Oogstfeest op Mikerf lokt meer dan 2.000 bezoekers

Op zondag 16 september brachten meer dan 2.000 mensen een bezoek aan het oogstfeest dat naar jaarlijkse traditie georganiseerd werd op Kinderboerderij Mikerf. Jong en oud konden er niet alleen kennismaken met de verse boerderijproducten, maar ook met ambachten en volksdans. De kinderen konden hun hart ophalen bij de mooie vertellingen en bij de natuurverenigingen.
Op het oogstfeest wordt elk jaar de oogst uit de moestuin en de boomgaard binnengehaald en verkocht. De bezoeker kon er kennismaken met producten die gemaakt worden van het fruit en de groenten van de boerderij, zoals vers appelsap en gelei, maar ook met de vele verse koemelkproducten die op de boerderij gemaakt worden, zoals het verse hoeve-ijs, maar ook platte kaas, boter en yoghurt. Het paradepaardje van Mikerf is de verse hoeve-gin, gemaakt met kruiden uit de moestuin. En ook een heerlijk vers, ambachtelijk gebakken broodje uit de eigen traditionele houtoven mocht niet ontbreken op het boerderijfeest.
Er viel ook heel wat te beleven op de boerderij. De groep De Uiltjes uit Ekeren zorgde voor een sfeervol volksdans-optreden. Ook de vertellingen werden door jong en oud met veel enthousiasme onthaald.

Gemeente Essen en AZ Klina willen volwaardig ‘Zorgpunt’ uitbouwen

Zorgpunt Essen – AZ Klina 1, met v.l.n.r.: Ludo Van Kets (voorzitter Raad van bestuur AZ Klina), schepen Helmut Jaspers, OCMW-voorzitter  Imelda Schrauwen, Dr. Joost Baert (algemeen directeur AZ Klina), Dr. Christine Cuyt (hoofdarts AZ Klina), burgemeester Gaston Van Tichelt en Ivan Kockx (algemeen directeur Gemeente Essen).

 Het gemeentebestuur van Essen zal samen met AZ Klina een toekomstgericht zorgen-centrum ontwikkelen in de gemeente. Beide partners tekenden hiervoor vrijdag 21 september een engagementsverklaring. Het ‘Zorgpunt’ zal een nieuw concept zijn dat zorg verleent dicht bij huis. Daar is zeker in Essen nood aan: geen enkele andere Vlaamse gemeente is verder verwijderd van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

De gemeente, het OCMW van Essen en AZ Klina (Brasschaat) werken al geruime tijd samen voor de polikliniek in de Nieuwstraat. Het bestaande gebouw heeft echter nood aan renovatie en krijgt een herbestemming. Zo groeide het idee om de huidige polikliniek te laten evolueren naar een modern zorgen-centrum. In het Zorgpunt zal op termijn iedereen terecht kunnen voor preventie en zorg, maar ook voor behandelingen, bij dringende hulpverlening én bij chronische aandoeningen.

AZ Klina en de gemeente Essen bundelen hiervoor hun expertises: de gemeente zorgt voor de huisvesting en zoekt als grensgemeente naar specifieke subsidiemogelijkheden, AZ Klina zorgt voor de exploitatie en biedt zo een ruim zorgpallet aan voor de regio.  

Nieuwe locatie

Het project moet er op relatief korte termijn komen. De polikliniek zal niet alleen een ruimere zorginvulling krijgen, ze zal ook verhuizen naar een vernieuwd gebouw aan het Kerkeneind, op de huidige OCMW-campus. Tegen einde oktober zou de haalbaarheidsstudie hier rond klaar moeten zijn.

Een en ander zorgt voor een grote herschikking van diensten, waarbij het politiekantoor verhuist van de Kapelstraat naar het stationsgebouw en zodoende de huidige locatie van de politie aan de Kapelstraat mee wordt geïntegreerd met het gemeentehuis.

