Schietstand kleiduifschieten Brasschaat niet storend

Ex-schepen Sevenans met achter zich het landschap van het groot Schietveld

De aanvraag voor een stand kleiduifschieten op het Groot Schietveld door club “De Zwarte Duif” uit Brasschaat, zorgt voor heel wat onrust en onbegrip bij omwonenden en natuurverenigingen. In een 187 pagina’s tellend betoog van de initiatiefnemers komen alle aspecten aan bod: behoefteanalyse, impact op de natuur, geluid, mobiliteit, veiligheid enz… Door tegenstanders werden al tientallen handtekeningen verzameld onder een petitie. Zij vrezen geluidsoverlast en verstoring van de natuur. Belangrijkste tegenargumenten: in een brief aan Sport Vlaanderen zegt minister Muyters dat bijkomende schietstanden noodzakelijk zijn. In elke Vlaamse provincie moeten er minstens twee zijn waar het beoefenen van de (Olympische) sport mogelijk wordt gemaakt. Anderzijds komen bij dergelijke schietstands ook sportschutters aan hun trekken om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. Het Groot Schietveld (GSB) wordt nog steeds gebruikt door de militairen om er schietoefeningen te houden en door ontmijningsdienst Dovo om er springtuigen te vernietigen. Het terrein is 1571 ha groot. De aanvraag voor de kleiduifschietstand slaat op 3 ha (of 0,2%). Er is nagenoeg geen fauna aanwezig. De beschermde fauna (pijpengras en ook de slangenpopulatie) bevindt zich hoofdzakelijk in andere delen. Op 4 maart werd voor de omwonenden een schietdemonstratie gehouden. Die werd bijgewoond door deskundigen en door gerechtsdeurwaarders. Die stelden vast dat de demo correct verliep en dat de aanwezigen geen schoten hebben gehoord. De dichtst bijgelegen bewoning (een huis) ligt trouwens op meer dan 500 m afstand, de meest nabije boerderij zelfs op 1,8 km.

Nu vrijdag 15 maart is er een infomoment voor iedereen die belangstelling heeft. Deze gaat door (onder leiding van enkele leden, onder wie oud schepen Sevenhans) om 14 u aan de ingang van de Artilleriestand 3000, bereikbaar via de Boelstraat in Gooreind.

Leren zoutarm koken in AZ Klina op Wereldnierdag

Op donderdag 14 maart is het Wereldnierdag.  Die dag verwelkomen de diëtisten van AZ Klina iedereen in hun bijzondere info-bistro ‘SANS SEL’! Een bistro waar je niet kan eten, maar wel alles kan leren over zoutarm koken en eten.
Te veel zout is immers schadelijk voor je bloeddruk, nieren, hart, … In cijfers: de gemiddelde Belg eet 10 à 16 g zout per dag, terwijl de aanbevolen hoeveelheid slechts 5 g is. Nochtans kan je je zoutinname makkelijk beperken door de juiste keuzes te maken tijdens het koken.

Schuif dus gerust aan en laat je informeren in onze info-bistro van 13u30 tot 16u30!

Laatste fase rioleringswerken Bredabaan start op 18 maart

Op 18 maart gaat de laatste fase van de rioleringswerken aan de Bredabaan van start. De werken vinden plaats tussen Heislagsebaan en Prins Kavellei en nemen een kleine maand in beslag. In 2018 werd daarom gestart met het voorzien van gescheiden afvoer van regen- en afvalwater op de Bredabaan tussen Het Innemen en Prins Kavellei. Na deze werken kunnen we met trots een rioleringsgraad rond 96% voorleggen. Dat wil zeggen dat 96 van de 100 Brasschaatse huizen aangesloten zijn op de riolering. Maar voor het zover is, vragen we alle weggebruikers nog even rekening te houden met hinder en vertragingen ter hoogte van de werken.
De voorbereidingen starten op 11 maart. Daarvoor wordt de rijstrook richting Antwerpen ingenomen tussen Heislagsebaan en Prins Kavellei. Er is door middel van tijdelijke verkeerslichten beurtelings verkeer mogelijk.

