoeve-gin, gemaakt met kruiden uit de moestuin. En ook een heerlijk vers, ambachtelijk gebakken broodje uit de eigen traditionele houtoven mocht niet ontbreken op het boerderijfeest.
Er viel ook heel wat te beleven op de boerderij. De groep De Uiltjes uit Ekeren zorgde voor een sfeervol volksdans-optreden. Ook de vertellingen werden door jong en oud met veel enthousiasme onthaald.

Gemeente Essen en AZ Klina willen volwaardig ‘Zorgpunt’ uitbouwen

Zorgpunt Essen – AZ Klina 1, met v.l.n.r.: Ludo Van Kets (voorzitter Raad van bestuur AZ Klina), schepen Helmut Jaspers, OCMW-voorzitter  Imelda Schrauwen, Dr. Joost Baert (algemeen directeur AZ Klina), Dr. Christine Cuyt (hoofdarts AZ Klina), burgemeester Gaston Van Tichelt en Ivan Kockx (algemeen directeur Gemeente Essen).

 Het gemeentebestuur van Essen zal samen met AZ Klina een toekomstgericht zorgen-centrum ontwikkelen in de gemeente. Beide partners tekenden hiervoor vrijdag 21 september een engagementsverklaring. Het ‘Zorgpunt’ zal een nieuw concept zijn dat zorg verleent dicht bij huis. Daar is zeker in Essen nood aan: geen enkele andere Vlaamse gemeente is verder verwijderd van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

De gemeente, het OCMW van Essen en AZ Klina (Brasschaat) werken al geruime tijd samen voor de polikliniek in de Nieuwstraat. Het bestaande gebouw heeft echter nood aan renovatie en krijgt een herbestemming. Zo groeide het idee om de huidige polikliniek te laten evolueren naar een modern zorgen-centrum. In het Zorgpunt zal op termijn iedereen terecht kunnen voor preventie en zorg, maar ook voor behandelingen, bij dringende hulpverlening én bij chronische aandoeningen.

AZ Klina en de gemeente Essen bundelen hiervoor hun expertises: de gemeente zorgt voor de huisvesting en zoekt als grensgemeente naar specifieke subsidiemogelijkheden, AZ Klina zorgt voor de exploitatie en biedt zo een ruim zorgpallet aan voor de regio.  

Nieuwe locatie

Het project moet er op relatief korte termijn komen. De polikliniek zal niet alleen een ruimere zorginvulling krijgen, ze zal ook verhuizen naar een vernieuwd gebouw aan het Kerkeneind, op de huidige OCMW-campus. Tegen einde oktober zou de haalbaarheidsstudie hier rond klaar moeten zijn.

Een en ander zorgt voor een grote herschikking van diensten, waarbij het politiekantoor verhuist van de Kapelstraat naar het stationsgebouw en zodoende de huidige locatie van de politie aan de Kapelstraat mee wordt geïntegreerd met het gemeentehuis.

1 2 3 4 5 61