Brasschaat koopt twee inclusieve speeltoestellen

De gemeente Brasschaat heeft twee inclusieve speeltoestellen aangekocht. “Spelen is belangrijk voor alle kinderen. Met deze aankoop maken we het voor kinderen met een beperking eenvoudig om mee te spelen met andere kinderen” zegt schepen van jeugd Niels de Kort (CD&V).

Brasschaat telt meer dan 30 speelplekken in de hele gemeente. In elke wijk zijn er speelplekjes te vinden. De voorbije jaren heeft de gemeente extra ingezet op de vernieuwing van speelruimte. De gemeente Brasschaat heeft twee inclusieve speeltoestellen aangekocht voor het speelterrein Hertenweide.Het eerste toestel is een zandtafel waarbij het kind met een fysieke beperking zijn rolstoel onder het dienblad kan rijden zodat er gespeeld wordt op gelijke hoogte en alle kinderen dezelfde ervaringen kunnen opdoen. Het tweede toestel is een klankwand. Dit toestel wordt op hoogte geplaatst zodat kinderen in een rolstoel het toestel op dezelfde manier kunnen bedienen als andere kinderen. Bijkomend worden alle zintuigen aangesproken zodat ook kinderen met een visuele of auditieve handicap extra ervaringen kunnen opdoen. Beide toestellen zijn erop voorzien dat kinderen in een rolstoel samen kunnen spelen met kinderen zonder rolstoel. De kostprijs van de speeltoestellen bedraagt 15.000 euro.

De keuze om de nieuwe toestellen te plaatsen op speelterrein Hertenweide is niet toevallig. Het is de grootste en belangrijkste speeltuin van de gemeente. Het speelterrein Hertenweide in het gemeentepark van Brasschaat is het meest centrale speelterrein in Brasschaat. Bij de heraanleg in 2015 werden bij verschillende aspecten rekening gehouden met de toegankelijkheid van het speelterrein

“Met deze aankoop realiseren we het sluitstuk van de renovatie van onze speelplekken. Op vier jaar tijd hebben we 12 speelterreinen grondig vernieuwd of nieuw aangelegd” zegt schepen van jeugd Niels de Kort (CD&V).

 

Stemmen kan je alvast oefenen in Brasschaat

Sinds het voorbije weekend staan er op verschillende Brasschaatse locaties oefenstemcomputers opgesteld waarop inwoners kunnen oefenen voor de verkiezingen van 14 oktober.
Het elektronisch stemmen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom staan er in onze drie DC’s en de Remise stemcomputers opgesteld waarop alvast eens kan getest worden hoe je tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen een correcte stem uitbrengt.
Iedereen is welkom in DC Antverpia, DC Maria-ter-Heidehoven en DC Vesalius, de Remise om de stembusgang van 14 oktober alvast voor te bereiden, in principe op weekdagen steeds tussen van 9 en 17 uur.

Op 8 oktober worden deze oefencomputers verwijderd.

Handen uit de mouwen, ook in Brasschaat’

een delegatie van Open Vld Brasschaat samen met enkele leden van de Zwerfvuilruimers alsook Jean-Marie Pfaff, Anne Drake en Elisabeth Lemahieu.

In het kader van de World Cleanup Day staken vanmorgen een 15-tal leden van Open Vld Brasschaat mee de handen uit de mouwen.  Samen met de Zwerfvuilruimers van Brasschaat en enkele BV’s verzamelden we op 1 uur tijd 9000 peuken en 10 zakken zwerfvuil.
Sigarettenpeuken, papiertjes, blikjes en plastiek op straat dragen niet bij tot woonplezier.  Open Vld Brasschaat draagt daarom graag haar steentje bij op deze World Cleanup day waarbij miljoenen vrijwilligers uit 150 landen samen werken aan een propere planeet.  Een nette gemeente is voor Open Vld namelijk ook een veilige gemeente en geldt als visitekaartje naar buiten uit.
De zwerfvuilruimers van Brasschaat hebben de afgelopen maanden al heel wat Brasschatenaren gesensibiliseerd met hun werk.  “Daardoor merken we dat er al minder zwerfvuil ligt op straat.  Toch blijft het hallucinant dat op 1 uur tijd zoveel afval kan verzameld worden op een kerkplein in het centrum van Brasschaat”, aldus zwerfvuilkoning Luc Vermeersch. 