Op 18 maart schieten de werken uit de startblokken want op 14 april moet alles klaar zijn. Desnoods wordt er laat en in de weekends doorgewerkt. We willen de Bredabaan zo snel mogelijk weer helemaal open stellen.Tijdens de werken is er alleen eenrichtingsverkeer mogelijk richting Antwerpen. Het doorgaande verkeer richting Wuustwezel wordt omgeleid via Miksebaan/Pauwelslei en Augustijnslei/Lage Kaart/Guyotdreef.

Tijdelijke verkeerswijzigingen ter hoogte van Prins Kavellei en de Borrekenslei:
Vanuit de Borrekenslei kan je alleen nog links de Bredabaan oprijden.
Verkeer op de Bredabaan richting Antwerpen mag de Borrekenslei niet indraaien.
Verkeer op de Bredabaan richting Wuustwezel wordt verplicht de Borrekenslei in te draaien.
Prins Kavellei wordt eenrichting van Bredabaan tot De Mortel,
richting De Mortel.

Uiteraard stellen we voor de veiligheid van de wegenwerkers en zwakke weggebruikers een snelheidslimiet in. Hou je aan de limiet en volg de aanwijzingen. Zo zorg je ook mee voor een optimale doorstroming.

Doorgaand zwaar verkeer (>3,5 ton) wordt reeds op de snelwegen ontraden.
Fietsers en voetgangers kunnen altijd veilig in twee richtingen voorbij de werken. Aan hen vragen we ook de aanwijzingen te volgen en extra voorzichtig te zijn.
Alle lijnbussen volgen de omleiding via Miksebaan, of met andere woorden de normale route met haltes van lijn 642. De haltes op de Bredabaan tussen Augustijnslei en de Borrekenslei worden tijdens de werken bijgevolg niet bediend.

meer info
dienst Planologie | T 03 650 02 65 | planologie@brasschaat.be

Minderjarige verdachte van overval gevat

 Deze ochtend, rond 6u, werd de politie opgeroepen omdat een medewerkster van een shop van een tankstation in Brasschaat werd overvallen. De lokale politie van Brasschaat kwam snel ter plaatse en zag hoe een getuige de verdachte iets verderop had tegengehouden. De minderjarige zal worden voorgeleid bij de jeugdrechter.

Verkeersveiligheid, prioriteit in Brasschaat

De strijd tegen alcohol in het verkeer is een belangrijke actie in het zonaal veiligheidsplan met als doel de verkeersveiligheid in Brasschaat te verhogen. Wij zetten dan ook danig in op zowel preventie door mensen te informeren als op repressie door veel en slim te controleren.

 

De politiezone Brasschaat is zowat de beste leerling in de provincie Antwerpen als het over het aantal uren controle en het aantal gecontroleerde personen gaat, zo blijkt uit cijfers van de dienst DRI van de federale politie. Doordat we het proces administratief vereenvoudigd en zoveel als mogelijk geautomatiseerd hebben, slagen we erin tijdens die controles een maximum aan bestuurders te onderwerpen aan een test. Door gericht te controleren verhogen we zowel de effectieve pakkans als het gevoel dat men eender waar kan gecontroleerd worden. Concreet wil dat zeggen dat we vooral op momenten controleren waarop de kans het grootst is dat mensen gedronken hebben (60% van de controles gebeurt bijvoorbeeld ‘s nachts). En ook dat we op alle mogelijke plaatsen in onze gemeente controleren en niet alleen op vaste controlepunten. En die combinatie moet ervoor zorgen dat mensen 2 keer nadenken vooraleer ze gaan drinken en rijden!

Betrapte bestuurders in Brasschaat: wie zijn ze?

Tijdens de winterbob campagne, die liep van 30 november 2018 tot en met 28 januari 2019, werden er maar liefst 7.632 testen uitgevoerd. 147 van de bestuurders, of 1,9%, blies positief en was dus in overtreding. Als we gaan kijken naar diegenen die positief blazen, dan blijkt dat bijna 70% van de bestuurders mannen zijn maar het merendeel (59%) niet in Brasschaat woont en opvallend jonger is (tussen de 26 en 35 jaar) dan de betrapte bestuurders uit Brasschaat zelf waarvan een groot percentage behoort tot de categorie van 46 tot 55 jaar.

Sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning opent 1ste satellietkantoor in Brasschaat

De sociale huisvestingsmaatschappij (shm) De Ideale Woning met hoofdzetel in Berchem nam zopas een satellietkantoor in gebruik in Brasschaat. Het kantoor is ondergebracht op de site van Kamp Noord vlakbij het vliegveld in Maria-ter-Heide. Het doet dienst als werkplek voor de medewerkers van De Ideale Woning die de gemeenten ten noorden van Antwerpen bedienen.

De huisvestingsmaatschappij heeft een uitgestrekt werkgebied van 22 gemeenten, van de Nederlandse grens tot aan de Rupel. De reistijden vanuit het centraal in het werkgebied gelegen hoofdkantoor aan de Diksmuidelaan in Berchem lopen op door de toenemende verkeersdrukte. Om die reden werd met het satellietkantoor gezocht naar een oplossing die zowel voor de organisatie als voor de betrokken werknemers een verbetering betekent.

Om de huurders van De Ideale Woning in de gemeenten Essen, Kalmthout, Stabroek, Kapellen, Brecht en Malle van dienst te zijn, is het satellietkantoor ideaal gelegen. De verplaatsingen voor de medewerkers worden korter. Ook de woon-werkverplaatsingen voor de meeste werknemers die van het satellietkantoor gebruik maken, nemen minder tijd in beslag.

“Met de grote files in en naar Antwerpen moeten ook wij als werkgevers creatief zijn om onze werknemers meer levenskwaliteit te bieden. Door het openen van het satellietkantoor in Brasschaat geven we onze medewerkers meer vrije tijd, minder (file)stress en een betere work-life balance”, benadrukt Dirk de Kort, voorzitter van de raad van bestuur van De Ideale Woning.

Later dit jaar opent de huisvestingsmaatschappij nog een 2de satellietkantoor in Hemiksem voor de zuidrand van Antwerpen. Van daaruit zal de dienstverlening zich toespitsen op de gemeenten Niel, Rumst, Aartselaar, Hemiksem en Kontich.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gert Eyckmans, directeur van De Ideale Woning,
tel. 03 320 29 70, gert.eyckmans@deidealewoning.be

Nieuwjaarsreceptie in het Winterdorp

het winnende team Lourdon

Zondag 6 januari waren alle Brasschatenaren door het gemeentebestuur uitgenodigd in het winterdorp aan de ijspiste in het park van Brasschaat. Ze werden er verwelkomd door burgemeester Jan Jambon en bediend door de schepenen en raadsleden. De vriendenkring van de zustergemeente Bad Neuenahr – Ahrweiler zorgde voor een glaasje Duitse wijn. Lekkere soep, glühwein, warme chocomelk en frisdrank: drankjes voor iedereen. Er werden ook kleine zakjes met lekkere koffiekoekjes van bakkerij Manus uitgedeeld. Vrienden en bekenden wensten elkaar een gelukkig 2019. Terwijl de ouders wat konden babbelen, amuseerden de kinderen zich op de ijspiste. Dan is het weer wachten tot het einde van het jaar voor winterpret.
Tijdens deze receptie werden ook de prijs van DE ondernemer van Brasschaat uitgereikt. Daarvoor hadden alle Braschatenaren kunnen stemmen. Carla Pantens, nieuwe schepen van lokale economie mocht de oorkonde en de bloemen overhandeigen aan het hele team van kazen Lourdon op de Bredabaan. Lingerie Bo en optiek Mister Boo werden derde en vierde.
De vakantie loopt ten einde. Na het feestvieren is het weer tijd om aan het werk te gaan.
(lydia)

Inwoners Kapellen kunnen vanaf 6 januari 2019 gebruik maken van de huisartsenwachtpost te Brasschaat

Bij voorkeur ga je tijdig voor de aanvang van het weekend naar je eigen huisarts. Sinds juni 2018 is er in Brasschaat naast het AZ Klina-ziekenhuis een huisartsenwachtpost. Hier kunnen patiënten uit: Brasschaat, Essen, Wuustwezel, Brecht en Kalmthout, terecht voor een dringend consult bij een huisarts, tijdens het weekend en op de feestdagen. Patiënten die te ziek zijn om zich te verplaatsen kunnen een beroep doen op een arts die op huisbezoek komt. Intussen hebben heel wat patiënten hun weg naar deze zorgverlening gevonden . Elk weekend maken meer dan 220 personen gebruik van de wachtpost. Doel van de overheid is een antwoord te bieden op de te grote zorgvraag voor de spoedgevallendiensten.

