Tumult over klachtenbrief aan districtsraad

BERENDRECHT – Maandagavond ontstond in de districtsraad te Berendrecht enig
tumult over een brief die door een inwoner van de Windhalmstraat werd geschreven
aan de districtsraadsleden en aan de pers.
Die brief handelde over de onveiligheid in het Polderdistrict en in het bijzonder over
de buurt Windhalmstraat-Hoefbladstraat. Districtssecretaris Luc Gorselé zei dat hij
de brief (waarvan hij enkel het ‘corpus’ had ontvangen, zonder vermelding van
bestemmelingen) had doorgezonden naar de Antwerpse burgemeester en naar de
plaatselijke politiecommissaris.
 Dat schoot in het verkeerde keelgat van raadslid Van Dieven (Onafhankelijke).
Die hield bij hoog en bij laag staande dat de brief was gericht aan alle raadsleden en
bijgevolg ook aan hen diende doorgestuurd, samen met de dagorde van de
districtsraad. De discussie eindigde in volslagen verwarring waarbij ieder het bij
zijn gelijk hield.
Intussen heeft Van Dieven per brief een klacht neergelegd bij de Antwerpse
provinciegouverneur. Daarin vraagt hij zich af of de manier van werken van het
districtsbestuur en van de administratie wettelijk en deontologisch aanvaardbaar is.
(sdl)

Nieuwe interventieploeg politie Polderdistrict

In een mededeling drukt districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen namens
het districtscollege zijn tevredenheid uit over de beslissing van de Antwerpse
burgemeester en de korpsleiding om een interventieploeg van de politie te voorzien
voor het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Deze ploeg zal permanent (24 op 24
uur en 7 dagen op 7) patrouilleren in het Polderdistrict. De aansturing ervan gebeurt
vanuit het commissariaat aan de Luchtbal (Noorderlaan).
‘In het verleden hebben wij als districtsbestuur meermaals aangedrongen bij de
bevoegde diensten om het district op een gelijkaardige manier te behandelen als
de andere districten en oog te hebben voor de problematiek van de veiligheid’, zegt
Bartholomeeussen. ‘De signalen die wij vanuit de bevolking ontvingen hebben wij
steeds overgemaakt aan de bevoegde diensten. De aanrijdtijden waren dikwijls een
obstakel om een goede dienstverlening te waarborgen. Met de aanwezigheid van
een permanente patrouille zal er doeltreffender kunnen opgetreden worden.’ (sdl)

Sporthal ‘De Polder’ in Berendrecht geopend

sporthal-1

Afbeelding 1 van 5

In Berendrecht werd vrijdagavond onder grote belangstelling, de nieuwe sporthal ‘De Polder’ aan de Zandweg geopend.
Districtsschepen voor Sport Dirk Daems verwelkomde een reeks vooraanstaanden onder wie burgemeester Patrick Janssens, de schepenen Ludo van Campenhout en Guy Lauwers, zijn collega’s van het district Rul, Meirsman en districtsvoorzitter Karel Hendrickx, alsmede tal van raadsleden. Districtsburgemeester Bartholomeeussen was verontschuldigd wegens ziekte.
Een rist van liefst 5 sprekers zong daarna de lof van de inrichting en van de bouwer Pellikaan Bouwbedrijf uit Zaventem. Die zette het bouwwerk aan de Zandweg (op tijd) neer tegen de totale som van 3,1 miljoen.
De sporthal werkt onbemand. Dat wil zeggen dat iedereen die een toegangsbadge heeft, er binnengeraakt en van de installaties gebruik kan maken. Tot eind augustus zijn het leden van sportclubs die op deze manier terecht kunnen voor sportbeoefening.
Vanaf 1 september kan men ook een badge krijgen voor éénmalig gebruik.
Dus komt de ‘gewone burger’ dan ook aan zijn trekken.
Men zal in de sporthal, die een lengte heeft van 45 meter, en een breedte 28 meter, terecht kunnen voor badminton, baseball, basketbal, handbal, korfbal, tennis, turnen, volleybal en zaalvoetbal. Er is een cafetaria die uiteraard wel bemand wordt en waarvoor nog steeds een uitbater wordt gezocht. Een concessiehouder is wel gevonden, met name de brouwerij Alken-Maes.
Vrijdagavond werd de sporthal alvast op sportieve wijze ingehuldigd door de prominenten die met of zonder succes een balletje in het doel schoten. En door de leden van de plaatselijke turnkring Aktiva die zorgden voor een spetterend schouwspel. Dit optreden werd gevolgd door een wedstrijd handbal tussen HARO Rotterdam en HC ’t Noorden. Die wedstrijd werd, zoals het openingsfeest, bijgewoond door honderden al dan niet sportieve inwoners van het Polderdistrict.
Info: tel. 03 288 34 80 of sholnoord.administratie@stad.antwerpen.be. (sdl)

foto: Districtsschepen Dirk Daems (Sport) verwelkomt de gasten onder wie Burgemeester Janssens en schepenen van Campenhout en Lauwers

Vaderdag in Molengeest te Berendrecht

1-dienstencentrum

Afbeelding 1 van 3

Dinsdag 16 maart werd in het dienstencentrum van bejaardendorp ‘Molengeest’ te Berendrecht duchtig gefeest. Dit naar aanleiding van vaderdag. Bij de muziek van een DJ waagden de danslustigen zich op de dansvloer.
Buiten, waar het volop lente was, wierpen andere senioren een ‘balletje’ op de petanquebaan. Het leek wel de Provence.