“Als sensibilisering niet meer werkt, moet de gemeente handhaven en straffen. Dat kan via een geldboete of met een taakstraf.  Voor sluikstort geldt voor ons een nultolerantie.  Betere controles en hogere boetes zijn nodig”, stelt ondervoorzitter Anne Van Aperen (Open Vld).

 

Open Vld Brasschaat klaar met huiswerk

 

‘We zijn klaar om opnieuw deel te nemen aan het beleid’ zegt lijsttrekker Christophe Thomas,  ‘met een sterk team en een steengoed programma willen we mee bouwen aan onze mooie gemeente’.Inhoudelijk lanceert Open Vld Brasschaat 3 kernthema’s.

Goed bestuur
Dat zou een evidentie moeten zijn. Brasschaat kwam echter de voorbije jaren enkele keren op minder fraaie manier in het nieuws. Recent nog met het ontslag van dienstdoend burgemeester Koen Verberck, 6 weken voor de gemeenteraadsverkiezingen.Brasschaat verdient beter. Geen stoelendans maar continuïteit en stabiliteit. Vier keer werd de schepen voor ruimtelijke ordening en lokale economie gewisseld. De burgemeesterssjerp werd dan weer drie keer doorgegeven.Maar er was meer. Werken werden gestart voor het verstrijken van de beroepstermijn, termijnen i.h.k.v. een openbaar onderzoek werden niet gerespecteerd, 90.000 € aan boetes voor bermparkeren dienden terugbetaald te worden, de kasteelsaga, de pestbelasting op leegstand boven winkels moest worden ingetrokken, … De lijst is lang, te lang. Brasschaat verdient inderdaad beter.

Goed ondernemen
Een goed draaiende lokale economie is cruciaal voor een dynamische gemeente. Het zorgt voor lokale tewerkstelling (files zijn we beu, niet) en levendige handelskernen.Open Vld wil een ondernemersparagraaf invoeren. Dit betekent dat bij elke beslissing nagegaan wordt wat de impact ervan is voor de lokale ondernemers. Het mag niet meer gebeuren dat non-communicatie bij werken de heropening van een zaak in het gedrang brengt.We willen inzetten op jonge en startende ondernemers d.m.v. een co-working space, bv. aan de Coppenskazerne. De vroegere St-Jozefkliniek en OCMW-gebouw is dan weer een goede plek om naast de grote zorginstellingen, een aantal individuele en kleinschalige initiatieven in een ‘project zorgeconomie samen te brengen.
Onze handelskernen verdienen meer focus. Het gemeentebestuur creëert een optimaal kader waarbinnen de lokale handelaren hun ding doen. We gaan voor een duidelijke en aantrekkelijke identiteit, gedragen door de middenstand. Een globale aanpak, waar parkeren en mobiliteit deel van uitmaken, zorgt ervoor dat die ambitie en identiteit gerealiseerd worden.

Goed wonen
Het parkkarakter staat voorop. Goed wonen impliceert een goed onderwijs, sportclubs, cultuur en voorzieningen voor jeugd, van speeltuinen tot uitgaansmogelijkheden.Concreet willen we de verstedelijking een halt toeroepen, we kiezen voor kernversterking en het vrijwaren de groene open ruimte. Zwerfvuil moet kordaat aangepakt, betere voet- en fietspaden en een fiets-o-strade op de middenberm van de Bredabaan, vlotte verbindingen met de (deel)fiets naar de stations in Brecht en Ekeren en de tram in Schoten, Het zijn maar enkele van de vele concrete voorstellen waarmee Open Vld Brasschaat naar de kiezer trekt.