Vanaf 6/01/2019 kunnen de inwoners van de gemeente Kapellen ook terecht bij de huisartsenwachtpost. Een afspraak maken is niet nodig, kom naar de wachtpost en breng zeker je identiteitskaart mee. Ben je te ziek dan bel je het centrale nummer 03/ 650.52.53. Tijdens de week moet je terecht bij je eigen huisarts. Vanaf 19u is er tijdens de week per gemeente een wachtdienst. Bel naar het centrale nummer, voer je gemeente in en je wordt rechtstreeks met de dokter van wacht verbonden. Weekend en feestdagen ? Kan het medisch probleem niet wachten tot na het weekend, kom dan naar de wachtpost, naast de dienst spoedgevallen van het AZ Klina in Brasschaat. Enkel voor personen die te ziek zijn om zich te verplaatsen komt er een dokter aan huis. Let op: het oude telefoonnummer van de wachtdienst Kapellen komt te vervallen! Je kan ook altijd onze website raadplegen: www.hwpnoordrand.be

Zakelijk Netwerk maakt plaats voor andere netwerkclubs

De Brasschaatse vereniging “Zakelijk Netwerk” heeft beslist om, na 13 jaren netwerken, te stoppen en ruimte geven aan andere netwerkclubs. De afscheidsreceptie werd ondermeer bijgewoond door de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel (CD&V) die ondermeer Lutgart Bredael, trekker van de netwerkclub, bedankte voor haar inzet. Ook de werkers van het eerste uur; Jan van Dun, Jean-Pierre Speleers en Wim Roels werden in de hulde betrokken. “We hebben samen prachtige avonden georganiseerd. We waren als allereerste in het MAS en als allerlaatste in het Museum voor Schone Kunsten. Daarnaast verbroederden we met de jeugd in de werkhuizen van het KTA en hebben we tien jaar Awards uitgereikt. Het waren gouden jaren en dit willen we mooi afsluiten” zegt Lutgart Bredael. Om de leemte op te vangen organiseert Cap Noord, een zakelijk netwerk dat ondernemers uit Kapellen, Stabroek, Ekeren en het Noordelijk Havengebied samenbrengt, op 24 februari een activiteit in Brasschaat.

Nieuwe ontsluitingsweg voor Het Leeg – Rietbeemden

Brasschaat – De nieuwe Beemdenstraat die zorgt voor een betere ontsluiting van de wijk Het Leeg – Rietbeemden gaat open op vrijdag 7 december. De nieuwe straat loopt net langs de begraafplaats en komt uit op de Miksebaan.
Een betere ontsluiting van de wijk Het Leeg-Rietbeemden stond al enkele jaren op de agenda van het gemeentebestuur. Een mobiliteitsstudie – uitgevoerd door BUUR in 2010 – toonde aan dat een bijkomende ontsluiting van de wijk nodig was vooraleer de wijk verder ontwikkeld kon worden. Door deze nieuwe ontsluitingsweg vlak naast de begraafplaats aan te leggen wordt het verkeer verdeeld over meerdere takken in de wijk: Valeriaan, Beemdenstraat en de nieuwe Beemdenstraat.

Begin 2018 werd het ganse dossier goedgekeurd waardoor een aannemer kon gezocht worden en de werken eind juli konden starten. De werken duurden 4 maanden en kostten ongeveer 489 535,95 euro. Daarvan investeert de gemeente 156 748,79 euro en Pidpa 67 134,85 euro. Omdat in de toekomst hier ook een verdere ontwikkeling van de wijk komt met sociale woningen, subsidieerde ook de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) het project voor 265 652,31 euro.

“Op vraag van de inwoners van de wijk werd ook eerst geïnvesteerd in nieuwe rioleringen en de opvang van regenwater alvorens we de mobiliteit in de wijk aanpakten”, zegt schepen Dirk de Kort.

De toekomstige ontwikkeling van bijkomende woningen in de wijk werd ook beperkt en meer gediversifieerd. Er komen in de toekomst 10 sociale huurwoningen, 11 sociale koopwoningen en 5 bescheiden woningen.

1 2 3 4 62