Mathieu, de ‘vader’ van gansrijders Nieuwe Gans

Op zaterdag 12 maart, was er weer het teerfeest van de Nieuwe Gans in het Ganzenhof te Berendrecht. Er verzamelden zo maar eventjes 210 feestvierders om hun twee nieuwe koningen te vieren.
Na het aperitief, het voorgerecht en de soep, werd er even pauze genomen om Mathieu Hendrickx  de gelegenheid te geven om zijn verslag uit te brengen over het koningsrijden dat op zaterdag 5 en zondag
6 maart werd betwist op het Solft.
Met de gepaste muziek die hij zelf had gekozen, om zijn uiteenzetting te begeleiden, zorgde hij er weer voor dat iedereen geconcentreerd bleef luisteren. Zijn tekst is steeds overladen met verschillende grapjes die meestal toepasselijk zijn op wat er zoal op en rond het gansrijden is gebeurd. Maar wat misschien niet iedereen meteen beseft of begrijpt, zijn sommige bijkomende elementen zoals: een schitterende ochtendzon aan een staalblauwe hemel, witte engelen boven de galg, een blauwe reiger vliegt krijsend naar het Reigersbos.
Mathieu maakt er zo een echte film van en doet onze Polder herleven als in een sprookje. Hij is werkelijk  als een vader voor de gansrijders en alles wat daarmee te maken heeft. Na zijn toespraak kwam er een heerlijk hoofdgerecht op tafel met daarna nog een grote ‘crème glace’ om de gaatjes te vullen.

De kok van dienst, Pierre Van Ostade, werd nog bedacht met een daverend applaus voor het lekkere eten. Hij kreeg hiervoor een geschenk van de Nieuwe Gans.  Franco

Foto: Vader Mathieu in gesprek met Halewijn De Lie die opnieuw in het zadel kroop om mee gans te rijden.

Klina: tweelingenleverancier

Ziekenhuis Klina aan de Augustijnslei in Brasschaat komt niet alleen met uitbreiding in de pers. Ook ooievaars dalen er regelmatig neer op de afdeling materniteit. Er is er een komen en gaan van mama’s met hun baby’s.
Op 5 maart werden Paulien en Louise Persy er geleverd. De familie van deze schattige tweeling-zusjes woont aan de Donksesteenweg in hartje gemeente.
Amper 48u later was het er weer prijs in Klina met de komst van de tweeling-broertjes Lionel en Andrés Elseviers uit Kapellen.
Op de materniteit in Klina is men er gerust in: ooievaars gaan er binnenkort weer tweelingen afleveren!        erjee.

Verongelukte paardrijdster per heli naar ziekenhuis

Zaterdag, 5 maart, is een paardrijdster verongelukt in Berendrecht. Zij werd ernstig gewond en diende met een helikopter naar het ziekenhuis te worden vervoerd.
Het ongeval gebeurde toen zij met een vriendin in de bossen tussen Berendrecht en Zandvliet ging paardrijden. Het paard zou geschrokken zijn door een waterplas, waarop de berijdster op de grond viel. Een ruggenwervel was gebroken. Een helikopter diende naar de plaats van het ongeval te vliegen omdat een ziekenwagen niet ter plekke kon komen.
De gewonde zou in de loop van de week worden geopereerd. Zij is voor  maanden werkonbekwaam.Carnaval in de Berenschool

In de Berenschool te Berendrecht vierden donderdagnamiddag bijna honderd kinderen Carnaval. Zij kwamen verkleed naar school en namen deel aan een feest in de turnzaal waar een DJ voor de (dans)stemming zorgde. Daar stonden knabbels en drankjes klaar. Ook de juffen waren verkleed. (sdl)


Op zoek naar striptekenaars

De kunstenwedstrijd passepartout gaat in het Polderdistrict weer op zoek naar
kunstzinnige inwoners. Deze keer gaat het om striptekenaars.
Wie graag tekent en zijn tekening tot leven wil zien komen in een animatiefilm, kan
meedoen. Deelnemers kunnen hun gratis stripsjabloon afhalen in het districtshuis.
Afladen van de website kan ook. De kunstwerken kunnen ingediend worden tot
vrijdag 18maart, eveneens in het districtshuis, Antwerpsebaan 140 te Berendrecht.
Info: 03/568 38 22 of www.berendrechtzandvlietlillo.be.

Honderden dode kuikens gevonden in Berendrecht

In een bos bij de Konijnendreef in Berendrecht zijn honderden dode kuikens
gedumpt. De politie van de zone Noord kreeg hierover een oproep en onderzocht
de zaak . Mogelijk zijn de kuikens, samen met lege eierschalen en al weggegooid
door een kweker met broedmachine. In het totaal werden 892 resten van kuikens
geteld. Werden zij getroffen door een ziekte?  Stalen werden ondertussen
doorgegeven aan het Federaal Voedselagentschap, dat uitzoekt hoe de diertjes aan
hun einde kwamen. (sdl)

1 231 232 233 234 235 236