Kandidaten

1)Christophe Thomas
2)Myriam Van Honste
3)Barbara Ophoff
4)Romain Denayer
5)Philip Leflot
6)Sofie Buytaert
7)Oona Geeraerts
8)Nicolas Van der Donckt
9)Dirk Debeuckelaer
10)Amber Both
11 Nathalie Vanwolput
12)Gregory Lens
13)Guy Roeckens
14)Sabine Van Oppens
15)Inge Van den Broeck
16)Jamal Boujouh
17)Luc Vermeersch
18)Jolijn Delissen
19)Steven De Nijs
20)Guy Vermeiren
21)Annemie Janssens
22) Christiane De Beenhouwer – De Winter
23)Roger Van Camp
24)Francis Denys
25)Linda Van de Zande
26)Isabelle Ickx
27) Matthieu Caeymaex
28)Robby Macchia
29)Imelda Schrooyen
30)Louis Gaëlle
31)Marro Vreys
32)Philippe Arts
33 Anne Van Aperen

Kijkwand retentiebekken Werverbos

 

Zaterdag 25 augustus werd een kijkwand officieel ingehuldigd t.h.v. het retentiebekken Werverbos-Brasschaat. Deze wand laat toe voorbijgangers een beter overzicht te geven van hoe zo’n bekken werkt en ook kennis te maken met de fauna en flora. Dit bekken werd in 2006 aangelegd door de gemeente in nauwe samenwerking met Natuurpunt. Bij hevige regenval vangt het bekken water op om dit mondjesmaat af te voeren via de riolering. Zo is er veel minder druk op de riolering en waterlopen en wordt wateroverlast vermeden. Groot voorbeeld is de Frilinglei: sinds de aanleg van die grote bekkens blijft de hele omgeving gespaard van wateroverlast. Eerste Schepen Dirk de Kort bevestigd dat deze zone 6 jaar geleden een heel zanderige oppervlakte was maar op korte tijd uitgegroeid is tot een volwaardig bekken. Het overtollig water van de Bredabaan wordt via een grachtenstelsel naar dit bekken geleid. Wilde vogels, amfibieën, je kan het allemaal waarnemen. In de toekomst willen we nog een stap verder gaan. Intussen heeft Brasschaat een hemelwaterplan opgesteld met als bedoeling het opgevangen water niet meer te laten afvloeien maar te hergebruiken. Tijdens de afgelopen droge periode moesten we drinkwater gebruiken om jonge aanplantingen en bomen te voorzien van water, dit kan niet de bedoeling zijn en daarom deze concrete plannen.

De toegang tot de kijkwand is in het Werverbos, bijna op de hoek van de Ploegsebaan.

Infiltratiebekken voor Klina

Pidpa is onlangs in Brasschaat met werken gestart om een nieuwe regenwateras aan te leggen in de Augustijnslei ter hoogte van Klina en de Kaarttuin en in de Kaarttuin zelf. In de voortuin van Klina wordt een infiltratiebekken aangelegd en in de berm van de Augustijnslei een regenwaterleiding. In de Kaarttuin komen grachten die aangesloten worden op de Fortuinbeek.
Om deze regenwaterleiding aan te leggen werden enkele bomen gekapt in de Augustijnslei. Na de werken worden er terug nieuwe bomen aangeplant.
De werken duren nog tot eind januari 2019.

Duwkracht voor CD&V Brasschaat

 

Berre Van Deuren, Dré Van Mechelen, Jef Konings

De vier gewezen schepen Jef Konings, Berre Van Deuren, Marie-Anne Coppens en Dré Van Mechelen staan op de kandidatenlijst van CD&V Brasschaat. Elk vanuit hun eigen motivatie en carrière willen ze ervoor gaan bij de volgende gemeenteraadsverkiezing.
Verspreid tussen de nieuwe kandidaten staat Jef Konings op plaats 17, Berre Van Deuren op plaats 19, Marie-Anne Coppens op plaats 31 en Dré Van Mechelen wordt de lijstduwer. Jef Konings en Berre Van Deuren zijn reeds sinds 1994 actief in de gemeenteraad.

Jef Konings, huidig voorzitter van de gemeenteraad, is vooral gekend van de Brasschaatse Triatlon en als grote bezieler van “De Remise” ontmoetingspunt voor alle senioren.
Berre Van Deuren, ontfermde zich 10 jaar over de organisatie van de Dorpsdag en als voorzitter van Toerisme Brasschaat is hij dagelijks bezig met onze gemeente in de kijker te plaatsen.
Dré Van Mechelen, stuwende kracht achter Bethanie Kermis en de organisatie van de wielerwedstrijden aldaar. Dré gaat tevens ten volle voor het milieu van onze groene gemeente en zit zich in voor het verwezenlijken van betaalbaar wonen.

“Onze lijst kent heel wat nieuwe gezichten maar we kunnen ook rekenen op onze klasbakken vol ervaring. Dit maakt dat we met een evenwichtige en sterke ploeg naar de gemeenteraadsverkiezing zullen gaan” zegt Herman Coolen, voorzitter CD&V Brasschaat.

www.brasschaat.cdenv.be

 

 

Dit jaar 63 nieuwe sociale woningen in Brasschaat.

Het project Kortestraat wordt afgerond in het voorjaar 2019

 In Brasschaat zijn er dit jaar al 63 nieuwe sociale huurwoningen toegewezen. Concreet gaat het om de projecten Bosaard in wijk Driehoek en De Kring in wijk Maria-ter-Heide die werden afgerond. “We hebben 63 gezinnen en alleenstaanden een betaalbare woning of appartement kunnen aanbieden” zegt schepen van wonen Niels de Kort (CD&V).

 Brasschaat is een goede en groene gemeente om in te wonen. Dit maakt dat de huizen gegeerd zijn en de prijzen relatief hoog. Het gemeentebestuur wil er voor zorgen dat wonen voor iedereen mogelijk is. In Brasschaat is sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen – H.E. verantwoordelijke voor het bouwen, renoveren en verhuren van sociale woningen. In 2018 zijn er 63 nieuwe sociale woningen toegewezen. Sinds het voorjaar zijn de appartementen en woningen in Bosaard bewoond. Het gaat om 40 appartementen en 12 woningen. Sinds de zomer zijn de 11 appartementen in De Kring bewoond.

“Over het hele grondgebied beschikt de gemeente nu over 455 sociale huurwoningen. De Vlaamse overheid verplicht ons om nog een 100-tal sociale woningen bij te bouwen. We zitten daarom niet stil en kijken verder naar toekomstige projecten. Het project Kortestraat in wijk Kaart is in de eindfase. De omgevingswerken starten begin oktober waarna de aannemer Sogiaf de technieken dient op te starten. Begin 2019 kunnen de gezinswoningen worden verhuurd” legt schepen van wonen Niels de Kort (CD&V) ons uit.

Om in aanmerking te komen voor een sociale woning moet je aan bepaalde inkomens- en eigendomsvoorwaarden voldoen. De gemeente Brasschaat bepaalt bovendien welke doelgroepen voorrang krijgen op de wachtlijst. Dit gaat over inwoners die een band hebben met de gemeente, gehandicapten of bij bepaalde projecten krijgen senioren voorrang. “De appartementen aan De Kring werden zo allemaal toegewezen aan Brasschaatse inwoners” zegt schepen van wonen Niels de Kort (CD&V).

Indien u interesse hebt om uzelf in te schrijven voor een sociale huur- of koopwoning kan u contact opnemen met De Voorkempen – H.E. , via info@devoorkempen-he.be of via de website www.devoorkempen-he.be.

 

1 2 3 4 5 61